Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Postup odstraňování problémů s chybami SMART u řadiče Dell PowerEdge™ RAID (PERC)

Summary: Funkce Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART) monitoruje stav disku.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Shrnutí článku: Tento článek obsahuje informace o odstraňování problémů s chybami SMART u řadiče Dell PowerEdge RAID 

Problém 1:

Pokud je přítomna opravná jednotka „hot spare“, po vynucení stavu offline jednotky bude opětovné vytvoření zahájeno opravnou jednotkou. Chyby SMART Pokud je přítomna opravná jednotka "hot spare", po vynucení stavu offline jednotky bude opětovné vytvoření zahájeno opravnou jednotkou.
Funkce Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART) monitoruje interní výkon všech motorů, hlav a elektroniky fyzických disků a zjišťuje předvídatelné závady fyzických disků. Funkce SMART pomáhá monitorovat výkon a spolehlivost fyzických disků.

Fyzické disky kompatibilní s technologií SMART mají atributy, u kterých lze sledovat data (hodnoty), které identifikují změny hodnot a určují, zda jsou hodnoty v mezích prahových hodnot. U řady mechanických a elektrických závad dochází před selháním ke snížení výkonu.

Selhání SMART se také označuje jako předvídané selhání. Existuje řada faktorů, které souvisejí s předvídanými vadami fyzických disků, jako je selhání ložiska, porucha hlavy pro čtení/zápis a změny v rychlosti otáčení. Existují také faktory, které souvisejí se selháním povrchu čtení/zápisu, jako je počet chyb vyhledávání a nadměrné množství chybných sektorů. Další informace získáte kliknutím (sem).
 
 

Problém 2:

Kontrolky LED stavu nosiče jednotky
 1. Bliká zeleně/žlutě (svítí zeleně 500 ms/svítí žlutě 500 ms, nesvítí 1 000 ms) 
 2. Nahraďte jej novým fyzickým diskem se stejnou nebo vyšší kapacitou. Proveďte operaci výměny člena. Operace výměny člena umožňuje zkopírovat data ze zdrojového fyzického disku virtuálního disku na cílový fyzický disk, který není součástí virtuálního disku.

 

Problém 3: Na fyzickém disku v redundantním virtuálním disku je zjištěna chyba

SMART. Proveďte následující kroky:  

 1. Proveďte vynucení stavu offline fyzického disku.
 2. Nahraďte jej novým fyzickým diskem se stejnou nebo vyšší kapacitou. Proveďte operaci výměny člena. Operace výměny člena umožňuje zkopírovat data ze zdrojového fyzického disku virtuálního disku na cílový fyzický disk, který není součástí virtuálního disku.  
Poznámka: Pokud je přítomna opravná jednotka „hot spare“, po vynucení stavu offline jednotky bude opětovné vytvoření zahájeno opravnou jednotkou.
 
 

Problém 4:

Na fyzickém disku v neredundantním virtuálním disku je zjištěna chyba SMART.

Proveďte následující kroky: 
 1. Zálohujte svá data.
 2. Pomocí výměny člena nebo nastavení globální opravné jednotky použitelné za provozu automaticky vyměňte disk.
 3. Nahraďte zasažený fyzický disk novým fyzickým diskem se stejnou nebo vyšší kapacitou.
 4. Proveďte obnovení ze zálohy.

 

Problém 5:

Během kontroly konzistence (CC) dojde k chybě SMART.


Specifikuje, jak se musí provést operace cc při zjištění chyby SMART. K dispozici jsou dvě nastavení, Yes a No. No je výchozí nastavení a umožňuje pokračování kontroly konzistence při zjištění první chyby. Nastavení Yes (Ano) zruší konzistenci při zobrazení první chyby. Při zjištění chyb během kontroly konzistence se generují události v protokolu událostí.
 Další informace o výměně disku a o tom, jak spravovat disk, naleznete v výukových programech pro servery PowerEdge: Fyzické disky a řadič RAID (PERC) na serverech  
 
Cause
-
Resolution
-
 

 

Article Properties


Affected Product

Servers

Last Published Date

27 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution