Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Rozwiązywanie problemów z funkcją SMART kontrolera RAID Dell PowerEdge™ (PERC)

Summary: Technologia samodzielnego monitorowania i raportowania (SMART Technology) monitoruje stan dysku.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Podsumowanie artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z błędami SMART w kontrolerze RAID Dell PowerEdge



 

Zagadnienie 1:

Jeśli dostępny jest dysk dodatkowy, po wymuszeniu przejścia w tryb offline dysku rozpocznie się odtwarzanie przy użyciu dysku nadmiarowego. Błędy SMART Jeśli dostępny jest dysk dodatkowy, odtwarzanie rozpoczyna się od dysku zapasowego po wymuszeniu przejścia w tryb offline dysku.
Technologia smart (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) monitoruje wewnętrzną wydajność wszystkich silników, głowic i fizycznych elementów elektronicznych dysków w celu wykrycia przewidywalnych awarii dysków fizycznych. Funkcja SMART pomaga monitorować wydajność i niezawodność dysku fizycznego.

Dyski fizyczne zgodne ze standardem SMART mają atrybuty, dla których dane (wartości) mogą być monitorowane w celu identyfikacji zmian wartości i określenia, czy wartości znajdują się w limitach progowych. Wiele awarii mechanicznych i elektrycznych wykazuje pewien spadek wydajności przed awarią.

Awaria SMART jest również określana jako przewidywana awaria. Istnieje wiele czynników, które odnoszą się do przewidywanych awarii dysku fizycznego, takich jak awaria łożysk, wadliwa głowica odczytu/zapisu oraz zmiany w szybkości obrotowej. Istnieją również czynniki związane z awarią powierzchni odczytu/zapisu, takie jak wskaźnik błędów wyszukiwania i nadmierna liczba uszkodzonych sektorów. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
 
 

Zagadnienie 2:

Diody LED stanu nośnika napędu
 1. Migająca zielona/bursztynowa (zielona wł. 500 ms/bursztynowa wł. 500 ms, wył. 1000 ms) 
 2. Wymień dysk na nowy o równej lub większej pojemności. Wykonaj operację wymiany elementu. Operacja Replace Member (Wymień element) umożliwia skopiowanie danych ze źródłowego dysku fizycznego dysku wirtualnego na docelowy dysk fizyczny, który nie należy do dysku wirtualnego.

 

Zagadnienie 3: Wykryto błąd SMART na dysku fizycznym w nadmiarowym dysku wirtualnym

Wykonaj następujące czynności:  

 1. Wymuś przejście dysku fizycznego w tryb offline.
 2. Wymień dysk na nowy o równej lub większej pojemności. Wykonaj operację wymiany elementu. Operacja Replace Member (Wymień element) umożliwia skopiowanie danych ze źródłowego dysku fizycznego dysku wirtualnego na docelowy dysk fizyczny, który nie należy do dysku wirtualnego.  
Uwaga: Jeśli dostępny jest dysk dodatkowy, po wymuszeniu przejścia w tryb offline dysku rozpocznie się odtwarzanie przy użyciu dysku nadmiarowego.
 
 

Zagadnienie 4:

Wykryto błąd SMART na dysku fizycznym w nienadmiarowym dysku wirtualnym.

Wykonaj następujące czynności: 
 1. Wykonaj kopie zapasową swoich danych.
 2. Użyj operacji Replace Member (Wymień element) lub skonfiguruj globalny dysk nadmiarowy, aby wymienić dysk automatycznie.
 3. Wymień uszkodzony dysk fizyczny na nowy dysk fizyczny o równej lub większej pojemności.
 4. Przywróć dane z kopii zapasowej.

 

Zagadnienie 5:

Podczas sprawdzania spójności (CC) występuje błąd SMART.


Określ, w jaki sposób operacja CC musi być wykonywana w przypadku napotkania błędu SMART. Istnieją dwa ustawienia, Yes i No. Ustawienie No to ustawienie domyślne, które umożliwia dalszą pracę CC po napotkaniu pierwszego błędu. Ustawienie Yes (Tak) anuluje CC po napotkaniu pierwszego błędu. W przypadku napotkania błędów podczas pracy CC generowane są zdarzenia w obszarze Event Log.
 



Więcej informacji na temat wymiany dysku i zarządzania dyskiem można znaleźć w samouczkach dotyczących serwerów PowerEdge: Dyski fizyczne i kontroler RAID (PERC) na serwerach  
 
Cause
-
Resolution
-
 

 

Article Properties


Affected Product

Servers

Last Published Date

27 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution