Nastavení více monitorů

Summary: Tento článek obsahuje informace o různých konektorech používaných při nastavení monitorů a průvodce pro jednotlivé operační systémy týkající se nastavení duálních či více monitorů See more

Article Content


Symptoms

Po připojení dalšího monitoru k počítači Dell systém Windows monitor automaticky rozpozná a zobrazí plochu počítače. Poté můžete zvolit, jak se má zobrazit obrazovka plochy, a upravit nastavení zobrazení, jako je styl zobrazení – režim klonované či rozšířené plochy, zobrazení plochy pouze první či druhé obrazovce, nastavení rozlišení obrazovky a barevnou hloubku. Systém Microsoft Windows 7 a vyšší podporují nastavení více monitorů, které pomáhají zvýšit produktivitu.

Cause
POZNÁMKA: Podrobné pokyny k nastavení monitoru Dell naleznete v uživatelské příručce k monitoru. U monitorů jiných výrobců než Dell si přečtěte uživatelskou příručku k monitoru, která je k dispozici na webových stránkách výrobce.
Resolution

Je důležité zajistit, aby videoport na vašem počítači odpovídal dostupnému videoportu na monitoru, jako je například VGA, DVI, HDMI nebo DisplayPort (DP). Připojte počítač k monitoru nebo jinému zobrazovacímu zařízení, jako je například projektor nebo televizor, pomocí kompatibilního kabelu. Tento kabel by měl dodat výrobce monitoru.

Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak připojit monitor k počítači.

Další informace o různých portech počítače naleznete v článku znalostní databáze Dell Průvodce externími porty a konektory na počítači Dell.

Zpět na začátek

Určete typ videokonektorů, které jsou k dispozici na vašem počítači a monitorech. Počet videokonektorů závisí na typu grafické karty nainstalované v počítači. Většina grafických karet ve stolním počítači může podporovat dva nebo více monitorů v závislosti na specifikacích grafické karty a počítače. Notebooky však mohou podporovat maximálně dva monitory v závislosti na specifikacích počítače. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak připojit monitor k počítači.

POZNÁMKA: Chcete-li identifikovat videokonektory dostupné v počítači a monitoru, vyhledejte informace v uživatelské příručce k počítači a monitoru.

Po bezpečném připojení kabelů by měl počítač automaticky zjistit připojené monitory a zobrazit na nich obrazovku plochy. Nyní můžete vybrat styl zobrazení, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Systém Microsoft Windows nabízí více možností stylu zobrazení plochy na více monitorech, které jsou připojené k počítači.

 1. Jenom obrazovka počítače – Použije pouze monitor 1 a na monitoru 2 nic nezobrazí. Druhý monitor je ignorován a použije se pouze primární monitor počítače.
 2. Duplikovat (také nazýváno jako Režim klonování) – Zobrazí celou plochu na obou monitorech. Druhý nebo další monitor zrcadlí primární monitor.
 3. Rozšířit – Roztáhne pracovní plochu přes dva monitory. Obrazovka pracovní plochy vašeho počítače se rozšíří na všechny zjištěné monitory a umožňuje zobrazit plochu přes všechny monitory.
 4. Jenom druhá obrazovka – Použije pouze monitor 2 a na monitoru 1 nic nezobrazí. Primární monitor se deaktivuje a použije se pouze druhý monitor.
POZNÁMKA: Pokud k notebooku Dell připojíte druhý monitor, výchozí styl zobrazení se nastaví na možnost Duplikovat.
Pokud druhý monitor připojíte ke stolnímu počítači Dell, výchozí styl zobrazení se nastaví na možnost Rozšířit.
 
Jak lze změnit nastavení zobrazení či obrazu v systému Microsoft Windows?

Chcete-li zjistit, jak změnit rozlišení obrazovky, upravit obnovovací frekvenci a změnit velikost textu a ikon, přejděte na níže uvedené články znalostní databáze Dell pro operační systém nainstalovaný ve vašem počítači:

Zpět na začátek

Dokovací stanice nebo replikátor portů nabízí zjednodušený způsob připojení více periferních zařízení, jako je klávesnice, myš, tiskárna, externí pevné disky a jeden nebo více externích monitorů, k notebooku, který má obvykle omezený počet portů pro připojení.

Většina dokovacích stanic nebo replikátorů portů je vybavena videoporty pro připojení dvou nebo více externích monitorů a připojení je podobné jako připojení počítače k monitoru, potřebujete mít ty správné kabely. Dokovací stanice nebo replikátor portů po připojení k notebooku umožňují vypnout jeho displej LCD a místo něj používat externí monitory.

Poznámky:
 • Než začnete, podívejte se do dokumentace k dokovací stanici Dell a k monitorům, abyste zjistili, která připojení mají společná, například VGA, HDMI, Mini DisplayPort nebo DisplayPort (DP) (obrázek 1), a zda váš monitor podporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST).
 • Pokud budete vědět, zda monitory podporují funkci MST, zjistíte, zda je možné monitory propojit pomocí kabelů DisplayPort nebo zda je třeba použít dva různé typy videokabelů.
 • Pokud víte, která připojení mají společná a zda váš monitor podporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), je třeba pro připojení doku k monitorům pořídit potřebné kabely.
 • Článek znalostní databáze Dell Příručka k dokovacím stanicím Dell obsahuje informace, které vám pomohou určit typ vašeho doku.
 • Další informace o tom, jak získat příručky, najdete v článku znalostní databáze Dell Příručky a dokumentace pro produkt Dell.

Obrázek 1: Videoporty
Číselné indexy na obrázku nahoře:
Popisek1 Konektor VGA
Popisek2 Konektor HDMI
Popisek3 Konektor Mini DisplayPort
Popisek4 Konektor DisplayPort
 1. Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, doporučujeme do počítače nainstalovat nejnovější ovladače.
  Poznámka: Používáním aplikace SupportAssist budete mít zajištěny automatické aktualizace počítače. Další informace o aplikaci SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety.

 2. Přesvědčte se, zda v počítači běží systém Windows s nejnovějšími aktualizacemi. Přejděte na webovou stránku Windows Update a ujistěte se, zda je počítač plně aktualizován.Externí odkaz
 3. V závislosti na monitorech a jejich funkcích budete máte dvě možnosti, jak je uvedeno výše.
  • Pokud váš monitor podporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), proveďte následující kroky.
   1. Pomocí správného kabelu připojte dok ke vstupu DisplayPort na prvním monitoru (obrázek 2).
   2. Pomocí dalšího kabelu připojte výstup DisplayPort na prvním monitoru ke vstupu DisplayPort na druhém monitoru (obrázek 2).
    Poznámka: Chcete-li zapojit do řetězce více než dva monitory, postupujte podle podobného pořadí: První monitor připojte ke druhému, druhý monitor ke třetímu atd.

    Obrázek 2: Připojení monitorů pomocí videokabelů DisplayPort
   3. Pomocí nabídky OSD (On-Screen Display) monitoru nastavte funkci MST na hodnotu On. (obrázek 3).

    Obrázek 3: Příklad nabídky OSD (On-Screen Display) (pouze v angličtině)
    Poznámka: Další informace naleznete v uživatelské příručce monitoru.
   4. Ujistěte se, že poslední monitor v řetězci má funkci MST nastavenou na hodnotu Disabled.
    
  • Pokud váš monitor nepodporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), proveďte následující kroky.
   1. Připojte kabel videa z doku k prvnímu monitoru, který má odpovídající připojení (obrázek 4).
   2. Připojte videokabel z doku ke druhému monitoru, který má odpovídající připojení (obrázek 4).

    Obrázek 4: Připojení monitorů pomocí různých druhů videokabelů
    Poznámka: Obrázek 4 ukazuje příklad uspořádání videokabelů tak, aby odpovídaly typu připojení doku k monitorům.
  Zpět na začátek

Bezdrátové monitory Dell umožňují prostřednictvím rozhraní Wi-Fi Direct zobrazovat obraz z notebooků se systémem Windows a smartphonů nebo tabletů se systémem Android a funkcí Miracast. Po připojení notebooku, smartphonu nebo tabletu k bezdrátovému monitoru Dell můžete pro ovládání zařízení používat myš a klávesnici připojené k monitoru.

Plochu systému Windows můžete bezdrátově duplikovat nebo rozšířit na jeden z těchto monitorů a zároveň připojit tablet nebo smartphone se systémem Android 5.0 (nebo vyšším) prostřednictvím Wi-Fi a funkce Dual Cast.

Informace o nastavení bezdrátového monitoru Dell a odstraňování problémů s ním spojených naleznete v článku znalostní databáze Dell Příručka k bezdrátovým monitorům Dell.

Zpět na začátek

Nejnovější televizory a počítače nabízejí širokou škálu možností připojení obrazu. Zkontrolujte, že videoport na vašem počítači odpovídá dostupnému videoportu na televizoru, jako je například VGA, DVI nebo HDMI.

Připojení počítače Dell k televizoru

 1. Připojte televizor k počítači pomocí kompatibilního kabelu.
 2. Zapněte televizor.
 3. Změňte zdroj videovstupu na televizoru tak, aby odpovídal připojení zdroje videa z počítače (HDMI, VGA – někdy označen jako PC, DVI atd.)
 4. Zapněte počítač.

Pokud se při pokusu o připojení počítače k televizoru vyskytne problém:

 1. Televizor zapněte ještě před počítačem.
 2. Zkontrolujte, zda je na televizoru vybrán správný zdroj videovstupu.
 3. Připojení koaxiálního kabelu nebo kabelu S-Video nepodporuje vyšší rozlišení. Nastavte rozlišení na 800 x 600 nebo menší.
 4. Některé televizory mohou vyžadovat úpravu poměru stran obrazovky, aby bylo dosaženo nejlepšího možného škálování a rozlišení.
 5. U některých televizorů může být nutné je nastavit jako primární displej. Změňte nastavení zobrazení v systému Microsoft Windows a restartujte počítač.
Zpět na začátek

Systémy Microsoft Windows 10, 8, 8.1 a 7 podporují nastavení dvou nebo více monitorů. Pokud se setkáte s problémy při nastavení více monitorů, jako je prázdná nebo černá obrazovka, nepřítomnost signálu monitoru, problémy s rozlišením atd., přečtěte si článek znalostní databáze Dell Odstraňování problémů s více monitory u počítačů Dell.

Zpět na začátek

Pokud se v počítači Dell po upgradu na systém Microsoft Windows 10 u více monitorů vyskytl problém se zobrazením či obrazem:

 1. Odinstalujte ovladač grafické karty.
 2. Aktualizujte systém BIOS počítače.
 3. Stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač grafické karty.
 4. Restartujte počítač.
POZNÁMKA:
Informace o tom, jak stáhnout a nainstalovat ovladač, najdete v článku znalostní databáze Dell Ovladače a soubory ke stažení – Často kladené dotazy.
Informace o aktualizaci systému BIOS v počítači Dell naleznete v článku znalostní databáze Dell Příručka k systému BIOS společnosti Dell.
Zpět na začátek
Additional Information

SLN129825_en_US__5Monitors Další informace a podporu pro monitor, notebook nebo tablet Dell naleznete na stránkách podpory monitorů Dell.

Videos

How to Setup Two Monitors (Official Dell Tech Support)

Duration: 01:37
Closed captions: English only

Article Properties


Affected Product

Alienware Aurora, Alienware Aurora Ryzen Edition R10, Desktops & All-in-Ones, Alienware, G Series, Monitors & Accessories, Projectors & Accessories, Laptops, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Dell G3 3579 Alienware Aurora, Alienware Aurora Ryzen Edition R10, Desktops & All-in-Ones, Alienware, G Series, Monitors & Accessories, Projectors & Accessories, Laptops, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Dell G3 3579, Dell G7 15 7588, Dell G3 3779 See more

Last Published Date

01 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters