Odstraňování problémů s monitorem stolního počítače Dell

Summary: Tento článek slouží jako příručka pro odstraňování běžných problémů s monitory pro stolní počítače.

Article Content


Symptoms


Tento článek obsahuje informace o postupech při identifikaci a odstraňování problémů s monitory Dell pro stolní počítače.


Obsah:

 1. Máte problémy s monitorem Dell pro stolní počítače?
 2. Monitor nelze zapnout
 3. Tlačítka na monitoru nefungují
 4. Monitor se přehřívá a vypíná
 5. Monitor vydává neobvyklý hluk
 6. Displej monitoru je vadný
 7. Vztahuje se na monitor záruka?
 8. Informace potřebné k nahlášení požadavku na opravu

 

Máte problémy s monitorem Dell pro stolní počítače?

 

Pokud se potýkáte s některým z níže uvedených problémů, přejděte k příslušné příručce v částech uvedených níže:

   


Zpět na začátek


 

Monitor nelze zapnout

 

SLN155134_cs__1icon Poznámka: Pokud máte plochou obrazovku s bílou nebo modrou kontrolkou PLED, měli byste vyhledat článek o odstraňování problémů s displejem LCD nebo plochým panelem.
 
 1. Je monitor nějak poškozen? Pokud ano, záruka se na toto nevztahuje a bude nutné zakoupit nový monitor. Pokud ne, pokračujte ve čtení.

 2. Svítí kontrolka LED napájení (PLED)? Pokud ano, jakou barvou svítí?

  1. Zeleně svítící kontrolka PLED znamená, že je monitor napájen a přijímá signál z počítače. Přejděte k 3. kroku v části 6.

  2. Oranžově svítící kontrolka PLED znamená, že je monitor napájen, ale nepřijímá signál z počítače. Přejděte k 3. kroku v části 6.

  3. Pokud kontrolka PLED nesvítí, znamená to, že monitor není napájen. Přejděte k dalšímu kroku.

 3. Svítí kontrolka PLED na počítači?

  1. Pokud ano, vyměňte napájecí kabel monitoru a počítače. Svítí nyní kontrolka PLED na monitoru? Pokud ne, lze vyloučit vše mimo monitor. Pokud je monitor v záruce, kontaktujte ohledně výměny technickou podporu.

  2. Pokud není, vyzkoušejte, zda napájení funguje u ostatních zásuvek na stejném místě. Pokud ano, připojte zařízení k této zásuvce a ověřte funkci zařízení. Předtím, než budete problém dále řešit, je potřeba vyloučit celkový výpadek elektrického proudu a problém se zásuvkou, k níž jsou napájecí kabely připojeny.


Zpět na začátek


 

Tlačítka na monitoru nefungují

 

 1. Jsou tlačítka nějak poškozena? Pokud ano, záruka se na toto nevztahuje a bude nutné zakoupit nový monitor. Pokud ne, pokračujte ve čtení.

 2. Jsou tlačítka nefunkční, když je stisknete, nebo jsou fyzicky zaseknutá a nelze je používat?

  1. Pokud tlačítka nefungují, když je stisknete, odpojte všechny kabely kromě napájecího kabelu a zkuste následující postup:

   1. U monitorů vyrobených před rokem 2009 stiskněte a podržte tlačítko nabídky. Pokud se zobrazí nabídka, obnovte tovární nastavení a ověřte, zda se podařilo problém vyřešit. Pokud ne, kontaktujte technickou podporu se žádostí o další pomoc.

   2. U monitorů vyrobených mezi rokem 2009 a březnem roku 2016 současně stiskněte a podržte tlačítka 1 a 4 po dobu dvou (2) sekund. Pokud se zobrazí automatická diagnostika, spusťte ji – proběhne-li diagnostika úspěšně, obnovte monitor do továrního nastavení. Pokud ne, kontaktujte po pokusu o odstranění problému technickou podporu.

   3. U monitorů vyrobených po březnu roku 2016 stiskněte a podržte tlačítko 1 po dobu pěti (5) sekund. Pokud se zobrazí automatická diagnostika, spusťte ji – proběhne-li diagnostika úspěšně, obnovte monitor do továrního nastavení. Pokud ne, kontaktujte po pokusu o odstranění problému technickou podporu.

  2. Pokud jsou tlačítka zaseknutá a monitor je stále v záruce, bude nutné kontaktovat technickou podporu ohledně výměny.


Zpět na začátek


 

Monitor se přehřívá a vypíná

 

 1. Vypíná se monitor během používání?

  1. Pokud ano, odpojte všechny kabely kromě napájecího kabelu a ověřte, zda problém přetrvává, když monitor není připojen k počítači. Pokud ne, vyměňte kabely a vyzkoušejte, zda problém přetrvává. Pokud ano, kontaktujte technickou podporu ohledně zjištění nároku na výměnu.

  2. Pokud ne, zkontrolovali jste, zda problém nespočívá v okolí nebo zda neproběhla konfigurace úsporných režimů? Je monitor vypnutý, když jej nepoužíváte? Je kolem monitoru při provozu zajištěno dostatečné proudění vzduchu? Nevyskytuje se poblíž monitoru zdroj tepla, který by mohl mít vliv na zařízení ve svém okolí? Pro konzultaci této záležitosti doporučujeme kontaktovat technickou podporu.

 2. Je monitor teplejší než totožný monitor zapnutý po stejnou dobu? Je monitor příliš horký na dotek? Pokud ano, kontaktujte technickou podporu ohledně zjištění nároku na výměnu. Pokud ne, lze usoudit, že monitor funguje správně.


Zpět na začátek


 

Monitor vydává neobvyklý hluk

 

 1. Je monitor nějak poškozen? Pokud ano, záruka se na toto nevztahuje a bude nutné zakoupit nový monitor. Pokud ne, pokračujte ve čtení.

 2. Izolujte monitor od počítače tak, že odpojíte všechny kabely kromě napájecího kabelu. Nyní ověřte, zda neobvyklý hluk přetrvává.

  1. Pokud ano, přejděte ke 3. kroku v části 5.

  2. Pokud ne, zahajte místo toho odstraňování problémů se systémem – průvodce pro tyto účely naleznete na níže uvedeném odkazu:

 3. Je zvuk monitoru hlasitější a odlišný od zvuku vydávaného totožným monitorem?

  1. Pokud ano, kontaktujte technickou podporu ohledně zjištění nároku na výměnu.

  2. Pokud ne, lze usoudit, že monitor funguje správně.


Zpět na začátek


 

Displej monitoru je vadný

 

 1. Je monitor nějak poškozen? Pokud ano, záruka se na toto nevztahuje a bude nutné zakoupit nový monitor. Pokud ne, pokračujte ve čtení.

 2. Odpojte všechny kabely kromě napájecího kabelu a zkuste následující postup:

  1. U monitorů vyrobených před rokem 2009 stiskněte a podržte tlačítko nabídky. Pokud se zobrazí nabídka, obnovte tovární nastavení a ověřte, zda se podařilo problém vyřešit. Pokud ne, kontaktujte technickou podporu se žádostí o další pomoc.

  2. U monitorů vyrobených mezi rokem 2009 a březnem roku 2016 současně stiskněte a podržte tlačítka 1 a 4 po dobu dvou (2) sekund. Pokud se zobrazí automatická diagnostika, spusťte ji – proběhne-li diagnostika úspěšně, obnovte monitor do továrního nastavení. Pokud ne, kontaktujte po pokusu o odstranění problému technickou podporu.

  3. U monitorů vyrobených po březnu roku 2016 stiskněte a podržte tlačítko 1 po dobu pěti (5) sekund. Pokud se zobrazí automatická diagnostika, spusťte ji – proběhne-li diagnostika úspěšně, obnovte monitor do továrního nastavení. Pokud ne, kontaktujte po pokusu o odstranění problému technickou podporu.

  4. Pokud automatický test proběhne úspěšně, vyměňte videokabel a ověřte, zda se podařilo problém vyřešit. Pokud ano, kontaktujte technickou podporu ohledně výměny kabelu, je-li stále platná záruka. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

Za chyby zobrazení se považují např. pruhy, zkreslený obraz, zastínění a chybějící obraz.

 1. Připojte monitor k jinému počítači, u něhož máte ověřeno, že se svým monitorem funguje správně. Funguje monitor po připojení k tomuto počítači správně?

  1. Pokud ano, bude na počítači potřeba odstranit problém se spuštěním testu POST nebo chybějícím obrazem. Příručku naleznete na níže uvedeném odkazu. Monitor je v pořádku.

  2. Pokud ne, kontaktujte technickou podporu ohledně zjištění nároku na výměnu monitoru.


Zpět na začátek


 

Vztahuje se na monitor záruka?

 

Monitory se nyní standardně prodávají se zárukou 3 roky. Pokud váš monitor není starší než 3 roky, automaticky se na něj vztahuje záruka, jelikož 3 roky jsou momentálně nejkratší záruční dobou.

Monitory zakoupené v sadě s počítačem jsou kryty zárukou daného počítače. Je možné je krýt zárukou až na 5 let, pokud trvá záruka počítače.

SLN155134_cs__1icon Poznámka: Pokud byl monitor zakoupen s počítačem, je třeba dodat výrobní číslo počítače, se kterým byl monitor zakoupen. Nebo číslo objednávky, na kterou byl počítač zakoupen, než budeme moci nahradit produkt v rámci delší záruky.

Stáří monitoru lze určit podle data výroby na zadní straně monitoru.

SLN155134_cs__1icon Poznámka: Všechny zásoby společnosti Dell jsou pravidelně rotovány a udržovány na minimální úrovni. Každý monitor by tedy měl být v okamžiku dodání starý nejvýše několik měsíců.


Zpět na začátek


 

Informace potřebné k nahlášení požadavku na opravu

 

Většina monitorů nemá vlastní výrobní číslo.

Budete potřebovat sériové číslo monitoru. Monitory mají sériové číslo, které má specifický formát:

 • 2 písmena s pomlčkou
 • Kombinace 6 písmen a číslic
 • Pomlčka a 5 číslic
 • 3 písmena a číslice 
 • Další pomlčka a poté 4 písmena a číslice
 • Následuje pomlčka a číslo revize

XX-XXXXXX-XXXXX-XXX-XXXX-A0X

SLN155134_cs__41372690798535.serial number

(Obr. 1 Štítek se sériovým číslem)

Budete potřebovat buď číslo objednávky, pod kterým proběhl nákup, nebo výrobní číslo počítače, s nímž jste monitor zakoupili.

SLN155134_cs__1icon Poznámka: Uchování těchto údajů je odpovědností uživatele – společnost Dell vám tyto údaje nemůže poskytnout.

Bude potřeba, abyste byli schopni potvrdit údaje účtu, pod kterým je monitor zaregistrován.

Tj. název společnosti / organizace, dodací adresa a všechny ostatní údaje vyplněné při objednávce.

Je nutné, abyste byli schopni vysvětlit provedený postup odstraňování problému a předat získané výsledky.

S těmito informacemi může technický zástupce zaprotokolovat případ. Zástupce bude muset zjistit, zda se u vás nevyskytují nějaké problémy se zárukou nebo zaprotokolovat požadavek na opravu.


Zpět na začátek


Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu.
  Kontaktujte nás  

Article Properties


Affected Product

Projectors & Accessories, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters