Feilsøke skjermen til en Dell stasjonær PC

Summary: Denne artikkelen er en feilsøkingsveiledning om vanlige problemer med en skjerm for en stasjonær PC.

Article Content


Symptoms


Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du identifiserer og løser ulike problemer med Dell-skjermer på stasjonære PC-er.


Innholdsfortegnelse:

 1. Har du problemer med en Dell-skjerm for stasjonære PC-er?
 2. Skjermen slår seg ikke på
 3. Knappene på skjermen fungerer ikke
 4. Skjermen overopphetes og slår seg av
 5. Skjermen lager unormal støy
 6. Det er en visningsfeil på skjermen
 7. Er skjermen dekket av servicen?
 8. Informasjonen du trenger for å logge en servicehenvendelse

 

Har du problemer med en Dell-skjerm for stasjonære PC-er?

 

Hvis du opplever noen av problemene som står oppført nedenfor, kan du gå til den aktuelle veiledningen i delene nedenfor:

   


Tilbake til toppen


 

Skjermen slår seg ikke på

 

SLN155134_no__1icon Merk: Hvis du har en flatskjerm med en hvit eller blå PLED, bør du se etter en artikkel om feilsøking av LCD- eller flatskjerm.
 
 1. Er det noen skader på skjermen? I så fall er den ikke dekket av servicen, og du må du kjøpe en ny skjerm. Hvis ikke går du videre.

 2. Er LED-lampen for strøm til skjermen(PLED) på? Hvis den er det, hvilken farge har den?

  1. Grønn PLED betyr at skjermen får strøm og signal fra datamaskinen. Gå til del 6, trinn 3.

  2. Gul PLED betyr at skjermen får strøm, men ikke signal fra datamaskinen. Gå til del 6, trinn 3.

  3. Ingen PLED betyr at skjermen ikke får strøm. Gå videre til neste trinn.

 3. Er PLED-en på datamaskinen din på?

  1. I så fall kan du bytte strømledningen til skjermen med ledningen som er koblet til datamaskinen. Lyser nå PLED-en til skjermen? Hvis ikke, kan vi utelukke alt utenfor skjermen. Du må ta kontakt med teknisk støtte om en erstatning hvis skjermen fremdeles er under servicen.

  2. Hvis ikke, må du sjekke om du får strøm fra andre stikkontakter på samme sted. Hvis du gjør det, kan du flytte enhetene til disse kontaktene og teste dem. Du må bekrefte at problemet ikke skyldes et generelt strømbrudd. eller en feil med stikkontaktene som strømledningen er koblet til, før du kan ta dette videre.


Tilbake til toppen


 

Knappene på skjermen fungerer ikke

 

 1. Er det noen skader på knappene? I så fall er den ikke dekket av servicen, og du må du kjøpe en ny skjerm. Hvis ikke går du videre.

 2. Fungerer ikke knappene, eller har de satt seg fast, slik at du ikke kan trykke på dem?

  1. Hvis knappene ikke fungerer når de trykkes inn, kobler du fra alle andre kabler enn strømledningen og prøver følgende:

   1. For skjermer produsert før 2009 trykker og holder du på knappen for menyvalg. Hvis menyen kommer opp – tilbakestill skjermen til fabrikkinnstillingene og test om dette løser problemet ditt. Hvis ikke tar du kontakt med teknisk støtte for å ta dette problemet videre.

   2. Hvis skjermen er produsert mellom 2009 og mars 2016, må du trykke på og holder inne knappene 1 og 4 samtidig i to (2) sekunder. Hvis selvdiagnostikken vises, må du kjøre den. Hvis den blir bestått, gjenoppretter du skjermens standardinnstillinger. Hvis ikke tar du kontakt med teknisk støtte etter at feilsøking er utført.

   3. For skjermer produsert etter mars 2016 trykker du på og holder nede knapp 1 i fem (5) sekunder. Hvis selvdiagnostikken vises, må du kjøre den. Hvis den blir bestått, gjenoppretter du skjermens standardinnstillinger. Hvis ikke tar du kontakt med teknisk støtte etter at feilsøking er utført.

  2. Hvis knappene sitter fast, må du kontakte teknisk støtte angående en erstatning hvis skjermen fremdeles er dekket av service.


Tilbake til toppen


 

Skjermen overopphetes og slår seg av

 

 1. Slår skjermen seg av under bruk?

  1. Hvis den gjør det, må du koble fra alle andre kabler enn strømledningen og sjekke om problemet vedvarer når den ikke er koblet til PC-en. Hvis den ikke gjør det, må du skifte ut kablene og sjekke om problemet vender tilbake. Hvis den gjør det, kontakter du teknisk støtte for å finne ut om du har rett til erstatning.

  2. Hvis den ikke gjør det, har du sjekket om det er noen eksterne problemer i miljøet, eller om det er konfigurert noen strømsparingsmoduser? Er skjermen slått av når den ikke er i bruk? Er det tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt skjermen når den er i bruk? Er det problemer med varme der du befinner deg som kan påvirke utstyret som brukes i området? Det anbefales at du kontakter teknisk støtte for å gå over dette med deg.

 2. Er skjermen varmere enn en identisk skjerm som har vært på like lenge? Er skjermen varm å ta på? Hvis den er det, tar du kontakt med teknisk støtte for å bekrefte om du er dekket for en erstatning. Hvis du ikke er det, vil skjermen anses for fremdeles å fungere greit.


Tilbake til toppen


 

Skjermen lager unormal støy

 

 1. Er det noen skader på skjermen? I så fall er den ikke dekket av servicen, og du må du kjøpe en ny skjerm. Hvis ikke går du videre.

 2. Isoler skjermen fra datamaskinen ved å koble fra alle andre kabler enn strømledningen, og test om støyen fortsetter.

  1. Hvis den fortsetter, går du til del 5, trinn 3.

  2. Hvis den ikke gjør det, feilsøker du systemet i stedet. Du finner en feilsøkingsveiledning på koblingen nedenfor:

 3. Er støyen høyere og forskjellig fra støyen til en identisk skjerm?

  1. Hvis den er det, kontakter du teknisk støtte for å finne ut om du har rett på en erstatning.

  2. Hvis den ikke er det, anses skjermen som å fungere fint.


Tilbake til toppen


 

Det er en visningsfeil på skjermen

 

 1. Er det noen skader på skjermen? I så fall er den ikke dekket av servicen, og du må du kjøpe en ny skjerm. Hvis ikke går du videre.

 2. Koble fra alle kabler bortsett fra strømledningen, og prøv følgende:

  1. For skjermer produsert før 2009 trykker og holder du på knappen for menyvalg. Hvis menyen kommer opp – tilbakestill skjermen til fabrikkinnstillingene og test om dette løser problemet ditt. Hvis ikke tar du kontakt med teknisk støtte for å ta dette problemet videre.

  2. Hvis skjermen er produsert mellom 2009 og mars 2016, må du trykke på og holder inne knappene 1 og 4 samtidig i to (2) sekunder. Hvis selvdiagnostikken vises, må du kjøre den. Hvis den blir bestått, gjenoppretter du skjermens standardinnstillinger. Hvis ikke tar du kontakt med teknisk støtte etter at feilsøking er utført.

  3. For skjermer produsert etter mars 2016 trykker du på og holder nede knapp 1 i fem (5) sekunder. Hvis selvdiagnostikken vises, må du kjøre den. Hvis den blir bestått, gjenoppretter du skjermens standardinnstillinger. Hvis ikke tar du kontakt med teknisk støtte etter at feilsøking er utført.

  4. Hvis selvtesten bestås, kan du bytte ut videokabelen og sjekke om problemet er løst. Hvis det er det, kan du kontakte teknisk støtte for å få en erstatningskabel hvis du fortsatt er dekket av service. Hvis det samme problemet vedvarer, går du videre til neste trinn.

Visningsfeil er problemer som streker, forvrengninger, okklusjoner og ingen visning.

 1. Koble skjermen til en annen PC som du vet fungerer fint med sin egen skjerm. Fungerer skjermen greit når den er koblet til den PC-en?

  1. Hvis det er tilfelle, må du feilsøke et problem med ingen post / ingen video med PC-en. Du finner en veiledning i koblingen nedenfor. Skjermen er i orden.

  2. Hvis ikke må du ta kontakt med teknisk støtte for å kontrollere om du er dekket for en erstatningsskjerm.


Tilbake til toppen


 

Er skjermen dekket av servicen?

 

Skjermer selges nå med 3 års service som standard. Hvis skjermen er yngre enn 3 år, er den automatisk dekket av service, siden dette nå er den korteste mulige serviceperioden.

Skjermer som kjøpes sammen med en PC, har samme service som PC-en. De kan være dekket i opptil fem år så lenge PC-en er dekket av service.

SLN155134_no__1icon Merk: Hvis skjermen ble kjøpt med et system, må du oppgi service-ID-en til PC-en den ble kjøpt med, eller bestillingsnummeret den ble kjøpt med, før vi kan gi erstatning i henhold til lang service.

Du kan se hvor gammel skjermen er ved å se på produksjonsdatoen på baksiden av selve skjermen.

SLN155134_no__1icon Merk: Alle lagrene til Dell roteres og holdes til et minimum. Dette betyr at alle skjermer er maksimalt noen måneder gamle på leveringsdatoen.


Tilbake til toppen


 

Informasjonen du trenger for å logge en servicehenvendelse

 

Flesteparten av skjermene har ikke en individuell service-ID.

Du trenger skjermens serienummer. Skjermene har et serienummer med et bestemt format:

 • To bokstaver med en tankestrek
 • En blanding av seks bokstaver og tall
 • En tankestrek og fem tall
 • Tre bokstaver og tall 
 • En ny tankestrek og deretter fire bokstaver og tall
 • Etterfulgt av en tankestrek med et revisjonsnummer

XX-XXXXXX-XXXXX-XXX-XXXX-A0X

SLN155134_no__41372690798535.serial number

(Fig.1 serienummeretiketten)

Du trenger enten ordrenummeret skjermen ble kjøpt under, eller så trenger du service-ID-en til PC-er den ble kjøpt med.

SLN155134_no__1icon Merk: Du må skaffe denne informasjonen selv; vi kan ikke oppgi den for deg.

Du må bekrefte kontoinformasjonen skjermen er registrert under.

dvs. bedrifts-/organisasjonsnavn, leveringsadresse eller annen informasjon som er registrert mot ordren.

Du må kunne gå gjennom feilsøkingen du har utført, og resultatene du fikk.

Med denne informasjonen kan en teknisk agent logge en sak for deg. Han/hun skal finne ut om det er et problem med servicen eller logge en servicehenvendelse for deg.


Tilbake til toppen


Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte teknisk støtte.
  Kontakt oss  

Article Properties


Affected Product

Projectors & Accessories, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters