Poradnik dotyczący hybrydowych kart graficznych na komputerach firmy Dell z systemem operacyjnym Ubuntu

Summary: Ten artykuł zawiera informacje o grafice hybrydowej na komputerach firmy Dell z systemem operacyjnym Ubuntu.

Article Content


Symptoms


Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Typowe problemy z obrazem i ich rozwiązania
 3. Wyszukiwanie i instalacja odpowiednich sterowników
 4. Konfiguracja i użytkowanie grafiki hybrydowej

Wprowadzenie

 

Ten artykuł odnosi się do różnic między niezależną jednostką przetwarzania grafiki i kartą graficzną. Jak sterowniki zastrzeżone i sterowniki typu open source wpływają na wyświetlanie obrazu. Artykuł dotyczy komputerów firmy Dell z systemem operacyjnym Ubuntu i typowych problemów z obrazem, jakie mogą się z czasem w nich pojawić. Artykuł jest zarówno przewodnikiem referencyjnym, jak i poradnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów.

Należy pamiętać, że firma Dell obsługuje sprzęt dostarczony z urządzeniem oraz ponowną instalację lub odzyskiwanie systemu operacyjnego dostarczonego wraz z urządzeniem. Mamy nadzieję, że poniższe informacje będą przydatne.

Grafika hybrydowa:

Większość notebooków i systemów AIO (All in One) może uruchomić dwie karty graficzne na płycie głównej. Pierwsza jest zintegrowana i zwykle jest częścią procesora. Druga nazywana jest dedykowaną kartą graficzną. Dedykowana karta graficzna jest opcjonalnym dodatkiem i zawsze jest mocniejsza od zintegrowanej karty graficznej. Jeśli Twój system jest wyposażony w multipleks sprzętowy, będzie mógł przełączać się pomiędzy kartami graficznymi.

Karty graficzne:

Choć dodatkowa karta graficzna to, technicznie rzecz biorąc, druga karta graficzna dodawana do zintegrowanej, z reguły nie zaliczają się do grafiki hybrydowej. Większość ustawień systemu BIOS komputera oznacza, że w przypadku wykrycia dodatkowej karty graficznej komputer przełączy się ze zintegrowanej karty graficznej.


Powrót do góry


Cause

Typowe problemy z obrazem i ich rozwiązania

 

  SLN298475_en_US__2icon Uwaga: Uwaga: firma Dell obsługuje wyłącznie sprzęt dostarczany wraz z komputerem i fabrycznie zainstalowaną wersją systemu operacyjnego Ubuntu. Jeśli test sprzętu jest zakończony pomyślnie. Ponowna instalacja systemu operacyjnego z partycji odzyskiwania nie rozwiązała problemu. Dalsza pomoc techniczna w zakresie oprogramowania może wymagać kontaktu z firmą Canonical. W przypadku, gdy dany sprzęt jest urządzeniem innej firmy, użytkownik może zostać skierowany do producenta urządzenia w celu uzyskania dalszej pomocy. Czy szukasz określonego sterownika, który nie jest powszechnie dostępny? Uzyskanie dalszej pomocy technicznej dla sprzętu może wymagać kontaktu z forami społeczności Ubuntu. W poniższej sekcji zostaną przedstawione pewne kroki rozwiązywania problemów, lecz użytkownik korzysta z tych informacji na własne ryzyko.

Brak obrazu (np. nic się nie wyświetla na ekranie)

Czy problem występuje również poza środowiskiem systemu operacyjnego Ubuntu?

 1. Czy problem występuje poza środowiskiem systemu operacyjnego? W takiej sytuacji należy przejść do artykułu dotyczącego wyświetlacza zewnętrznego lub artykułu dotyczącego wyświetlacza wewnętrznego w celu dalszego rozwiązywania problemów.

 2. Jeśli problem nie występuje poza systemem operacyjnym:

  1. W menu uruchamiania narzędzia Grub wybierz opcję Uruchom komputer w trybie odzyskiwania.

  2. W menu odzyskiwania wybierz opcję Kontynuuj normalne uruchomienie (będzie to próba normalnego uruchomienia, ale z awaryjnymi ustawieniami wideo).

  3. Jeśli normalne uruchomienie nie rozwiąże problemu, możesz wrócić do trybu odzyskiwania i wybrać opcję Uruchom w awaryjnym trybie graficznym.

  4. Jeśli nadal nie ma obrazu, konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Możesz jeszcze uruchomić wiersz poleceń powłoki systemowej root, jeśli masz odpowiednie doświadczenie lub dostęp od poradnika dotyczącego rozwiązywania problemów za pomocą programu Terminal.

Zniekształcony obraz (np. nie można określić, co widnieje na ekranie).

Czy problem występuje również poza środowiskiem systemu operacyjnego Ubuntu?

 1. Czy problem występuje poza środowiskiem systemu operacyjnego? W takiej sytuacji należy przejść do artykułu dotyczącego wyświetlacza zewnętrznego lub artykułu dotyczącego wyświetlacza wewnętrznego w celu dalszego rozwiązywania problemów.

 2. Jeśli problem nie występuje poza systemem operacyjnym:

  1. Problemy z wydajnością i stabilnością obrazu można rozwiązać, wyłączając efekty wizualne. (Oznacza to zmianę środowiska komputerowego na 2D).

  2. Otwórz program Terminal (CTRL + ALT + T) i zainstaluj menedżera ustawień compiz:

   sudo apt-get install compizconfig-settings-manager

  3. Poszukaj menedżera ustawień compiz na pulpicie Ubuntu, otwór go i wyłącz lub usuń zaznaczenie pól wyboru:

   • Efekty > Animacje, Zanikanie okien, Dekoracje okien

  4. Jeśli obraz jest nadal zniekształcony, konieczna może ponowna instalacja systemu.

Problemy z rozdzielczością (np. obraz jest za duży lub za mały).

Domyślna rozdzielczość systemu Ubuntu 14.04 to 640 × 480 (dolna granica) i 1024 × 768 (górna granica).

Czy podczas używania domyślnej karty graficznej widzisz tylko dolną rozdzielczość 640x480? Zaleca się uruchomienie narzędzia Xdiagnose i zaznaczenie wszystkich 3 opcji debugowania. Określono, że umożliwia to przywrócenie wyższej rozdzielczości 1024 x 768.

Aby uzyskać rozdzielczości powyżej 1024x768, za pomocą polecenia xrandr w Terminalu dodaj nowy tryb z nową rozdzielczością. (Ustawienie to pozostaje aktywne do momentu ponownego uruchomienia komputera).

Jeśli jesteś doświadczonym użytkownikiem systemu Ubuntu i chcesz zachować zmiany po ponownym uruchomieniu komputera. Aby dodać narzędzie xrandr newmode i addmode polecenia do /etc/GDM/init/default przed " initctl ... "

Kod powinien wyglądać mniej więcej tak:

xrandr --newmode "1280x1024_60_new" 138.54 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069 -HSynch +V
xrandr --addmode VGA-0 1280x1024_60_new

Problemy z ustawieniami (np. jasnością)

(i) Ustawienia jasności w kartach graficznych firmy Intel

  SLN298475_en_US__2icon Uwaga: Uwaga: tę metodę można wykorzystać tylko w systemach z jedną kartą graficzną. Jeśli chcesz rozwiązać problem z grafiką hybrydową, poszukaj innych metod.

Jeśli klawisze skrótów Fn służące do regulacji jasności nie działają. Szukasz większej kontroli niż to możliwe. Istnieją możliwe do zainstalowania aplety, których instalacja zapewnia okno graficznego interfejsu użytkownika z różnymi ustawieniami wyświetlania. Doświadczeni użytkownicy systemu Ubuntu mogą skorzystać z poleceń terminala, takich jak gksu i leafpad, które pozwalają stworzyć plik rozwiązujący problemy ze skrótami Fn.

(ii) Używanie parametru narzędzia Grub do zmiany jasności

Doświadczonym użytkownikom może wystarczyć dodanie parametru narzędzia Grub. Musisz zainstalować gksu i leafpad i działać jako administrator ze sterowaniem sudo. Wiersz GRUB_CMDLINE_LINUX="" w pliku tekstowym Grub należy zastąpić wierszem GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi=Linux", następnie zaktualizować go w programie Terminal. Jeśli klawisze do zmiany jasności nadal nie działają, zamień wiersz GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi=Linux" na GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_backlight=vendor" i spróbuj ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wypróbuj kolejną metodę.

(iii) Używanie programu xbacklight do zmiany jasności

Najpierw zainstaluj program xbacklight, chyba że jest już zainstalowany na komputerze. Stwórz aplikację włączaną przy uruchamianiu o nazwie brightness (wyszukaj ją i kliknij przycisk „Dodaj”. Dodaj do nowej aplikacji następujące polecenie i uruchom ponownie komputer. Jeśli to nie pomoże, wypróbuj kolejną metodę.

xbacklight -set 70

 
  SLN298475_en_US__2icon Uwaga: Uwaga: nie musisz wpisywać wartości 70. Wypróbuj różne i sprawdź, która najbardziej Ci odpowiada. Jednak aby zastosować zmiany, musisz się zalogować. Jeśli nie widzisz opcji logowania, możesz mieć problem.

(iv) Używanie programu setpci do zmiany jasności

 1. Krok 1. — otwórz okno programu Terminal i zidentyfikuj dokładnie typ karty i BusID (BusID ma pięć (5) cyfr 00: 00,0, należy jej zanotować.

  Ispci | grep -i vga

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność wyświetlacza, dodaj BusID do jednej z poniższych komend (Musisz wypróbować różne ustawienia).

  sudo setpci -s 00:00.0 F4.B=50
  sudo setpci -s 00:00.0 F4.B=90

 3. Aby zmiany były zachowanie po ponownym uruchomieniu należy zainstalować program gksu i leafpad. Otwórz plik /etc/re.Local w Leafpad i dodaj go setpci -s 00:00.0 F4.B=50 powyżej istniejącej linii z napisem Exit 0:

Jeśli problemy nadal występują po wykonaniu tej czynności. Następna metoda powinna być wykorzystana w ostateczności i jest przeznaczona tylko dla doświadczonych użytkowników systemu Ubuntu.

(v) Używanie programu xrandr do zmiany jasności

Do zmiany jasności może posłużyć nawet program xrandr. (Zaleca się upewnienie się, jaki sprzęt znajduje się w komputerze oraz że użytkownik ufa wybranemu przewodnikowi, zanim wprowadzi zbyt wiele zmian w Terminalu przy użyciu polecenia sudo).

Wentylatory działają z pełną prędkością

Czy wentylator Twojej karty graficznej działa z pełną prędkością? Przy użyciu następującego polecenia możesz utworzyć skrypt do uruchomienia przed zamknięciem systemu:

echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Zawieszenie systemu przy wstrzymywaniu lub wznawianiu pracy

Jeśli wyłączono nieużywaną dedykowaną kartę graficzną, a notebook zawiesza się podczas próby wznowienia pracy. Możesz utworzyć nowy plik, który zostanie wywołany 11_switcheroo_suspend/etc/pm/sleep.d i upewnić się, że plik jest wykonywalny:

#!/bin/bash

PATH=/bin:/usr/bin

switchfile=/sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

[[ -n "$1"&& -f "$switchfile" ]] || exit 1

retval=0

case "$1" in
hibernate|suspend)
echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
retval=$?
;;
resume|thaw)
echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
retval=$?
;;
*)
[ -x /bin/logger ] && /bin/logger -i -t switcheroo_suspend -p user.info "Unknown mode: $1"
=$?
;;
esac

exit $retval

Domyślna karta graficzna

W zależności od tego, która karta graficzna włączy się przy uruchomieniu systemu, może pojawić się problem, który będzie wymagał podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej.


Powrót do góry


Resolution

Wyszukiwanie i instalacja odpowiednich sterowników

 

Sterowniki zastrzeżone:

To inaczej sterowniki binarne, czyli sterowniki typu closed source dostarczane przez producenta drugiej karty graficznej. Niektóre urządzenia mogą wymagać tego rodzaju sterowników do prawidłowego działania. Niestety programiści nie mają dostępu do takich sterowników ani możliwości usuwania ewentualnych usterek.

Sterowniki typu open source:

Społeczność Linux tworzy sterowniki typu open source, które działają w przypadku niektórych kart graficznych. Najczęściej są one używane z kartami graficznymi, do których producent nie dostarcza wersji na system Linux i sterowniki zastrzeżone nie są dostępne. Zaletą sterowników typu open source jest to, że są obsługiwane przez społeczność, a usterki są usuwane na bieżąco. Wadą natomiast jest to, że nie obsługują w pełni wszystkich funkcji każdej karty graficznej.

Najpierw należy prawidłowo zidentyfikować sprzęt.

Markę i model można ustalić, używając w programie Terminal następującego polecenia:

lspci | grep VGA

Szczegółowe informacje można uzyskać za pomocą polecenia:

sudo lshw -C video

Lista obsługiwanych urządzeń znajduje się w artykule poniżej:

W systemie Ubuntu istnieją dwa sposoby instalacji sterownika zastrzeżonego:

 1. 1. Przez okno GUI (graficznego interfejsu użytkownika) narzędzia Hardware Manager (Menedżer urządzeń).

  1. Otwórz Centrum oprogramowania i wybierz opcję Edycja.

  2. Wybierz opcję Dodatkowe sterowniki.

  3. W ten sposób sprawdzisz, co jest już zainstalowane, i pobierzesz listę innych dostępnych sterowników zastrzeżonych wraz z aktualizacjami.

  4. Możesz włączyć i wyłączyć sterownik. W przypadku wielu wersji należy pamiętać, że najlepiej używać najnowszej. Ma największe szanse, aby zadziałać i prawdopodobnie zawiera najnowsze poprawki.

 2. 2. Przez CLI (Interfejs wiersza poleceń)

  1. Otwórz okno programu Terminal (CTRL + ALT + T)

  2. Przykład poniżej pokazuje polecenia do kart Nvidia:

   sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
   sudo apt-get update
   sudo apt-get install Nvidia-current

Kilka sterowników typu open source obejmuje niektórych producentów.

Na liście poniżej znajdują się bieżące programy:

VESA

To domyślny sterownik, który obsługuje większości kart bez przyspieszenia i ma ograniczony zestaw dostępnych rozdzielczości.

xorg-video-intel

Jest to najnowszy sterownik typu open source do obsługi kart graficznych firmy Intel

radeon

To kolejny sterownik firmy AMD Radeon, który może obsługiwać 3D. Składa się z następujących elementów: radeon, r200, r300g, r600g i radeonsi.

nouveau

To sterownik całkowicie oparty na informacjach uzyskanych w toku wstecznej inżynierii urządzeń firmy Nvidia.

tegra-re

To sterownik, który również jest całkowicie oparty na informacjach uzyskanych w toku wstecznej inżynierii urządzeń Nvidia Tegra.

Matrox

Ta firma dostarczała sterowniki typu open source do wszystkich urządzeń starszych niż model G550. W nowszych modelach stosowane są sterowniki typu closed source.

opernChrome

Ten sterownik obsługuje kartę graficzną S3 Chrome. Wszystkie inne produkty firmy S3 działają na bazie sterowników typu closed source.

lima

Ten sterownik miał wbudowaną obsługę karty graficznej ARM Mali.

etna_viv and BLTsville

Te sterowniki obsługują karty Vivante z serii GC400, GC800 i GC1000.

freedreno

Obsługuje karty graficzne z serii Qualcomm Adreno.

videocoreiv

To była próba wsparcia serii kart graficznych Videocore. Firma Broadcom, która tworzy serię Videocore, wydała kod źródłowy dla rdzenia graficznego IV. Odbyło się to w ramach drugiej rocznicy wydania komputera Broadcom Raspberry Pi.


Powrót do góry


Konfiguracja i użytkowanie grafiki hybrydowej

 

Włączanie vga_switcheroo

Mechanizm vga_switcheroo pozwala na przełączanie między kartami graficznymi, jeśli Twój komputer ma multipleks sprzętowy.

  SLN298475_en_US__2icon Uwaga: Uwaga: ta metoda nie obsługuje wszystkich typów systemu. Działa ona tylko wtedy, gdy jest używany sterownik typu open source (nouveau, radeon), a nie sterowniki zastrzeżone (Nvidia, fglrx).

Aby sprawdzić, czy jądro jest skompilowane z prawidłową opcją, możesz sprawdzić plik config-2.6.nn-mm-generic w katalogu /boot:

grep -i switcheroo /boot/config-*

Mechanizm vga_switcheroo działa, gdy jądro jest uruchamiane bez opcji jądra: modeset=1 i/lub opcji nomodeset. Aby sprawdzić, czy mechanizm vga_switcheroo jest włączony, poszukaj pliku przełącznika:

ls -l /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Używanie mechanizmu vga_switcheroo

Jeśli mechanizm vga_switcheroo jest dostępny, możesz przełączać się między kartami graficznymi. Mechanizm może jednak przysporzyć problemów a system może się zawiesić, ponieważ sama obecność pliku nie jest gwarancją tego, że urządzenie go obsługuje.

Użyj poniższego polecenia, aby włączyć kartę graficzną, która jest aktualnie odłączona, ale bez zmiany wyjścia:

echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Z kolei to polecenie łączy zintegrowaną kartę graficzną z wyjściami:

echo IGD > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

To polecenie łączy dedykowaną kartę graficzną z wyjściami:

echo DIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

To polecenie wyłącza kartę graficzną, która w danej chwili jest odłączona:

echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

To polecenie pozwala sprawdzić bieżący stan grafiki hybrydowej. Zwykle będą dwie linie danych wyjściowych — jedna powinna pokazywać Pwr, a druga Off:

cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

 

  SLN298475_en_US__2icon Uwaga: czy chcesz wyłączyć jedną z kart graficznych i korzystać z drugiej przez cały czas? Poszukaj przewodników na temat mechanizmów jądra, takich jak Bumblebee. W ostateczności możesz użyć acpi_call, ale tylko jeśli jesteś doświadczonym użytkownikiem systemu Ubuntu.

 


Powrót do góry


Additional Information

Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania firmy Canonical jest dostępna za pośrednictwem poniższych kanałów:
Pomoc techniczną zapewnia firma Dell:


Powrót do góry


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

7

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters