Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak uruchomić diagnostykę serwera Dell PowerEdge

Summary: Diagnostyka sprzętu to wbudowane narzędzia diagnostyczne zainstalowane we wstępnym systemie operacyjnym serwera do sprawdzania poprawności działania sprzętu.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób uruchomić diagnostykę serwera PowerEdge, który jest narzędziem dostarczonym przez firmę Dell dla podstawowych procedur rozwiązywania problemów i konserwacji.

 

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Serwery PowerEdge 12G i nowsze
 3. Serwery PowerEdge 11G
 4. Serwery PowerEdge 9G/10G

1. Wprowadzenie

Diagnostyka sprzętu to wbudowane narzędzia diagnostyczne zainstalowane we wstępnym systemie operacyjnym serwera. Są one dostarczane przez firmę Dell.

Zaleca się przeprowadzanie diagnostyki za pomocą narzędzi diagnostyki sprzętu w ramach regularnego harmonogramu konserwacji w celu sprawdzenia, czy podłączony sprzęt działa poprawnie.

Diagnostyka sprzętu to fizyczny (w przeciwieństwie do logicznego) widok podłączonych urządzeń, który pozwala wyszukiwać problemy ze sprzętem, jakich nie wykryje system operacyjny ani inne narzędzia online.

Narzędzie diagnostyki sprzętu umożliwia sprawdzenie poprawności pamięci, urządzeń we/wy, procesora, dysków fizycznych i innych urządzeń peryferyjnych. 

Procedura zależy od generacji serwera; skróty oraz zrzuty ekranu są dostępne poniżej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi serwera PowerEdge:

 1. Przejdź do sekcji PowerEdge na stronie Dell.com/Support
 2. Wybierz odpowiedni typ systemu i kliknij go
 3. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne instrukcje obsługi

 

SLN283546_en_US__1icon Uwaga: potrzebna pomoc w celu określenia generacji danego serwera firmy Dell? Przeczytaj następujący artykuł: Jak ustalić generację mojego serwera.

2. Serwery PowerEdge 12G i nowsze

 1. Podczas uruchamiania systemu naciśnij klawisz F10.
 2. W lewym okienku kontrolera cyklu eksploatacji kliknij opcję Diagnostyka sprzętu.
 3. W prawym okienku kliknij opcję Uruchom diagnostykę sprzętu. Zostanie uruchomione narzędzie diagnostyczne.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu testów diagnostycznych ich wyniki zostaną wyświetlone na ekranie. (Rysunek 1 – tylko w języku angielskim)

SLN283546_en_US__2image(18242)
Rysunek 1 – Diagnostyka ePSA

 
SLN283546_en_US__1icon Uwaga: aby zamknąć stronę diagnostyki sprzętu, należy uruchomić komputer ponownie.

3. Serwery PowerEdge 11G

 1. Podczas uruchamiania systemu naciśnij klawisz F10, aby przejść do kontrolera cyklu eksploatacji.
 2. Kliknij opcję Diagnostyka sprzętu.
 3. Na ekranie wybierz opcję

   
  • Rozpocznij diagnostykę, aby przeprowadzić test podzespołów (Rysunek 2 – tylko w języku angielskim)
  • MPMemory, aby przeprowadzić diagnostykę modułów pamięci (Rysunek 2 – tylko w języku angielskim).

    

SLN283546_en_US__411g_Diag_or_MPM
Rysunek 2: Uruchamianie diagnostyki
 

 

 3.1 Uruchamianie wbudowanego narzędzie diagnostyki sprzętu

 

SLN283546_en_US__1icon Uwaga: poniższe kroki opisują najnowszą wersję narzędzia diagnostyki sprzętu wbudowanego w ujednoliconym kontrolerze serwerów (USC) serwerów PowerEdge 11G. Starsze wersje mogą wyglądać inaczej, ale opcje są podobne.


W przypadku wybrania opcji Rozpocznij diagnostykę:

 • wybierz opcję Test szybki, aby przeprowadzić szybki test wszystkich podzespołów

 • wybierz opcję Test rozszerzony, aby przeprowadzić dokładny test wszystkich podzespołów

 • wybierz opcję Test niestandardowy, aby przeprowadzić test poszczególnych podzespołów

SLN283546_en_US__611G_Run_HW_Diag
Rysunek 3: Opcje testówTestowanie jednego urządzenia

 1. Wybierz opcję Test niestandardowy

 2. Na kolejnej stronie wybierz odpowiedni podzespół, który ma zostać sprawdzony.

  Np. do testowania dysku twardego: (Rysunek 4 (tylko angielski)).
  1. Wybierz dysk, którą ma zostać sprawdzony

  2. Wybierz rodzaj testu, który chcesz przeprowadzić (np. autotest dysku)

  3. Wybierz preferowane Opcje diagnostyki

   Zalecenia:
   • Tylko testy niewymagające interakcji
   • Zarejestruj ścieżkę pliku wyjściowego (w celu zapisania wyników)
   • Kontynuuj w razie awarii (aby zapobiec zatrzymaniu testu w przypadku wykrycia awarii)
 3. Kliknij opcję Uruchom test aby rozpocząć proces

SLN283546_en_US__711G_DST_Quick_Test
Rysunek 4: Przeprowadzanie diagnostyki pracy dysku twardego


 
3.2 Diagnostyka pamięci

MpMemory umożliwia sprawdzenie stanu pamięci.
Jeśli wybierzesz opcję MPMemory, konieczne będzie wybranie rodzaju testu, który chcesz uruchomić:

szybki lub niestandardowy. W przypadku podstawowych testów, użytkownik może wybrać opcję Szybki.

SLN283546_en_US__8112
Rysunek 5: MpMemory. (angielski)

W przypadku testu niestandardowego należy zaznaczyć odpowiedni test, który ma zostać przeprowadzony.

SLN283546_en_US__9111
Rysunek 6: Test niestandardowy. (Angielski)


Czas potrzebny do przeprowadzenia testu może się różnić w zależności od ilości pamięci zainstalowanej na serwerze.


4. Serwery PowerEdge 9G/10G

 1. Pobierz najnowsze narzędzie Dell 32-Bit Diagnostics dla serwera PowerEdge ze strony Dell.com/Support
 2. Uruchom aplikację na stacji roboczej.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Wybierz folder, do którego chcesz wypakować pliki.
 5. Kliknij opcję Utwórz rozruchowy nośnik CD.
 6. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik diags.iso.
 7. Nagraj plik diags.iso jako obraz na nośniku CD lub zamontuj jako nośnik wirtualny na kontrolerze DRAC lub rozruchowy nośnik USB.
 8. Załaduj serwer na nośnik wirtualny/CD.
 9. Wybierz opcję 2 – Diagnostyka oparta na grafice DDGUI.

Należy pamiętać, aby zanotować wyniki testu.
 


Cause
-
Resolution
-

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, Legacy Server Models, Precision 7920 Rack

Last Published Date

22 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution