Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PowerEdge – Visa eller rensa systemhändelseloggen

Summary: Så här visar och rensar du systemhändelseloggen (SEL) i systeminställningarna

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Systemhändelser är tillgängliga som en separat logg som kallas SEL (System Event Log) för PowerEdge-server. På sidan System Event Log visas en systemtillståndsindikator, en tidsstämpel och en beskrivning för varje händelse som loggas.
Systemhändelseloggen är tillgänglig via iDRAC-webbgränssnittet, RACADM och systemkonfigurationssidan.

Cause

Inte applicerbart

Resolution

SEL (System Event Log) kan visas eller rensas med hjälp av iDRAC-webbgränssnittet, systeminställningarna eller RACADM. Välj lämplig metod om du vill ha mer information.


iDRAC-webbgränssnitt

 1. Om du vill visa SEL går du till Maintenance > System Event Log i iDRAC-webbgränssnittet.

iDRAC-systemhändelselogg
Bild 1: iDRAC-systemhändelselogg

Obs! Om du använder Internet Explorer och om det uppstår ett problem när du sparar hämtar du den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer. Du kan ladda ner den från Microsofts supportwebbplats på support.microsoft.com.
 1. Om du vill rensa loggarna klickar du på Rensa logg.

Rensa logg
Bild 2: Rensa logg

Obs! Clear Log visas endast om du har behörigheten Clear Logs. När SEL har rensats loggas en post i Lifecycle Controller-loggen. Loggposten innehåller användarnamnet och IP-adressen där SEL rensades.

Systemkonfiguration

Du kan visa det totala antalet poster i systemhändelseloggen (SEL) och rensa loggarna som finns på den här sidan.

 1. Tryck på F2 under POST för att öppna systeminställningarna.

Öppna systeminställningarna
Bild 3: Öppna systeminställningarna

 1. Välj iDRAC Settings (iDRAC-inställningar).

iDRAC-inställningar
Bild 4: iDRAC-inställningar

 1. Gå till systemhändelseloggen.

Systemhändelselogg
Bild 5: Systemhändelselogg

 1. Om du vill rensa poster väljer du Ja. I annat fall väljer du Nej.

Rensa poster
Bild 6: Rensa poster

Spara inställningar
Bild 7: Spara inställningar

 1. Om du vill visa systemhändelser klickar du på Display System Event Log.
 2. Klicka på Tillbaka, klicka på Slutför och klicka sedan på Ja.

RACADM

Om du vill visa SEL skriver du:

racadm getsel 

Om inga argument anges visas hela loggen.

Om du vill visa antalet SEL-poster skriver du:

racadm getsel -i

Om du vill rensa SEL-posterna skriver du:

racadm clrsel
Obs! Mer information om RACADM-kommandon finns i iDRAC RACADM CLI-manualen som finns på Remote Enterprise Systems Management när du har valt din iDRAC.

Article Properties


Affected Product

Servers

Last Published Date

14 Sep 2023

Version

6

Article Type

Solution