Rozwiązywanie problemów z monitorem komputera stacjonarnego Dell

Summary: Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania często występujących problemów związanych z monitorami do komputerów stacjonarnych.

Article Content


Symptoms


Ten artykuł zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z monitorem komputera stacjonarnego Dell.


Spis treści:

 1. Czy masz problemy z monitorem komputera stacjonarnego Dell?
 2. Monitor nie włącza się
 3. Przyciski na monitorze nie działają
 4. Monitor się przegrzewa i wyłącza
 5. Monitor wydaje nietypowe dźwięki
 6. Wystąpiła usterka wyświetlacza monitora
 7. Czy monitor jest objęty gwarancją?
 8. Informacje potrzebne do zarejestrowania zgłoszenia do działu obsługi technicznej

 

Czy masz problemy z monitorem komputera stacjonarnego Dell?

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z wymienionych poniżej, należy przejść do odpowiedniego przewodnika w poniższych sekcjach:

   


Powrót do góry


 

Monitor nie włącza się

 

SLN155134_pl__1icon Uwaga: jeśli posiadasz monitor płaskoekranowy z białą lub niebieską diodą PLED, należy wyszukać artykuł dotyczący rozwiązywania problemów z monitorem LCD lub z płaskim ekranem.
 
 1. Czy są jakieś uszkodzenia monitora? Jeśli tak, oznacza to, że ten przypadek nie jest objęty gwarancją, dlatego konieczny jest zakup nowego monitora. W przeciwnym razie przejdź dalej.

 2. Czy dioda LED (PLED) zasilania monitora świeci? Jeśli tak, na jaki kolor?

  1. Zielona dioda PLED oznacza, że monitor jest zasilany i komunikuje się z komputerem. Przejdź do kroku 3 w części 6.

  2. Pomarańczowa dioda PLED oznacza, że monitor jest zasilany, ale nie komunikuje się z komputerem. Przejdź do kroku 3 w części 6.

  3. Brak diody PLED oznacza, że monitor nie jest zasilany. Przejdź do następnego kroku.

 3. Czy dioda PLED na komputerze świeci?

  1. Jeśli tak, zamień przewód zasilający monitora z przewodem podłączonym do komputera, czy dioda PLED na monitorze świeci teraz? Jeśli nie, należy przyjąć, że wszystko poza monitorem działa prawidłowo. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej w sprawie wymiany, jeśli monitor nadal jest objęty gwarancją.

  2. Jeśli tak nie jest, należy sprawdzić, czy wszystkie gniazda zasilania w tym samym miejscu zapewniają zasilanie. Jeśli tak jest, podłącz urządzenia do tych gniazd i przetestuj. Przed przystąpieniem do dalszych procedur należy potwierdzić, że problem nie wynika z ogólnego braku zasilania lub też z problemu z gniazdami zasilania, do których podłączono kable zasilania.


Powrót do góry


 

Przyciski na monitorze nie działają

 

 1. Czy są jakieś uszkodzenia przycisków? Jeśli tak, oznacza to, że ten przypadek nie jest objęty gwarancją, dlatego konieczny jest zakup nowego monitora. W przeciwnym razie przejdź dalej.

 2. Czy przyciski nie działają po naciśnięciu, czy fizycznie są zablokowane, w sposób, który uniemożliwia ich obsługiwanie?

  1. Jeśli przyciski nie działają po naciśnięciu, odłącz wszystkie kable, poza przewodem zasilającym, i spróbuj wykonać następujące czynności:

   1. W przypadku monitorów wyprodukowanych przed 2009 rokiem, naciśnij i przytrzymaj przycisk menu wyboru. Jeśli pojawi się menu — przywróć domyślne ustawienia fabryczne i sprawdź, czy to rozwiąże problem ? Jeżeli nie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby uzyskać dalszą pomoc.

   2. W przypadku monitorów wyprodukowanych w okresie od 2009 roku do marca 2016 roku, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski 1 i 4 przez dwie (2) sekundy. Jeśli pojawi się ekran auto-testu, po jego zakończeniu przywróć ustawienia domyślne. Jeśli nie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej i przekaż informacje o błędzie w celu jego usunięcia.

   3. W przypadku monitorów wyprodukowanych po marcu 2016 roku, naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 przez pięć (5) sekund. Jeśli pojawi się ekran auto-testu, po jego zakończeniu przywróć ustawienia domyślne. Jeśli nie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej i przekaż informacje o błędzie w celu jego usunięcia.

  2. Jeśli przyciski są zablokowane, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w sprawie wymiany, jeśli monitor nadal jest objęty gwarancją.


Powrót do góry


 

Monitor się przegrzewa i wyłącza

 

 1. Czy monitor wyłącza się podczas używania?

  1. Jeśli tak, odłącz wszystkie kable, poza przewodem zasilającym, i sprawdź, czy problem występuje nadal, gdy monitor nie jest podłączony do komputera? Jeśli nie, wymień kable i sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeśli tak, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy możliwa jest wymiana.

  2. Jeśli nie, sprawdź, czy spełnione są zewnętrzne warunki otoczenia, i czy tryby oszczędzania energii zostały skonfigurowane? Czy monitor jest wyłączany, gdy nie jest używany? Czy w trakcie pracy monitora jest zapewniony wystarczający przepływ powietrza? Czy występują problemy z ciepłem z miejscu instalacji sprzętu, które mogą mieć wpływ na jego działanie? Dalszą pomoc w sprawie rozwiązania problemu można uzyskać od wsparcia technicznego.

 2. Czy ekran monitora jest cieplejszy niż ekran identycznego monitora, który był włączony przez taki sam czas? Czy monitor jest zbyt gorący, aby go dotykać? Jeśli tak, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby potwierdzić, czy produkt kwalifikuje się do wymiany. Jeśli nie, należy przyjąć, że nadal działa prawidłowo.


Powrót do góry


 

Monitor wydaje nietypowe dźwięki

 

 1. Czy są jakieś uszkodzenia monitora? Jeśli tak, oznacza to, że ten przypadek nie jest objęty gwarancją, dlatego konieczny jest zakup nowego monitora. W przeciwnym razie przejdź dalej.

 2. Odłączyć monitor od komputera poprzez odłączenie wszystkich kabli, poza przewodem zasilającym i sprawdź, czy dźwięki nadal są słyszalne?

  1. Jeśli tak, przejdź do kroku 3 sekcji 5.

  2. Jeśli nie, przyczyny problemu należy szukać w systemie, klikając poniższe łącze do przewodnika:

 3. Czy dźwięki są głośniejsze niż te emitowane przez identyczny monitor?

  1. Jeśli tak, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy możliwa jest wymiana.

  2. Jeśli nie, należy przyjąć, że nadal działa prawidłowo.


Powrót do góry


 

Wystąpiła usterka wyświetlacza monitora

 

 1. Czy są jakieś uszkodzenia monitora? Jeśli tak, oznacza to, że ten przypadek nie jest objęty gwarancją, dlatego konieczny jest zakup nowego monitora. W przeciwnym razie przejdź dalej.

 2. Odłącz wszystkie kable, poza przewodem zasilającym, i spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. W przypadku monitorów wyprodukowanych przed 2009 rokiem, naciśnij i przytrzymaj przycisk menu wyboru. Jeśli pojawi się menu — przywróć domyślne ustawienia fabryczne i sprawdź, czy to rozwiąże problem ? Jeżeli nie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby uzyskać dalszą pomoc.

  2. W przypadku monitorów wyprodukowanych w okresie od 2009 roku do marca 2016 roku, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski 1 i 4 przez dwie (2) sekundy. Jeśli pojawi się ekran auto-testu, po jego zakończeniu przywróć ustawienia domyślne. Jeśli nie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej i przekaż informacje o błędzie w celu jego usunięcia.

  3. W przypadku monitorów wyprodukowanych po marcu 2016 roku, naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 przez pięć (5) sekund. Jeśli pojawi się ekran auto-testu, po jego zakończeniu przywróć ustawienia domyślne. Jeśli nie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej i przekaż informacje o błędzie w celu jego usunięcia.

  4. Jeśli auto-test zakończył się powodzeniem, wymień kabel wideo i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli tak, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu dokonania wymiany kabla, gdy jest objęty gwarancją. Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnego kroku.

Usterki wyświetlaczy związane są z problemami dotyczącymi linii podłączenia, zakłóceniami, zagięciami przewodów i braku obrazu.

 1. Podłącz monitor do innego komputera, którego praca z monitorem jest poprawna. Czy monitor działa poprawnie po podłączeniu do tego komputera?

  1. Jeśli tak, należy rozwiązać problem dotyczy niepowodzenia auto-testu/braku obrazu na swoim komputerze. Więcej informacji znajdziesz, klikając poniższe łącze do przewodnika: Monitor działa poprawnie.

  2. Jeśli nie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy możliwa jest wymiana na nowy monitor.


Powrót do góry


 

Czy monitor jest objęty gwarancją?

 

Monitory są teraz dostępne z 3-letnią gwarancją w standardzie. Jeśli Twój monitor ma mniej niż 3 lata, automatycznie zostanie objęty gwarancją, ponieważ jest to obecnie najkrótszy możliwy okres gwarancji.

Monitory, które zostały zakupione w pakiecie z komputerem, są objęte gwarancją na ten komputer. Mogą być objęte gwarancją przez maksymalnie 5 lat, jeśli tylko komputer jest objęty gwarancją.

SLN155134_pl__1icon Uwaga: jeśli monitor został zakupiony z komputerem, należy podać kod Service Tag komputera, z którym został zakupiony, lub też numer zamówienia, w ramach którego został zakupiony – pozwoli nam to na wymianę w ramach dłuższej gwarancji.

Datę produkcji monitora można znaleźć z tyłu monitora.

SLN155134_pl__1icon Uwaga: wszystkie stany magazynowe firmy Dell są rotowane i ograniczone do minimum. W związku z tym żaden monitor nie powinien mieć więcej niż kilka miesięcy w momencie dostawy.


Powrót do góry


 

Informacje potrzebne do zarejestrowania zgłoszenia do działu obsługi technicznej

 

Większość monitorów nie ma swojego kodu Service Tag.

Potrzebny będzie numer seryjny monitora. Monitory mają numer seryjny o określonym formacie:

 • 2 litery i myślnik
 • Kombinacja 6 liter i cyfr
 • Myślnik i 5 cyfr
 • Kombinacja 3 liter i cyfr 
 • Kolejny myślnik, a następnie kombinacja 4 liter i cyfr
 • Następnie myślnik i numer wersji

XX-XXXXXX-XXXXX-XXX-XXXX-A0X

SLN155134_pl__41372690798535.serial number

(Rys. 1 Etykieta z numerem seryjnym)

Potrzebny jest numer zamówienia dotyczącego zakupu monitora albo kod Service Tag komputera zakupionego w pakiecie z monitorem.

SLN155134_pl__1icon Uwaga: informacje te dostarcza strona zainteresowana.

Należy być przygotowanym na potwierdzenie danych konta dotyczącego zarejestrowanego monitora.

tzn. nazwa firmy/organizacji, adres dostawy oraz inne wszelkie inne informacje znajdujące się w zarejestrowanym zamówieniu.

Należy być przygotowanym na przedstawienie przeprowadzonej procedury rozwiązywania problemu i otrzymanych wyników.

Dzięki tym informacjom agent pomocy technicznej może zarejestrować sprawę. Agent pomoże w procesie sprawdzania potencjalnych problemów z gwarancją lub zarejestruje zgłoszenie do działu obsługi technicznej dla użytkownika.


Powrót do góry


Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.
  Skontaktuj się z nami  

Article Properties


Affected Product

Projectors & Accessories, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters