Dell-pöytätietokoneen näytön vianmääritys

Summary: Tämä artikkeli on pöytätietokoneen näytön yleisten ongelmien vianmääritysopas.

Article Content


Symptoms


Tämä artikkeli sisältää tietoja Dell-pöytätietokoneen näytön ongelmien tunnistamisesta ja korjaamisesta.


Sisällysluettelo:

 1. Onko Dell-pöytätietokoneen näytössä ongelmia?
 2. Näyttö ei käynnisty
 3. Näytön painikkeet eivät toimi
 4. Näyttö ylikuumenee ja sammuu
 5. Näytöstä kuuluu epätavallista ääntä
 6. Näytössä on näyttöongelma
 7. Kattaako takuusi näytön?
 8. Huoltopuheluun tarvittavat tiedot

 

Onko Dell-pöytätietokoneen näytössä ongelmia?

 

Jos näytössä on jokin seuraavista ongelmista, siirry vastaavaan oppaaseen jäljempänä:

   


Alkuun


 

Näyttö ei käynnisty

 

SLN155134_fi__1icon Huomautus: jos kyseessä on litteä näyttö, jossa on valkoinen tai sininen virran merkkivalo, etsi LCD-näyttöä tai litteää näyttöä koskeva vianmääritysartikkeli.
 
 1. Onko näyttö vioittunut? Siinä tapauksessa takuu ei koske sitä, ja sinun on ostettava vaihtonäyttö. Jos ei, jatka.

 2. Palaako näytön virran merkkivalo (PLED)? Jos palaa, minkä värinen se on?

  1. Vihreä PLED tarkoittaa, että näyttö saa virtaa ja signaalin tietokoneesta. Siirry osan 6 vaiheeseen 3.

  2. Keltainen PLED tarkoittaa, että näyttö saa tietokoneesta virtaa muttei signaalia. Siirry osan 6 vaiheeseen 3.

  3. Ei valoa tarkoittaa, että näyttö ei saa virtaa. Jatka seuraavaan vaiheeseen.

 3. Palaako tietokoneen virran merkkivalo?

  1. Jos niin on, vaihda näytön virtajohto tietokoneen virtajohtoon. Palaako näytön virran merkkivalo? Jos ei, vika ei johdu mistään näytön ulkopuolisesta. Jos näytön takuu on voimassa, kysy teknisestä tuesta lisätietoja näytön vaihtamisesta.

  2. Jos takuu ei ole voimassa, tarkista tuleeko muista saman paikan pistorasioista virtaa. Jos tulee, liitä laitteet niihin ja testaa uudelleen. Ennen kuin jatkat, sinun tarvitsee varmistaa, että vika ei johdu yleisestä sähkökatkoksesta tai pistorasioista, joihin virtajohdot on liitetty.


Alkuun


 

Näytön painikkeet eivät toimi

 

 1. Ovatko painikkeet vioittuneet? Siinä tapauksessa takuu ei koske sitä, ja sinun on ostettava vaihtonäyttö. Jos ei, jatka.

 2. Eivätkö painikkeet toimi painettaessa vai ovatko ne fyysisesti juuttuneet siten, että niitä ei voi käyttää?

  1. Jos painikkeet eivät toimi painettaessa, irrota muut kaapelit paitsi virtajohto ja kokeile seuraavia:

   1. Jos näyttö on valmistettu ennen vuotta 2009, paina valikon valintapainiketta pitkään. Jos valikko avautuu, palauta tehdasasetukset ja testaa, ratkaiseeko se ongelman? Jos ei, pyydä teknistä tukea selvittämään ongelmaa tarkemmin.

   2. Jos näyttö on valmistettu vuoden 2009 ja maaliskuun 2016 välillä, paina 1- ja 4-painiketta samanaikaisesti kahden (2) sekunnin ajan. Jos toimintadiagnostiikka avautuu, tee se. Jos näyttö läpäisee testin, palauta näytön oletusasetukset. Jos ei, ilmoita tekniselle tuelle virheestä ja tehdyistä vianmääritystoimista.

   3. Jos näyttö on valmistettu maaliskuun 2016 jälkeen, paina 1-painiketta viiden (5) sekunnin ajan. Jos toimintadiagnostiikka avautuu, tee se. Jos näyttö läpäisee testin, palauta näytön oletusasetukset. Jos ei, ilmoita tekniselle tuelle virheestä ja tehdyistä vianmääritystoimista.

  2. Jos painikkeet ovat juuttuneet ja näytön takuu on voimassa, kysy teknisestä tuesta lisätietoja näytön vaihtamisesta.


Alkuun


 

Näyttö ylikuumenee ja sammuu

 

 1. Sammuuko näyttö käytön aikana?

  1. Irrota siinä tapauksessa muut kaapelit paitsi virtajohto ja ilmoita, jatkuuko ongelma, kun kaapelit ovat irti tietokoneesta. Jos ei, liitä kaapelit takaisin ja testaa, palaako ongelma. Jos palaa, kysy teknisestä tuesta, kattaako sopimus vaihdon.

  2. Jos ongelma ei palaa, oletko tarkistanut mahdolliset ulkoiset ongelmat tai mahdollisesti määritetyt virransäästötilat? Sammutetaanko näyttö, kun sitä ei käytetä? Onko ilmankierto näytön ympärillä riittävä käytön aikana? Onko paikassa lämpöongelmia, jotka voivat vaikuttaa käytettävään laitteistoon? Suosittelen, että pyydät lisätietoja yrityksesi teknisestä tuesta.

 2. Onko näyttö kuumempi kuin samanlainen näyttö, joka on ollut käynnissä yhtä pitkään? Polttaako näytön pinta kättä? Tarkista siinä tapauksessa teknisestä tuesta, onko sinulla oikeus vaihtoon. Jos ei, sen voidaan tulkita toimivan.


Alkuun


 

Näytöstä kuuluu epätavallista ääntä

 

 1. Onko näyttö vioittunut? Siinä tapauksessa takuu ei koske sitä, ja sinun on ostettava vaihtonäyttö. Jos ei, jatka.

 2. Eristä näyttö tietokoneesta irrottamalla muut kaapelit paitsi virtajohto ja testaa, kuuluuko ääni edelleen.

  1. Jatka siinä tapauksessa osan 5 vaiheeseen 3.

  2. Jos ääni ei kuulu, tee järjestelmän vianmääritys. Oppaan linkki on alla:

 3. Onko ääni kovempi ja kuulostaako se erilaiselta kuin vastaavanlaisen toisen näytön ääni?

  1. Kysy siinä tapauksessa teknisestä tuesta, kattaako sopimus vaihdon.

  2. Jos ei, sen voidaan tulkita toimivan.


Alkuun


 

Näytössä on näyttöongelma

 

 1. Onko näyttö vioittunut? Siinä tapauksessa takuu ei koske sitä, ja sinun on ostettava vaihtonäyttö. Jos ei, jatka.

 2. Irrota kaikki kaapelit paitsi virtajohto ja kokeile seuraavia:

  1. Jos näyttö on valmistettu ennen vuotta 2009, paina valikon valintapainiketta pitkään. Jos valikko avautuu, palauta tehdasasetukset ja testaa, ratkaiseeko se ongelman? Jos ei, pyydä teknistä tukea selvittämään ongelmaa tarkemmin.

  2. Jos näyttö on valmistettu vuoden 2009 ja maaliskuun 2016 välillä, paina 1- ja 4-painiketta samanaikaisesti kahden (2) sekunnin ajan. Jos toimintadiagnostiikka avautuu, tee se. Jos näyttö läpäisee testin, palauta näytön oletusasetukset. Jos ei, ilmoita tekniselle tuelle virheestä ja tehdyistä vianmääritystoimista.

  3. Jos näyttö on valmistettu maaliskuun 2016 jälkeen, paina 1-painiketta viiden (5) sekunnin ajan. Jos toimintadiagnostiikka avautuu, tee se. Jos näyttö läpäisee testin, palauta näytön oletusasetukset. Jos ei, ilmoita tekniselle tuelle virheestä ja tehdyistä vianmääritystoimista.

  4. Jos toimintatesti onnistuu, vaihda videokaapeli ja testaa, onko ongelma ratkaistu. Jos on ja takuu on voimassa, kysy teknisestä tuesta lisätietoja kaapelin vaihtamisesta. Jos sama ongelma näkyy edelleen, jatka seuraavaan vaiheeseen.

Näyttövikoja ovat esimerkiksi viivat, vääristymät, estot ja kuvan puuttuminen.

 1. Liitä näyttö eri tietokoneeseen, jonka tiedetään toimivan normaalisti käytettäessä sen omaa näyttöä. Toimiiko näyttö kunnolla liitettynä kyseiseen tietokoneeseen?

  1. Jos toimii, tee tietokoneen Ei POST-testiä- / Ei kuvaa -ongelmien vianmääritys. Opaslinkki on alla. Näyttö on kunnossa.

  2. Jos ei, tarkista teknisestä tuesta, onko sinulla oikeus näytön vaihtoon.


Alkuun


 

Kattaako takuusi näytön?

 

Nyt myytävillä näytöillä on 3 vuoden vakiotakuu. Jos näytön ikä on alle kolme vuotta, sen takuu on automaattisesti voimassa, koska lyhyin mahdollinen takuuaika on nykyisin kolme vuotta.

Jos näyttö on ostettu pakettina tietokoneen kanssa, tietokoneen takuu koskee myös näyttöä. Takuun kesto voi olla jopa 5 vuotta, jos tietokoneella on kyseinen takuu.

SLN155134_fi__1icon Huomautus: Jos näyttö on ostettu järjestelmän kanssa, ilmoita sen tietokoneen palvelutunniste, jonka kanssa näyttö on ostettu, tai tilausnumero, jotta näyttö voidaan vaihtaa pidemmän takuuajan puitteissa.

Näytön iän voi tarkistaa sen taustapuolella olevasta valmistuspäivämerkinnästä.

SLN155134_fi__1icon Huomautus: Dellin koko varastossa toimii kierto ja varasto pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, joten kaikkien näyttöjen pitäisi olla enintään muutaman kuukauden ikäisiä toimitusajankohtana.


Alkuun


 

Huoltopuheluun tarvittavat tiedot

 

Useimmilla näytöillä ei ole omaa palvelutunnistetta.

Tarvitset näytön sarjanumeron. Näyttöjen sarjanumero on tietyn muotoinen:

 • 2 kirjainta ja viiva
 • 6 kirjainta tai numeroa
 • viiva ja 5 numeroa
 • 3 kirjainta ja numeroa 
 • viiva, 4 kirjainta ja numeroa
 • viiva ja versionumero.

XX-XXXXXX-XXXXX-XXX-XXXX-A0X

SLN155134_fi__41372690798535.serial number

(Kuva 1 Sarjanumeromerkintä)

Tarvitset näytön tilausnumeron tai sen tietokoneen palvelutunnisteen, jonka kanssa tietokone on ostettu.

SLN155134_fi__1icon Huomautus: tietojen on oltava sinulla, emme voi toimittaa niitä.

Sinun on voitava vahvistaa tilitiedot, joilla näyttö on rekisteröity,

eli yrityksen/organisaation nimi, toimitusosoite tai jokin muu tilaukseen rekisteröity tieto.

Sinun on voitava ilmoittaa tehdyt vianmääritystoimet ja -tulokset.

Näiden tietojen avulla tuen edustaja pystyy luomaan tukipyynnön puolestasi ja selvittämään kanssasi, onko takuussa tai palvelupyynnössä ongelmia.


Alkuun


Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys tekniseen tukeen.
  Ota yhteyttä  

Article Properties


Affected Product

Projectors & Accessories, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters