Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Felsökning av SMART-fel på en Dell PowerEdge™ RAID-styrenhet (PERC)

Summary: SMART-funktionen (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) övervakar enhetens tillstånd.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Artikelsammanfattning: Den här artikeln innehåller information om hur du felsöker SMART-fel på en Dell PowerEdge RAID-styrenhet 

Problem 1:

Om det finns en reservenhet startar omkonfigurationen när enheten tvingas offline. SMART-fel Om det finns en reservenhet startar omkonfigurationen när enheten tvingas offline.
SMART-funktionen (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) övervakar interna prestanda för alla motorer, huvuden och elektronik i fysiska diskar för att upptäcka förutsägbara fel på fysiska diskar. SMART-funktionen hjälper till att övervaka fysiska diskars prestanda och tillförlitlighet.

SMART-kompatibla fysiska diskar har attribut för vilka data (värden) kan övervakas för att identifiera ändringar i värden och avgöra om värdena ligger inom tröskelvärdena. Många mekaniska och elektriska fel uppvisar vissa försämrade prestanda före fel.

Ett SMART-fel kallas även ett förutsägbart fel. Det finns flera faktorer som avser förutsägbara fysiska diskfel, till exempel ett lagerfel, ett skadat läs-/skrivhuvud eller förändringar i hastigheten. Det finns även faktorer som är relaterade till fel på läs-/skrivytan, t.ex. sökfelfrekvens och mycket skadade sektorer. Om du vill ha mer information klickar du (här).
 
 

Problem 2:

Statuslampor för diskhållaren
 1. Blinkar grönt/gult (grön På 500 ms/Gul På 500 ms, Av 1 000 ms) 
 2. Byt ut den mot en ny fysisk disk med likvärdig eller högre kapacitet. Utför åtgärden Replace Member (ersätt medlem). Med åtgärden Replace Member (Ersätt medlem) kan du kopiera data från en fysisk källdisk i en virtuell disk till en fysisk måldisk som inte ingår i den virtuella disken.

 

Problem 3: Ett SMART-fel hittas på en fysisk disk i en redundant virtuell disk

Utför följande steg:  

 1. Tvinga den fysiska disken offline.
 2. Byt ut den mot en ny fysisk disk med likvärdig eller högre kapacitet. Utför åtgärden Replace Member (ersätt medlem). Med åtgärden Replace Member (Ersätt medlem) kan du kopiera data från en fysisk källdisk i en virtuell disk till en fysisk måldisk som inte ingår i den virtuella disken.  
Obs! Om det finns en reservenhet startar omkonfigurationen när enheten tvingas offline.
 
 

Problem 4:

Ett SMART-fel hittas på en fysisk disk i en virtuell disk som inte ärredundant.

Utför följande steg: 
 1. Säkerhetskopiera dina data.
 2. Använd Replace Member (ersätt medlem) eller konfigurera en global reservenhet för att ersätta disken automatiskt.
 3. Byt ut den påverkade fysiska disken mot en ny fysisk disk med likvärdig eller högre kapacitet.
 4. Återställ från säkerhetskopia.

 

Problem 5:

Ett SMART-fel inträffar under en konsekvenskontroll (CC).


Ange hur CC-åtgärden måste utföras när ett SMART-fel påträffas. Det finns två inställningar, Yes (ja) och No (nej). No (nej) är standardinställningen och tillåter att CC fortsätter när det första felet påträffas. Inställningen Yes (ja) avbryter CC när det första felet påträffas. Händelser genereras i Event Log (händelseloggen) när fel påträffas under CC.
 Mer information om byte av disk och hur du hanterar en disk finns i självstudiekurserna för PowerEdge: Fysiska diskar och RAID-styrenhet (PERC) på servrar  
 
Cause
-
Resolution
-
 

 

Article Properties


Affected Product

Servers

Last Published Date

27 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution