Ubuntu Linux-termen voor de harde schijf en apparaten

Summary: Dit artikel bevat informatie over de benamingen voor harde schijven en apparaten in Ubuntu Linux en hoe deze worden gebruikt op uw Dell pc.

Article Content


Symptoms

 


Dit artikel bevat informatie over hoe harde schijven en apparaten worden genoemd in Ubuntu Linux en hoe ze worden gebruikt op uw Dell pc.


Inhoudsopgave:

 1. Namen van apparaten in Linux
 2. Linux-naamgevingsconventie
 3. GRUB-naamgevingsconventie voor apparaten
 4. GRUB2-naamgevingsconventie voor apparaten
 5. Overzicht van termen en gebruik van apparaten in Ubuntu

 

Namen van apparaten in Linux

 

Naamgeving en gebruik van apparaten begrijpen is essentieel om Ubuntu Linux vakkundig te kunnen installeren en gebruiken. De naamgeving is veranderd en geëvolueerd in de vele versies van Linux die voortdurend worden aangeboden naarmate de technologie verandert.

Dit is helaas niet te vergelijken met de manier waarop Windows en Apple de apparaten op hun systemen benoemen en gebruiken. Er zijn wel enkele overeenkomsten met Google's Android.

SLN151767_nl_NL__1icon Opmerking: De huidige versie van Ubuntu is GRUB2 - GRand Unified Bootloader. Deel 4 en 5 worden aangeraden omdat deze het meest actueel zijn.


Terug naar boven


 

Linux-naamgevingsconventie

 

Linux begon door elk apparaat een naam te geven en vervolgens een positie en als laatste een partitie.

SLN151767_nl_NL__1icon Let op: Wanneer u een MBR-schijf (Master Boot Record) partitioneert, kunt u maximaal 4 primaire partities hebben. Of een combinatie van verschillende primaire en logische partities. Het wordt aangeraden zich aan deze conventie voor GUID Partition Table-schijven (GPT) te houden.

Onder Linux was de oorspronkelijke naamgeving:

 • dev/fd0 - het eerste diskettestation.
 • dev/fd1 - het tweede diskettestation.
 • dev/sda - de eerste SCSI-schijf SCSI ID address-wise.
 • dev/sdb - de tweede SCSI-schijf address-wise, enzovoort.
 • dev/scd0 of /dev/SR0 - de eerste SCSI cd-rom.
 • dev/hda - de master-schijf op primaire IDE-controller.
 • dev/hdb - de slave-schijf op primaire IDE-controller.
 • dev/mmcblk0 - de SDHC-kaart op PCMCIA. Bijzondere apparaatnaamgeving.
 • dev/sdb - USB-stick voor SCSI-emulatie. De kernel begint echter parallel met verschillende drivers. Dit betekent niet dat uw sda- of sdb-drive een USB-drive is, maar dat de USB-module op hetzelfde moment als de drive-module is gestart en dat de meldingen simultaan worden verzonden.
 • dev/hdc en /dev/hdd - de master- en slave-schijven van de secundaire controller. Nieuwere IDE-controllers hebben twee kanalen die als twee controllers werken.


Terug naar boven


 

GRUB-naamgevingsconventie voor apparaten

 

GRUB veranderde de conventie door de toevoeging van een partitie beginnend bij 0.

De basisnaam voor een (E) IDE-beheerde schijf is dev/hd? ? staat voor één letter. Voor GRUB is dit gelijk aan hd? ? staat voor positie 1 tot en met 4.

De naamgeving van de apparaten is eenvoudig. Als u het eerste voorbeeld hieronder volgt, geeft het eerste deel de apparaatnaam hd aan en het tweede deel a de positie.

Naam station
 • dev/hda - master-schijf op eerste controller
 • dev/hdb - slave-schijf op eerste controller
 • dev/hdc - master-schijf op tweede controller
 • dev/hdd - slave-schijf op tweede controller
GRUB-naam
 • hd1 - master-schijf op eerste controller
 • hd2 - slave-schijf op eerste controller
 • hd3 - master-schijf op tweede controller
 • hd4 - slave-schijf op tweede controller

De partities een naam geven is heel eenvoudig. U koppelt een getal aan het toepasselijke apparaat. Kijk hieronder voor sommige partities op dev/hda

SLN151767_nl_NL__1icon Opmerking: 0-3 zijn de 4 mogelijke primaire partities die u kon kiezen, en 4 en hoger zijn voor de logische partities die u hebt ingesteld.
Naam station
 • dev/hda0 - master-schijf op eerste controller, eerste primaire partitie.
 • dev/hda1 - master-schijf op eerste controller, tweede primaire partitie.
 • dev/hda4 - master-schijf op eerste controller, eerste logische partitie.
 • dev/hda5 - master-schijf op eerste controller, tweede logische partitie.
GRUB-naam
 • hd1,0 - master-schijf op eerste controller, eerste primaire partitie.
 • hd1,1 - master-schijf op eerste controller, tweede primaire partitie.
 • hd1,4 - master-schijf op eerste controller, eerste logische partitie.
 • hd1,5 - master-schijf op eerste controller, tweede logische partitie.


Terug naar boven


 

GRUB2-naamgevingsconventie voor apparaten

 

In GRUB2 werd de conventie gewijzigd door de 0 uit de naamgevingsconventie te halen. Dit betekent dat alles begint bij 1.

De basisnaam voor een (E)IDE-beheerde schijf is dev/hd? ? staat voor één letter. In GRUB2 is dit gelijk aan hd? ? staat voor positie 1 tot en met 4.

De naamgeving van de apparaten is eenvoudig. In het eerste voorbeeld hieronder is het eerste gedeelte de apparaatnaam hd en geeft het tweede deel de positie a aan.

Naam station
 • dev/hda - master-schijf op eerste controller
 • dev/hdb - slave-schijf op eerste controller
 • dev/hdc - master-schijf op tweede controller
 • dev/hdd - slave-schijf op tweede controller
GRUB2-naam
 • hd1 - master-schijf op eerste controller
 • hd2 - slave-schijf op eerste controller
 • hd3 - master-schijf op tweede controller
 • hd4 - slave-schijf op tweede controller

De partities een naam geven is heel eenvoudig. U koppelt een getal aan het toepasselijke apparaat. Kijk hieronder voor sommige partities op dev/hda

SLN151767_nl_NL__1icon Opmerking: 1-4 zijn de 4 mogelijke primaire partities die u kon kiezen, en 5 en hoger zijn voor de logische partities die u hebt ingesteld.
Naam station
 • dev/hda1 - master-schijf op eerste controller, eerste primaire partitie.
 • dev/hda2 - master-schijf op eerste controller, tweede primaire partitie.
 • dev/hda5 - master-schijf op eerste controller, eerste logische partitie.
 • dev/hda6 - master-schijf op eerste controller, tweede logische partitie.
GRUB2-naam
 
 • hd1,1 - master-schijf op eerste controller, eerste primaire partitie.
 • hd1,2 - master-schijf op eerste controller, tweede primaire partitie.
 • hd1,5 - master-schijf op eerste controller, eerste logische partitie.
 • hd1,6 - master-schijf op eerste controller, tweede logische partitie.


Terug naar boven


 

Overzicht van termen en gebruik van apparaten in Ubuntu

 

Serial Advanced Technology Attachment (SATA) harde schijven

Met de komst van SATA-schijven is de conventie veranderd en harde schijven worden nu meestal sda genoemd in plaats van hda. sd staat voor serial drive (seriële schijf).

Partitietabellen

Een partitietabel toont de partities van de harde schijf of andere storage-apparaten. Er zijn twee standaarden voor de indeling van de partitietabel:

 1. Master Boot Record (MBR) - MBR, ook bekend als MS-DOS. Dit kan de originele standaard worden genoemd. MBR is nog steeds de meest gebruikte partitietabel en heeft twee grote beperkingen

  1. Er kunnen niet meer dan vier hoofdpartities worden aangemaakt. Dit soort partities heten primaire partities.

  2. Een partitie mag niet groter zijn dan 2 TB.

 2. GUID Partition Table (GPT) - GPT kwam veel later. Hoewel de MBR nog steeds in gebruik is, hebben de beperkingen aanleiding gegeven voor het ontwikkelen van GPT.  GPT heeft die twee beperkingen van MBR niet. U kunt meerdere primaire partities maken en de schijfgrootte kan groter zijn dan 2 TB.

Naamgevingsconventie harde schijven

Het eerste dat u moet weten, is dat Linux geen C-schijf en E-schijf heeft. U ziet doorgaans iets dergelijks: /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc, …, enzovoort. dev staat voor 'device'. sd staat voor Small Computer System Interface (SCSI) mass storage-driver.

Partities en partitienummering

Als u een besturingssysteem wilt installeren op een harde schijf, moet u die splitsen in afzonderlijke storage-eenheden. Deze storage-eenheden worden partities genoemd. Onder MBR, de standaardinstelling op vrijwel alle Linux-distributies, zijn er drie verschillende soorten partities: primaire, uitgebreide en logische. Met MBR wordt elke partitie die niet expliciet is gemaakt als een uitgebreide of logische partitie, een primaire partitie. Alle niet-toegewezen ruimte wordt weergegeven als Vrij. Ook al is die ruimte 'vrij', dan kunt u die zo toch niet gebruiken. Wat het systeem betreft, bestaat vrije ruimte pas als deze is gepartitioneerd.

SLN151767_nl_NL__51374075430559.PartitionGuide

Als u de maximale hoeveelheid partities hebt gemaakt en er nog vrije ruimte over is, is die ruimte onbruikbaar.

SLN151767_nl_NL__61374075460232.Diskerror

Uitgebreide partitie

Door een partitie als uitgebreide partitie te markeren, is het mogelijk om onder die partitie vele andere partities aan te maken. Deze partities heten logische partities en er is eigenlijk geen limiet voor het aantal logische partities dat u kunt maken. Dit betekent dat u drie primaire partities en een uitgebreide partitie kunt hebben en van daaruit nog veel meer partities kunt maken.

SLN151767_nl_NL__1icon Opmerking: Op één harde schijf kan slechts één uitgebreide partitie worden geconfigureerd.

Het grafische installatieprogramma van Ubuntu heet Ubiquity.

Er zijn twee functies toegevoegd die op andere Linux-distributies al enige tijd beschikbaar waren.

De twee functies zijn:

Volledige Disk Encryption

Ondersteuning voor het versleutelen van de hoofddirectory van een gebruiker bestaat al lang in Ubiquity, maar dan als een fysieke beveiligingstool. Met volledige Disk Encryption start het systeem niet op als niet het juiste schijfversleutelingswachtwoord wordt gebruikt. Telkens wanneer de computer opnieuw wordt opgestart, ziet degene achter de computer met volledige Disk Encryption een prompt.

Linux Logical Volume Manager (LVM)

LVM maakt het zeer eenvoudig om schijfruimte te beheren. Vooral als u het formaat van partities wilt wijzigen en een harde schijf aan het systeem wilt toevoegen. LVM heeft geen ingebouwde redundantie. Dit betekent bij een systeem met meerdere schijven dat u een probleem hebt als één schijf defect raakt. LVM werkt op dit moment alleen met het automatische schema.


Terug naar boven


 

Aanvullende informatie:

 

SLN151767_nl_NL__1icon Opmerking:
Softwareondersteuning wordt geboden door Canonical via de volgende methoden:
Technische ondersteuning wordt geboden door Dell:


Terug naar boven


Article Properties


Affected Product

Latitude, Vostro, XPS, Thin Clients, Fixed Workstations

Last Published Date

05 Apr 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters