Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PowerEdge – Jak zobrazit nebo vymazat protokol událostí systému

Summary: Jak zobrazit a vymazat protokol systémových událostí (SEL) v nastavení systému

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Systémové události jsou k dispozici jako samostatný protokol s názvem System Event Log (SEL) pro server PowerEdge. Stránka Protokol událostí systému zobrazuje indikátor stavu systému, časové razítko a popis každé zaznamenané události.
Protokol systémových událostí je přístupný z webového rozhraní řadiče iDRAC, nástroje RACADM a stránky nastavení systému.

Cause

Není k dispozici

Resolution

Protokol událostí systému (SEL) lze zobrazit nebo vymazat pomocí webového rozhraní řadiče iDRAC, nástroje System Setup nebo RACADM. Další informace získáte výběrem příslušné metody.


Webové rozhraní řadiče iDRAC

 1. Chcete-li zobrazit protokol SEL, z webového rozhraní řadiče iDRAC přejděte do části Maintenance > System Event Log.

Protokol systémových událostí řadiče iDRAC
Obrázek 1: Protokol systémových událostí řadiče iDRAC

Poznámka: Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer a při ukládání dochází k potížím, stáhněte si kumulativní aktualizaci zabezpečení pro prohlížeč Internet Explorer. Můžete si ji stáhnout z webu podpory společnosti Microsoft na adrese support.microsoft.com.
 1. Chcete-li vymazat protokoly, klikněte na možnost Clear Log.

Vymazat protokol
Obrázek 2: Vymazat protokol

Poznámka: Vymazat protokol se zobrazí pouze v případě, že máte oprávnění k vymazání protokolů. Po vymazání protokolu SEL se do protokolu nástroje Lifecycle Controller zaznamená odpovídající položka. Položka protokolu obsahuje uživatelské jméno a IP adresu, ze které byl protokol SEL vymazán.

Nastavení systému

Můžete zobrazit celkový počet záznamů protokolu systémových událostí (SEL) a vymazat protokoly, které jsou na této stránce.

 1. Stisknutím klávesy F2 během testu POST přejděte do nastavení systému.

Spuštění nastavení systému
Obrázek 3: Spuštění nastavení systému

 1. Vyberte možnost iDRAC Settings.)

Nastavení řadiče iDRAC
Obrázek 4: Nastavení řadiče iDRAC

 1. Přejděte do protokolu systémových událostí.

Protokol systémových událostí
Obrázek 5: Protokol systémových událostí

 1. Chcete-li vymazat záznamy, vyberte možnost Ano. V opačném případě vyberte možnost No.

Vymazání záznamů
Obrázek 6: Vymazání záznamů

Uložení nastavení
Obrázek 7: Uložení nastavení

 1. Chcete-li zobrazit systémové události, klikněte na možnost Display System Event Log.
 2. Klikněte na tlačítko Back, poté na tlačítko Finish a poté na tlačítko Yes.

RACADM

Chcete-li zobrazit seL, zadejte příkaz:

racadm getsel 

Pokud nejsou zadány žádné argumenty, zobrazí se celý protokol.

Chcete-li zobrazit počet položek SEL, zadejte:

racadm getsel -i

Chcete-li vymazat položky SEL, zadejte příkaz:

racadm clrsel
Poznámka: Další informace o příkazech RACADM naleznete v příručce příkazového řádku RACADM řadiče iDRAC, která je k dispozici ve vzdálené správě podnikových systémů po výběru řadiče iDRAC.

Article Properties


Affected Product

Servers

Last Published Date

14 Sep 2023

Version

6

Article Type

Solution