Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell krom persondator: Så här återställer och startar du om Chrome OS

Summary: Den här artikeln visar hur du använder återställningsverktyget för att återställa och starta om operativsystemet Chrome på Dell Chromebook.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


Innehållsförteckning:

 1. Chrome-operativsystemet (OS)
 2. Återskapa Dell Chrome-datorn
 3. Återställa Dell Chrome-datorn
 4. Felsökningssteg

 

Chrome-operativsystemet (OS)

 

Dells Chrome-system har operativsystemet Google Chrome som bygger på Googles populära webbläsare Chrome. Det har utvecklats för att ge en snabb, enkel och säkrare datorupplevelse för användare som tillbringar större delen av tiden online.

De viktigaste fördelarna:

Snabbt:

Anpassat BIOS som startar på 5 sekunder. Aktiveras på mindre än 1 sekund.

Enkelt:

Automatiska bakgrundsuppdateringar. Användardata stannar i molnet.

Säkert:

Fast programvara och filsystem har skydd mot ändringar vid start och under drift. TPM (Trusted Platform Module) ger extra skydd.


Överst på sidan


Cause

Återskapa Dell Chrome-datorn

 

Det innebär att du installerar en ny version av operativsystemet Chrome på Dell Chrome-datorn genom att gå igenom återskapandeprocessen. Du bör göra detta efter utbyte av viktiga delar (moderkort eller lagringsenheter), om du har problem med att uppdatera Chrome-datorn eller om den slutar att fungera.

 
Varning! All kontoinformation och alla data som har sparats på datorn, till exempel foton, nedladdade filer och sparade nätverk tas bort. Ägarbehörigheten för ditt primära konto kommer också att återställas. Dina faktiska Google-konton och data som har synkroniserats med dem påverkas emellertid inte av återställningen. När återställningsprocessen är slutförd vägleds du genom den första installationen igen.
 
Obs! Dell ansvarar inte för att säkerhetskopiera dina data, skapa säkerhetskopieringsmedia eller ladda om operativsystemet. Du måste ansvara för data på datorn och hålla alla säkerhetskopior och media uppdaterade.
 

Det här behöver du:

 • En Chrome-enhet med administratörsrättigheter eller en Windows, Mac- eller Linux-dator med administratörsbehörighet.
 • Ett USB-flashminne på minst 8 GB eller ett SD-kort där innehållet kan raderas.

Visas ett meddelande om att Chrome saknas eller är skadat? I så fall kan du först försöka göra en maskinvaruåterställning av Chromebook. Håll ned knappen Uppdatera + strömknappen samtidigt. Om meddelandet kvarstår läser du vidare i den här guiden.

Visas i stället ett meddelande om att Chrome OS-verifiering är avstängd? Om du trycker på Ctrl + D samtidigt aktiveras normalt utvecklarläget. Om du istället trycker på mellanslagstangenten visas en skärm där du får en fråga om du vill återställa enheten.

Skapa ett USB-flashminne eller SD-kort för återställning.

Obs! När du återställer Chromebook ska du se till att skapa en återställningsenhet för rätt modell. Du kan skapa återställningsverktyget på en Chrome-, Windows-, Mac- eller Linux-dator. (Tidigare var det ett verktyg som Image Burner)
 
Obs! Du måste ha tillgång till en fungerande dator för att återställa Chrome-datorn.
 
 

Chrome

Obs! När du skapar ett återställningsminne bör du vara medveten om att verktyget kanske inte finns tillgängligt på alla språk.
 
Obs! Kontrollera att du kan använda löstagbara media på den fungerande Chromebook-enheten.
 
 1. På en fungerande Chromebook går du till Chrome Web Store och installerar återställningsverktyget för Chromebook.

 2. Öppna återställningsverktyget:

  1. Klicka på Tillägg längst upp till höger i webbläsaren.

  2. Klicka på återställningsverktyget för Chromebook. Om popup-fönstret för tillägg inte visas automatiskt på skärmen kontrollerar du att det är aktiverat.

 3. Klicka på Komma igång.

 4. Klicka på Välj modell från en lista. (Du kan också skriva in modellnumret för den Chromebook du vill återställa. Du hittar modellnumret längst ner i felmeddelandet som visas på skärmen på den Chromebook som inte fungerar.)

 5. Klicka på Fortsätt.

 6. Anslut USB-flashminnet eller SD-kortet till datorn.

 7. I listrutan väljer du USB-flashminnet eller SD-kortet du har anslutit.

 8. Klicka på Fortsätt.

 9. Klicka på Skapa nu.

 10. Ta bort USB-flashminnet eller SD-kortet från datorn när du får ett meddelande på skärmen om att minnet för återställning är klart.

Windows

Obs! När du skapar ett återställningsminne bör du vara medveten om att verktyget kanske inte finns tillgängligt på alla språk.
 
 1. Installera webbläsaren Chrome: (Om den inte redan är installerad på datorn)

 2. Gå till Chrome Web Store och installera webbläsartillägget för Chromebook-återställningsverktyget.

 3. Öppna återställningsverktyget:

  1. Klicka på Tillägg längst upp till höger i webbläsaren.

  2. Klicka på återställningsverktyget för Chromebook. Om popup-fönstret för tillägg inte visas automatiskt på skärmen kontrollerar du att det är aktiverat.

 4. Klicka på Komma igång.

 5. Klicka på Välj modell från en lista. (Du kan också skriva in modellnumret för den Chromebook du vill återställa. Du hittar modellnumret längst ner i felmeddelandet som visas på skärmen på den Chromebook som inte fungerar.)

 6. Klicka på Fortsätt.

 7. Anslut USB-flashminnet eller SD-kortet till datorn.

 8. I listrutan väljer du USB-flashminnet eller SD-kortet du har anslutit.

 9. Klicka på Fortsätt.

 10. Klicka på Skapa nu.

 11. Ta bort USB-flashminnet eller SD-kortet från datorn när du får ett meddelande på skärmen om att minnet för återställning är klart.

Linux

Obs! När du skapar ett återställningsminne bör du vara medveten om att verktyget kanske inte finns tillgängligt på alla språk.
 
 1. Använd följande länk för att hämta återställningsverktyget:

 2. Ändra skriptbehörighet för att filen ska kunna köras med följande terminalkommando:

  $ sudo chmod 755 linux_recovery.sh

 3. Kör skriptet med rotbehörighet med följande terminalkommando:

  $ sudo bash linux-recovery.sh

 4. Följ anvisningarna i verktyget för att slutföra avbildningen av den fungerande datorn.

Mac

Obs! När du skapar ett återställningsminne bör du vara medveten om att verktyget kanske inte finns tillgängligt på alla språk.
 
 1. Installera webbläsaren Chrome: (Om den inte redan är installerad på datorn)

 2. Gå till Chrome Web Store och installera webbläsartillägget för Chromebook-återställningsverktyget.

 3. Öppna återställningsverktyget:

  1. Klicka på Tillägg längst upp till höger i webbläsaren.

  2. Klicka på återställningsverktyget för Chromebook. Om popup-fönstret för tillägg inte visas automatiskt på skärmen kontrollerar du att det är aktiverat.

 4. Klicka på Komma igång.

 5. Klicka på Välj modell från en lista. (Du kan också skriva in modellnumret för den Chromebook du vill återställa. Du hittar modellnumret längst ner i felmeddelandet som visas på skärmen på den Chromebook som inte fungerar.)

 6. Klicka på Fortsätt.

 7. Anslut USB-flashminnet eller SD-kortet till datorn.

 8. I listrutan väljer du USB-flashminnet eller SD-kortet du har anslutit.

 9. Klicka på Fortsätt.

 10. Klicka på Skapa nu.

 11. Ta bort USB-flashminnet eller SD-kortet från datorn när du får ett meddelande på skärmen om att minnet för återställning är klart.

Installera om operativsystemet Linux.

 1. Starta Chromebook-datorn. (Ta bort all ansluten kringutrustning.)

 2. Starta återställningsläget:

  • Chromebook: Tryck och håll ned tangenterna Esc och Uppdatera och tryck sedan på strömknappen. Släpp strömknappen. När ett meddelande visas på skärmen kan du släppa de andra tangenterna.

  • Chromebox: Stäng av datorn. Använd något långt och tunt (till exempel ett uträtat gem) till att trycka in återställningsknappen. Medan du trycker på återställningsknappen slår du på datorn. När ett meddelande visas på skärmen släpper du upp återställningsknappen.

  • Chromebook-surfplatta: Stäng av datorn. Tryck ner strömknappen och volymhöjnings- och volymsänkningsknappen i minst tio sekunder och släpp dem sedan.

 3. När systemet visar ett meddelande om att Chrome-operativsystemet saknas eller är skadat eller att du ska sätta i ett USB-minne eller SD-kort för återställning sätter du i USB-flashminnet eller SD-kortet i den enhet det är fel på.

 4. Vänta på att Dell Chrome-datorn det är fel på ska starta från flashminnet eller kortet.

 5. Följ anvisningarna på skärmen.

 6. När installationen av operativsystemet Chrome har slutförts uppmanas du att ta bort USB-flashminnet eller SD-kortet.

 7. Chrome-datorn bör nu starta om automatiskt.

 
Obs! Eftersom alla data på Chrome-datorn har rensats måste du gå igenom den första installationen igen. Se till att du loggar in med ditt primära Google-konto eftersom det kommer att anges som ägarkonto.
 
Obs! Innan du försöker använda USB-flashminnet eller SD-kortet igen måste du köra det via verktyget för återställning. Välj Erase Recovery Media och följ anvisningarna på skärmen. När den är klar måste du formatera den flyttbara enheten med hjälp av program varan för operativ system.


Överst på sidan


Återställa Dell Chrome-datorn

 

Alla data som lagrats lokalt på Dell Chrome-datorn rensas om den återställs till fabriksinställningarna. Det här kallas även PowerWash. Det är mest användbart när du har problem med användarprofiler på enheten.

 
Varning! Använd inte den här manualen om du har en hanterad Chrome-enhet. Du kan INTE registrera din enhet efter en PowerWash.
 
 1. Klicka på statusområdet längst ner till höger – där kontobilden visas.

SLN293899_en_US__11reset_Chromebook11_BK_01

(Bild 1 Statusområdet i Chrome)

 1. Välj Inställningar och klicka på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.

SLN293899_en_US__12reset_Chromebook11_BK_02

(Bild 2 Statusområdet i Chrome öppnas)

SLN293899_en_US__13reset_Chromebook11_BK_03

(Bild 3 Chrome-inställningar)

 1. Leta rätt på PowerWash och klicka på Starta om.

SLN293899_en_US__14reset_Chromebook11_BK_04

(Bild 4 Powerwash-knappen på sidan Inställningar)

 1. I fönstret som öppnas väljer du starta om.

Alternativt kan du hålla ned Ctrl + Alt + Skift + R när inloggningsskärmen visas och klicka på Återställ.

Då får du tillbaka fabriksinställningarna och måste konfigurera enheten igen.

Obs! När du har konfigurerat enheten följer du länken nedan för instruktioner om hur du håller datorn uppdaterad med de senaste uppdateringarna från Google:


Överst på sidan


Resolution

Felsökningssteg

 

Om du stöter på problem när du utför några av stegen ovan, se de frågor och svar som visas nedan för praktiska tips om hur du löser dem. Om problemen kvarstår, kontakta oss för att få ytterligare hjälp.

Fråga Lösning
Jag kan inte återställa mitt Chrome-system För att säkerställa att du kör den senaste versionen av operativsystemet Chrome när du återställer Chrome-systemet rekommenderar vi att du skapar återställningsmedia med den senaste versionen av operativsystemet Chrome och undviker att använda återställningsmedia som kan innehålla en äldre version av operativsystemet.
Felmeddelande - Ett oväntat fel har inträffat.

Försök följande steg:

 1. Bekräfta att du gått igenom alla instruktioner exakt enligt vad som anges i avsnittet Skapa ett USB-flashminne eller SD-kort för återställning.
 2. Använd funktionen för radering av lagringsenhet och försök att skapa återställningsenheten igen.
 3. Försök med ett annat USB-minne eller SD-kort.
 4. Om problemet kvarstår kontaktar du Google Chromes supportteam.
Felmeddelande: The device you inserted does not contain a Chrome OS.

Försök följande steg:

 1. Bekräfta att du gått igenom alla instruktioner exakt enligt vad som anges i avsnittet Skapa ett USB-flashminne eller SD-kort för återställning.
 2. Använd funktionen för radering av lagringsenhet och försök att skapa återställningsenheten igen.
 3. Försök med ett annat USB-minne eller SD-kort.
 4. Om problemet kvarstår kontaktar du Google Chromes supportteam.
Felmeddelande: The security module on this device is not working.

Kontakta supportteamet för Google Chrome.

Felmeddelande - Inaktuellt återställningsmedia för Chrome OS Recovery-avbildningen. Hämta en uppdaterad återställningsavbildning. Följ alla instruktioner exakt på det sätt som anges i Skapa ett USB-flashminne eller SD-kort för återställning.
Återställningen av Chrome-systemet lyckades, men nu går det inte att använda USB-enheten eller SD-kortet med Windows När du har slutfört återställningen måste du formatera USB-minnet eller SD-kortet med återställningsverktyget.
Du har återställt Chrome-datorn men nu Windows känner inte igen hela storleken på USB eller SD-kortet som används för återställning. När du har slutfört återställningen måste du formatera USB-minnet eller SD-kortet med återställningsverktyget.
 
Obs! Om du vill ha mer information om hur du återställer Chrome-system kan du läsa följande kunskapsbasartikel om Chrome:
 


Överst på sidan


Additional Information


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

OBS! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Chromebook, Chromebook, Dell Chromebox 3010, ChromeBox For Meetings

Last Published Date

14 Jul 2021

Version

6

Article Type

Solution