En guide till hybridvideo i Dell-datorer med operativsystemet Ubuntu

Summary: I den här artikeln diskuteras hybridvideo på en Dell-dator med operativsystemet Ubuntu.

Article Content


Symptoms


Innehållsförteckning:

 1. Inledning:
 2. Vanliga bildproblem och -lösningar
 3. Hitta och installera rätt drivrutiner
 4. Installera och använda hybridgrafik

Inledning:

 

I den här artikeln går vi igenom skillnaderna mellan diskret grafik och inbyggt grafikkort. Vad tillverkarspecifika drivrutiner och drivrutiner med öppen källkod innebär för videoutdata. I den här artikeln behandlas Dell-datorer med Ubuntu-operativsystemet och de vanliga bildproblem som kan uppstå. Den här artikeln är lika mycket en referensguide som det är en felsökningsguide.

Kom ihåg att Dell erbjuder support för den maskinvara som levereras med enheten och ominstallation eller återställning av det operativsystem som levererades med enheten. Jag hoppas att följande information är till hjälp för dig.

Hybridgrafik:

De flesta bärbara datorer och AIO-system (allt-i-ett) kan köra två grafikprocessorer på moderkortet. Den första är den inbyggda grafikprocessorn som är en del av den inbyggda processorn och den andra kallas den separata grafikprocessorn. Den separata grafikprocessorn är ett tillval och den är alltid kraftfullare än den integrerade grafikprocessorn. Om systemet har en maskinvarumuxiplexer kan det växla mellan grafikprocessorer.

Grafikkort:

Även om tilläggsgrafikkort tekniskt sett är en andra grafikprocessor och ett tillägg till den inbyggda grafikprocessorn är de inte del av hybridgrafiken. De flesta BIOS-inställningar för stationära datorer anger att när ett tilläggsgrafikkort identifieras ersätter det den inbyggda grafikprocessorn.


Överst på sidan


Cause

Vanliga bildproblem och -lösningar

 

  SLN298475_en_US__2icon Obs! Obs! Dell ger endast support för den maskinvara som levereras med datorn och den fabriksinstallerade versionen av operativsystemet Ubuntu. Om maskinvaran är OK. En ominstallation av operativsystemet från återställningspartitionen löser inte problemet. Det kan hända att du uppmanas att kontakta Canonical för att få ytterligare programvarusupport. Om maskinvaran i fråga är en enhet från tredje part kan du komma att hänvisas till tillverkaren för ytterligare hjälp. Söker du efter en specifik drivrutin som inte är allmänt tillgängligt? Det kan hända att du uppmanas att kontakta Ubuntu-communityforumen med information om din maskinvara för att få ytterligare support. Jag kommer att hjälpa dig med allmän felsökning i nedanstående avsnitt, men den här informationen används på egen risk.

Ingen bild (dvs. att inget visas på skärmen)

Uppstår samma problem utanför operativsystemet Ubuntu?

 1. Förekommer problemet utanför operativsystemet? Gå till den här artikeln för extern skärm eller till den här artikeln för intern skärm för att felsöka vidare.

 2. Om problemet inte förekommer utanför operativsystemet:

  1. På menyn Grub bootloader väljer du boot your computer into recovery mode (starta datorn i återställningsläget)

  2. Välj resume normal boot (återuppta normal start) på återställningsmenyn (så görs ett försök att starta normalt med felsäkra videoinställningar).

  3. Om det inte går att lösa problemet med en normal start kan du återgå till återställningsläge och välja alternativet run in failsafe graphic mode.

  4. Om bilden fortfarande är svart kanske du måste göra en ominstallation av operativsystemet för att lösa problemet. Du kan också gå till root shell prompt om du har erfarenhet av det eller använda en guide för vidare felsökning med terminalkommandon.

Förvrängd bild (dvs. att något visas på skärmen men du kan inte se vad det är).

Uppstår samma problem utanför operativsystemet Ubuntu?

 1. Förekommer problemet utanför operativsystemet? Gå till den här artikeln för extern skärm eller till den här artikeln för intern skärm för att felsöka vidare.

 2. Om problemet inte förekommer utanför operativsystemet:

  1. Problem med prestanda eller bildstabilitet kan åtgärdas genom att du avaktiverar visuella effekter. (Det innebär att du ändrar till 2D-skrivbordsmiljön.)

  2. Öppna terminalfönstret (Ctrl+Alt+T) och installera compiz-inställningshanteraren:

   sudo apt-get install compizconfig-settings-manager

  3. I Ubuntu Dash söker du efter compiz settings manager, öppnar programmet och avaktiverar eller avmarkerar:

   • Effects (effekter) > Animations, Fading Windows, Windows Decoration (animeringar, fönster tonar bort, fönsterdekoration)

  4. Om bilden fortfarande visas förvrängd kanske du måste göra en ominstallation av operativsystemet för att lösa problemet.

Problem med upplösningen (dvs. att skärmen är för stor eller för liten.)

Standardupplösning för Ubuntu 14.04 är 640 × 480 i det nedre området och 1 024 x 768 i det övre.

Om du använder standardgrafikprocessorn, ser du bara 640 x 480 i det nedre området? Jag rekommenderar att du kör Xdiagnose och kryssar i alla tre felsökningsalternativen. Det har visat sig återställa det övre standardvärdet 1 024 x 768 för skärmen.

Om du vill använda en upplösning över 1 024 x 768 måste du använda kommandot xrandr i terminalfönstret för att lägga till ett nytt läge med den nya upplösningen. (Detta stannar inte kvar efter en omstart.)

Om du är en erfaren Ubuntu-användare och vill behålla ändringarna efter en omstart. Du kan titta på och lägga till xrandr newmode och- addmode kommandona i /etc/GDM/init/default före " initctl ... "

Det ska se ut ungefär som koden nedan:

xrandr --newmode "1280x1024_60_new" 138.54 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069 -HSynch +V
xrandr --addmode VGA-0 1280x1024_60_new

Inställningsproblem (dvs. ljusstyrka).

(i) Intel-grafikkort – ljusstyrka

  SLN298475_en_US__2icon Obs! Obs! Den här metoden används på system med endast en grafikprocessor. Ta en titt på de andra metoderna för hantering av hybridgrafik.

Om Fn-kortkommandona för justering av ljusstyrkan inte fungerar. Du vill ha större kontroll än de ger. Det finns appletar som du kan installera där du får tillgång till ett fönster för det grafiska användargränssnittet (GUI) med olika skärminställningar. Om du är en erfaren Ubuntu-användare finns det terminalkommandon, till exempel gksu och leafpad, som du kan använda för att skapa en fil för att lösa problemet med Fn-kortkommandona.

(ii) Använda en Grub-parameter för att ändra ljusstyrka

Igen, för erfarna användare, kan det räcka med att du lägger till en Grub-parameter. Du måste ha gksu och leafpad installerade och vara inloggad som administratör med sudo-kontroll. Byt ut den befintliga raden GRUB_CMDLINE_LINUX=”” med den nya raden GRUB_CMDLINE_LINUX=”acpi_osi=Linux” i Grub-textfilen och uppdatera den sedan i terminalfönstret. Om tangenterna för ljusstyrka på tangentbordet fortfarande inte fungerar kan du byta ut GRUB_CMDLINE_LINUX=”acpi_osi=Linux” mot GRUB_CMDLINE_LINUX=”acpi_backlight=vendor” och försöka igen. Om du fortfarande har problem efter det här kan du prova med nästa metod.

(iii) Använda xbacklight för att ändra ljusstyrkan

Det första steget är att installera xbacklight om det inte redan finns i systemet. Skapa ett startprogram för ljusstyrka genom att söka efter startprogram och klicka på Add (lägg till). Ange kommandot nedan i ett nytt program och starta om systemet. Om det inte fungerar kan du prova med nästa metod.

xbacklight -set 70

 
  SLN298475_en_US__2icon Obs! Obs! Du kan använda andra inställningar än 70. Du måste experimentera för att ta reda på vilken inställning som passar dig bäst. Du måste emellertid logga in för att detta ska börja gälla. Om du inte kan logga in betyder det att det kan ha uppstått problem.

(iv) Använda setpci för att ändra ljusstyrkan

 1. Det första du ska göra är öppna ett terminalfönster och identifiera exakt vilken typ av kort som du har och BusID. (BusID har fem (5) siffror 00: 00,0, kom ihåg.)

  Ispci | grep -i vga

 2. Kombinera BusID med följande två kommandon för att minska och öka ljusstyrkan på skärmen. (Du måste experimentera för att ta reda på vilken inställning som passar dig bäst.)

  sudo setpci -s 00:00.0 F4.B=50
  sudo setpci -s 00:00.0 F4.B=90

 3. För att den här ändringen inte ska försvinna vid en omstart måste du ha gksu och leafpad installerat. Öppna /etc/re.local -filen i leafpad och Lägg till den här raden setpci -s 00:00.0 F4.B=50 ovanför den befintliga linjen som säger exit 0:

Om du fortfarande har problem efter detta. Nästa metod är en sista utväg och endast avsedd för användare som har erfarenhet av Ubuntu.

(v) Använda xrandr för att ändra ljusstyrkan

Du kan även använda xrandr för att påverka ljusstyrkeutdata. (Jag skulle rekommendera att du är säker på maskinvaran i datorn. Lita på den guide som du använder. Innan du gör för mycket i terminalfönstret med kommandot sudo.)

Fläktar som körs i full hastighet

Körs grafikkortsfläkten i full hastighet? Du kan skapa ett skript med följande kommando som ska köras före avstängning:

echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Datorn hänger sig efter avaktivering

Om du har avaktiverat det separata kortet som inte används och den bärbara datorn hänger sig när den ska aktiveras. Du kan skapa en ny fil som anropas 11_switcheroo_suspend under /etc/pm/sleep.d och se till att den är körbar fil:

#!/bin/bash

PATH=/bin:/usr/bin

switchfile=/sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

[[ -n "$1"&& -f "$switchfile" ]] || exit 1

retval=0

case "$1" in
hibernate|suspend)
echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
retval=$?
;;
resume|thaw)
echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
retval=$?
;;
*)
[ -x /bin/logger ] && /bin/logger -i -t switcheroo_suspend -p user.info "Unknown mode: $1"
=$?
;;
esac

exit $retval

Standardgrafikprocessor

Beroende på vilken grafikprocessor som startas vid systemstart kan du ha problem med att systemet måste vara anslutet till elnätet.


Överst på sidan


Resolution

Hitta och installera rätt drivrutiner

 

Tillverkarspecifika drivrutiner:

Det här är en annan term för binära drivrutiner, som är drivrutiner med stängd källkod och som tillhandahålls av maskinvarutillverkarna av den sekundära grafikprocessorn. För vissa maskinvaruenheter kan denna typ av drivrutin krävas för att de ska fungera som de ska. Det finns tyvärr inga sätt för utvecklare att påverka den här typen av drivrutiner eller åtgärda eventuella fel som uppstår.

Drivrutiner med öppen källkod:

Linux-communityn skapar drivrutiner med öppen källkod som fungerar med vissa grafikprocessorer. De används vanligen med grafikprocessorer där tillverkaren inte tillhandahåller Linux-versionerna och det inte finns någon tillverkarspecifik drivrutin tillgänglig. Fördelarna med drivrutiner med öppen källkod är att det finns grupper som hanterar dem och fel åtgärdas vanligen kontinuerligt. Nackdelen är att de inte har fullständigt stöd för alla funktioner i alla grafikprocessorer.

Det första som du bör göra är att identifiera maskinvaran.

Du kan ta reda på märke och modell med hjälp av kommandot nedan i terminalfönstret:

lspci | grep VGA

Du kan få mer detaljerad information genom att köra:

sudo lshw -C video

En lista över maskinvara som stöds finns i artikeln nedan:

Det finns två sätt att installera en tillverkarspecifik drivrutin i Ubuntu:

 1. Det första sättet är via maskinvaruhanterarfönstret för grafiskt användargränssnitt.

  1. Öppna Software Center och gå till Edit (redigera)

  2. Välj Additional Drivers (fler drivrutiner)

  3. Då görs en kontroll av vad som redan är installerat och en lista över alla andra tillgängliga tillverkarspecifik drivrutiner och eventuella uppdateringar hämtas.

  4. Du kan aktivera eller inaktivera en drivrutin. Om det finns flera versioner är det bäst att använda den senaste versionen som gäller för din maskinvara. Den har vanligtvis störst chans att fungera och innehåller de senaste korrigeringarna för eventuella problem.

 2. Det andra sättet är via CLI (Command Line Interface, komandoradsgränssnittet)

  1. Öppna ett terminalfönster (Ctrl+Alt+T)

  2. I exemplet nedan visas kommandon för Nvidia:

   sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
   sudo apt-get update
   sudo apt-get install Nvidia-current

Flera drivrutiner med öppen källkod omfattar vissa tillverkare.

Jag har angett några aktuella program nedan:

VESA

Detta är standarddrivrutin som har stöd för de flesta kort utan acceleration och en begränsad uppsättning upplösningar.

xorg-video-intel

Det här är den senaste drivrutinen med öppen källkod med stöd för Intel-grafik

radeon

Det här är en annan AMD Radeon-drivrutin som har stöd för 3D och består av radeon, r200, r300g, r600g och radeonsi.

nouveau

Den här drivrutinen är helt baserad på information som erhållits via bakåtkompilering av Nvidia-enheter.

tegra-re

Även den här drivrutinen är helt baserad på information som erhållits via bakåtkompilering av Nvidia Tegra-enheter.

Matrox

Det här företaget tillhandahåller drivrutiner med öppen källkod för alla enheter som är äldre än G550. För de som är nyare än G550 används en drivrutin med stängd källkod.

opernChrome

Den här har stöd för S3 Chrome GPU. Alla andra S3-produkter har stängd källkod.

lima

Den här drivrutinen har inbyggt stöd för ARM Mali-grafikprocessorn.

etna_viv and BLTsville

De här drivrutinerna har stöd för Vivante GC400, GC800- och GC1000-serien.

freedreno

De här har stöd för grafikprocessorer i Qualcomm Adreno-serien.

videocoreiv

Det här var ett försök att hantera grafikprocessorer i Videocore-serien. Broadcom som tillverkar Videocore-serien släppte källkoden för IV-grafikkärnan. Det var en del av tvåårsfirandet för Broadcom Raspberry Pi.


Överst på sidan


Installera och använda hybridgrafik

 

Aktivera vga_switcheroo

vga_switcheroo är det som gör det möjligt att växla mellan grafikprocessorer om datorn har en maskinvarumuxiplexer.

  SLN298475_en_US__2icon Obs! Obs! Den här metoden stöds inte av alla systemtyper. Det fungerar bara om du använder en drivrutin med öppen källkod (nouveau, radeon) och inte de tillverkarspecifika (Nvidia, fglrx).

Om du vill kontrollera om kärnan är kompilerad med rätt alternativ kan du undersöka filen config-2.6.nn-mm-generic i katalogen /boot:

grep -i switcheroo /boot/config-*

vga_switcheroo-mekanismen fungerar när kärnan startas med antingen kärnalternativet modeset = 1 eller att alternativet nomodeset saknas. Om du vill testa om vga_switcheroo är aktiverat söker du reda på switchfilen:

ls -l /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Använda vga_switcheroo

Om vga_switcheroo är tillgängligt kan du växla mellan grafikprocessorer. Var beredd på att något går fel och att systemet låser sig eftersom det faktum att den här filen finns där inte är en garanti för att datorn stöds.

Använd det här kommandot för att aktivera den grafikprocessor som inte är ansluten, men du kan inte använda det för att växla mellan utgångar:

echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Med det här kommandot ansluter du inbyggd grafik till utgångarna:

echo IGD > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Med det här kommandot ansluter du diskret grafik till utgångarna:

echo DIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Med det här kommandot avaktiverar du det grafikkort som är frånkopplat:

echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Med det här kommandot kan du kontrollera aktuell status för hybridgrafiken. Det finns vanligen två rader med utdata – på den första bör Pwr visas och på den andra Off:

cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

 

  SLN298475_en_US__2icon Obs! Vill du bara avaktivera en av grafikprocessorerna och köra på en hela tiden? Sök efter anvisningar om en kärnmekanism som Bumblebee. Som en sista utväg kan du försöka med acpi_call, men jag rekommenderar det inte om du inte är en erfaren Ubuntu-användare.

 


Överst på sidan


Additional Information

Programvarusupport för Canonical tillhandahålls via följande metoder:
Teknisk support tillhandahålls av Dell:


Överst på sidan


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

7

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters