Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dellin Bluetooth-näppäimistöjen ja hiirten pariliitos- ja vianmääritysopas

Summary: Dellin Bluetooth-näppäimistön ja -hiiren yhdistämisessä on yhteyspainikkeet.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Sisällysluettelo:

 1. Pariliitoksen yleiskuvaus
 2. Yhdistäminen synkronointipainikkeilla
 3. Pariliitosongelmien korjaaminen
 4. Langaton Bluetooth-näppäimistö ja -hiiri lukittuvat uudelleenkäynnistyksen jälkeen
 5. Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset

1. Pariliitoksen yleiskuvaus

Langaton yhteys ja Bluetooth®-yhteys on laitteen tai tietokoneeseen liitetyn sovittimen välillä. Ilman tätä prosessia laite ei toimi oikein tietokoneen kanssa.

Tämä on helppo tapa muistaa, mikä sovitin tarvitsee minkä pariliitoksen:

 • Bluetooth-sovittimia voi pariliittää ainoastaan käyttöjärjestelmässä.

 • Ulkoiset sovittimet (USB-sovitin) pariliitetään kokoonpanon mukaan käyttöjärjestelmässä tai sen ulkopuolella.

  HUOMAUTUS: Lisätietoja taulukossa 1 luetelluista näppäimistöistä ja hiiristä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell Peripheral Manager Usage and Troubleshooting , joka käsittelee pariliitosta, purkua ja näppäimistön tai hiiren määrittämistä.
  HUOMAUTUS: Dell Peripheral Manager -ohjelmistolla voit myös tunnistaa näppäimistön tai hiiren mallin, jos se tukee laitteistoa.
  • Langaton Dell Mobile -hiiri – MS3320W
  • Langallinen Dell-laserhiiri – MS3220
  • Langaton Dell Mobile Pro -hiiri – MS5120W
  • Langaton Dell MultiDevice -hiiri - MS5320W
  • Langattoman Dell MultiDevice -näppäimistön ja -hiiren yhdistelmä – KM7120W (KB7120W, MS5320W)
  • Langaton Dell Premier Multi Device -näppäimistö ja -hiiri – KM7321W (KB7221W + MS5320W)
  • Langaton Dell Pro Wireless -näppäimistö ja -hiiri – KM5221W (KB3121W + MS3121W)
  • Ladattava langaton Dell Premier -hiiri – MS7421W
  • Langaton Dell-näppäimistö ja -hiiri – KM714
  • Langaton Dell-näppäimistö ja -hiiri – KM636
  • Langaton Dell-laserhiiri – WM514
  • Langaton Dell-hiiri – WM326
  • Langaton Dell-hiiri – WM126
  • Langaton Dell Premier -näppäimistö ja -hiiri – KM717
  • Langaton Dell Premier -hiiri – WM527

  Taulukko 1: Dell Peripheral Managerin tukemat näppäimistöt ja hiiret

Alkuun


2. Yhdistäminen synkronointipainikkeilla

HUOMAUTUS: Yleisiä Bluetooth-laitteiden pariliitosohjeita on seuraavissa Dellin tietämyskannan artikkeleissa.

Dellin Bluetooth-näppäimistö ja -hiiri tarvitsee pariliittää sekä käyttöjärjestelmän ulkopuolella että uudelleen, kun käyttöjärjestelmä on latautunut. Seuraavien ohjeiden avulla voit yhdistää näppäimistön ja hiiren käyttöjärjestelmän ulkopuolella. Tämä toimii, vaikka olet yhdistänyt näppäimistön ja hiiren aiemmin ja ne eivät ole enää pariliitettyinä.

HUOMAUTUS: Jos hiiren tai näppäimistön pariliitos ei onnistu, ennen kuin Windows on latautunut, kokeile luoda käyttäjätilille salasana. Siten käyttöjärjestelmä latautuu vasta, kun käyttäjä antaa salasanan, ja saat lisää aikaa pariliittää näppäimistön ja hiiren käyttöjärjestelmän ulkopuolella.
  Dellin Bluetooth-näppäimistön ja -hiiren pariliitos
   1.

Aseta paristot näppäimistöön. Paristolokero on näppäimistön alla. Näppäimistö tarvitsee kaksi AA-paristoa.

 

 paristot

2.

Aseta paristot hiireen. Paristolokero on hiiren alla. Hiiri tarvitsee kaksi AA-paristoa.

 

hiiren paristot

3.

Kytke virta näppäimistöön ja hiireen kummankin laitteen pohjassa olevasta virtakytkimestä.
näppäimistön virta 
hiiren virta

4.

Paina näppäimistön alla olevaa yhteyspainiketta. Näppäimistön päällä oleva Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua.

HUOMAUTUS: Kun käynnistät tietokoneen, sinulla on hyvin vähän aikaa painaa näppäimistön alla olevaa yhteyspainiketta. Muista asettaa näppäimistö etsintätilaan, ennen kuin käynnistät tietokoneen.
yhteyspainike
5.

Käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta.

Pöytätietokoneen virtapainike

6.

Paina USB-vastaanottimen yhteyspainiketta. Kun yhteys on muodostettu, näppäimistön Bluetooth-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisesti jonkin aikaa sen merkiksi, että yhteys näppäimistön ja tietokoneen välillä on muodostettu. Sen jälkeen näppäimistön Bluetooth-merkkivalo sammuu pysyvästi.

 

sovittimen yhteyspainike

7.

Paina hiiren alla olevaa yhteyspainiketta. Hiiren päällä oleva Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua.

 

hiiren yhteyspainike

8.

Paina USB-vastaanottimen yhteyspainiketta. Kun yhteys on muodostettu, hiiren Bluetooth-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisesti jonkin aikaa sen merkiksi, että yhteys hiiren ja tietokoneen välillä on muodostettu. Sen jälkeen hiiren Bluetooth-merkkivalo sammuu pysyvästi. Dongle

9.

Dellin Bluetooth-näppäimistö ja -hiiri ovat käyttövalmiita. Kun seuraavan kerran käynnistät tietokoneen, näppäimistö ja hiiri muodostavat yhteyden automaattisesti.

HUOMAUTUS: Jos näppäimistöä tai hiirtä ei yhdistetä seuraavalla käynnistyskerralla, paina jotakin näppäimistön näppäintä tai muodosta yhteys uudelleen siirtämällä hiirtä muutaman kerran. Jos se ei toimi, pariliitä näppäimistö ja hiiri Windowsin ulkopuolella edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: Kun pariliität näppäimistön ja hiiren Windowsin ulkopuolella, ne on pariliitettävä uudelleen, kun Windows on latautunut. Jos näppäimistöä ja hiirtä ei pariliitetä Windowsissa, järjestelmä saattaa lukittua ja näppäimistö ja hiiri eivät välttämättä toimi oikein.
Alkuun

3. Pariliitosongelmien korjaaminen

 • Tee normaali vianmääritys eli esimerkiksi näppäimistön ja hiiren paristojen tarkistus. Vaihda paristot uusiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Sammuta tietokone. Odota muutama sekunti. Käynnistä tietokone.
 • Käynnistä näppäimistö ja hiiri.
 • Pariliitä käyttöjärjestelmän ulkopuolella. Katso kohtaa Yhdistäminen synkronointipainikkeilla .
 • Jos Bluetooth-hiiri ei ole käytettävissä, liitä tietokoneeseen USB-hiiri.

How To Run Bluetooth Troubleshooter

Kesto: 00.35
Tekstitys: vain englanniksi

Alkuun


4. Bluetooth-näppäimistö ja -hiiri lukittuvat uudelleenkäynnistyksen jälkeen

Kun tietokone on käynnistetty uudelleen esimerkiksi Windows-päivityksen vuoksi, langattoman Bluetooth-näppäimistön ja -hiiren pariliitos katkeaa. Kun käyttöjärjestelmä on latautunut, näppäimistö ja hiiri lukittuvat tai niitä ei voi käyttää.

Voit yrittää ratkaista ongelman seuraavien vianmääritysohjeiden avulla.

HUOMAUTUS: tarvitset näihin vianmääritystoimiin langallisen näppäimistön ja hiiren.

Alkuun

5. Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-ohjain.
Jos et pysty yhdistämään Bluetooth-laitetta, päivitä Bluetooth-ohjain. Katso Dellin tietämyskannan artikkelista Ohjainten ja ladattavien tiedostojen usein kysytyt kysymykset, miten ohjaimet ladataan ja asennetaan.

Huomautus: Lisätietoja on kohdassa Miten lataan ja asennan laiteohjaimen?


Muita vianmääritysvaiheita:

 1. Varmista, että paristot ovat uudet, ne on asetettu oikein ja hiireen ja näppäimistöön on kytketty virta.

 2. Irrota vastaanotin ja aseta se uudelleen.

 3. Jos yhteysongelmia ilmenee edelleen, käynnistä tietokone uudelleen.

 4. Paina hiiren ja vastaanottimen Bluetooth®-painiketta lyhyesti.

 5. Odota vähintään 20 sekuntia.

 6. Paina näppäimistön ja vastaanottimen Bluetooth-painiketta lyhyesti.

 7. Varmista, että Bluetooth on käytössä BIOSissa (paina <käynnistyksen aikana F2-näppäintä> Dell-logonäytössä.

Katso myös Dellin tietämyskannan artikkelia Bluetooth-vianmääritys ja -käyttöopas.

Alkuun

Cause

-

Resolution

-

Additional Information

Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dellin langattoman näppäimistön ja hiiren Bluetooth-yhteys ja pariliitos tietokoneeseen.

How to Connect Bluetooth in Dell Computer Windows 10

Kesto: 1.31
Jos mahdollista, tekstityksen (tekstityksen) kieliasetukset voi valita tämän videosoittimen Settings- tai CC-kuvakkeesta.


Suositellut artikkelit

Seuraavassa on joitakin aiheeseen liittyviä suositeltuja artikkeleita, jotka saattavat kiinnostavat sinua.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, PC & Tablet Accessories, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

21 Nov 2023

Version

13

Article Type

Solution