Forklaring av Ubuntu Linux-begreper for harddisk og enheter

Summary: Denne artikkelen er en referanse til hva harddisker og enheter kalles i Ubuntu Linux, og hvordan de brukes på Dell-PC-en din.

Article Content


Symptoms

 


Denne artikkelen inneholder informasjon om hva harddisker og enheter kalles i Ubuntu Linux, og hvordan de brukes på din Dell-PC.


Innholdsfortegnelse:

 1. Forstå enhetsnavn i Linux
 2. Navnekonvensjon for Linux-enheter
 3. GRUB-navnekonvensjon for enheter
 4. GRUB2-navnekonvensjon for enheter
 5. Oversikt over enhetsnavn og -bruk i Ubuntu

 

Forstå enhetsnavn i Linux

 

Det er viktig å forstå enhetenes navn og bruken av dem hvis du vil installere og bruke Ubuntu Linux i sin helhet. Enhetsnavnene har endret og utviklet seg i løpet av de mange versjonene av Linux som stadig lanseres, og i takt med at teknologien har endret seg.

Det er dessverre ikke mulig å sammenligne dette med hvordan Windows eller Apples gir navn til og bruker enheter i systemene sine. Du vil se noen likheter med Googles Android.

SLN151767_no__1icon Merk: Gjeldende versjon av Ubuntu bruker GRUB2 – GRand Unified Bootloader. Jeg anbefaler del 4 og 5 som den mest oppdaterte informasjonen.


Tilbake til toppen


 

Navnekonvensjon for Linux-enheter

 

Linux startet med å gi hver enhet et navn, deretter en posisjon og til slutt en partisjon.

SLN151767_no__1icon Merk: Når du skal partisjonere en Master Boot Record (MBR), kan du ha maksimalt fire primære partisjoner. Eller du kan ha en kombinasjon av flere primære og logiske partisjoner. Det anbefales at du holder deg til denne konvensjonen for disker i GUID-partisjonstabellen (GPT).

Under Linux var den opprinnelige navnekonvensjonen:

 • dev/fd0 – den første diskettstasjonen.
 • dev/fd1 – den andre diskettstasjonen.
 • dev/sda – den første SCSI-disken med SCSI ID-adresse.
 • dev/sdb – den andre SCSI-disken med adresse og så videre.
 • dev/scd0 eller /dev/sr0 – den første SCSI CD-ROM-en.
 • dev/hda – hoveddisken på primær IDE-kontroller.
 • dev/hdb – den underordnede disken på primær IDE-kontroller.
 • dev/mmcblk0 – SDHC-kort på PCMCIA. Navn på spesialenheter.
 • dev/sdb – USB-flash-enhet mot SCSI-emulering. Kjernen starter imidlertid parallelt med flere drivere. Dette betyr ikke at sda- eller sdb-disken er en USB-disk, men at USB-modulen ble startet samtidig som disk én og sender meldingene sine samtidig.
 • dev/hdc og /dev/hdd – hoveddisken og de underordnede diskene for den respektive sekundære kontrolleren. Nyere IDE-kontrollere har to kanaler som fungerer som to kontrollere.


Tilbake til toppen


 

GRUB-navnekonvensjon for enheter

 

GRUB endret konvensjonen ved å legge til en partisjon som starter ved 0.

Basisnavnet for en (E)IDE-kontrollert disk er dev/hd? ? er én bokstav. For GRUB tilsvarer dette hd? ? er posisjon 1 til 4.

Det er enkelt å gi enhetene et nytt navn. I det første eksempelet nedenfor er den første delen enhetsnavnet, hd, og den andre delen er posisjonen det har, a.

Disknavn
 • dev/hda – hoveddisk på første kontroller
 • dev/hdb – underordnet disk på første kontroller
 • dev/hdc – hoveddisk på andre kontroller
 • dev/hdd – underordnet disk på andre kontroller
GRUB-navn
 • hd1 – hoveddisk på første kontroller
 • hd2 – underordnet disk på første kontroller
 • hd3 – hoveddisk på andre kontroller
 • hd4 – underordnet disk på andre kontroller

Navngiving av partisjonene er enkelt ettersom du knytter et nummer til den aktuelle enheten. Se nedenfor for noen partisjoner på dev/hda

SLN151767_no__1icon Merk: 0–3 er de fire mulige primære partisjonene du kan velge, etterfulgt av 4 og høyere for de logiske partisjonene du har angitt.
Disknavn
 • dev/hda0 – hoveddisk på første kontroller, første primære partisjon.
 • dev/hda1 – hoveddisk på første kontroller, andre primære partisjon.
 • dev/hda4 – hoveddisk på første kontroller, første logiske partisjon.
 • dev/hda5 – hoveddisk på første kontroller, andre logiske partisjon.
GRUB-navn
 • hd1,0 – hoveddisk på første kontroller, første primære partisjon.
 • hd1,1 – hoveddisk på første kontroller, andre primære partisjon.
 • hd1,4 – hoveddisk på første kontroller, første logiske partisjon.
 • hd1,5 – hoveddisk på første kontroller, andre logiske partisjon.


Tilbake til toppen


 

GRUB2-navnekonvensjon for enheter

 

GRUB2 endret konvensjonen ved å ta 0 ut av navnekonvensjonen. Det betyr at alt begynner på 1.

Basisnavnet for en (E)IDE-kontrollert disk er dev/hd? ? er én bokstav. For GRUB2 tilsvarer dette hd? ? er posisjon 1 til 4.

Det er enkelt å gi enhetene et nytt navn. I det første eksempelet nedenfor er den første delen enhetsnavnet, hd, og den andre delen er posisjonen det har, a.

Disknavn
 • dev/hda – hoveddisk på første kontroller
 • dev/hdb – underordnet disk på første kontroller
 • dev/hdc – hoveddisk på andre kontroller
 • dev/hdd – underordnet disk på andre kontroller
GRUB2-navn
 • hd1 – hoveddisk på første kontroller
 • hd2 – underordnet disk på første kontroller
 • hd3 – hoveddisk på andre kontroller
 • hd4 – underordnet disk på andre kontroller

Navngiving av partisjonene er enkelt ettersom du knytter et nummer til den aktuelle enheten. Se nedenfor for noen partisjoner på dev/hda

SLN151767_no__1icon Merk: 1–4 er de fire mulige primære partisjonene du kan velge, etterfulgt av 5 og høyere for de logiske partisjonene du har angitt.
Disknavn
 • dev/hda1 – hoveddisk på første kontroller, første primære partisjon.
 • dev/hda2 – hoveddisk på første kontroller, andre primære partisjon.
 • dev/hda5 – hoveddisk på første kontroller, første logiske partisjon.
 • dev/hda6 – hoveddisk på første kontroller, andre logiske partisjon.
GRUB2-navn
 
 • hd1,1 – hoveddisk på første kontroller, første primære partisjon.
 • hd1,2 – hoveddisk på første kontroller, andre primære partisjon.
 • hd1,5 – hoveddisk på første kontroller, første logiske partisjon.
 • hd1,6 – hoveddisk på første kontroller, andre logiske partisjon.


Tilbake til toppen


 

Oversikt over enhetsnavn og -bruk i Ubuntu

 

SATA-disker (Serial Advanced Technology Attachment)

Ankomsten av SATA-disker endret konvensjonen, og nå blir harddisker for det meste omtalt som sda i stedet for hda. sd står for seriell disk.

Partisjonstabeller

En partisjonstabell viser partisjonene for en harddisk eller en annen lagringsenhet. Det er to standarder for oppsettet av partisjonstabellen:

 1. MBR (Master Boot Record) – MBR, også kjent som ms-dos, er det du kan kalle den opprinnelige standarden. MBR er fortsatt den mest brukte partisjonstabellen, men den har to store begrensninger

  1. Du kan ikke opprette flere enn fire partisjoner. Disse partisjonene kalles primære partisjoner.

  2. Diskpartisjoner kan ikke overskride 2 TB.

 2. GPT (GUID-partisjonstabell) – GPT kom senere. MBR er fortsatt i bruk, men disse begrensningene er det som førte til utviklingen av GPT.  GPT overvinner de to begrensningene i MBR. Du kan ha flere primære partisjoner, og diskstørrelsene kan overstige 2 TB.

Navnekonvensjon for harddisker

Det første du må vite, er at det ikke finnes noen C-disk eller E-disk i Linux. Du ser i stedet noe sånt som /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc… og så videre. dev er en forkortelse for device (enhet). sd var en forkortelse for masselagringsdriveren for Small Computer System Interface (SCSI).

Partisjoner og partisjonsnummerering

Når du skal installere et operativsystem på en harddisk, må du fordele den på forskjellige lagringsenheter. Slike lagringsenheter kalles partisjoner. Under MBR, som er standard på nesten alle Linux-distribusjoner, er det tre ulike typer partisjoner: primær, utvidet og logisk. Alle partisjoner som ikke eksplisitt opprettes som en utvidet eller logisk partisjon, er primære partisjoner i MBR. En ikke tildelt plass vises som ledig. Den kan være ledig, men du kan ikke bruke den i denne tilstanden. I systemet vil ikke den ledige plassen eksistere før den er partisjonert.

SLN151767_no__51374075430559.PartitionGuide

Hvis du har opprettet det maksimale antallet partisjoner og fortsatt har ledig plass, er den ubrukelig.

SLN151767_no__61374075460232.Diskerror

Utvidet partisjon

Når du merker en partisjon som utvidet, er det mulig å opprette mange flere partisjoner under den utvidede partisjonen. Disse partisjonene kalles logiske partisjoner, og det er egentlig ingen grense for hvor mange logiske partisjoner du kan opprette. Dette betyr at du kan ha tre primære partisjoner og én utvidet partisjon og deretter opprette utallige partisjoner derfra.

SLN151767_no__1icon Merk: Bare én utvidet partisjon kan være konfigurert på én enkelt harddisk.

Det grafiske installasjonsprogrammet for Ubuntu er Ubiquity.

Det er lagt til to funksjoner som har vært tilgjengelige på andre Linux-distribusjoner en stund.

De to funksjonene er:

Harddisk med fullstendig kryptering

Støtte for kryptering av brukernes hjemmekatalog har vært i Ubiquity i lang tid, men som et fysisk sikkerhetsverktøy. Med full diskkryptering vil ikke systemet starte hvis ikke riktig krypteringspasskode brukes. Ved hver omstart vil personen som sitter foran datamaskinen der fullstendig kryptering er konfigurert, se en melding.

Linux Logical Volume Manager (LVM)

Med LVM er det enkelt å håndtere diskplass, spesielt når det gjelder å endre størrelse på partisjoner og legge til en ny harddisk i systemet. LVM ikke har innebygd redundans. Det betyr at du får problemer hvis den ene disken i et system bestående av flere disker svikter. Nå fungerer LVM bare ved hjelp av den automatiserte ordningen.


Tilbake til toppen


 

Tilleggsinformasjon:

 

SLN151767_no__1icon Merk:
Canonical gir programvarestøtte på følgende måter:
Teknisk støtte leveres av Dell:


Tilbake til toppen


Article Properties


Affected Product

Latitude, Vostro, XPS, Thin Clients, Fixed Workstations

Last Published Date

05 Apr 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters