Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Úprava jasu ztemnělé obrazovky v systému Windows 8 nebo Windows 10

Summary: Postup zakázání možnosti adaptivního jasu v systémech Windows 10 a Windows 8

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Systém Windows může nastavovat jas displeje podle množství světla dopadajícího na snímač okolního světla. Této funkci se říká „adaptivní jas“ a je možné ji vypnout v nastavení systému Windows.

 • Windows 10:
  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (SLN287324_cs__1iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz nastavení.
  3. Ve výsledcích hledání klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení (Aplikace).
  4. Klepněte nebo klikněte na položku Systém.
  5. Na obrazovce Zobrazení vyhledejte možnost Nastavovat mi jas obrazovky automaticky.
   SLN287324_cs__2icon Poznámka: Některé notebooky tuto funkci nepodporují, a není tedy k dispozici. Jas můžete ručně upravit pomocí posuvníku pod položkou Změnit jas pro integrovaný displej. Po provedení požadovaných změn zavřete okno Systém.
  6. Klepnutím nebo kliknutím na posuvník tuto možnost zapnete či vypnete.
  7. Klepněte nebo klikněte na možnost Použít.
  8. Zavřete okno Systém.

 • Windows 8 (8.1)
  Pokud používáte moderní uživatelské rozhraní systému Windows:
  1. Přejeďte prstem zprava a klepněte na položku Nastavení.
  2. Klepněte na možnost Změnit nastavení počítače.
  3. V okně Nastavení počítače klepněte na možnost Počítač a zařízení.
  4. Klepněte na možnost Napájení a režim spánku.
  5. V horní části obrazovky se nachází přepínač Jas. Posunutím přepínače do pozice Vypnuto vypněte adaptivní jas.

  Pokud používáte tradiční plochu systému Windows:
  1. Klepněte na tlačítko Start a přidržte prst na displeji, dokud se nezobrazí okno Aplikace. Potom klepněte na aplikaci Ovládací panely.
  2. Klepněte na položku Hardware a zvuk.
  3. Klepněte na položku Změnit nastavení schématu.
  4. Klepněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.
  5. V pokročilých nastaveních napájení otevřete možnosti klepnutím na znaménko + u položky Zobrazení.
  6. Vyhledejte přepínač Povolit funkci adaptivního jasu a nastavte jej do polohy Vypnuto.

Article Properties


Affected Product

Venue 5055 Pro, Venue 5130 Pro (32Bit), Venue 5130 Pro (64Bit), Venue 7140 Pro, Venue 7130 Pro/7139 Pro, Venue 5830 Pro, Venue 3845 Pro

Last Published Date

15 Sep 2023

Version

4

Article Type

Solution