Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Wyłączanie, usypianie, hibernacja lub zmiana planu zasilania w systemie Windows 10

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu wyłączania komputera, zmiany ustawień uśpienia, hibernacji, modyfikacji planu zasilania oraz uniemożliwiania niekontrolowanychSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Wyłączanie

Aby całkowicie wyłączyć komputer osobisty:

 1. Kliknij przycisk Start  SLN297929_en_US__1WinKey, a następnie wybierz kolejno opcje Zasilanie > Wyłącz.

Powrót do góry


Uśpienie

W trybie uśpienia komputer zużywa niewiele energii. Komputer jest włączony, ale wszystkie czynności wykonywane na nim zostają zatrzymane, a wszelkie otwarte dokumenty i aplikacje są zapisywane w pamięci. Możesz szybko wznowić normalną pracę w ciągu kilku sekund. Należy korzystać z trybu uśpienia, kiedy komputer osobisty ma być odłożony od komputera przez krótki czas.

Aby uczynić komputer osobisty tryb uśpienia:

 1. Kliknij przycisk Start SLN297929_en_US__1WinKey, a następnie wybierz kolejno opcje Zasilanie > Uśpij.
LUB:
 1. Kliknij przycisk Start SLN297929_en_US__1WinKey, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > System > Zasilanie i uśpienie > Dodatkowe ustawienia zasilania.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  1. Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, tabletu lub komputera przenośnego, wybierz opcję Wybierz działanie przycisków zasilania. Obok pozycji Po naciśnięciu przycisku zasilania wybierz Uśpij, a następnie Zapisz zmiany.
  2. Jeśli korzystasz z laptopa, wybierz opcję Wybierz skutek zamknięcia pokrywy. Obok pozycji Po zamknięciu pokrywy wybierz pozycję Uśpij, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.
 3. Aby uśpić komputer, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania komputera stacjonarnego, tabletu lub komputera przenośnego bądź zamknąć pokrywę komputera przenośnego.
UWAGA: pracę można wznowić przez naciśnięcie przycisku zasilania komputera, naciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze, kliknięcie przyciskiem myszy lub otwarcie pokrywy komputera przenośnego. Więcej informacji na temat komputera można znaleźć w instrukcjach systemowych pod adresem www.dell.com/support.

Powrót do góry


Tryb hibernacji

Tryb hibernacji używa mniej energii niż tryb uśpienia i jest zazwyczaj dostępny dla komputerów przenośnych. Wznowienie pracy może trwać dłużej niż w przypadku trybu uśpienia, ale powoduje wznowienie wszystkich czynności w miejscu, w którym zostały przerwane. Trybu hibernacji należy używać wtedy, gdy komputer osobisty nie jest używany przez dłuższy czas.

Jak przełączyć komputer w tryb hibernacji?

 1. Kliknij przycisk Start SLN297929_en_US__1WinKey, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > System > Zasilanie i uśpienie > Dodatkowe ustawienia zasilania.
 2. Wybierz pozycję Wybierz działanie przycisku zasilania, a następnie wybierz pozycję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne. W obszarze Ustawienia zamykania zaznacz pole wyboru Hibernacja (jeśli jest dostępne), a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.
 3. Aby zahibernować komputer, kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Zasilanie > Hibernacja.
UWAGA: więcej informacji na temat wprowadzenia nowoczesnego stanu gotowości i zmian w trybie gotowości znajdziesz w tym dokumencie firmy Microsoft.

Powrót do góry


Resolution

Zmiana planu zasilania

Aby zmienić plan zasilania w systemie Microsoft Windows 10, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start  SLN297929_en_US__1WinKey, a następnie wpisz „uśpienie”.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia zasilania i uśpienia, a następnie wybierz pozycję Dodatkowe ustawienia zasilania u dołu ekranu. Wyświetlone zostanie okno Power Options (Opcje zasilania).
 3. Wybierz opcję Zrównoważone (zalecane) lub Oszczędzanie energii albo polecenie Utwórz plan zasilania po lewej stronie ekranu.
 4. Dostosuj ustawienia planu według potrzeb.

Powrót do góry


Uniemożliwianie niekontrolowanych rozruchów komputera będącego w stanie hibernacji

 1. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji.
  UWAGA: aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania i aktualizacji systemu BIOS w posiadanym komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i aktualizacja systemu BIOS na komputerze firmy Dell.
 2. W celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się zainstalowanie w komputerze najnowszych sterowników.
  UWAGA: Korzystanie z aplikacji SupportAssist umożliwia automatyczne aktualizowanie komputera. Szczegółowe informacje na temat aplikacji SupportAssist znajdują się na stronie Aplikacja SupportAssist dla komputerów i tabletów.
 3. Sprawdź, czy w komputerze zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows. Przejdź do witryny Windows Update, aby sprawdzić, czy komputer jest w pełni zaktualizowany. Łącze zewnętrzne
 4. Można zapobiec automatycznemu wybudzaniu komputera przez kartę sieciową. Aby zmienić ustawienia sieci, wykonaj następujące czynności:
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN305029_en_US__13iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu Wyszukaj wpisz menedżer urządzeń.
  3. Kliknij lub dotknij pozycji Menedżer urządzeń (Panel sterowania) na liście programów.
  4. Kliknij znak (+) po lewej stronie opcji Uśpienie.
  5. Kliknij strzałkę na lewo od opcji Urządzenia sieciowe.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Sieć bezprzewodowa lub Ethernet i wybierz Właściwości.
  7. Kliknij kartę Zarządzanie energią, a następnie sprawdź, czy pole wyboru Zezwalaj temu urządzeniu na wybudzenie pracy komputera jest odznaczone.
   UWAGA: wykonaj tę czynność dla kart sieci bezprzewodowej i Ethernet.
  8. Kliknij przycisk OK.
  9. Zamknij Menedżera urządzeń.
 5. Można zapobiec automatycznemu wybudzaniu komputera przez dowolny program lub zezwolić na to wyłącznie głównym zdarzeniom systemu Windows, używając czasomierza wybudzania. Aby zmienić ustawienia wznawiania pracy według czasomierza, wykonaj następujące czynności:
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN305029_en_US__13iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu Wyszukaj wpisz opcje zasilania.
  3. Kliknij lub dotknij Ustawienia zasilania i uśpienia (ustawienia systemowe) na liście programów.
  4. Kliknij pozycję Dodatkowe ustawienia zasilania.
  5. Kliknij polecenie Zmień ustawienia planu.
  6. Naciśnij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
  7. Kliknij znak (+) po lewej stronie opcji Uśpienie.
  8. Kliknij znak (+) po lewej stronie opcji Zezwalaj na wznawianie pracy według czasomierza.
  9. Kliknij opcję Zasilanie z akumulatora i wybierz żądane ustawienie, korzystając z menu rozwijanego.
  10. Kliknij opcję Zasilanie sieciowe i wybierz żądane ustawienie, korzystając z menu rozwijanego.
   UWAGA: W systemie Windows 10 opcja Tylko ważne czasomierze wznawiania uruchamia komputer tylko w przypadku ważnych zdarzeń systemu Windows. Wybierz opcję Tylko ważne czasomierze wznawiania i sprawdź, czy rozwiązuje ona problem. Jeśli komputer nadal wybudza się częściej, niż powinien, zawsze możesz wyłączyć czasomierze wznawiania.
  11. Kliknij przycisk OK.

Powrót do góry

Additional Information


Brak wsparcia gwarancyjnego Brak gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: Oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Last Published Date

05 Oct 2021

Version

8

Article Type

Solution