Så här felsöker du bildskärmen på stationära Dell-datorer

Summary: Den här artikeln är en felsökningsguide som tar upp vanliga problem med bildskärmar.

Article Content


Symptoms


Den här artikeln innehåller information om hur du identifierar och löser olika problem med skärmen på stationära Dell-datorer.


Innehållsförteckning:

 1. Har du problem med bildskärmen på en stationär Dell-dator?
 2. Bildskärmen slås inte på
 3. Knapparna på bildskärmen fungerar inte
 4. Bildskärmen överhettas och stängs av
 5. Bildskärmen låter onormalt
 6. Det finns ett visningsfel för bildskärmen
 7. Täcks bildskärmen av garantin?
 8. Den information du behöver för att logga ett serviceärende

 

Har du problem med bildskärmen på en stationär Dell-dator?

 

Om du upplever något av de problem som beskrivs här finns information i avsnitten nedan:

   


Överst på sidan


 

Bildskärmen slås inte på

 

SLN155134_sv__1icon Obs! Om du har en platt bildskärm med en vit eller blå strömlampa ska du leta efter en felsökningsartikel för en LCD-skärm eller platt bildskärm.
 
 1. Finns det några skador på bildskärmen? I sådana fall omfattas den inte av garantin och du måste köpa en ny bildskärm. Fortsätt om så inte är fallet.

 2. Är bildskärmens strömlampa (PLED) påslagen? Vilken färg har den i så fall?

  1. En grön strömlampa innebär att bildskärmen får ström och signal från datorn. Gå till avsnitt 6, steg 3.

  2. En orange strömlampa innebär att bildskärmen får ström men inte någon signal från datorn. Gå till avsnitt 6, steg 3.

  3. Ingen strömlampa innebär att bildskärmen inte får ström. Fortsätt med nästa steg.

 3. Lyser strömlampan på datorn?

  1. Byt i så strömsladden på bildskärmen mot sladden som är ansluten direkt till datorn. Lyser strömlampan på bildskärmen nu? Om inte kan vi utesluta allt externt till bildskärmen. Om bildskärmen fortfarande täcks av garantin kan du kontakta teknisk support angående ett byte.

  2. Om inte så kontrollerar du om du får ström från andra strömuttag på samma plats. I så fall flyttar du enheterna till dessa uttag och testar. Du måste kontrollera att problemet inte är ett allmänt strömavbrott eller problem med uttagen som nätsladdarna är anslutna till innan du kan gå vidare.


Överst på sidan


 

Knapparna på bildskärmen fungerar inte

 

 1. Finns det några skador på knapparna? I sådana fall omfattas den inte av garantin och du måste köpa en ny bildskärm. Fortsätt om så inte är fallet.

 2. Fungerar knapparna inte när du trycker in dem eller har de fastnat så att de inte kan tryckas in?

  1. Om knapparna inte fungerar när du trycker in dem kopplar du bort alla andra sladdar än nätsladden och provar följande:

   1. För bildskärmar tillverkade före 2009 trycker du in och håller inne knappen för menyval. Om menyn kommer upp återställer du till fabriksinställningarna och testar om det löser problemet? Om inte kontaktar du teknisk support om du vill gå vidare.

   2. För bildskärmar tillverkade mellan 2009 och mars 2016 håller du in knapparna 1 och 4 samtidigt i två (2) sekunder. Om självdiagnostiken visas kör du den och återställer bildskärmen till grundinställningarna. Om inte kontaktar du teknisk support rörande felet och felsökningen som du har genomfört.

   3. För bildskärmar tillverkade efter mars 2016 trycker du in och håller in knapp 1 i fem (5) sekunder. Om självdiagnostiken visas kör du den och återställer bildskärmen till grundinställningarna. Om inte kontaktar du teknisk support rörande felet och felsökningen som du har genomfört.

  2. Om knapparna har fastnat behöver du kontakta teknisk support angående ett byte om bildskärmen fortfarande omfattas av garantin.


Överst på sidan


 

Bildskärmen överhettas och stängs av

 

 1. Stängs bildskärmen av medan du använder den?

  1. Koppla i så fall bort alla andra sladdar utom nätsladden och se om problemet kvarstår när den inte är ansluten till datorn. Om det inte gör det byter du ut sladdarna och testar om problemet återkommer. Om det gör det kontaktar du teknisk support för att ta reda på om du täcks för ett byte.

  2. Om inte: har du undersökt externa problem i miljön eller om något energisparläge har konfigurerats? Stängs bildskärmen av när den inte används? Finns det tillräckligt luftflöde kring skärmen när den används? Finns det problem med värme på platsen som kan påverka den utrustning som används i området? Jag rekommenderar att du kontaktar teknisk support för att få ytterligare hjälp.

 2. Är skärmen varmare än en identisk bildskärm som har varit på under lika lång tid? Känns bildskärmens varm när du tar i den? Kontakta i så fall teknisk support och hör efter som du täcks för ett byte. Om inte så anses den fortfarande fungera tillfredställande.


Överst på sidan


 

Bildskärmen låter onormalt

 

 1. Finns det några skador på bildskärmen? I sådana fall omfattas den inte av garantin och du måste köpa en ny bildskärm. Fortsätt om så inte är fallet.

 2. Isolera bildskärmen från datorn genom att koppla bort alla andra sladdar än nätsladden. Återkommer ljudet fortfarande?

  1. I så fall går du till avsnitt 5, steg 3.

  2. Om inte så felsöker du systemet istället. Det finns en guide kring det under länken nedan:

 3. Låter bildskärmen högre och annorlunda än en annan, identisk bildskärm?

  1. I så fall kontaktar du teknisk support för att ta reda på om du täcks för ett byte.

  2. Om inte så anses den fortfarande fungera tillfredställande.


Överst på sidan


 

Det finns ett visningsfel för bildskärmen

 

 1. Finns det några skador på bildskärmen? I sådana fall omfattas den inte av garantin och du måste köpa en ny bildskärm. Fortsätt om så inte är fallet.

 2. Koppla bort alla sladdar utom nätsladden och försök med följande:

  1. För bildskärmar tillverkade före 2009 trycker du in och håller inne knappen för menyval. Om menyn kommer upp återställer du till fabriksinställningarna och testar om det löser problemet? Om inte kontaktar du teknisk support om du vill gå vidare.

  2. För bildskärmar tillverkade mellan 2009 och mars 2016 håller du in knapparna 1 och 4 samtidigt i två (2) sekunder. Om självdiagnostiken visas kör du den och återställer bildskärmen till grundinställningarna. Om inte kontaktar du teknisk support rörande felet och felsökningen som du har genomfört.

  3. För bildskärmar tillverkade efter mars 2016 trycker du in och håller in knapp 1 i fem (5) sekunder. Om självdiagnostiken visas kör du den och återställer bildskärmen till grundinställningarna. Om inte kontaktar du teknisk support rörande felet och felsökningen som du har genomfört.

  4. Om självtestet fungerar byter du ut videosladden och ser om problemet är löst. Kontakta i så fall teknisk support för att få en ersättningssladd om du fortfarande omfattas av garantin. Om felet kvarstår går du vidare till nästa steg.

Bildskärmsfel är problem som linjer, förvrängningar, ocklusion och ingen bild.

 1. Anslut bildskärmen till en annan dator som du vet fungerar bra med sin egen bildskärm. Fungerar bildskärm när den är ansluten till den datorn?

  1. I så fall behöver du felsöka ett problem av typen No Post/No Video för datorn (inget självtest vid start, ingen bild). Anvisningar finns under länken nedan. Det är inget fel på bildskärmen.

  2. I annat fall behöver du kontakta teknisk support för att kontrollera om bildskärmen täcks av garantin så att du kan få en ny.


Överst på sidan


 

Täcks bildskärmen av garantin?

 

Standardavtalet för bildskärmar är nu att de säljs med tre års garanti. Om bildskärm är mindre än tre år gammal täcks den automatiskt av garantin, eftersom det nu är den kortaste möjliga garantiperioden.

Bildskärmar som köps tillsammans med en dator omfattas av samma garanti som datorn. De kan täckas upp till fem år, så länge som datorn gör det.

SLN155134_sv__1icon Obs! Om bildskärmen köptes tillsammans med ett system måste du ange service tag-numret för datorn den köptes med eller ordernumret den köptes under, innan vi kan byta mot den längre garantitiden.

Du kan avgöra hur gammal bildskärmen är genom att titta på tillverkningsdatumet på baksidan av bildskärmen.

SLN155134_sv__1icon Obs! Det är hög omsättning på Dells lager och de hålls till ett minimum. Bildskärmens ålder bör överensstämma på ett ungefär med leveransdatumet, med som mest ett par månaders skillnad.


Överst på sidan


 

Den information du behöver för att logga ett serviceärende

 

De flesta skärmar har inte något enskilt service tag-nummer.

Du behöver bildskärmens serienummer. Bildskärmar har ett serienummer som har ett specifikt format:

 • 2 bokstäver med ett bindestreck
 • En blandning av 6 bokstäver och siffror
 • Ett bindestreck och 5 siffror
 • 3 bokstäver och siffror 
 • Ytterligare ett bindestreck och sedan 4 bokstäver och siffror
 • Följt av ett bindestreck med ett versionsnummer

XX-XXXXXX-XXXXX-XXX-XXXX-A0X

SLN155134_sv__41372690798535.serial number

(Bild 1: Etikett med serienummer)

Du behöver ordernumret som bildskärmen köptes under eller service tag-numret som datorn köptes under.

SLN155134_sv__1icon Obs! Det är upp till dig att ha den här informationen. Vi kan inte tillhandahålla den.

Du behöver kunna bekräfta kontouppgifterna som bildskärmen är registrerad mot.

Det här är företagets eller organisationens namn, leveransadress och annan information uppgavs under beställningen.

Du behöver kunna gå igenom den gjorda felsökningen och de resultat du fick.

Med den här informationen kan ett tekniskt ombud logga ett ärende åt dig. Ombudet går igenom om det finns några problem med garantin eller loggar ett serviceärende med dig.


Överst på sidan


Om du behöver mer hjälp kontaktar du den tekniska supporten.
  Kontakta oss  

Article Properties


Affected Product

Projectors & Accessories, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters