Ubuntu Linuxin kiintolevyjä ja laitteita koskevat termit

Summary: Tässä artikkelissa kerrotaan, millä nimellä kiintolevyjä ja laitteita kutsutaan Ubuntu Linuxissa ja miten niitä käytetään Dell-tietokoneessa.

Article Content


Symptoms

 


Tässä artikkelissa kerrotaan, millä nimellä kiintolevyjä ja laitteita kutsutaan Ubuntu Linuxissa ja miten niitä käytetään Dell-tietokoneessa.


Sisällysluettelo:

 1. Tietoja laitteiden nimeämisestä Linuxissa
 2. Linuxin laitteiden nimeämiskäytäntö
 3. GRUB:n laitteiden nimeämiskäytäntö
 4. GRUB2:n laitteiden nimeämiskäytäntö
 5. Yhteenveto Ubuntun laitteiden termeistä ja käytöstä

 

Tietoja laitteiden nimeämisestä Linuxissa

 

Laitteiden nimeämisen ja käyttämisen ymmärtäminen on erittäin tärkeää, jos haluat asentaa Ubuntu Linuxin ja käyttää sitä. Laitteiden nimeäminen on muuttunut ja kehittynyt eri Linux-versioissa, ja se muuttuu jatkuvasti tekniikan kehittyessä.

Tämä ei valitettavasti vastaa tapaa, jolla laitteita nimetään ja käytetään Windowsissa tai Applen järjestelmissä. Siinä on joitain yhtäläisyyksiä Googlen Androidin kanssa.

SLN151767_fi__1icon Huomautus: Uusimmassa Ubuntu-versiossa on käytössä GRUB2 (GRand Unified Bootloader) -käynnistysohjelma. Osioiden 4 ja 5 tietoja suositellaan uusimpina tietoina.


Alkuun


 

Linuxin laitteiden nimeämiskäytäntö

 

Aluksi Linuxissa annettiin kullekin laitteelle nimi, sitten sijainti ja sitten osio.

SLN151767_fi__1icon Huomautus: Pääkäynnistystietueen osioinnissa (MBR) ensisijaisia osioita voi olla enintään neljä. Käytössä voi olla myös usean ensisijaisen ja loogisen osion yhdistelmä. Tämä käytäntö on suositeltavaa säilyttää GUID-osiointitaulukon (GPT) asemissa.

Linuxin alkuperäinen nimeämiskäytäntö oli seuraavanlainen:

 • dev/fd0 - ensimmäinen levykeasema.
 • dev/fd1 - toinen levykeasema.
 • dev/sda - ensimmäinen SCSI-levy (SCSI ID -osoite).
 • dev/sdb - toinen SCSI-levy (osoite ja niin edelleen).
 • dev/scd0 tai /dev/sr0 - ensimmäinen SCSI CD-ROM.
 • dev/hda - ensisijaisen IDE-väylän isäntälevy.
 • dev/hdb - ensisijaisen IDE-väylän orjalevy.
 • dev/mmcblk0 - PCMCIA SDHC -kortti. Erikoislaitteen nimeäminen.
 • dev/sdb - SCSI-emuloinnin USB-muistitikku. Ydin käynnistyy kuitenkin yhtä aikaa useiden ohjainten kanssa. Tämä ei tarkoita, että sda- tai sdb-asema on USB-asema, vaan että USB-moduuli käynnistettiin samaan aikaan kuin asema ja se lähettää viestit samanaikaisesti.
 • dev/hdc ja /dev/hdd - toissijaisen ohjaimen isäntä- ja orjalevyt. Uudemmissa IDE-väylissä on kaksi kahtena väylänä toimivaa kanavaa.


Alkuun


 

GRUB:n laitteiden nimeämiskäytäntö

 

GRUB muutti käytäntöä lisäämällä numerolla 0 alkavan osion.

(E)IDE-ohjatun levyn perusnimi on dev/hd? ? on yksi kirjain. GRUBissa tämä on sama kuin hd? ? on sijainti 1–4.

Laitteiden nimeäminen on yksinkertaista. Seuraavassa olevassa ensimmäisessä esimerkissä ensimmäinen osa on laitteen nimi hd ja toinen osa on sen sijainti a.

Aseman nimi
 • dev/hda - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy.
 • dev/hda - ensimmäisen ohjaimen orjalevy.
 • dev/hda - toisen ohjaimen isäntälevy.
 • dev/hda - toisen ohjaimen orjalevy.
GRUB-nimi
 • hd1 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy
 • hd2 - ensimmäisen ohjaimen orjalevy
 • hd3 - toisen ohjaimen isäntälevy
 • hd4 - toisen ohjaimen orjalevy

Osioiden nimeäminen on helppoa, sillä asianmukaiseen laitteeseen lisätään vain numero. Katso seuraavassa joitakin dev/hda-osioita

SLN151767_fi__1icon Huomautus: 0–3 ovat valittavissa olevat neljä ensisijaista osiota ja 4 ja siitä eteenpäin ovat määrittämiäsi loogisia osioita.
Aseman nimi
 • dev/hda0 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, ensimmäinen ensisijainen osio.
 • dev/hda1 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, toinen ensisijainen osio.
 • dev/hda4 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, ensimmäinen looginen osio.
 • dev/hda5 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, toinen looginen osio.
GRUB-nimi
 • hd1,0 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, ensimmäinen ensisijainen osio.
 • hd1,1 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, toinen ensisijainen osio.
 • hd1,4 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, ensimmäinen looginen osio.
 • hd1,5 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, toinen ensisijainen osio.


Alkuun


 

GRUB2:n laitteiden nimeämiskäytäntö

 

GRUB2 muutti käytäntöä poistamalla luvun 0 nimeämiskäytännöstä. Täten kaikki alkavat numerolla 1.

(E)IDE-ohjatun levyn perusnimi on dev/hd? ? on yksi kirjain. GRUB2ssa tämä on sama kuin hd? ? on sijainti 1–4.

Laitteiden nimeäminen on yksinkertaista. Seuraavassa olevassa ensimmäisessä esimerkissä ensimmäinen osa on laitteen nimi hd ja toinen osa on sen sijainti a.

Aseman nimi
 • dev/hda - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy.
 • dev/hda - ensimmäisen ohjaimen orjalevy.
 • dev/hda - toisen ohjaimen isäntälevy.
 • dev/hda - toisen ohjaimen orjalevy.
GRUB2-nimi
 • hd1 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy
 • hd2 - ensimmäisen ohjaimen orjalevy
 • hd3 - toisen ohjaimen isäntälevy
 • hd4 - toisen ohjaimen orjalevy

Osioiden nimeäminen on helppoa, sillä asianmukaiseen laitteeseen lisätään vain numero. Katso seuraavassa joitakin dev/hda-osioita

SLN151767_fi__1icon Huomautus: 1–4 ovat valittavissa olevat neljä ensisijaista osiota ja 5 ja siitä eteenpäin ovat määrittämiäsi loogisia osioita.
Aseman nimi
 • dev/hda1 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, ensimmäinen ensisijainen osio.
 • dev/hda2 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, toinen ensisijainen osio.
 • dev/hda5 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, ensimmäinen looginen osio.
 • dev/hda6 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, toinen looginen osio.
GRUB2-nimi
 
 • hd1,1 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, ensimmäinen ensisijainen osio.
 • hd1,2 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, toinen ensisijainen osio.
 • hd1,5 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, ensimmäinen looginen osio.
 • hd1,6 - ensimmäisen ohjaimen isäntälevy, toinen ensisijainen osio.


Alkuun


 

Yhteenveto Ubuntun laitteiden termeistä ja käytöstä

 

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) -asemat

SATA-asemien käyttöönotto muutti käytäntöä, ja nyt kiintolevyihin viitataan yleensä kirjaimilla sda kirjainten hda sijaan. sd tarkoittaa sarja-asemaa.

Osiointitaulukot

Osiointitaulukko osoittaa kiintolevyn tai muun tallennusvälineen osiot. Osiointitaulukon asettelulle on kaksi standardia:

 1. MBR (Master Boot Record) – MBR, jota kutsutaan myös nimellä ms-dos, on alkuperäinen standardi. MBR on edelleen eniten käytetty osiointitaulukko ja siinä on kaksi merkittävää rajoitusta.

  1. Se sallii enintään neljän pääosion luomisen. Näitä osioita kutsutaan ensisijaisiksi osioiksi.

  2. Levyn osioiden enimmäiskoko on 2 Tt.

 2. GUID-osiointitaulukko (GPT) – GPT tuli käyttöön myöhemmin. Vaikka MBR onkin edelleen käytössä, sen rajoitukset johtivat GPT:n kehittämiseen.  GPT ratkaisee MBR:n kaksi rajoitusta. Ensisijaisia osioita voi olla useita, ja aseman koko voi olla yli 2 Tt.

Kiintolevyn nimeämiskäytäntö

Ensimmäisenä on huomioitava, että Linuxissa ei ole C-asemaa tai E-asemaa. Näet sen sijaan jonkin seuraavista: /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc … jne. Dev on lyhennys sanasta laite. sd on lyhenne SCSI (Small Computer System Interface) -massamuistiohjaimesta.

Osiot ja osioiden numerointi

Jotta voit asentaa käyttöjärjestelmän kiintolevylle, se on jaettava erillisiin tallennusyksiköihin. Näitä tallennusyksiköitä kutsutaan osioiksi. MBR-käynnistystietueessa, joka on oletuksena lähes kaikissa Linux-jakeluissa, osioita on kolmea eri tyyppiä: ensisijainen, laajennettu ja looginen. Kaikki MBR-osiot, joita ei ole erikseen luotu laajennetuiksi tai loogisiksi osioiksi, ovat ensisijaisia osioita. Varaamaton tila näkyy vapaana. Vaikka tila on vapaa, sitä ei voida käyttää tässä tilassa. Järjestelmä ei huomioi vapaata tilaa, ellei sitä ole osioitu.

SLN151767_fi__51374075430559.PartitionGuide

Jos olet luonut enimmäismäärän osioita ja vapaata tilaa on vielä jäljellä, sitä ei voi käyttää.

SLN151767_fi__61374075460232.Diskerror

Laajennettu osio

Merkitsemällä osion laajennetuksi osioksi voit luoda sen alle useita muita osioita. Näitä osioita kutsutaan loogisiksi osioiksi, eikä loogisten osioiden määrä ole käytännössä rajoitettu. Näin sinulla voi olla kolme ensisijaista osiota ja yksi laajennettu osio, jonne voit luoda lukuisia muita osioita.

SLN151767_fi__1icon Huomautus: yhdelle kiintolevylle voidaan määrittää vain yksi laajennettu osio.

Ubuntun graafinen asennusohjelma on Ubiquity.

Siihen on lisätty kaksi ominaisuutta, jotka ovat olleet käytettävissä muissa Linux-jakeluissa jonkin aikaa.

Ominaisuudet ovat seuraavat:

Kiintolevyn salaus

Käyttäjien oman hakemiston salaus on ollut Ubiquityssa pitkään, mutta fyysisenä suojaustyökaluna. Kun kiintolevyn salaus on käytössä, järjestelmää ei käynnistetä, jos oikeaa levyn salauksen salasanaa ei anneta. Tietokoneen käyttäjä näkee jokaisen käynnistyksen yhteydessä kehotteen, jos kiintolevyn salaus on käytössä..

Linux LVM (Logical Volume Manager)

LVM helpottaa levytilan hallintaa, erityisesti osioiden kokojen muuttamista ja toisen kiintolevyn lisäämistä järjestelmään. LVM ei sisällä vikasietoisuutta. Siksi yhden levyn vioittuminen usean levyn järjestelmässä aiheuttaa ongelmia. LVM toimii vain käyttämällä nykyistä automaattista mallia.


Alkuun


 

Lisätietoja:

 

SLN151767_fi__1icon Huomautus:
Canonical tarjoaa ohjelmistotukea seuraavilla tavoilla:
Dell tarjoaa teknisen tuen:


Alkuun


Article Properties


Affected Product

Latitude, Vostro, XPS, Thin Clients, Fixed Workstations

Last Published Date

05 Apr 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters