Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Luk ned, slumre, gå i dvale eller skift strømstyringsplan i Windows 10

Summary: Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du lukker computeren ned, ændrer slumreindstillingerne, dvaletilstand, ændrer strømstyringsplanen eller forhindrerSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Luk ned

Sådan tænder du din pc helt:

 1. Vælg Start SLN297929_en_US__1WinKey og derefer Strøm > Luk ned.

Tilbage til toppen


Dvale

Slumretilstand bruger meget lidt strøm. Pc’en forbliver teknisk set tændt, men alle handlinger på pc’en stoppes, alle åbne dokumenter og programmer placeres i hukommelsen. Du kan hurtigt genoptage normal drift inden for få sekunder. Brug dvaletilstand, når du vil være væk fra din personlige computer i en kort periode.

Sådan gør du din personlige computer slumre:

 1. Vælg Start SLN297929_en_US__1WinKey og derefter Strøm > Slumre.
ELLER:
 1. Vælg Start SLN297929_en_US__1WinKey og derefter Indstillinger > System > Strøm og slumre > Flere strømstyringsindstillinger.
 2. Udfør en af følgende handlinger:
  1. Hvis du bruger en stationær pc, tablet eller bærbar computer, skal du vælge Vælg, hvad tænd/sluk-knapperne skal gøre. Ud for Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen skal du vælge Slumre og derefter vælge Gem ændringer.
  2. Hvis du bruger en bærbar computer, skal du vælge Vælg, hvad der skal ske, når låget lukkes. Ud for Når jeg lukker låget skal du vælge Slumre og derefter vælge Gem ændringer.
 3. Tryk på tænd/sluk-knappen på din stationære pc, tablet eller bærbare computer, eller luk låget på den bærbare computer for at få pc’en til at slumre.
BEMÆRK: Du kan genoptage arbejdet ved enten at trykke på computerens tænd/sluk-knap, trykke på en vilkårlig tast på tastaturet, klikke på en museknap eller åbne låget på en bærbar computer. For at få en mere detaljeret beskrivelse af pc’en skal du gå til systemmanualerne på www.dell.com/support.

Tilbage til toppen


Dvale

Dvaletilstand bruger mindre strøm end i slumretilstand og findes som regel på bærbare computere. Det tager lidt længere tid at genoptage arbejdet end i slumretilstand, men computeren genoptager alt, som da du forlod den, når pc'en tændes igen. Brug i dvaletilstand, når du ikke vil bruge din pc i en længere periode.

Hvordan får du computeren til at gå i dvaletilstand?

 1. Vælg Start SLN297929_en_US__1WinKey og derefter Indstillinger > System > Strøm og slumre > Flere strømstyringsindstillinger.
 2. Vælg Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre, og vælg derefter Skift indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket. Under Indstillinger for nedlukning skal du markere afkrydsningsfeltet Dvaletilstand (hvis det er tilgængeligt) og derefter vælge Gem ændringer.
 3. Du kan sætte pc'en i dvaletilstand ved at vælge Start og derefter vælge Strøm > Dvaletilstand.
BEMÆRK: Du kan læse mere om introduktionen til Moderne standby i dette Microsoft-dokument om emnet og ændringerne i standby-funktionsmåden.

Tilbage til toppen


Resolution

Ændring af strømstyringsplanen

Hvis du vil ændre strømstyringsplanen i Windows 10, skal du udføre følgende handlinger:

 1. Start SLN297929_en_US__1WinKey, og skriv "slumre".
 2. Vælg Power and Sleep settings (Indstillinger for tænd/sluk og slumre), og vælg derefterAdditional power settings (Yderligere strømindstillinger) nederst i skærmbilledet. Vinduet Power Options (Indstillinger for strømstyring) vises.
 3. Vælg Balanced (recommended) (Balanceret (anbefales)), Power saver (Strømbesparelse), eller vælg Create a power plan (Opret en strømstyringsplan) i venstre side af skærmen.
 4. Tilpas indstillingerne i planen efter ønsket.

Tilbage til toppen


Sådan undgås det, at computeren tænder af sig selv i dvaletilstand

 1. Opdater computerens BIOS til den nyeste version.
  BEMÆRK: Du kan få mere at vide om, hvordan du downloader og opdaterer BIOS på din Dell-computer ved at gå til Hvordan downloader eller opdaterer jeg BIOS på en Dell-computer? i Dell Knowledge Base
 2. For at opnå en optimal ydeevne anbefales det, at du installerer de nyeste drivere på computeren.
  BEMÆRK: Brug af SupportAssist-programmet giver automatisk computeropdateringer. Gå til siden SupportAssist til pc'er og tablets for at få flere oplysninger om SupportAssist.
 3. Sørg for, at computeren altid kører med de nyeste Windows-opdateringer. Gå til webstedet Windows Update for at sikre, at computeren er helt opdateret. Ekstern forbindelse
 4. Du kan undgå, at dit netværkskort vækker computeren automatisk. Udfør følgende trin for at ændre netværksindstillingerne:
  1. Tryk på tasten Windows (SLN305029_en_US__13iC_Windows_Key_BD_v4), og hold den nede, og tryk derefter på tasten Q.
  2. I feltet Søg skal du skrive enhedshåndtering.
  3. Klik eller tryk på Enhedshåndtering (Kontrolpanel) på listen over programmer.
  4. Klik på plus (+) til venstre for Slumretilstand.
  5. Klik på pilen til venstre for Netværkskort.
  6. Højreklik på Trådløs eller Ethernet, og vælg Egenskaber.
  7. Klik på fanen Strømstyring, og sørg for, at feltet Tillad, at denne enhed vækker computeren ikke er markeret.
   BEMÆRK: Gør dette for både Trådløs- og Ethernet-adaptere.
  8. Klik på OK.
  9. Afslutning af Enhedshåndteringen.
 5. Du kan forhindre et program i at vække computeren automatisk eller kun tillade større Windows-systemhændelser ved at ændre vækningstimerne. Gør følgende for at ændre indstillingerne for vækningstimere:
  1. Tryk på tasten Windows (SLN305029_en_US__13iC_Windows_Key_BD_v4), og hold den nede, og tryk derefter på tasten Q.
  2. I feltet Søg skal du skrive strømindstillinger.
  3. Klik eller tryk på Strøm- eller slumreindstillinger (Systemindstillinger) på listen over programmer.
  4. Klik på Flere strømstyringsindstillinger.
  5. Tryk på Skift planlægningsindstillinger.
  6. Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger.
  7. Klik på plus (+) til venstre for Slumretilstand.
  8. Klik på plus (+) til venstre for Tillad vækningstimere.
  9. Klik på Batteri, og brug rullemenuen for at skifte til den ønskede indstilling.
  10. Klik på Isat, og brug rullemenuen for at skifte til den ønskede indstilling.
   BEMÆRK: I Windows 10 vækker funktionen Kun vigtige vækningstimere kun computeren ved større Windows-systemhændelser. Prøv at indstille dine vækningstimere til Kun vigtige vækningstimere for at se, om det løser problemet. Hvis computeren stadig vækkes hyppigere end ønsket, kan du altid indstille vækningstimerne til Deaktiveret.
  11. Klik på OK.

Tilbage til toppen

Additional Information


Support uden for garantien Er garantien udløbet? Intet problem. Gå til webstedet Dell.com/support, og indtast din Dell-servicekode for at se vores tilbud.

BEMÆRK: Tilbud er kun tilgængelige for pc-kunder i USA, Canada, Storbritannien og Nordirland, Frankrig, Tyskland og Kina. Server og storage er ikke omfattet.

Article Properties


Last Published Date

05 Oct 2021

Version

8

Article Type

Solution