Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Nastavení dvou a více monitorů

Summary: Zjistěte, jak v systému Windows nastavit dva nebo více monitorů.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Když k počítači Dell připojíte více monitorů, systém Windows monitor automaticky rozpozná a zobrazí plochu počítače. Poté můžete vybrat způsob zobrazení plochy a upravit nastavení zobrazení, například styl zobrazení, rozlišení obrazovky, barevnou hloubku a další. Nastavení více monitorů podporují systémy Windows 11, 10 nebo Windows 8 či 8.1.

Pokoušíte se použít některou z následujících konfigurací s více monitory? Zjistěte, jak nastavit více monitorů u notebooku nebo stolního počítače.

 • Nastavení se dvěma monitory, dvěma obrazovkami nebo dvěma monitory
 • Nastavení tří monitorů
 • Nastavení čtyř monitorů
POZNÁMKA: Podrobné pokyny k nastavení monitoru Dell naleznete v dokumentaci k monitoru. U monitorů jiných výrobců než Dell si přečtěte dokumentaci k monitoru, která je k dispozici na webových stránkách výrobce zařízení.

Zjistěte, jak připojit monitor k počítači Dell.

Zde je průvodce externími porty a konektory na počítači Dell.

Většina stolních počítačů má videoporty, které lze použít k připojení alespoň dvou externích monitorů. Většina notebooků má alespoň jeden videoport, ale některé notebooky mohou mít i druhý videoport.

POZNÁMKA:
 • Než začnete, podívejte se do dokumentace k počítači a k monitoru, abyste zjistili, která připojení obrazu mají společná, například VGA, HDMI, Mini DisplayPort nebo DisplayPort (DP) (obrázek 1), a zda váš monitor podporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST).
 • Pokud budete vědět, zda monitory podporují funkci MST, zjistíte, zda je možné monitory propojit pomocí kabelů DisplayPort nebo zda je třeba použít dva různé typy videokabelů.
 • Pokud víte, která připojení mají společná a zda váš monitor podporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), je třeba pro připojení monitorům k počítači pořídit potřebné kabely.
 • Viz příručky a dokumentace pro produkt Dell.

Obrázek různých typů videokonektorů na počítači
Obrázek 1: Videoporty

Číselné indexy na obrázku nahoře
Popisek1 Konektor VGA
Popisek2 Konektor HDMI
Popisek3 Konektor Mini DisplayPort
Popisek4 Konektor DisplayPort
 1. Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, doporučujeme do počítače nainstalovat nejnovější ovladače.
  POZNÁMKA: Aplikace SupportAssist pomáhá stáhnout nejnovější ovladače pro váš počítač Dell. Další informace naleznete na stránce SupportAssist.

 2. Přesvědčte se, zda v počítači máte nejnovější aktualizace systému Windows. Přejděte na webovou stránku Windows Update a ujistěte se, že je počítač plně aktualizován. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 3. V závislosti na monitorech a jejich funkcích máte dvě možnosti, jak je uvedeno výše.
  • Pokud váš monitor podporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), proveďte následující kroky.
   1. Pomocí správného kabelu připojte počítač ke vstupu DisplayPort na prvním monitoru (obrázek 2 a 3).
   2. Pomocí dalšího kabelu připojte výstup DisplayPort na prvním monitoru ke vstupu DisplayPort na druhém monitoru (obrázek 2 a 3).
    POZNÁMKA: Chcete-li zapojit do řetězce více než dva monitory, postupujte podle podobného pořadí: První monitor připojte ke druhému, druhý monitor ke třetímu atd.

    Obrázek připojení více monitorů ke stolnímu počítači pomocí funkce DisplayPort MST
    Obrázek 2: Připojení více monitorů ke stolnímu počítači pomocí videokabelů DisplayPort

    Obrázek připojení více monitorů k notebooku pomocí funkce DisplayPort MST
    Obrázek 3: Připojení více monitorů k notebooku pomocí videokabelů DisplayPort

   3. Pomocí nabídky OSD (On-Screen Display) monitoru nastavte funkci MST na hodnotu On (obrázek 4).

    Možnost MST v nabídce OSD monitoru
    Obrázek 4: Příklad nabídky OSD (On-Screen Display) (pouze v angličtině)

    POZNÁMKA: Další informace naleznete v dokumentaci k monitoru Dell.
   4. Ujistěte se, že poslední monitor v řetězci má funkci MST nastavenou na hodnotu Disabled.
    
  • Pokud váš monitor nepodporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), proveďte následující kroky:
   1. Připojte videokabel z počítače k prvnímu monitoru (obrázek 5 a 6).
   2. Připojte videokabel z počítače ke druhému monitoru (obrázek 5 a 6).

