Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

System Windows 11 i Windows 10: przewodnik rozwiązywania problemów i instrukcja obsługi domowego przewodowego połączenia z Internetem

Summary: Zapoznaj się z odpowiednią sekcją, aby uzyskać pomoc przy konfiguracji, łączeniu, udostępnianiu plików, zdjęć i muzyki oraz podczas rozwiązywania problemów z siecią przewodową w systemie Windows 11 i Windows 10. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

 

 • Przewodowa karta sieciowa (znana również jako NIC, złącze lub port RJ45, Rysunek 1) — komputery stacjonarne i wiele notebooków ma tę kartę wbudowaną (niektóre nowsze notebooki korzystają z adaptera USB-C z portem RJ45, Rysunek 2). W razie wątpliwości, czy dany komputer jest wyposażony w przewodową kartę sieciową, należy skontaktować się z producentem komputera.
  Port sieci RJ45
  Rysunek 1. Port RJ45
  Adapter USB-C do notebooka z portem RJ45
  Rysunek 2. Adapter USB-C z portem RJ45
 
 • Router szerokopasmowy — służy do połączenia wszystkich komputerów w sieć. Umożliwia także dostęp do Internetu (gdy użytkownik ma tylko jeden komputer, router nie jest potrzebny, ponieważ można połączyć się bezpośrednio z modemem od dostawcy szerokopasmowych usług internetowych).
 
 • Dostawca szerokopasmowych usług internetowych (ISP) — dostęp do Internetu oferują zwykle firmy telekomunikacyjne (korzystające z łącz DSL) i operatorzy telewizji kablowej.

 

 1. Dostawca szerokopasmowych usług internetowych (ISP) zainstaluje modem szerokopasmowy w domu użytkownika lub w miejscu jego pracy. Może on także wysłać zestaw do samodzielnej instalacji.
  UWAGI:
  • Podczas samodzielnej instalacji modemu szerokopasmowego należy postępować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami lub skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Bardzo możliwe, że kontakt z dostawcą szerokopasmowych usług internetowych będzie konieczny, aby skonfigurować nazwę użytkownika i hasło (podczas korzystania z łącza DSL) lub zarejestrować modem szerokopasmowy (podczas korzystania z kabla).
  • Proces instalacji zostanie zakończony, jeśli nie korzystasz z routera szerokopasmowego.

Sprawdź następujące instrukcje konfiguracji sieci przewodowej dla routera szerokopasmowego.

 1. Po zakończeniu konfiguracji modemu szerokopasmowego odłącz kabel sieciowy lub kabel USB łączący go z komputerem.
   
 2. Wyłącz modem szerokopasmowy na przynajmniej 3 minuty (jest to konieczne, aby modem mógł później zidentyfikować router szerokopasmowy).
   
 3. Po upływie przynajmniej 3 minut podłącz kabel sieciowy do routera szerokopasmowego i uruchom ponownie modem szerokopasmowy.
   
 4. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do routera szerokopasmowego, aby uzyskać instrukcje instalacji.
  UWAGA: aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji routera szerokopasmowego, należy zapoznać się z witryną producenta (Tabela 1).
   
  Łącze do witryny internetowej producenta
  Linksys Łącze zewnętrzne
   
  D-Link Łącze zewnętrzne
   
  Netgear Łącze zewnętrzne
   
  Belkin Łącze zewnętrzne
   
  Apple Łącze zewnętrzne
   
  SMC  Łącze zewnętrzne
   
  TRENDnet Łącze zewnętrzne
   
  TP-Link Łącze zewnętrzne
   
  Cisco Łącze zewnętrzne
   
  Ubiquiti Łącze zewnętrzne
   
  Tabela 1: Witryny internetowe najczęściej spotykanych routerów bezprzewodowych

 

 1. Podłącz kabel sieciowy do gniazda RJ45 w komputerze (Rysunek 1) lub do gniazda RJ45 w adapterze USB-C (Rysunek 2), a drugi jego koniec podłącz do portu LAN w modemie lub routerze szerokopasmowym.
  UWAGA: zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Instrukcje i dokumentacje produktu firmy Dell, aby uzyskać instrukcję obsługi komputera, która pomoże określić położenie złącza RJ45 lub portu USB-C w komputerze.
  Port sieci RJ45
  Rysunek 1. Port RJ45
  Adapter USB-C do notebooka z portem RJ45
  Rysunek 2. Adapter USB-C z portem RJ45

 

 


 1. Spróbuj użyć sprawdzonego kabla sieciowego (jeśli taki posiadasz) i upewnij się, że oba końce kabla tkwią pewnie w gniazdkach komputera i routera lub modemu szerokopasmowego.
 2. Uruchamianie procedury rozwiązywania problemów z siecią
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu wyszukiwania w prawej górnej części okna wpisz network troubleshooter
  3. Dotknij lub kliknij Znajdź i rozwiąż problemy z siecią (panel sterowania) na liście wyników.
  4. Dotknij lub kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 3. Wyłącz i włącz ponownie wszystkie urządzenia w sieci i zsynchronizuj je; więcej informacji zawiera zakładka Wyłączanie i ponowne włączanie wszystkich urządzeń w sieci.
 4. Uruchom aplikację Dell SupportAssist Optimize Network.
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu wyszukiwania wpisz supportassist.
  3. Dotknij lub kliknij SupportAssist (aplikacja komputerowa).
   UWAGA: Jeśli aplikacja SupportAssist nie jest wyświetlana na liście aplikacji, konieczne jest jej pobranie na komputer, na którym wystąpił dany problem (jeśli to możliwe), lub na nośnik pamięci masowej USB na innym urządzeniu, które ma połączenie z Internetem. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów. Konieczne może być wprowadzenie kodu serwisowego lub kod usług ekspresowych albo wybranie modelu komputera z listy.

  4. Dotknij strzałki w dół lub ją kliknij w dolnej części okna SupportAssist.
  5. Dotknij lub kliknij opcję Uruchom w obszarze Optymalizacja sieci.
  6. Po zakończeniu optymalizacji sieci dotknij karty Historia lub kliknij ją.
  7. Dotknij najnowszej listy funkcji Optymalizuj sieć (ręcznie) lub kliknij ją, aby zapoznać się z wynikami.

 5. Upewnij się, że zainstalowane są najnowsze sterowniki karty sieciowej, system BIOS oraz oprogramowanie wewnętrzne routera.
  UWAGA: jeśli dane urządzenie nie ma dostępu do Internetu i nie możesz pobrać sterownika ani systemu BIOS, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby pobrać sterownik:
  • Skorzystaj z innego urządzenia, które jest połączone z siecią bezprzewodową, aby pobrać sterownik i użyj napędu USB, aby przenieść sterownik na dane urządzenie.
  • W przypadku tabletu można skorzystać z kabla USB dołączonego do tabletu i skopiować sterownik na tablet, a następnie na urządzenie, które nie jest połączone z internetem.
   
 6. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania najnowszych sterowników karty sieciowej, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania.
  UWAGI:
  • Sterowniki karty sieciowej są wymienione w kategorii Sieć, Ethernet i łączność bezprzewodowa.
  • Aby ustalić, która karta sieciowa jest zainstalowana w komputerze, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell What Parts Are In My Dell System?
 7. Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne routera szerokopasmowego do najnowszej dostępnej wersji. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z routerem lub uzyskać u producenta urządzenia; łącza podano w Tabeli 1.
  Łącze do witryny internetowej producenta
  Linksys Łącze zewnętrzne
   
  D-Link Łącze zewnętrzne
   
  Netgear Łącze zewnętrzne
   
  Belkin Łącze zewnętrzne
   
  Apple Łącze zewnętrzne
   
  SMC  Łącze zewnętrzne
   
  TRENDnet Łącze zewnętrzne
   
  TP-Link Łącze zewnętrzne
   
  Cisco Łącze zewnętrzne
   
  Ubiquiti Łącze zewnętrzne
   
  Tabela 1: Witryny internetowe najczęściej spotykanych routerów bezprzewodowych
 8. Upewnij się, że karta sieciowa działa z pełną przepustowością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zakładką Konfiguracja ustawień karty sieciowej w celu zapewnienia jej optymalnego działania.
 9. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów podczas łączenia się z Internetem znajduje się w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym w systemie Windows 10. Przydadzą się one przy bardziej zaawansowanym rozwiązywaniu problemów, takim jak resetowanie stosu TCP/IP. Łącze zewnętrzne
 10. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów z działaniem portu Ethernet, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Przewodowa karta sieciowa nadal nie może uzyskać połączenia.
 11. Przeczytaj jeden z następujących artykułów, odpowiedni dla przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze.
 12. Jeśli poniższe kroki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, to może być on spowodowany uszkodzeniem systemu operacyjnego komputera. Aby dowiedzieć się, jak naprawić uszkodzenie, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Resetowanie lub ponowna instalacja systemu Windows 10.

 

 

 1. Odłącz zasilanie modemu szerokopasmowego na co najmniej 3 minuty.
 2. Wyłącz wszystkie komputery podłączone do sieci.
 3. Odłącz zasilanie od routera bezprzewodowego.
 4. Sprawdź, czy modem szerokopasmowy jest połączony za pomocą kabla sieciowego z portem sieci Internet lub WAN routera bezprzewodowego.
 5. Upewnij się, że do modemu szerokopasmowego nie są podłączone żadne kable USB ani kable szeregowe.
 6. Podłącz zasilanie do modemu szerokopasmowego. Odczekaj co najmniej 2 minuty na zainicjalizowanie modemu szerokopasmowego.
  (Jeśli modem nie ustanowi połączenia internetowego, odłącz go. Odczekaj co najmniej 5 minut, a następnie ponownie podłącz modem).
 7. Podłącz zasilanie do routera bezprzewodowego. Odczekaj co najmniej 2 minuty na zainicjalizowanie routera.
 8. Włącz komputer i spróbuj uzyskać połączenie z Internetem.
  UWAGA: jeśli nadal nie możesz połączyć się z Internetem, sprawdź, czy inne komputery są w stanie się połączyć lub podłącz komputer za pomocą kabla sieciowego bezpośrednio do routera (jeśli to możliwe). Gdy żaden inny komputer lub ten podłączony bezpośrednio do routera nie może połączyć się z Internetem, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP) lub z producentem danego routera.

 9. Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie braku dostępu do Internetu, a następnie przejdź do Kroku 4.

 

Aby określić, która przewodowa karta sieciowa jest zainstalowana na komputerze i skonfigurować ustawienia karty sieciowej w celu uzyskania optymalnej wydajności, wykonaj następujące czynności.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu Wyszukaj wpisz menedżer urządzeń.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania).
 4. W oknie Menedżera urządzeń kliknij strzałkę znajdującą się obok opcji Karty sieciowe.
 5. Dwukrotnie dotknij żądanych kart sieciowych (widocznych jako Ethernet) lub dwukrotnie je kliknij.
 6. Kliknij kartę Zaawansowane.
 7. Kliknij w polu Właściwości opcję Prędkość i tryb dwustronny, a następnie wybierz opcję Autonegocjowanie z menu rozwijanego.
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.
 10. Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie braku dostępu do Internetu, a następnie przejdź do Kroku 7.
UWAGI:
 • Jeśli karta Ethernet nie znajduje się na liście, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania (sekcja Jak pobrać i zainstalować sterownik urządzenia?), który zawiera informacje na temat pobierania sterowników karty sieciowej zainstalowanej w komputerze.
 • Sterowniki karty sieciowej są wymienione w kategorii Sieć, Ethernet i łączność bezprzewodowa.

 

 

Grupa domowa została usunięta z systemu Windows 10 (wersja 1803). Więcej informacji i alternatywne metody udostępniania plików i drukarek można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Microsoft Grupa domowa usunięta z systemu Windows 10 (wersja 1803). Łącze zewnętrzne

Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Microsoft Udostępnianie plików w sieci w systemie Windows. Łącze zewnętrzne

 

 1. W polu Wyszukaj wpisz „rozwiązywanie problemów
   
 2. Dotknij lub kliknij Rozwiązywanie problemów — ustawienia (Ustawienia systemowe).
   
 3. Dotknij lub kliknij Inne narzędzia do rozwiązywania problemów lub Dodatkowe narzędzia do rozwiązywania problemów.
   
 4. Przewiń stronę w dół do momentu wyświetlenia pozycji Udostępnij foldery.
   
 5. Dotknij lub kliknij pozycję Udostępnij foldery.
   
 6. Dotknij lub kliknij Uruchom lub Uruchom rozwiązywanie problemów i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

 

OneDrive to darmowa pamięć internetowa dostępna wraz z kontem Microsoft. Możesz w niej zapisywać pliki, a dostęp do nich masz z dowolnego komputera osobistego, tabletu lub telefonu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Microsoft dotyczącym synchronizacji plików z OneDrive w systemie Windows.Łącze zewnętrzne

Cause

Nie dotyczy

Resolution

Nie dotyczy

Article Properties


Affected Product
Desktops & All-in-Ones, Laptops, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252 , Inspiron 3268, Inspiron 3655, Inspiron 3656, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 5290, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050, OptiPlex 3060, OptiPlex 5050, OptiPlex 5060, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050, OptiPlex 7060, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3668, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920 ...
Last Published Date

22 Feb 2023

Version

11

Article Type

Solution