Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows 11 och Windows 10 – guide för kabelansluten internetanslutning och felsökning för hemanvändare

Summary: Information om hur du konfigurerar, ansluter, delar filer, foton, musik och felsökning av det kabelanslutna nätverket finns i respektive avsnitt i Windows 11 och Windows 10.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

 

 • Nätverkskort för kabelanslutna nätverk (kallas även nätverkskort, RJ45-uttag och port, se bild 1) – på stationära datorer och många bärbara datorer är den här enheten installerad i datorn (vissa nyare bärbara datorer har en RJ45-till-USB-C-dongel, se bild 2). Om du inte vet om du har en kabelansluten adapter installerad kontaktar du datorns tillverkare.
  Nätverksport RJ45
  Bild 1: RJ45 Port (port för bildserver)
  RJ45 till USB C-dongel på bärbar dator
  Bild 2: RJ45-till-USB-C-dongel
 
 • Bredbandsrouter – Routrar används till att ansluta dina datorer till nätverk och internet (när du bara har en dator behöver du inte den här enheten eftersom du kan ansluta direkt till det modem som internetleverantören tillhandahåller).
 
 • Bredbandsleverantör – Telefonföretag (där DSL används med telefonlinje) och kabel-tv-företag erbjuder vanligen internettjänster.

 

 1. Din bredbandsleverantör (ISP) kommer antingen till ditt hem eller företag och installerar bredbandsmodemet eller skickar ett gör-det-själv-kit.
  ANMÄRKNINGAR:
  • När du använder gör-det-själv-kitet följer du de medföljande instruktionerna för att installera bredbandsmodemet eller kontakta din internetleverantör. Troligen måste du ändå kontakta internetleverantören för att konfigurera ett användarnamn och lösenord (när du använder DSL) eller registrera ditt bredbandsmodem (när du använder kabel).
  • När du inte använder en bredbandsrouter är processen slutförd.

Se följande instruktioner om hur du konfigurerar ett kabelanslutet nätverk med en bredbandsrouter.

 1. När bredbandsmodemet är installerat och fungerar tar du bort nätverks- eller USB-kabeln som ansluter datorn till modemet.
   
 2. Stäng av bredbandsmodemet i minst tre minuter (det är nödvändigt för att bredbandsmodemet ska hitta bredbandsroutern senare).
   
 3. När tre minuter eller mer har gått ansluter du bredbandsroutern med den medföljande nätverkskabeln och sätter på bredbandsmodemet igen.
   
 4. Installationsinstruktioner finns i den dokumentation som medföljer bredbandsroutern.
  Obs! Mer information om hur du konfigurerar bredbandsroutern finns på tillverkarens webbplats (tabell 1).
   
  Länk till tillverkarens webbplats
  Linksys Extern länk
   
  D-Link Extern länk
   
  Netgear Extern länk
   
  Belkin Extern länk
   
  Apple Extern länk
   
  SMC  Extern länk
   
  TRENDnet Extern länk
   
  TP-Link Extern länk
   
  Cisco Extern länk
   
  Ubiquiti Extern länk
   
  Tabell 1: Vanliga webbplatser för trådlösa routrar

 

 1. Anslut en nätverkskabel till RJ45-uttaget på datorn (Bild 1) eller till en USB-C till RJ45-dongeln i USB-C-porten på datorn (Bild 2), och den andra änden till LAN-porten på modemet eller bredbandsroutern.
  Obs! Se artikeln Handböcker och dokumentation för din Dell-produkt i Dells kunskapsbank för information om hur du får tag i datorns handbok, som visar var RJ45- eller USB-C-porten sitter på datorn.
  Nätverksport RJ45
  Bild 1: RJ45 Port (port för bildserver)
  RJ45 till USB C-dongel på bärbar dator
  Bild 2: RJ45-till-USB-C-dongel

 

 


 1. Testa en nätverkskabel som du vet fungerar (om du har någon) och se till att båda ändar av Ethernet-kabeln är säkert anslutna till datorn och i bredbandsroutern eller modemet.
 2. Kör felsökaren för nätverk.
  1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-tangenten) och tryck sedan på tangenten q.
  2. Skriv in nätverksfelsökaren i sökrutan
  3. Tryck eller klicka på Sök efter och åtgärda nätverksproblem (kontrollpanelen) i resultatet.
  4. Tryck på eller klicka på Nästa och följ anvisningarna.

 3. Stäng av och slå sedan på alla enheter i nätverket för att starta om och synkronisera dem. Mer information finns i Fliken Stäng av och slå sedan på Alla enheter på fliken Nätverk .
 4. Kör Dell SupportAssist-programmet Optimize network (optimera nätverket).
  1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-tangenten) och tryck sedan på tangenten q.
  2. Skriv supportassist i sökrutan.
  3. Peka eller klicka på SupportAssist (skrivbordsprogram).
   Obs! Om SupportAssist inte visas i listan över program måste du ladda ner det, antingen till den dator som problemet har uppstått på (om möjligt) eller till ett USB-minne på en enhet med internetåtkomst. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist för datorer och surfplattor. Du måste kanske skicka in din Dell-dators Service Tag-nummer eller Express Service-kod, eller välja din datormodell från en lista.

  4. Tryck eller klicka på nedåtpilen längst ned i SupportAssist-fönstret.
  5. Tryck eller klicka på Kör under Optimera nätverk.
  6. När optimeringsnätverket är klart trycker eller klickar du på fliken Historik .
  7. Granska resultaten genom att peka eller klicka på den senaste listan på Optimize Network (Manual) (optimera nätverket (manuellt)).

 5. Se till att de senaste drivrutinerna för nätverkskortet, dator-BIOS och den fasta programvaran för routern är installerade.
  Obs! När enheten inte har någon internetanslutning för att ladda ner en drivrutin eller BIOS måste du göra något av följande för att hämta drivrutinen till enheten:
  • Använd en annan enhet med internetanslutning för att hämta drivrutinen och överför drivrutinen till enheten med hjälp av en USB-flashenhet.
  • För surfplattor kan du använda USB-kabeln som medföljde surfplattan för att överföra drivrutinen till surfplattan efter att drivrutinen hämtats till en annan enhet som har internetanslutning.
   
 6. Mer information om hur du laddar ner och installerar de senaste drivrutinerna till nätverkskortet finns i Dells kunskapsbasartikel ”Vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer”.
  ANMÄRKNINGAR:
  • Drivrutinerna för nätverksadaptern visas i underavsnittet Network, Ethernet &Wireless Category (nätverk, Ethernet och trådlöst ).
  • Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilket nätverkskort som är installerat i datorn läser du i Dells kunskapsbasartikel ”Vilka delar finns i mitt Dell-system?”.
 7. När du använder en bredbandsrouter uppdaterar du den fasta programvaran för den till den senaste versionen enligt dokumentationen som medföljde den, alternativt så kontaktar du tillverkaren. Det finns länkar i tabell 1.
  Länk till tillverkarens webbplats
  Linksys Extern länk
   
  D-Link Extern länk
   
  Netgear Extern länk
   
  Belkin Extern länk
   
  Apple Extern länk
   
  SMC  Extern länk
   
  TRENDnet Extern länk
   
  TP-Link Extern länk
   
  Cisco Extern länk
   
  Ubiquiti Extern länk
   
  Tabell 1: Vanliga webbplatser för trådlösa routrar
 8. Se till att nätverkskortet ansluter på den högsta nivån. Om du vill ha mer information läser du i Konfigurera inställningarna för nätverkskortet för att få optimal prestanda.
 9. Mer information om hur du löser problem med att komma ut på internet finns i Följande artikel i Microsofts kunskapsbank Fix Network Connection Issues in Windows 10 (åtgärda problem med nätverksanslutning i Windows 10 ) för avancerade felsökningssteg, t.ex. återställning av TCP/IP-stacken. Extern länk
 10. Mer information om vad du ska göra när Ethernet-porten inte fungerar finns i Dells kunskapsbasartikel ”Det går fortfarande inte ansluta att ansluta med hjälp av nätverkskortet för kabelanslutna nätverk”.
 11. Se följande artiklar beroende på vilken webbläsare som är installerad på datorn:
 12. När följande steg inte löser problemet är operativsystemet på din dator skadat på något sätt. Om du vill ta en titt på alternativen för att lösa eventuella skador och när du ska använda dem läser du i Dells kunskapsbasartikel ”Återställa eller installera om Windows 10 på din Dell-dator”.

 

 

 1. Koppla från strömmen från bredbandsmodemet och lämna bredbandsmodemet frånkopplat i minst tre minuter.
 2. Stäng av alla datorer som är anslutna till nätverket.
 3. Koppla bort den trådlösa routern från strömförsörjningen.
 4. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten från bredbandsmodemet till internet- eller WAN-porten på den trådlösa routern.
 5. Kontrollera att inga USB-kablar eller serieanslutningskablar är anslutna till bredbandsmodemet.
 6. Anslut bredbandsmodemet till en strömkälla. Vänta minst två minuter på att bredbandsmodemet initieras.
  (Om modemet inte upprättar en internetanslutning kopplar du från det. Vänta minst fem minuter innan du ansluter modemet på nytt.)
 7. Anslut den trådlösa routern till en strömkälla. Vänta minst två minuter på att den trådlösa routern ska initieras.
 8. Starta datorn och försök att ansluta till internet.
  Obs! Om du fortfarande inte kan ansluta till internet kontrollerar du om andra datorer kan göra det, alternativt så ansluter du datorn med en nätverkskabel direkt till routern (beroende på vilka alternativ som är tillgängliga). Om inga andra datorer eller den här datorn som är ansluten direkt till routern inte kan ansluta till internet måste du kontakta din internetleverantör (ISP) eller routertillverkaren.

 9. Om datorn fortfarande inte kan ansluta till internet går du till fliken Lösa problem med att inte komma ut på internet och fortsätter med steg 4.

 

Utför följande steg för att avgöra vilken kabelansluten adapter som är installerad i din dator och för att konfigurera inställningarna för nätverkskortet för optimal prestanda.

 1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-tangenten) och tryck sedan på tangenten q.
 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan .
 3. Tryck eller klicka på Enhetshanteraren (Kontrollpanelen).
 4. I fönstret Enhetshanteraren klickar du på pilen bredvid Nätverksadaptrar.
 5. Dubbeltryck eller -klicka på önskat nätverkskort (det bör stå ”Ethernet”).
 6. Klicka på fliken Avancerat.
 7. Klicka på Hastighet och Duplex i rutan Egenskap och välj Automatisk förhandling i listrutan.
 8. Klicka på OK.
 9. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn.
 10. Om det fortfarande inte går att ansluta till internet går du till fliken Lösa problem med att inte komma ut på internet och fortsätter med steg 7.
ANMÄRKNINGAR:
 • Om inget Ethernet-nätverkskort visas läser du i Dells kunskapsbasartikel ”Vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer (se avsnittet ”Hur laddar jag ner och installerar enhetsdrivrutiner?”) som innehåller information om hur du laddar ned drivrutiner för det nätverkskort för trådlösa nätverk som är installerat i datorn.
 • Drivrutinerna för nätverksadaptern visas i underavsnittet Network, Ethernet &Wireless Category (nätverk, Ethernet och trådlöst ).

 

 

Hemgrupp har tagits bort från Windows 10 (version 1803). Mer information och alternativa sätt att dela filer och skrivare finns i följande artikel i Microsofts kunskapsbank: Hemgrupp har tagits bort från Windows 10 (version 1803).Extern länk

Mer information finns i Följande artikel i Microsofts kunskapsbank: Fildelning via ett nätverk i Windows . Extern länk

 

 1. I sökrutan skriver du felsökning.
   
 2. Tryck eller klicka på Felsök inställningar (systeminställningar).
   
 3. Tryck eller klicka på Andra felsökare eller Ytterligare felsökare.
   
 4. Bläddra nedåt på sidan tills du ser Dela mappar.
   
 5. Tryck eller klicka på Dela mappar.
   
 6. Tryck eller klicka på Kör eller Kör felsökaren och följ anvisningarna.

 

OneDrive är ett kostnadsfritt lagringsutrymme online som ingår i ditt Microsoft-konto. Du kan spara dina filer där och få åtkomst till dem från valfri personlig dator, surfplatta och telefon.

Mer information finns i Microsofts kunskapsbank i artikeln Sync files with OneDrive i Windows.Extern länk

Cause

Ej tillämpligt

Resolution

Ej tillämpligt

Article Properties


Affected Product
Desktops & All-in-Ones, Laptops, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252 , Inspiron 3268, Inspiron 3655, Inspiron 3656, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 5290, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050, OptiPlex 3060, OptiPlex 5050, OptiPlex 5060, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050, OptiPlex 7060, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3668, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920 ...
Last Published Date

22 Feb 2023

Version

11

Article Type

Solution