Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Připojení notebooku nebo stolního počítače k síti Wi-Fi a odstraňování problémů s připojením

Summary: Zjistěte, jak vyřešit problém, při kterém nelze počítač připojit k síti Wi-Fi. Najdete zde pokyny k nastavení sítě, sdílení souborů a fotografií a odstraňování problémů se sítí.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

V seznamu klikněte na operační systém nainstalovaný ve vašem počítači.

Obsah:

 1. Microsoft Windows 10
 2. Microsoft Windows 11

Cause

Nejsou k dispozici žádné informace o příčině.

Resolution

Microsoft Windows 10

POZNÁMKA: Pokud se po aktualizaci systému Windows nemůžete připojit k internetu, vyhledejte pomoc v části Počítač se nepřipojí k síti Wi-Fi, připojení je pomalé nebo vypadává.

 

Bezdrátové připojení k internetu vyžaduje specifický hardware a služby, které jsou uvedeny níže. Bez kterékoli z těchto položek není připojení k internetu možné. Dosah směrovače je obvykle omezen na méně než 60 metrů.

 • Adaptér bezdrátové sítě – toto zařízení lze nainstalovat do počítače nebo do portu USB. Pokud nevíte, zda máte bezdrátovou kartu nainstalovánu, obraťte se s dotazem na výrobce počítače.
 • Bezdrátový širokopásmový směrovač – směrovač se používá k připojení všech počítačů k síti a k internetu.
 • Poskytovatel služby širokopásmového připojení k internetu (ISP) – Služby připojení k internetu obvykle nabízejí telekomunikační společnosti (DSL) a společnosti zajišťující kabelovou televizi.

 

POZNÁMKA: Pokud je to možné, při nastavování sítě se pokuste bezdrátový směrovač umístit do blízkosti středu domu nebo kanceláře. V každém případě se směrovač snažte umístit co nejvýše, abyste předešli rušení.
 1. Poskytovatel služeb širokopásmového připojení k internetu vyšle do vaší domácnosti nebo provozovny svého zaměstnance, který širokopásmový modem nastaví, nebo vám zašle sadu pro montáž svépomocí.

  POZNÁMKA: Při používání sady pro montáž svépomocí postupujte podle pokynů k nastavení širokopásmového modemu nebo kontaktujte svého poskytovatele služeb připojení k internetu. S největší pravděpodobností budete muset svého poskytovatele služeb připojení k internetu kontaktovat za účelem vytvoření uživatelského jména a hesla (při používání technologie DSL) nebo registrace širokopásmového modemu (při používání kabelového připojení).

 2. Jakmile je širokopásmový modem nastavený a v provozu, odpojte síťový kabel nebo kabel USB, který spojuje počítač s modemem.


 3. Vypněte širokopásmový modem alespoň na 3 minuty (je to nezbytné, aby širokopásmový modem následně našel bezdrátový směrovač).


 4. Po uplynutí alespoň tří minut připojte bezdrátový směrovač dodávaným síťovým kabelem a znovu zapněte širokopásmový modem.


 5. Pokyny pro instalaci naleznete v dokumentaci dodané spolu s bezdrátovým směrovačem.

  POZNÁMKA: Více informací o nastavení bezdrátového směrovače naleznete na webových stránkách výrobce (tabulka 1).
   
  Odkaz na webové stránky výrobce
  Linksys 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  D-Link 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  Netgear 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  2Wire 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  Belkin 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  Apple 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  TRENDnet 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  TP-Link 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  Cisco 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  Ubiquiti 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
   

  Tabulka 1: Webové stránky běžných výrobců bezdrátových směrovačů


 6. Během počátečního nastavení bezdrátového směrovače doporučujeme z bezpečnostních důvodů změnit název sítě (SSID) a klíč zabezpečení sítě Wi-Fi. Další informace naleznete v části Zabezpečení bezdrátové sítě:

 

POZNÁMKA: Následující kroky jsou určeny pro systém Windows 10. Postupy pro jiné operační systémy naleznete na stránce Centrum podpory pro sítě a bezdrátové připojení.
 1. Počítač přesuňte do vzdálenosti 1–3 metry od směrovače (pokud je to možné).

  POZNÁMKY:
  • Přemístěním počítače blíže ke směrovači eliminujete zdroje rušení, které mohou způsobit pomalé připojení a občasné výpadky připojení, a zajistíte, že hardware bezdrátové sítě bude pracovat správně.
  • Pokud se počítač správně připojí k internetu pouze v blízkosti směrovače, pravděpodobně dochází k problému s rušením. Další informace o zdrojích rušení naleznete v článku znalostní databáze Dell Postup identifikace zdrojů rušení signálu a omezení jejich vlivu.

 2. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě 18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (obrázek 1).

  POZNÁMKY:

  20iC_Hidden_Icons_BD_V1

  Obrázek 1: Umístění skryté ikony


 3. Najděte položku, u které je nejvíce bílých pruhů (při jejím hledání může být nutné posunout zobrazení nahoru nebo dolů).


 4. Klepněte nebo klikněte na síť, u které se zobrazuje nejvíce bílých pruhů (18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1), a poté klepněte nebo klikněte na možnost Připojit.

  POZNÁMKA: Pokud je v seznamu uvedena více než jedna síť se stejným počtem bílých pruhů nebo s označením „Skrytá síť“ či „Jiná síť“, přečtěte si na kartě Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače v části Zabezpečení bezdrátové sítě pokyny k získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače.
   
 5. Pokud se zobrazí výzva, zadejte klíč zabezpečení sítě, a potom klikněte na tlačítko Další.

  POZNÁMKY:

 

 

 1. Počítač přesuňte do vzdálenosti 1–3 metry od směrovače (pokud je to možné).

  POZNÁMKY:
  • Přemístěním počítače blíže ke směrovači eliminujete zdroje rušení, které mohou způsobit pomalé připojení a občasné výpadky připojení, a zajistíte, že hardware bezdrátové sítě bude pracovat správně.
  • Pokud se počítač správně připojí k internetu pouze v blízkosti směrovače, pravděpodobně dochází k problému s rušením. Další informace o zdrojích rušení naleznete v článku znalostní databáze Dell Postup identifikace zdrojů rušení signálu a omezení jejich vlivu.

 2. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě 18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (obrázek 1).

  POZNÁMKY:
  • Obojí naleznete v pravém dolním rohu obrazovky.
  • Před provedením postupu odpojte všechny síťové (ethernetové) kabely nebo počítač vyjměte z dokovací stanice, jinak se ikona bezdrátové sítě nemusí zobrazit správně.
  • Pokud nemůžete najít ikonu bezdrátové sítě, restartujte počítač. Pokud se stále nezobrazuje, stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače. Více informací naleznete v části Stažení a instalace nejnovějšího ovladače bezdrátového síťového adaptéru Dell.

  20iC_Hidden_Icons_BD_V1

  Obrázek 1: Umístění skryté ikony


 3. Zvolte níže kartu, která odpovídá ikoně na vašem počítači:

   

   

  Tato ikona indikuje, že je počítač připojen k bezdrátové síti. Pokud se nemůžete připojit k internetu, podívejte se na kartu Řešení problémů s připojením k internetu.

   

  Tato ikona informuje, že je bezdrátová anténa zapnutá, ale nejste připojeni k bezdrátové síti. Informace o připojení k bezdrátové síti naleznete v části Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.

   

  Tato ikona indikuje, že je bezdrátová anténa vypnutá.

  Pro opětovné zapnutí bezdrátové antény:

  1. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (30iC_Windows_10_wifi_off_BD_v1).


  2. Klepněte nebo klikněte na panel označený Wi-Fi (barva panelu by se měla změnit ze šedé na modrou a panel by měl vypadat jako na obrázku 2).

   33iC_Windows_10_Wifi_Should_Look_Like_BD_v2

   Obrázek 2: Příklady nastavení ikon bezdrátových funkcí


  3. Pokud se ikona sítě nezmění na 18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1, přečtěte si část Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.


   

  Tato ikona značí, že je počítač v Režimu v letadle a že všechna bezdrátová komunikační zařízení včetně modulů Wi-Fi, mobilního širokopásmového připojení, Bluetooth, GPS, NFC (Near Field Communication) a všech dalších typů bezdrátové komunikace jsou vypnuta.

  Pro opětovné zapnutí komunikačních zařízení:

  1. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě 31iC_Windows_10_airplane_mode_BD_v1 zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon.
  2. Klepněte nebo klikněte na panel označený jako Režim v letadle. Barva panelu by se měla změnit z modré na šedou.
   POZNÁMKA: Pokud panel nezmění barvu z modré na šedou, může to znamenat, že je počítač rovněž vybaven fyzickým bezdrátovým přepínačem. Přidržte stisknutou klávesu Fn_Key_BD_v1 a stiskněte klávesu se symbolem Single_Wireless_Key_BD_v1. Pokud počítač nemá klávesu bezdrátové sítě Single_Wireless_Key_BD_v1, není vybaven fyzickým bezdrátovým přepínačem.
   POZNÁMKA: Pokud Režim v letadle stále nelze vypnout, přečtěte si část „Nelze vypnout Režim v letadle“.

  3. Když je panel označený jako Wi-Fi nadále zašedlý, klepněte nebo klikněte na něj (barva panelu by se měla změnit z šedé na modrou a vzhled panelu by měl odpovídat obrázku 2).

   Windows_10_Wifi_Should_Look_Like_BD_v2

   Obrázek 2: Příklady nastavení ikon bezdrátových funkcí


  4. Pokud se ikona sítě nezmění na Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1, přečtěte si část Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.

 

POZNÁMKA: Pokud jste to dosud neudělali, proveďte nejprve kroky uvedené na kartě Řešení problémů s bezdrátovým připojením.
 1. Spusťte nástroj pro řešení potíží se sítí:

  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.


  2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz připojení k internetu.


  3. Klepněte nebo klikněte na možnost Vyhledání a odstranění problémů se sítí (Ovládací panel).


  4. Stiskněte nebo klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů.

   
 2. Vypněte a opět zapněte všechna zařízení v síti, čímž provedete jejich resetování a synchronizaci. Další informace naleznete na kartě Vypnutí a zapnutí všech zařízení v síti.


 3. Spusťte aplikaci Dell SupportAssist Optimize Network:

  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.


  2. Do pole pro vyhledávání zadejte text supportassist.


  3. Klepněte nebo klikněte na možnost SupportAssist (aplikace pro stolní počítače).

   POZNÁMKA: Pokud se aplikace SupportAssist v seznamu aplikací nezobrazí, bude potřeba ji stáhnout – do počítače, ve kterém se problém vyskytuje (je-li to možné), nebo na paměťovou jednotku USB v jiném zařízení, které má připojení k internetu. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety. Může být nutné, abyste zadali výrobní číslo nebo kód Express Service Code vašeho počítače Dell nebo vybrali model počítače ze seznamu.

  4. Klepněte nebo klikněte na šipku dolů.


  5. V části Optimize Network klepněte nebo klikněte na možnost Run.


  6. Po dokončení operace Optimize Network (indikátor průběhu bude ukazovat 100 %) klepněte nebo klikněte na kartu History.


  7. Klepněte nebo klikněte na nejnovější položku Optimize Network (Manual) a prohlédněte si výsledky.


 4. Ujistěte se, že jsou v počítači nainstalovány nejnovější bezdrátové ovladače, systém BIOS a firmware směrovače.

  POZNÁMKA: Pokud dotčené zařízení nemá funkční bezdrátové připojení umožňující stažení ovladače nebo systému BIOS, je pro instalaci ovladače do zařízení nutné postupovat jedním z následujících způsobů:
  • Připojte problematické zařízení ke směrovači síťovým kabelem (pokud je to možné).
  • Stáhněte ovladač pomocí jiného zařízení s připojením k internetu a poté ovladač přeneste do problematického zařízení pomocí USB flash disku.
  • U tabletů stáhněte ovladač do jiného zařízení s připojením k internetu a poté použijte pro přenos ovladače kabel USB dodávaný spolu s tabletem.
   
  • Další informace o stažení a instalaci nejnovější verze systému BIOS naleznete v článku znalostní databáze Dell Co je systém BIOS a jak stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi systému BIOS?.

   POZNÁMKY:
   • Pokud jste provedli upgrade ze systému Windows 7 nebo 8 (8.1) na systém Windows 10. Doporučujeme, abyste před instalací ovladačů jakýchkoli bezdrátových zařízení aktualizovali systém BIOS na nejnovější verzi.
   • Nejnovější verzi systému BIOS naleznete v podčásti BIOS.
  • Více informací o stažení a instalaci nejnovějších ovladačů pro bezdrátovou síť naleznete v části Stažení a instalace nejnovějšího ovladače bezdrátového síťového adaptéru Dell.

   POZNÁMKA: Ovladače síťového adaptéru naleznete v podčásti Síť.
  • Aktualizujte firmware bezdrátového směrovače na nejnovější dostupnou verzi (viz dokumentace bezdrátového směrovače) nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače. Odkazy najdete v tabulce 1.

   POZNÁMKA: Aby bylo možné aktualizovat firmware směrovače, musí být k bezdrátovému směrovači připojen počítač (pomocí síťového kabelu nebo z jiného bezdrátově připojeného počítače).
    
   Výrobce Uživatelské jméno Heslo
   Linksys 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   ponechte prázdné admin
   D-Link 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   admin ponechte prázdné
   Netgear 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   admin password
   2Wire 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   Žádné, není-li nastaveno. Žádné, není-li nastaveno.
   Belkin 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   Žádné ponechte prázdné
   Apple 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   Použijte nástroj AirPort.  
   SMC

    

    
   Admin smcadmin
    

   Tabulka 1: Odkazy na výrobce bezdrátových zařízení, výchozí uživatelská jména a hesla k bezdrátovým směrovačům


 5. Ujistěte se, že bezdrátový adaptér vysílá na nejvyšší výkon. Více informací naleznete na kartě Konfigurace nastavení bezdrátového adaptéru pro optimální výkon.


 6. Spusťte aplikaci Dell SupportAssist pro odstraňování problémů:

  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.


  2. Do pole pro vyhledávání zadejte text supportassist.


  3. Klepněte nebo klikněte na možnost SupportAssist (aplikace pro stolní počítače).

   POZNÁMKA: Pokud se aplikace SupportAssist v seznamu aplikací nezobrazí, bude potřeba ji stáhnout – do počítače, ve kterém se problém vyskytuje (je-li to možné), nebo na paměťovou jednotku USB v jiném zařízení, které má připojení k internetu. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety. Může být nutné, abyste zadali výrobní číslo nebo kód Express Service Code vašeho počítače Dell nebo vybrali model počítače ze seznamu.

  4. Klepněte nebo klikněte na kartu Troubleshooting.


  5. Klepněte nebo klikněte na možnost I'm having internet issues.


  6. Klepněte nebo klikněte na požadovanou možnost.


  7. Klepněte nebo klikněte na možnost Run Now a poté postupujte podle pokynů.

   
 7. Spusťte nástroj Diagnostika síťového adaptéru, který je dostupný na stránce podpory společnosti Dell.

  POZNÁMKA:
  • Pokud dotčené zařízení nemá funkční bezdrátové připojení, před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače. Informace o získání příručky počítače, ve které zjistíte umístění portu RJ45 nebo USB-C, naleznete v článku znalostní databáze Dell s názvem Příručky a dokumentace pro produkt Dell.
  • Může být nutné stáhnout a nainstalovat malý program – postupujte podle pokynů.

 8. Přečtěte si následující články podle prohlížeče, který máte v počítači nainstalovaný:


 9. Více informací o řešení problémů s připojením k internetu naleznete v následujících zdrojích:

POZNÁMKA: Pokud následující kroky problém nevyřeší, pravděpodobně je poškozen operační systém počítače. Možnosti řešení závad a případy jejich použití naleznete v článku znalostní databáze Dell Obnovení či přeinstalace systému Windows 10 v počítači Dell.

 

 1. Odpojte napájení širokopásmového modemu a nechte širokopásmový modem alespoň na 3 minuty odpojený.

  POZNÁMKA: Někteří poskytovatelé internetových služeb (ISP) poskytují zařízení, které v sobě kombinuje modem a směrovač.

 2. Vypněte všechny počítače připojené k síti.


 3. Odpojte napájení bezdrátového směrovače.


 4. Ověřte, že je k širokopásmovému modemu připojen síťový kabel, kterým je připojen k internetu nebo portu WAN bezdrátového směrovače.


 5. Ověřte, že k širokopásmovému modemu nejsou připojeny žádné kabely USB ani sériové kabely.


 6. Zapněte napájení širokopásmového modemu. Počkejte alespoň 2 minuty, než se širokopásmový modem spustí.

  (Pokud modem nenavázal internetové připojení, odpojte jej. Pak počkejte alespoň 5 minut a znovu jej zapojte.)


 7. Zapněte napájení bezdrátového směrovače. Počkejte alespoň 2 minuty, než se bezdrátový směrovač spustí.


 8. Zapněte počítač a zkuste se připojit k internetu.

  POZNÁMKA: Jestliže se stále nemůžete připojit k internetu, zkuste se k němu připojit z jiných počítačů v síti nebo připojte problematický počítač přímo ke směrovači pomocí síťového kabelu (pokud je to možné). Pokud se k internetu nelze připojit z jiných počítačů v síti ani po připojení problematického počítače přímo ke směrovači, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb nebo výrobce směrovače.

 9. Jestliže se počítač stále nemůže připojit k internetu, přejděte na kartu Řešení problémů s připojením k internetu a pokračujte krokem 3.

 

Pokud chcete určit, jaký bezdrátový adaptér je nainstalován v počítači, postupujte následovně.

 1. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz změna nastavení wi-fi.


 2. Klepněte nebo klikněte na položku Změna nastavení Wi-Fi.


 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Vlastnosti hardwaru.


 4. Podívejte se na položku Výrobce:, kde se zobrazuje značka bezdrátového adaptéru nainstalovaného v počítači. Poté si níže přečtěte si část určenou pro váš bezdrátový adaptér.

  POZNÁMKA: Poznamenejte si výrobcepopis. Popis představuje způsob uvedení bezdrátového adaptéru v seznamu Správce zařízení.

 

Uvedený výrobce je Intel:

 1. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.


 2. Klepněte nebo klikněte na ovládací panel Správce zařízení.


 3. V okně Správce zařízení klepněte nebo klikněte na šipku vedle položky Síťové adaptéry.


 4. Dvakrát klepněte nebo dvakrát klikněte na bezdrátový adaptér se stejným popisem, který byl uveden na stránce Změna nastavení Wi-Fi.


 5. Klikněte na kartu Upřesnit.

  POZNÁMKA: V závislosti na nainstalovaném bezdrátovém adaptéru nemusí být k dispozici všechny tyto možnosti.

 6. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku 802.11n – šířka kanálu pro 2,4 GHz a v rozevíracím seznamu pod nápisem Hodnota: vyberte možnost Automaticky.


 7. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku 802.11n – šířka kanálu pro 5,2 GHz a v rozevíracím seznamu pod nápisem Hodnota: vyberte možnost Automaticky.


 8. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Režim 802.11n a v rozevíracím seznamu pod nápisem Hodnota: vyberte možnost Povoleno.


 9. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Nekompatibilní se širokým kanálem a v rozevíracím seznamu pod nápisem Hodnota: vyberte možnost Zakázáno.


 10. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Agresivita roamingu a vyberte možnost 1. Nejnižší v rozevíracím seznamu pod nápisem Hodnota:.

  POZNÁMKA: Toto nastavení doporučujeme používat v domácích bezdrátových sítích. Pokud používáte podnikovou síť a pohybujete se z místa na místo, měla by být nastavena hodnota 3. Střední.

 11. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Intel® Throughput Enhancement nebo Podpora zvýšení propustnosti a v rozbalovacím seznamu pod položkou Hodnota: vyberte možnost Disabled/Zakázáno.

  POZNÁMKA: Pokud je k bezdrátové síti připojeno pouze jedno zařízení nebo streamujete video, může být vhodné tuto funkci zapnout. Má-li však adaptér tuto funkci zapnutou, ostatní počítače v síti nemají stejnou možnost přístupu k bezdrátové síti.

 12. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Vysílací energie a vyberte možnost 5. Nejvyšší v rozevíracím seznamu pod nápisem Hodnota:.


 13. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Bezdrátový režim a vyberte standardy bezdrátových sítí, které nejlépe odpovídají vašemu směrovači.

  POZNÁMKA: Pokud si nejste jisti, které standardy bezdrátových sítí váš směrovač podporuje, vyberte možnost s nejvíce položkami, která obvykle bývá na konci seznamu.

 14. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Bezdrátový režim a v rozevíracím seznamu pod nápisem Hodnota: vyberte nejvyšší hodnotu.


 15. Klepněte nebo klikněte na kartu Řízení spotřeby.


 16. Zkontrolujte, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka vlevo u možnosti Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie.


 17. Klikněte na tlačítko OK.


 18. Přidejte si tento článek do oblíbených položek, jelikož nyní je vyžadován restart problematického počítače, po kterém může být nutné provést další kroky pro odstraňování problémů.


 19. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač.


 20. Jestliže se počítač stále nemůže připojit k internetu, přejděte na kartu Řešení problémů s připojením k internetu a pokračujte krokem 5.


Uvedený výrobce je Broadcom nebo Dell:

 1. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.


 2. Klepněte nebo klikněte na ovládací panel Správce zařízení.


 3. V okně Správce zařízení klikněte na šipku vedle položky Síťové adaptéry.


 4. Dvakrát klepněte nebo dvakrát klikněte na bezdrátový adaptér se stejným popisem, který byl uveden na stránce Změna nastavení Wi-Fi.


 5. Klikněte na kartu Upřesnit.

  POZNÁMKA: V závislosti na nainstalovaném bezdrátovém adaptéru nemusí být k dispozici všechny tyto možnosti.

 6. V poli Vlastnost: kliknutím zvýrazněte položku Režim kompatibility přístupového bodu a v rozevírací nabídce Hodnota: vyberte možnost Širší kompatibilita.


 7. V poli Vlastnost: kliknutím zvýrazněte položku Minimální spotřeba energie a v části Hodnota: vyberte z rozevírací nabídky možnost Zakázáno.


 8. Klepněte nebo klikněte na kartu Řízení spotřeby.


 9. Zkontrolujte, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka vlevo u možnosti Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie.


 10. Klikněte na tlačítko OK.


 11. Přidejte si tento článek do oblíbených položek, jelikož nyní je vyžadován restart problematického počítače, po kterém může být nutné provést další kroky pro odstraňování problémů.


 12. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač.


 13. Jestliže se počítač stále nemůže připojit k internetu, přejděte na kartu Řešení problémů s připojením k internetu a pokračujte krokem 5.


Uvedený výrobce je Qualcomm (Atheros):

Uvedený popis je Qualcomm nebo Dell:

 1. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.


 2. Klepněte nebo klikněte na ovládací panel Správce zařízení.


 3. V okně Správce zařízení klepněte nebo klikněte na šipku vedle položky Síťové adaptéry.


 4. Dvakrát klepněte nebo dvakrát klikněte na bezdrátový adaptér se stejným popisem, který byl uveden na stránce Změna nastavení Wi-Fi.


 5. Klepněte nebo klikněte na kartu Upřesnit.

  POZNÁMKA: V závislosti na nainstalovaném bezdrátovém adaptéru nemusí být k dispozici všechny tyto možnosti.

 6. V poli Vlastnost: klepnutím nebo kliknutím označte možnost Zásady roamingu a z rozevírací nabídky Hodnota: vyberte možnost Velmi nízké.


 7. Klepněte nebo klikněte na kartu Řízení spotřeby.


 8. Zkontrolujte, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka vlevo u možnosti Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie.


 9. Klikněte na tlačítko OK.


 10. Přidejte si tento článek do oblíbených položek, jelikož nyní je vyžadován restart problematického počítače, po kterém může být nutné provést další kroky pro odstraňování problémů.


 11. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač.


 12. Jestliže se počítač stále nemůže připojit k internetu, přejděte na kartu Řešení problémů s připojením k internetu a pokračujte krokem 5.


Uvedený popis je Killer Wireless:

 1. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.


 2. Klepněte nebo klikněte na ovládací panel Správce zařízení.


 3. V okně Správce zařízení klepněte nebo klikněte na šipku vedle položky Síťové adaptéry.


 4. Dvakrát klepněte nebo dvakrát klikněte na bezdrátový adaptér se stejným popisem, který byl uveden na stránce Změna nastavení Wi-Fi.


 5. Klepněte nebo klikněte na kartu Upřesnit.

  POZNÁMKA: V závislosti na nainstalovaném bezdrátovém adaptéru nemusí být k dispozici všechny tyto možnosti.

 6. V poli Vlastnost: klepnutím nebo kliknutím označte možnost Upřednostňované pásmo.

  Vyberte jednu z možností:

  • Z rozevírací nabídky Hodnota: vyberte možnost Žádná předvolba, pokud nevíte, jakou frekvenci (pásmo) váš směrovač podporuje.
  • Z rozevírací nabídky Hodnota: vyberte možnost Upřednostňovat pásmo 2,4 GHz, pokud váš směrovač podporuje pouze pásmo 2,4 GHz.
  • Z rozevírací nabídky Hodnota: vyberte možnost Dát přednost pásmu 5 GHz, pokud váš směrovač podporuje pásmo 5 GHz.

 7. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Agresivita roamingu a vyberte možnost 1. Nejnižší v rozevíracím seznamu pod nápisem Hodnota:.

  POZNÁMKA: Toto nastavení doporučujeme používat v domácích bezdrátových sítích. Pokud používáte podnikovou síť a pohybujete se z místa na místo, měla by být nastavena hodnota 3. Střední.

 8. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Bezdrátový režim a vyberte standard bezdrátových sítí, který nejlépe odpovídá vašemu směrovači.

  POZNÁMKA: Pokud si nejste jisti, které standardy bezdrátových sítí váš směrovač podporuje, vyberte možnost s nejvíce položkami, která obvykle bývá na konci seznamu.

 9. Klepněte nebo klikněte na kartu Řízení spotřeby.


 10. Zkontrolujte, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka vlevo u možnosti Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie.


 11. Klikněte na tlačítko OK.


 12. Přidejte si tento článek do oblíbených položek, jelikož nyní je vyžadován restart problematického počítače, po kterém může být nutné provést další kroky pro odstraňování problémů.


 13. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač.


 14. Jestliže se počítač stále nemůže připojit k internetu, přejděte na kartu Řešení problémů s připojením k internetu a pokračujte krokem 5.


Uvedený výrobce je Realtek:

 1. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.


 2. Klepněte nebo klikněte na ovládací panel Správce zařízení.


 3. V okně Správce zařízení klikněte na šipku vedle položky Síťové adaptéry.


 4. Dvakrát klepněte nebo dvakrát klikněte na bezdrátový adaptér se stejným popisem, který byl uveden na stránce Změna nastavení Wi-Fi.


 5. Klikněte na kartu Upřesnit.

  POZNÁMKA: V závislosti na nainstalovaném bezdrátovém adaptéru nemusí být k dispozici všechny tyto možnosti.

 6. V poli Vlastnost: kliknutím zvýrazněte položku Režim kompatibility přístupového bodu a v rozevírací nabídce Hodnota: vyberte možnost Širší kompatibilita.


 7. V poli Vlastnost: kliknutím zvýrazněte položku Minimální spotřeba energie a v části Hodnota: vyberte z rozevírací nabídky možnost Zakázáno.


 8. Klepněte nebo klikněte na kartu Řízení spotřeby.


 9. Zkontrolujte, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka vlevo u možnosti Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie.


 10. Klikněte na tlačítko OK.


 11. Přidejte si tento článek do oblíbených položek, jelikož nyní je vyžadován restart problematického počítače, po kterém může být nutné provést další kroky pro odstraňování problémů.


 12. Uložte veškerá data, zavřete všechny spuštěné programy a restartujte počítač.


 13. Jestliže se počítač stále nemůže připojit k internetu, přejděte na kartu Řešení problémů s připojením k internetu a pokračujte krokem 5.

POZNÁMKA: Pokud jste tak ještě neučinili, proveďte kroky 1 a 2, jinak přejděte ke kroku 3.
 1. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě 31iC_Windows_10_airplane_mode_BD_v1 zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon.
 2. Klepněte nebo klikněte na panel označený jako Režim v letadle. Barva panelu by se měla změnit z modré na šedou.
  POZNÁMKA: Pokud panel nezmění barvu z modré na šedou, může to znamenat, že je počítač rovněž vybaven fyzickým bezdrátovým přepínačem. Přidržte stisknutou klávesu Fn_Key_BD_v1 a stiskněte klávesu se symbolem Single_Wireless_Key_BD_v1. Pokud počítač nemá klávesu bezdrátové sítě Single_Wireless_Key_BD_v1, není vybaven fyzickým bezdrátovým přepínačem.

 3. Přidržte stisknutou klávesu Windows (42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu r.
 4. Do okna Spustit zadejte příkaz devmgmt.msc a poté stiskněte klávesu Enter.

  POZNÁMKA: Může se zobrazit okno Řízení uživatelských účtů. Pokud tomu tak je, klikněte na tlačítko Ano.

 5. Klepněte nebo klikněte na šipku vlevo od položky Zařízení standardu HID.


 6. Přidržte položku Airplane Mode Switch Collection nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a poté zvolte možnost Zakázat.


 7. Přidržte položku Airplane Mode Switch Collection nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a poté zvolte možnost Povolit.


 8. Klepněte nebo klikněte na šipku vlevo od položky Síťové adaptéry.


 9. Klepněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na adaptér bezdrátové sítě (popis by měl obsahovat slovo bezdrátová) a poté zvolte Vlastnosti.


 10. Klepněte nebo klikněte na kartu Řízení spotřeby a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie.


 11. Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko OK uložte změny.


 12. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda lze Režim v letadle vypnout.

  POZNÁMKY:
  • Vypnutí Režimu v letadle automaticky nezapne Wi-Fi. Když je panel označený jako Wi-Fi nadále zašedlý, klepněte nebo klikněte na něj (barva panelu by se měla změnit z šedé na modrou a vzhled panelu by měl odpovídat obrázku 1).
  • Pokud ani po restartu počítače nebude možné vypnout Režim v letadle, pokračujte krokem 13.

   33iC_Windows_10_Wifi_Should_Look_Like_BD_v2

   Obrázek 1: Příklady nastavení ikon bezdrátových funkcí


 13. Spusťte Poradce při potížích se sítí.

  1. Do pole pro vyhledávání zadejte text poradce při potížích


  2. Klepněte nebo klikněte na možnost Odstraňování problémů (ovládací panel).


  3. Klepněte nebo klikněte na možnost Síť a Internet.


  4. Klepněte nebo klikněte na možnost Síťový adaptér.


  5. Stiskněte nebo klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů.


 14. Zkontrolujte, zda je systém BIOS aktualizován na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Co je systém BIOS a jak stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi systému BIOS?


 15. Ujistěte se, že jsou instalovány nejnovější ovladače pro bezdrátovou síť. Více informací naleznete v části Stažení a instalace nejnovějšího ovladače bezdrátového síťového adaptéru Dell.

  POZNÁMKA: Pokud dotčené zařízení nemá funkční bezdrátové připojení umožňující stažení ovladače nebo systému BIOS, je pro instalaci ovladače do zařízení nutné postupovat jedním z následujících způsobů:
  • Připojte problematické zařízení ke směrovači síťovým kabelem (pokud je to možné).
  • Stáhněte ovladač pomocí jiného zařízení s připojením k internetu a poté ovladač přeneste do problematického zařízení pomocí USB flash disku.
  • Pokud není dostupná žádná z těchto možností, proveďte následující kroky (tímto postupem můžete odstranit svůj profil pro bezdrátovou síť; pokud k tomu dojde, musíte znovu vytvořit profil pro bezdrátovou síť, který propojuje počítač s vaší bezdrátovou sítí). Více informací naleznete v části Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti:
   1. Přidržte stisknutou klávesu Windows (42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu r.


   2. Do pole Spustit zadejte příkaz devmgmt.msc a poté stiskněte Enter (může se zobrazit okno Uživatelský účet; pokud k tomu dojde, klepněte nebo klikněte na ANO).


   3. Klepněte nebo klikněte na šipku vlevo od položky Síťové adaptéry.


   4. Přidržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na svůj adaptér bezdrátové sítě (popis by měl obsahovat slovo bezdrátová) a poté zvolte Odinstalovat (nezaškrtávejte políčko Odstranit software ovladače pro toto zařízení).


   5. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.


   6. Uložte všechna data, zavřete všechny otevřené programy a restartujte počítač (během spouštění bude automaticky instalován ovladač pro adaptér bezdrátové sítě).

POZNÁMKA: Pokud následující kroky problém nevyřeší, pravděpodobně je poškozen operační systém počítače. Možnosti řešení závad a případy jejich použití naleznete v článku znalostní databáze Dell Obnovení či přeinstalace systému Windows 10 v počítači Dell.

 

 

Název sítě Wi-Fi (SSID) je název vysílaný směrovačem (podobně jako rozhlasovou stanicí), který umožňuje rozlišit váš bezdrátový směrovač od směrovače sousedů.

SSID je po vyjmutí bezdrátového směrovače z krabice během počátečního nastavení nutné změnit pomocí disku CD, který se dodává s bezdrátovým směrovačem, a musí mít 1 až 32 znaků. Rozlišuje se v něm velikost písmen, což znamená, že pokud se rozhodnete pro určitý název SSID, bude jej třeba do jednotlivých počítačů zadat přesně jako ve směrovači.

Neměl by zahrnovat vaši adresu, jméno nebo cokoli, co by mohlo odhalit vaši identitu.

 

Klíč zabezpečení sítě Wi-Fi je podobný klíčům od dveří. Chrání vás před přístupem neznámých lidí do vaší bezdrátové sítě.

Níže naleznete seznam tří typů zabezpečení nabízených pro domácí a firemní uživatele a také jejich vzájemné porovnání z hlediska míry zabezpečení.

Doporučujeme bezdrátovou síť konfigurovat s nejvyšší úrovní zabezpečení, kterou mají bezdrátová zařízení společnou.

 • WEP (Wired Equivalent Privacy)

  Nízká ochrana

  Protokol WEP je jedním z původních typů zabezpečení. Všechny domácí bezdrátové směrovače, i nejnovější modely, podporují protokol WEP, aby byla zajištěna kompatibilita se všemi bezdrátovými síťovými adaptéry. Ačkoli je protokol WEP lepší než naprostá absence zabezpečení, stačí k prolomení síťového klíče používaného k šifrování bezdrátových dat několik minut.

 • WPA (Wi-Fi Protected Access)

  Středně vysoká ochrana

  Protokol WPA byl vyvinut s cílem zacelit mezery v zabezpečení u protokolu WEP. Využívá několik mechanismů, jejichž cílem je předejít prolomení síťového klíče, avšak nadále používá stejnou metodu šifrování jako protokol WEP.

 • WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

  Nejvyšší ochrana

  Protokol WPA2 nabízí nejvyšší úroveň zabezpečení pro domácnosti a malé podniky. Využívá mechanismy protokolu WPA a uplatňuje bezpečnější metodu šifrování.

 

WPA a WPA2

Protokoly WPA a WPA2 využívají písmena a číslice (a–z, A–Z, 0–9) a mohou mít 8–63 znaků. Klíč mohou tvořit libovolná velká a malá písmena, číslice a zvláštní znaky (~!@#$%^&*()_+:;'"<>).

Doporučujeme, aby v klíči byly zastoupeny všechny tři typy znaků a aby byly použity v náhodném pořadí. Takto klíč sotva někdo uhodne.

WEP

Protokol WEP je k dispozici ve dvou délkách, 64bitové a 128bitové, a ve dvou formách, v kódu ASCII nebo v hexadecimálním zápisu. Vytvořený klíč bude navíc zahrnovat 24bitovou hlavičku, takže vytvořený klíč má ve skutečnosti délku pouze 40, respektive 104 bitů. Z tohoto důvodu se 64bitový klíč WEP označuje také jako 40bitový. Kód ASCII zahrnuje běžně používané číslice a písmena: a–z, A–Z a 0–9. Hexadecimální zápis je rovněž znám jako strojový kód: když je v počítači spuštěn program, dostává počítač pokyny v hexadecimálních číslech. Hexadecimální zápis využívá číslice 0–9 a písmena a–f.

tabulce 1 naleznete počet a typ znaků, které jsou požadovány pro vytvoření klíče WEP.

Délka klíče ASCII Hexadecimální
64 bitů 5 znaků s rozlišením velikosti písmen
(a–z, A–Z, 0–9)
10 znaků (0–9, a–f)
128 bitů 13 znaků s rozlišením velikosti písmen
(a–z, A–Z, 0–9)
26 znaků (0–9, a–f)
 

Tabulka 1: Vytvoření klíče WEP

(Na internetu jsou k dispozici bezplatné generátory klíčů WEP a WPA.)

POZNÁMKA: Bezpečnostní klíč si po vytvoření nezapomeňte poznamenat a uschovat na bezpečném místě.

 

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit název bezdrátové sítě (SSID), je umístit počítač a bezdrátový směrovač 1–3 metry od sebe.

Proveďte jeden z následujících kroků:

POZNÁMKA: Pokud máte počítač, který je připojen k bezdrátovému směrovači pomocí síťového kabelu, je možné získat název bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače. Přejděte k části Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače a postupujte podle pokynů.
 • U notebooku:

  1. Počítač přesuňte do vzdálenosti 1–3 metry od bezdrátového směrovače.

   POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zapnutá bezdrátová anténa – více informací naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak zapnout a vypnout bezdrátové připojení na notebooku Dell (Wi-Fi, Bluetooth a mobilní širokopásmové připojení).

  2. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 nebo 40I_Win_10_Connected_Wired_Icon_BD_v1) zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (obrázek 1).

   POZNÁMKA: Obojí naleznete v pravém dolním rohu obrazovky.

   20iC_Hidden_Icons_BD_V1

   Obrázek 1: Umístění skryté ikony


  3. Najděte položku, u které je nejvíce bílých pruhů (při jejím hledání může být nutné posunout zobrazení nahoru nebo dolů) a poznamenejte si ji přesně tak, jak je zobrazena.

   POZNÁMKA: Pokud je v seznamu uvedena více než jedna síť se stejným počtem bílých pruhů nebo s označením „Skrytá síť“ či „Jiná síť“, přečtěte si na kartě Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače pokyny k získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače.

 
 • V případě stolního počítače:

  1. Bezdrátový směrovač může být nutné přemístit do vzdálenosti 1–3 metry od stolního počítače (širokopásmový modem pro připojení k internetu není nutné přesouvat nebo vypínat, ostatním počítačům připojeným k bezdrátovému směrovači však bude znemožněn přístup k internetu). Ověřte, zda je bezdrátový směrovač po přesunutí zapnutý.

   POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zapnutá bezdrátová anténa – více informací naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak zapnout a vypnout bezdrátové připojení na notebooku Dell (Wi-Fi, Bluetooth a mobilní širokopásmové připojení).

  2. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 nebo 40I_Win_10_Connected_Wired_Icon_BD_v1) zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (obrázek 1).

   POZNÁMKA: Obojí naleznete v pravém dolním rohu obrazovky.

   20iC_Hidden_Icons_BD_V1

   Obrázek 1: Umístění skryté ikony


  3. Najděte položku, u které je nejvíce bílých pruhů (při jejím hledání může být nutné posunout zobrazení nahoru nebo dolů) a poznamenejte si ji přesně tak, jak je zobrazena.

   POZNÁMKA: Pokud je v seznamu uvedena více než jedna síť se stejným počtem bílých pruhů nebo s označením „Skrytá síť“ či „Jiná síť“, přečtěte si na kartě Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače pokyny k získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače.

  4. Jakmile zjistíte název bezdrátové sítě, přesuňte bezdrátový směrovač zpět na původní místo a znovu jej připojte k širokopásmovému modemu.

 

POZNÁMKA: Bezdrátové směrovače 2Wire od společnosti AT&T mají 10místný klíč WEP uveden na štítku na spodní straně směrovače jako údaj v závorkách (například [xxxxxxxxxx]).
 • Tento 10místný klíč si poznamenejte přesně tak, jak je zobrazen.

Před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače.

POZNÁMKA: Další informace o umístění portu LAN konkrétního počítače naleznete v uživatelské příručce online. Klikněte na značku a model počítače a na požadovaný jazyk. Klikněte na tlačítko PDF u položky Příručka pro nastavení a prohlédněte si část Připojení síťového kabelu.
 1. Klepněte a přidržte ikonu sítě zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 nebo 40I_Win_10_Connected_Wired_Icon_BD_v1) nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši (obrázek 1).

  POZNÁMKA: Obojí naleznete v pravém dolním rohu obrazovky.

  20iC_Hidden_Icons_BD_V1

  Obrázek 1: Umístění skryté ikony  
 2. Klepněte nebo klikněte na položku Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.


 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Ethernet.


 4. Klikněte na tlačítko Podrobnosti.


 5. Najděte a poznačte si IP adresu vpravo od položky Výchozí brána IPv4.


 6. Spusťte webový prohlížeč.


 7. Do adresního řádku zadejte https://[IP_adresa_výchozí_brány], kde [IP_adresa_výchozí_brány] je IP adresa výchozí brány IPv4 (bez závorek).


 8. Přihlaste se ke směrovači. V tabulce 3 naleznete nejčastější uživatelská jména a hesla směrovačů.

Výrobci bezdrátových směrovačů obvykle uvádí Název sítě nebo identifikátor SSID bezdrátové sítě na stránce Wireless. Způsob otevření této stránky se může lišit (další informace naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače – odkazy najdete v tabulce 3).

Nezapomeňte si zapsat název bezdrátové sítě přesně tak, jak je zobrazen.

Pokud obvyklé výchozí hodnoty nefungují, znamená to, že někdo výchozí hodnotu změnil nebo daný model bezdrátového směrovače používá jedinečné uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo vám poskytne osoba, která bezdrátový směrovač nastavila, případně použijte dokumentaci k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na výrobce směrovače (odkazy najdete v tabulce 3).

POZNÁMKY: Pokud budou všechny pokusy o přihlášení k bezdrátovému směrovači neúspěšné, bude nutné u bezdrátového směrovače obnovit výchozí nastavení (jaké bylo nastaveno před prvním použitím). Další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci k bezdrátovému směrovači nebo vám je poskytne výrobce bezdrátového směrovače (odkazy najdete v tabulce 3)

Před obnovením bezdrátového směrovače vezměte v úvahu následující:
 • Pokud pro přístup k internetu využíváte připojení DSL (pevná telefonní linka):
  • Získejte od poskytovatele internetových služeb (ISP) uživatelské jméno a heslo pro připojení k internetu, které bude nutné znovu zadat do bezdrátového směrovače.
  • Dokud znovu nezadáte uživatelské jméno a heslo od poskytovatele připojení, nebude možné připojit se k internetu ze žádného počítače ve vaší síti.
  • Po zadání uživatelského jména a hesla od poskytovatele do bezdrátového směrovače bude možné využívat bezdrátové připojení počítačů k internetu až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce směrovače – odkazy najdete v tabulce 3).
 • Pokud pro přístup k internetu využíváte připojení kabelového operátora:
  • Bezdrátové připojení počítačů k internetu prostřednictvím bezdrátového směrovače bude možné využívat až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na výrobce směrovače – odkazy najdete v tabulce 3).
Výrobce Uživatelské jméno Heslo
Linksys 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

ponechte prázdné
admin
D-Link 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

admin
ponechte prázdné
Netgear 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

admin
password
2Wire 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

Žádné, není-li nastaveno.
Žádné, není-li nastaveno.
Belkin 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

Žádné
ponechte prázdné
Apple 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

Použijte nástroj AirPort.
 
SMC

 

 

Admin
smcadmin
 

Tabulka 3: Uživatelská jména a hesla běžných bezdrátových směrovačů

 

Před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače.

 1. Klepněte a přidržte ikonu sítě zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 nebo 40I_Win_10_Connected_Wired_Icon_BD_v1) nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši (obrázek 1).

  POZNÁMKA: Obojí naleznete v pravém dolním rohu obrazovky.

  20iC_Hidden_Icons_BD_V1

  Obrázek 1: Umístění skryté ikony


 2. Klepněte nebo klikněte na položku Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.


 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Ethernet.


 4. Klikněte na tlačítko Podrobnosti.


 5. Najděte a poznačte si IP adresu vpravo od položky Výchozí brána IPv4.


 6. Spusťte webový prohlížeč.


 7. Do adresního řádku zadejte https://[IP_adresa_výchozí_brány], kde [IP_adresa_výchozí_brány] je IP adresa výchozí brány IPv4 (bez závorek).


 8. Přihlaste se ke směrovači. V tabulce 4 naleznete nejčastější uživatelská jména a hesla směrovačů.

Výrobci bezdrátových směrovačů obvykle uvádí Název sítě nebo identifikátor SSID bezdrátové sítě na stránce Wireless. Způsob otevření této stránky se může lišit (další informace naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače – odkazy najdete v tabulce 4).

Nezapomeňte si zapsat název bezdrátové sítě přesně tak, jak je zobrazen.

Pokud obvyklé výchozí hodnoty nefungují, znamená to, že někdo výchozí hodnotu změnil nebo daný model bezdrátového směrovače používá jedinečné uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo vám poskytne osoba, která bezdrátový směrovač nastavila, případně použijte dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce směrovače (odkazy najdete v tabulce 4).

POZNÁMKY: Pokud budou všechny pokusy o přihlášení k bezdrátovému směrovači neúspěšné, bude nutné u bezdrátového směrovače obnovit výchozí nastavení (jaké bylo nastaveno před prvním použitím). Další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače (odkazy najdete v tabulce 4).

Před obnovením bezdrátového směrovače vezměte v úvahu následující:

 • Pokud pro přístup k internetu využíváte připojení DSL (pevná telefonní linka):
  • Získejte od poskytovatele internetových služeb (ISP) uživatelské jméno a heslo pro připojení k internetu, které bude nutné znovu zadat do bezdrátového směrovače.
  • Dokud znovu nezadáte uživatelské jméno a heslo od poskytovatele připojení, nebude možné připojit se k internetu ze žádného počítače ve vaší síti.
  • Po zadání uživatelského jména a hesla od poskytovatele do bezdrátového směrovače bude možné využívat bezdrátové připojení počítačů k internetu až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce směrovače – odkazy najdete v tabulce 4).
 • Pokud pro přístup k internetu využíváte připojení kabelového operátora:
  • Bezdrátové připojení počítačů k internetu prostřednictvím bezdrátového směrovače bude možné využívat až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce směrovače – odkazy najdete v tabulce 4).
Výrobce Uživatelské jméno Heslo
Linksys 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

ponechte prázdné
admin
D-Link 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

admin
ponechte prázdné
Netgear 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

admin
password
2Wire 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

Žádné, není-li nastaveno.
Žádné, není-li nastaveno.
Belkin 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

Žádné
ponechte prázdné
Apple 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

Použijte nástroj AirPort.
 
SMC 

 

 

Admin
smcadmin
 

Tabulka 4: Uživatelská jména a hesla běžných bezdrátových směrovačů

 

 

Ze systému Windows 10 byla odstraněna funkce Domácí skupina (Verze 1803). Více informací a alternativní způsoby sdílení souborů a tiskáren naleznete v článku znalostní databáze Microsoft Ze systému Windows 10 byla odstraněna funkce Domácí skupina (Verze 1803). 5iC_External_Link_BD_v1

Více informací naleznete v článku znalostní databáze Dell Změny sdílení souborů přes síť v systému Windows 10. 5iC_External_Link_BD_v1

 

 1. Do pole pro vyhledávání zadejte text odstranit potíže.


 2. Klepněte nebo klikněte na položku Odstranit potíže (Nastavení systému).


 3. Posouvejte se na stránce dolů, dokud v části Vyhledat a opravit jiné problémy neuvidíte položku Sdílené složky.


 4. Klepněte nebo klikněte na položku Sdílené složky.


 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Spustit poradce při potížích a postupujte podle pokynů.

 

OneDrive je bezplatné online úložiště, které získáte spolu s účtem Microsoft. Uložte sem své soubory a budete k nim mít přístup z jakéhokoli počítače, tabletu nebo telefonu.

Více informací naleznete v článku znalostní databáze Microsoft Aplikace OneDrive v počítači. 5iC_External_Link_BD_v1

 

Nacházíte-li se na veřejném místě (kavárna, knihovna, letiště, hotel apod.), měli byste své síťové umístění nastavit na Veřejné, které vás ochrání před narušiteli. Pokud však chcete mít možnost procházet jiné počítače nebo tiskárny v místní síti, je potřeba nastavit síťové umístění jako Privátní. Síťové umístění změníte provedením následujících kroků.

 1. Před zahájením kroků ověřte, zda jste bezdrátově připojeni.

 2. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě 18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (obrázek 1).

  POZNÁMKA: Obojí naleznete v pravém dolním rohu obrazovky.

  20iC_Hidden_Icons_BD_V1

  Obrázek 1: Umístění skryté ikony

 3. Najděte v seznamu bezdrátových sítí položku, která je označena jako připojená.

 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Vlastnosti.

 5. Podle potřeby klepněte nebo klikněte na možnost Veřejná nebo Privátní.

 6. Zavřete okno.

Nejnovější ovladače najdete na stránce Ovladače a soubory Dell ke stažení.

Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Často kladené dotazy týkající se ovladačů a souborů ke stažení (část Jak stáhnu a nainstaluji ovladač zařízení?), kde se nachází postup pro stažení ovladačů bezdrátového síťového adaptéru instalovaného v počítači.

POZNÁMKY:
 • Pokud dotčené zařízení nemá funkční bezdrátové připojení umožňující stažení ovladače, je pro instalaci ovladače do zařízení nutné postupovat jedním z následujících způsobů:
  • Připojte problematické zařízení ke směrovači síťovým kabelem (pokud je to možné).
  • Stáhněte ovladač pomocí jiného zařízení s připojením k internetu a poté ovladač přeneste do problematického zařízení pomocí USB flash disku.
  • U tabletů stáhněte ovladač do jiného zařízení s připojením k internetu a poté použijte pro přenos ovladače kabel USB dodávaný spolu s tabletem.
 • Ovladače síťového adaptéru naleznete v podčásti Síť.
 • Pomoc při zjišťování typu adaptéru bezdrátové sítě nainstalovaného v počítači naleznete v článku znalostní databáze Dell Často kladené dotazy týkající se ovladačů a souborů ke stažení v části Jak určím, která hardwarová zařízení jsou nainstalována v mém počítači Dell .
 • Po aktualizaci ovladače bezdrátového síťového adaptéru může být nutné se znovu připojit k bezdrátové síti. Informace o připojení k bezdrátové síti naleznete v části Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.

130Networking 131WiFi Naše stránka podpory pro sítě a bezdrátové připojení obsahuje další informace a zdroje.

Zpět na začátek

Microsoft Windows 11

Pokyny a informace ohledně počátečního nastavení, odstraňování problémů a obecné informace naleznete na stránce podpory systému Windows 11. Díky článkům, videím a odkazům na důležité stránky podpory společnosti Microsoft budete mít všechny zdroje potřebné k řešení jakýchkoli dotazů nebo problémů se systémem Windows 11.

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, Německa, ČínyJaponska. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Affected Product
Desktops & All-in-Ones, Laptops, Wireless Networking, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 24 5488 , Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3268, Inspiron 3655, Inspiron 3656, Inspiron 3668, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050 Tower, OptiPlex 3050 Micro, OptiPlex 3050 Small Form Factor, OptiPlex 3060 Tower, OptiPlex 3060 Micro, OptiPlex 3060 Small Form Factor, OptiPlex 5050 Tower, OptiPlex 5050 Micro, OptiPlex 5050 Small Form Factor, OptiPlex 5060 Tower, OptiPlex 5060 Micro, OptiPlex 5060 Small Form Factor, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050 Tower, OptiPlex 7050 Micro, OptiPlex 7050 Small Form Factor, OptiPlex 7060 Tower, OptiPlex 7060 Micro, OptiPlex 7060 Small Form Factor, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920 ...
Last Published Date

14 Nov 2023

Version

30

Article Type

Solution