Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Laitteistodiagnostiikan suorittaminen PowerEdge-palvelimessa

Summary: Hardware Diagnostics -työkalut on asennettu palvelimeen käyttöjärjestelmän ulkopuolelle. Niillä voi tarkistaa, toimiiko laitteisto oikein.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Tästä artikkelista näet, miten käynnistetään PowerEdge-palvelinten Hardware Diagnostics, jonka Dell tarjoaa vianmäärityksen ja ylläpidon perustoimiin.

 

Sisällysluettelo

 1. Johdanto
 2. PowerEdge 12G -palvelimet ja uudemmat
 3. PowerEdge 11G -palvelimet
 4. PowerEdge 9G / 10G -palvelimet

1. Johdanto

Hardware Diagnostics -työkalut on asennettu palvelimeen käyttöjärjestelmän ulkopuolelle. Ne ovat Dellin työkaluja.

Suosittelemme, että diagnostiikka tehdään Hardware Diagnostics -apuohjelmalla säännöllisten ylläpitotoimien yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että liitetty laitteisto toimii oikein.

Diagnostiikka-apuohjelmalla on fyysinen (eli ei vain looginen) näkymä liitettyyn laitteistoon, joten se voi havaita laitteiston virheitä, joita käyttöjärjestelmä ja muut verkkotyökalut eivät havaitse.

Laitteistodiagnostiikka-apuohjelmalla voi tarkistaa muistin, I/O-laitteet, suorittimen, fyysiset levyt ja muut oheislaitteet. 

Toimenpiteet määräytyvät palvelimen sukupolven mukaan. Pikavalinnat ja näyttökuvat ovat alla.

Lisätietoja on PowerEdge-palvelimen käyttöoppaassa:

 1. Siirry PowerEdge-osaan osoitteessa Dell.com/Support
 2. Valitse palvelinta vastaava järjestelmän tyyppi ja napsauta sitä
 3. Näet kaikki saatavilla olevat oppaat

 

SLN283546_en_US__1icon Huomautus: Tarvitsetko apua Dell-palvelimen sukupolven määrittämiseen? Lisätietoja on seuraavassa artikkelissa: Palvelimen sukupolven tunnistaminen.

2. PowerEdge 12G -palvelimet ja uudemmat

 1. Paina F10-näppäintä käynnistyksen aikana.
 2. Valitse Lifecycle Controllerin vasemmanpuoleisesta ruudusta Hardware Diagnostics.
 3. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta Run Hardware Diagnostics. Diagnostiikka-apuohjelma käynnistyy.
 4. Noudata näytön ohjeita. Kun testit ovat valmiita, diagnostiikkatestien tulokset tulevat näyttöön. (Kuva 1 - englanninkielinen)

SLN283546_en_US__2image(18242)
Kuva 1: ePSA-diagnostiikka

 
SLN283546_en_US__1icon Huomautus: sulje Hardware Diagnostics -sivu käynnistämällä järjestelmä uudelleen.

3. PowerEdge 11G -palvelimet

 1. Avaa LifeCycle Controller painamalla F10-näppäintä käynnistyksen aikana
 2. Valitse Hardware Diagnostics.
 3. Valitse näytössä

   
  • Run Diags, joka testaa osat (kuva 2 (englanninkielinen))
  • MPMemory, joka testaa muistimoduulit (kuva 2 (englanninkielinen)).

    

SLN283546_en_US__411g_Diag_or_MPM
Kuva 2: Diagnostiikan suorittaminen
 

 

 3.1 Sisäisen Hardware Diagnostics -työkalun käynnistäminen

 

SLN283546_en_US__1icon Huomautus: Seuraavissa ohjeissa viitataan uusimpaan Hardware Diagnostics -apuohjelmaan, joka sisältyy PowerEdge 11G -palvelinten USC (Unified Server Controller) -ohjaimiin. Vanhemmat versiot voivat olla erinäköisiä, mutta asetukset ovat samankaltaisia.


Jos valitsit Run Diags:

 • valitse Express Test, joka pikatestaa kaikki osat

 • valitse Extended Test, joka testaa kaikki osat perusteellisesti

 • valitse Custom Test, jolla voit testata yksittäisiä osia.

SLN283546_en_US__611G_Run_HW_Diag
Kuva 3: TestivaihtoehdotYhden laitteen testaaminen

 1. Valitse Custom Test

 2. Seuraavalla sivulla valitaan testattava osa.

  Jos esimerkiksi haluat testata kiintolevyn: (kuva 4 (englanninkielinen)).
  1. valitse testattava asema

  2. valitse tehtävän testin tyyppi (kuten Drive Self Test)

  3. valitse haluamasi Diagnostic Options

   Suositus:
   • Non-Interactive Tests Only (vain muut kuin vuorovaikutteiset testit)
   • Log output file pathname (tulosten tallentaminen)
   • Continue on Failure (keskeytysten estäminen virhetilanteissa)
 3. Aloita testi valitsemalla Run Test

SLN283546_en_US__711G_DST_Quick_Test
Kuva 4: Kiintolevyn testaaminen


 
3.2 Muistin diagnostiikka

MpMemory-vaihtoehdolla voit tarkistaa muistin tilan.
Jos valitset MPMemory-vaihtoehdon, valitse suoritettavan testin tyyppi:

Express tai Custom. Jos haluat tehdä perustestin, valitse Express.

SLN283546_en_US__8112
Kuva 5: MpMemory. (englanninkielinen)

Jos haluat tehdä mukautetun testin, valitse haluamasi testi.

SLN283546_en_US__9111
Kuva 6: Mukautettu testi (englanninkielinen)


Testiin tarvittava aika vaihtelee sen mukaan, miten paljon muistia palvelimeen on asennettu.


4. PowerEdge 9G / 10G -palvelimet

 1. Lataa PowerEdge-palvelimen uusin Dell 32 Bit Diagnostics osoitteesta Dell.com/Support
 2. Suorita sovellus työasemassa.
 3. Valitse Continue.
 4. Valitse kansio, johon tiedostot puretaan.
 5. Valitse Create a Bootable CD.
 6. Valitse kansio, johon diags.iso-tiedosto tallennetaan.
 7. Tallenna diags.iso näköistiedostona CD-levylle tai asenna se virtuaalimediana DRACiin tai USB-käynnistyslaitteeseen.
 8. Käynnistä palvelin CD-levyltä/virtuaalimediasta.
 9. Valitse #2 - DDGUI Graphics based diagnostics.

Muista merkitä testitulokset muistiin.
 


Cause
-
Resolution
-

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, Legacy Server Models, Precision 7920 Rack

Last Published Date

22 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution