Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Kjøre maskinvarediagnostikk på PowerEdge-serveren (på engelsk)

Summary: Hardware Diagnostic (Maskinvarediagnostikk) er innebygde verktøy installert i serverens pre-OS for å kontrollere at maskinvaren fungerer som den skal.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Denne artikkelen viser hvordan du starter Hardware Diagnostic på PowerEdge-servere. Hardware Diagnostic er et Dell-verktøy for grunnleggende feilsøking og vedlikehold.

 

Innholdsfortegnelse

 1. Innledning
 2. PowerEdge-servere 12G og nyere
 3. PowerEdge-servere 11G
 4. PowerEdge-servere 9G/10G

1. Innledning

Maskinvarediagnostikk er et innebygd verktøy installert i oppstartsmiljøet på serveren din. De leveres av Dell.

Det anbefales at du kjører diagnostikk ved hjelp av verktøyet Hardware Diagnostics som en del av en regelmessig vedlikeholdsplan for å bekrefte at den tilkoblede maskinvaren fungerer som den skal.

Diagnostikkverktøyet har en fysisk (i motsetning til logisk) visning av den tilkoblede maskinvaren. Det kan identifisere maskinvareproblemer som operativsystemet og andre nettbaserte verktøy ikke kan identifisere.

Du kan bruke diagnostikkverktøyet for maskinvare til å validere minnet, I/U-enhetene, CPU-en, fysiske diskstasjoner og andre eksterne enheter. 

Fremgangsmåten er avhengig av servergenerasjonen samt snarveiene og skjermbildene som er tilgjengelig nedenfor.

Finn detaljerte opplysninger i brukerhåndboken til PowerEdge-serveren din:

 1. Gå til PowerEdge-delen på Dell.com/Support
 2. Velg den aktuelle systemtypen, og klikk på den
 3. Nå vises alle tilgjengelige håndbøker

 

SLN283546_en_US__1icon Merk: Trenger du hjelp til å definere generasjonen til Dell-serveren din? Se artikkelen: Slik identifiserer du generasjonen til serveren min.

2. PowerEdge-servere 12G og nyere

 1. Trykk på F10 ved oppstart.
 2. I ruten til venstre på Lifecycle Controller klikker du på Hardware Diagnostics (Maskinvarediagnostikk).
 3. I den høyre ruten klikker du på Run Hardware Diagnostics (Kjør maskinvarediagnostikk). Diagnostikkverktøyet startes.
 4. Følg anvisningene på skjermen. Når testene er fullført, vises resultatene av diagnostikktestene på skjermen. (figur 1 – bare på engelsk)

SLN283546_en_US__2image (18242)
figur 1: ePSA-diagnostikk

 
SLN283546_en_US__1icon Merk: Start systemet på nytt for å lukke siden hardware Diagnostics (Maskinvarediagnostikk).

3. PowerEdge-servere 11G

 1. Ved oppstart trykker du på F10 for å åpne Lifecycle Controller.
 2. Klikk på Hardware Diagnostics (Maskinvarediagnostikk).
 3. På skjermen, velger du

   
  • Trykk på Run Diags (Kjør diagnostikk) for å teste komponentene (figur 2 (bare på engelsk))
  • MPMemory for å kjøre diagnostikk på minnemodulene(figur 2 (bare på engelsk)).

    

SLN283546_en_US__411g_Diag_or_MPM
Figur 2: Kjøre diagnostikk
 

 

 3.1 Starte det integrerte verktøyet Hardware Diagnostic

 

SLN283546_en_US__1icon Merk: Trinnene nedenfor beskriver den nyeste versjonen av Hardware Diagnostics som er innebygd i Usc (Unified Server Controller) på 11G PowerEdge-servere. Eldre versjoner kan se annerledes ut, men alternativene er like.


Hvis du velgerRun Diags (Kjør diagnostikk), må du gjøre følgende:

 • Velg Express Test (Hurtigtest) for å hurtigteste alle komponenter

 • Velg Extended Test (Utvidet test) for å teste alle komponenter intensivt

 • Velg Custom Test (Egendefinert test) for å teste enkeltkomponenter

SLN283546_en_US__611G_Run_HW_Diag
Figur 3: TestalternativerTesting av én enhet

 1. Velg Custom Test (Egendefinert test)

 2. På neste side må du velge komponenten du vil teste.

  For eksempel for testing av en harddisk: (Figur4 (bare på engelsk)).
  1. Velg stasjonen du vil teste

  2. Velg hvilken type test du vil utføre (f.eks. selvtest av stasjon)

  3. Velg ønskede diagnostikkalternativer

   Anbefalt:
   • Non-Interactive Tests Only (Bare ikke-interaktive tester)
   • Log output file pathname (Logg banenavn for utdatafil) (for å lagre resultatene)
   • Continue on Failure (Fortsett ved feil) (for å unngå avbrudd når det blir funnet feil)
 3. Klikk på Run Test (Kjør Test) for å starte prosessen

SLN283546_en_US__711G_DST_Quick_Test
Figur 4: Teste en harddisk


 
3.2 Minnediagnostikk

MpMemory gjør det mulig å kontrollere tilstanden til minnet.
Hvis du velger MPMemory-alternativet, må du velge hvilken type test du vil kjøre:

Express eller Custom. For en vanlig test kan du velge Hurtig.

SLN283546_en_US__8112
Figur 5: MpMemory. (Engelsk)

For en egendefinert test må du kontrollere den relevante testen du vil bestå.

SLN283546_en_US__9111
Figur 6: Tilpasset test. (engelsk)


Tiden det tar å kjøre testen, er avhengig av hvor stort minne som er installert i serveren din.


4. PowerEdge-servere 9G/10G

 1. Last ned den nyeste Dell 32-biters diagnostikken for PowerEdge-serveren fra Dell.com/Support
 2. Kjør applikasjonen på arbeidsstasjonen.
 3. Klikk på Continue (Fortsett).
 4. Velg en mappe for å pakke ut filer.
 5. Klikk Create a bootable CD (Opprett en oppstartbar CD).
 6. Velg en mappe der du vil lagre diags.iso-filen.
 7. Brenn Diags.iso som et image til en CD, eller bruk som et virtuelt medium i DRAC eller en oppstartbar USB.
 8. Start serveren til CD / virtuelt medium.
 9. Velg alternativet #2 - DDGUI Graphics based diagnostics (Grafikbasert diagnostikk).

Husk å notere testresultatene.
 


Cause
-
Resolution
-

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, Legacy Server Models, Precision 7920 Rack

Last Published Date

22 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution