Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Osobní počítač Dell Chrome: Jak obnovit a resetovat operační systém Chrome OS

Summary: Tento článek obsahuje pokyny pro použití nástroje na obnovení a resetování systému Chrome OS na počítači Dell Chromebook.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


Obsah:

 1. Operační systém Chrome OS
 2. Obnovení počítače Dell Chrome
 3. Resetování počítače Dell Chrome
 4. Řešení

 

Operační systém Chrome OS

 

Počítače Dell Chrome používají operační systém Google Chrome, který je založený na populárním prohlížeči Chrome od společnosti Google. Byl vyvinut s cílem poskytnout rychlejší, jednodušší a bezpečnější výpočetní prostředí uživatelům, kteří tráví většinu času online.

Klíčovými výhodami jsou:

Rychlost:

Vlastní systém BIOS, který se spustí během 5 sekund. Pokračuje v práci během 1 sekundy.

Jednoduchost:

Automatické aktualizace na pozadí. Uživatelská data zůstávají v cloudu.

Bezpečnost:

Při spuštění a během provozu jsou ověřovány změny firmwaru a systému souborů. Čip Trusted Platform Module (TPM) poskytuje dodatečnou ochranu.


Zpět na začátek


Cause

Obnovení počítače Dell Chrome

 

Toto obnáší instalaci nové verze operačního systému Chrome OS do počítače Dell Chrome prostřednictvím procesu obnovení. Tuto akci byste měli provést po výměně hlavního dílu (základní desky nebo jednotky úložiště), pokud máte problémy s aktualizací počítače Chrome nebo pokud systém přestane fungovat.

 
Varování: Všechny informace o účtu a data uložená v počítači, např. fotografie, stažené soubory a uložené sítě, budou odstraněny. Vlastnické oprávnění primárního účtu se rovněž resetují. Účty Google a všechna data synchronizovaná s těmito účty však nebudou procesem obnovení nijak ovlivněny. Po dokončení procesu obnovení se znovu spustí průvodce počátečním nastavením.
 
Poznámka: Společnost Dell nenese odpovědnost za zálohování dat, vytváření záložního média a opětovné načítání operačního systému. Zodpovídáte za data v počítači a udržování všech záloh a médií aktuálních.
 

Budete potřebovat:

 • Zařízení Chrome s oprávněními správce nebo počítač s operačním systémem Windows, Mac či Linux s oprávněními správce.
 • Jednotku USB flash s kapacitou alespoň 8 GB, u níž vám nebude vadit, že dojde k odstranění jejího obsahu.

Zobrazuje se zpráva Systém Chrome OS chybí nebo je poškozený? Pokud ano, zkuste nejprve Chromebook restartovat. Stiskněte zároveň tlačítko obnovení + napájení. Pokud se zpráva stále zobrazuje, postupujte podle tohoto průvodce.

Zobrazila se nyní zpráva Ověření operačního systému je Chrome je vypnuto? Současným stisknutím kombinace kláves Ctrl + D byste normálně přešli do režimu vývojáře. Pokud však místo toho stisknete mezerník, zobrazí se obrazovka s výzvou k obnovení zařízení.

Vytvoření jednotky USB flash nebo karty SD pro obnovení

Poznámka: Při obnovování počítače Chromebook zkontrolujte, že jednotku USB flash pro obnovení vytváříte pro správný model. Nástroj pro obnovení lze vytvořit na počítači se systémem Chrome, Windows, Mac nebo Linux. (Dříve se jednalo o nástroj jako nástroj pro vypalování bitových kopií)
 
Poznámka: Abyste mohli počítač Chrome obnovit, je nutné mít přístup k funkčnímu počítači.
 
 

Chrome

Poznámka: Upozorňujeme, že nástroj používaný k vytvoření jednotky USB flash pro obnovení nemusí být dostupný ve všech jazycích.
 
Poznámka: Ujistěte se, že na funkčním zařízení Chromebook můžete použít vyjímatelné médium.
 
 1. Na funkčním počítači Chromebook přejděte do obchodu Chrome Web Store a nainstalujte rozšíření nástroje na obnovení Chromebooku.

 2. Otevřete rozšíření pro obnovení:

  1. V pravém horním rohu prohlížeče klikněte na možnost Rozšíření.

  2. Klikněte na rozšíření nástroje na obnovení Chromebooku. Pokud se na obrazovce automaticky nezobrazí místní okno rozšíření, zkontrolujte, zda je zapnuté.

 3. Klikněte na možnost Začínáme.

 4. Klikněte na možnost Vybrat model v seznamu. (Případně zadejte číslo modelu počítače Chromebook, který chcete obnovit. Číslo se zobrazí v dolní části chybové zprávy na obrazovce vadného počítače Chromebook.)

 5. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

 6. Připojte k počítači jednotku USB flash nebo kartu SD.

 7. V rozbalovací nabídce vyberte připojenou jednotku USB flash nebo kartu SD.

 8. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

 9. Klikněte na možnost Vytvořit.

 10. Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva, že je médium pro obnovení připraveno, vyjměte jednotku USB flash nebo kartu SD z počítače.

Windows

Poznámka: Upozorňujeme, že nástroj používaný k vytvoření jednotky USB flash pro obnovení nemusí být dostupný ve všech jazycích.
 
 1. Nainstalujte prohlížeč Chrome: (pokud ještě není v počítači nainstalován)

 2. Přejděte do obchodu Chrome Web Store a nainstalujte rozšíření nástroje na obnovení Chromebooku.

 3. Otevřete rozšíření pro obnovení:

  1. V pravém horním rohu prohlížeče klikněte na možnost Rozšíření.

  2. Klikněte na rozšíření nástroje na obnovení Chromebooku. Pokud se na obrazovce automaticky nezobrazí místní okno rozšíření, zkontrolujte, zda je zapnuté.

 4. Klikněte na možnost Začínáme.

 5. Klikněte na možnost Vybrat model v seznamu. (Případně zadejte číslo modelu počítače Chromebook, který chcete obnovit. Číslo se zobrazí v dolní části chybové zprávy na obrazovce vadného počítače Chromebook.)

 6. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

 7. Připojte k počítači jednotku USB flash nebo kartu SD.

 8. V rozbalovací nabídce vyberte připojenou jednotku USB flash nebo kartu SD.

 9. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

 10. Klikněte na možnost Vytvořit.

 11. Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva, že je médium pro obnovení připraveno, vyjměte jednotku USB flash nebo kartu SD z počítače.

Linux

Poznámka: Upozorňujeme, že nástroj používaný k vytvoření jednotky USB flash pro obnovení nemusí být dostupný ve všech jazycích.
 
 1. Ke stažení nástroje pro obnovení použijte následující odkaz:

 2. Upravte oprávnění skriptu, aby bylo možné soubor spustit pomocí následujícího příkazu terminálu:

  $ sudo chmod 755 linux_recovery.sh

 3. Spusťte skript s kořenovými oprávněními pomocí následujícího příkazu terminálu:

  $ sudo bash linux-recovery.sh

 4. Abyste dokončili sestavení bitové kopie operačního systému, postupujte podle pokynů v nástroji.

Mac

Poznámka: Upozorňujeme, že nástroj používaný k vytvoření jednotky USB flash pro obnovení nemusí být dostupný ve všech jazycích.
 
 1. Nainstalujte prohlížeč Chrome: (pokud ještě není v počítači nainstalován)

 2. Přejděte do obchodu Chrome Web Store a nainstalujte rozšíření nástroje na obnovení Chromebooku.

 3. Otevřete rozšíření pro obnovení:

  1. V pravém horním rohu prohlížeče klikněte na možnost Rozšíření.

  2. Klikněte na rozšíření nástroje na obnovení Chromebooku. Pokud se na obrazovce automaticky nezobrazí místní okno rozšíření, zkontrolujte, zda je zapnuté.

 4. Klikněte na možnost Začínáme.

 5. Klikněte na možnost Vybrat model v seznamu. (Případně zadejte číslo modelu počítače Chromebook, který chcete obnovit. Číslo se zobrazí v dolní části chybové zprávy na obrazovce vadného počítače Chromebook.)

 6. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

 7. Připojte k počítači jednotku USB flash nebo kartu SD.

 8. V rozbalovací nabídce vyberte připojenou jednotku USB flash nebo kartu SD.

 9. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

 10. Klikněte na možnost Vytvořit.

 11. Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva, že je médium pro obnovení připraveno, vyjměte jednotku USB flash nebo kartu SD z počítače.

Přeinstalujte operační systém Linux.

 1. Spusťte Chromebook. (Odpojte všechna periferní zařízení, která jsou k počítači připojena.)

 2. Přechod do režimu obnovení:

  • Chromebook: Současně stiskněte a podržte klávesu Esc a klávesu pro obnovení a poté stiskněte tlačítko napájení. Uvolněte tlačítko napájení, a jakmile se na obrazovce objeví zpráva, uvolněte ostatní tlačítka.

  • Chromebox: Vypněte počítač. Pomocí tenkého nástroje (například narovnané kancelářské sponky) stiskněte tlačítko pro obnovení. Držte tlačítko pro obnovení stisknuté a zapněte počítač. Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva, uvolněte tlačítko pro obnovení.

  • Tablet ChromeBook: Vypněte počítač. Stiskněte tlačítka pro zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti a napájení po dobu alespoň 10 sekund a poté je uvolněte.

 3. Pokud se na obrazovce počítače zobrazí zpráva Chrome OS is missing or damaged nebo Please insert a recovery USB stick or SD card, vložte jednotku USB flash nebo kartu SD do vadného zařízení.

 4. Vyčkejte, dokud se vadný počítač Dell Chrome nespustí z jednotky flash nebo karty.

 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 6. Po úspěšné instalaci systému Chrome OS budete vyzváni k vyjmutí jednotky USB flash či karty SD.

 7. Počítač Chrome by se nyní měl automaticky restartovat a spustit.

 
Poznámka: Protože data uložená v počítači Chrome byla vymazána, bude potřeba znovu projít prvotním nastavením. Pokud je primární účet Google nastaven jako účet vlastníka, přihlaste se pomocí tohoto účtu.
 
Poznámka: Než se pokusíte znovu použít jednotku USB flash nebo kartu SD, je nutné ji znovu nechat projít rozšířením nástroje pro obnovení. Vyberte možnost Vymazat médium pro obnovení a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení je třeba vyměnitelný disk naformátovat pomocí aplikace formátování operačních počítačů.


Zpět na začátek


Resetování počítače Dell Chrome

 

Prostřednictvím resetování do původního továrního nastavení lze odstranit všechna místní data uložená v počítači Dell Chrome. Tato funkce je také známá pod názvem PowerWash. Tato funkce je užitečná, když máte v zařízení problémy s uživatelským profilem.

 
Varování: Pokud používáte spravované zařízení Chrome, neberte tuto příručku v potaz. Po použití funkce PowerWash NEBUDE možné zařízení znovu zaregistrovat.
 
 1. Klikněte do stavové oblasti v pravém dolním rohu, kde se zobrazuje obrázek vašeho účtu.

SLN293899_en_US__11reset_Chromebook11_BK_01

(Obr. 1 Stavová oblast systému Chrome)

 1. Vyberte položku Nastavení a v dolní části stránky klikněte na možnost Zobrazit rozšířená nastavení.

SLN293899_en_US__12reset_Chromebook11_BK_02

(Obr. 2 Otevřená stavová oblast systému Chrome)

SLN293899_en_US__13reset_Chromebook11_BK_03

(Obr.3 Stránka Nastavení systému Chrome)

 1. Najděte část PowerWash a klikněte na možnost Restartovat.

SLN293899_en_US__14reset_Chromebook11_BK_04

(Obr.4 Tlačítko funkce Powerwash na stránce Nastavení)

 1. V okně, které se otevře, vyberte možnost restartovat.

Případně můžete na přihlašovací obrazovce současně stisknout a podržet klávesy Ctrl + Alt + Shift + R a poté kliknout na možnost Restartovat.

Takto zařízení vrátíte do továrního nastavení a bude potřeba jej znovu nastavit.

Poznámka: Jakmile zařízení nastavíte, podívejte se na následující odkaz, který obsahuje informace, jak udržovat počítač aktuální pomocí nejnovějších aktualizací od společnosti Google:


Zpět na začátek


Resolution

Řešení

 

Pokud při provádění některého z výše uvedených kroků nastanou potíže, přečtěte si níže uvedené otázky a odpovědi, které obsahují užitečné tipy na jejich vyřešení. Pokud i poté problémy přetrvávají, kontaktujte nás v souvislosti s dalším postupem.

Otázka Řešení
Nedaří se mi obnovit počítač Chrome Abyste měli jistotu, že po obnovení počítače Chrome používáte nejnovější verzi systému Chrome OS, doporučujeme vytvořit médium pro obnovení pomocí nejnovější verze systému Chrome OS a vyvarovat se použití médií pro obnovení, která mohou obsahovat starší verzi tohoto operačního systému.
Chybová zpráva – Došlo k neočekávané chybě

Vyzkoušejte následující postup:

 1. Ujistěte se, že jste postupovali přesně podle návodu, který je uveden v části Vytvoření jednotky USB flash nebo karty SD pro obnovení.
 2. Použijte funkci pro vymazání disku úložiště a zkuste jednotku pro obnovení vytvořit znovu.
 3. Zkuste použít jinou jednotku USB flash nebo kartu SD.
 4. Pokud problém přetrvává, kontaktujte tým podpory Google Chrome.
Chybová zpráva – Vložené zařízení neobsahuje systém Chrome OS.

Vyzkoušejte následující postup:

 1. Ujistěte se, že jste postupovali přesně podle návodu, který je uveden v části Vytvoření jednotky USB flash nebo karty SD pro obnovení.
 2. Použijte funkci pro vymazání disku úložiště a zkuste jednotku pro obnovení vytvořit znovu.
 3. Zkuste použít jinou jednotku USB flash nebo kartu SD.
 4. Pokud problém přetrvává, kontaktujte tým podpory Google Chrome.
Chybová zpráva – Bezpečnostní modul na tomto zařízení nefunguje.

Obraťte se na tým podpory Google Chrome.

Chybová zpráva – Používáte zastaralou bitovou kopii pro obnovení systému Chrome OS. Doporučujeme stáhnout aktuální bitovou kopii pro obnovení. Stačí postupovat přesně podle pokynů uvedených v části Vytvoření jednotky USB flash nebo karty SD pro obnovení.
Podařilo se vám obnovit počítač Chrome, ale nyní v systému Windows nefunguje jednotka USB nebo karta SD. Jakmile dokončíte obnovení, je potřeba jednotku USB nebo kartu SD naformátovat pomocí nástroje pro obnovení.
Úspěšně jste obnovili počítač Chrome, ale nyní systém Windows nerozpoznal celou velikost karty USB nebo SD, která je použita pro obnovu. Jakmile dokončíte obnovení, je potřeba jednotku USB nebo kartu SD naformátovat pomocí nástroje pro obnovení.
 
Poznámka: Další informace o obnovení počítače Chrome naleznete v následujícím článku znalostní databáze Chrome:
 


Zpět na začátek


Additional Information


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Chromebook, Chromebook, Dell Chromebox 3010, ChromeBox For Meetings

Last Published Date

14 Jul 2021

Version

6

Article Type

Solution