    Obrázek připojení více monitorů ke stolnímu počítači pomocí dvou videokabelů
    Obrázek 5: Připojení více monitorů ke stolnímu počítači pomocí různých druhů videokabelů

    Obrázek připojení více monitorů k notebooku pomocí dvou videokabelů
    Obrázek 6: Připojení více monitorů k notebooku pomocí různých druhů videokabelů

    POZNÁMKA: Obrázek 5 a 6 ukazuje příklad uspořádání videokabelů tak, aby odpovídaly typu připojení mezi počítačem a monitory.
   3. Pokud váš počítač podporuje více monitorů, zopakujte krok 2 pro další monitory.

Zpět na začátek

Po připojení monitorů můžete upravit nastavení pro každý z nich.

Uspořádání displejů

Pokud máte více displejů, můžete změnit jejich uspořádání. To je užitečné, pokud chcete, aby vaše displeje vypadaly stejně jako doma nebo v kanceláři. Vyberte a přetáhněte displej na požadované místo v Nastavení zobrazení. Až budete s rozvržením spokojeni, klikněte na možnost Použít. Přesuňte ukazatel myši na různé displeje, abyste zajistili, že vaše nové rozvržení funguje podle očekávání.

Tato možnost se zobrazí, pokud systém Windows rozpozná více než jeden displej. Každý displej je očíslovaný, aby je bylo možné snadněji identifikovat.

Příklad uspořádání monitorů v okně Nastavení zobrazení v systému Windows 11
Obrázek 7: Uspořádání monitorů v okně Nastavení zobrazení.


Výběr primárního displeje

V nastavení více displejů musí být jeden displej nebo monitor nastaven jako primární displej. Primární displej zobrazuje hlavní panel a další hlavní součásti plochy, například čas, ikony na hlavním panelu atd. Chcete-li nastavit primární a sekundární monitor, postupujte následovně:

 1. Stisknutím klávesové zkratky Windows + R otevřete dialogové okno Spustit.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz desk.cpl a stiskněte Enter.
 3. Na panelu Nastavení zobrazení vyberte displej, který chcete použít jako primární.
 4. V části Více obrazovek kliknutím vyberte možnost Nastavit tuto obrazovku jako hlavní.
 5. Klikněte na tlačítko Ponechat změny po zobrazení vyskakovacího dialogového okna.

Nastavení primárního displeje pomocí aplikace Nastavení zobrazení v systému Windows 11
Obrázek 8: Nastavení hlavního displeje pomocí aplikace Nastavení zobrazení v systému Windows 11.


Změna možností zobrazení

Po připojení externích monitorů můžete změnit nastavení jako rozlišení, rozvržení obrazovky a další.

Chcete-li zobrazit dostupná nastavení v systému Windows 11 nebo Windows 10, přejděte do aplikace Nastavení, vyberte možnost Systém a poté vyberte možnost Obrazovka.


Změna orientace

Systém Windows vám doporučí orientaci obrazovky. V systému Windows 11 nebo Windows 10 ji můžete změnit v Nastavení zobrazení v části Měřítko a rozložení výběrem požadované možnosti v části Orientace obrazovky.

POZNÁMKA: Změníte-li orientaci monitoru, budete také muset fyzicky otočit obrazovku. Externí displej můžete například otočit a používat jej na výšku, nikoli na šířku.

Obrázek nastavení měřítka, rozlišení displeje a orientace obrazovky v nastavení zobrazení v systému Windows 11
Obrázek 9: Nastavení měřítka, rozlišení displeje a orientace obrazovky v nastavení zobrazení v systému Windows 11.


Výběr způsobu nebo stylu zobrazení

Po bezpečném připojení kabelů by měl počítač automaticky zjistit připojené monitory a zobrazit na nich obrazovku plochy. Nyní můžete vybrat styl zobrazení, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Systém Windows nabízí více možností stylu zobrazení plochy na více monitorech, které jsou připojené k počítači.

POZNÁMKA: Chcete-li změnit zobrazení na displejích, stiskněte klávesu s logem Windows + P. Máte následující možnosti.
 
Pokud chcete Vyberte možnost
Mít obraz jen na jednom displeji. Jenom obrazovka počítače
Mít stejný obraz na všech displejích. Duplikovat
Zobrazit plochu na více obrazovkách. Při rozšíření zobrazení můžete přesouvat okna mezi jednotlivými obrazovkami. Rozšířit
Mít obraz jen na druhém displeji. Jenom druhá obrazovka
POZNÁMKA: Pokud k notebooku Dell připojíte externí monitor, výchozí styl zobrazení se nastaví na režim Duplikovat. Pokud druhý nebo třetí monitor připojíte ke stolnímu počítači Dell, výchozí styl zobrazení se nastaví na režim Rozšířit.

Potřebujete pomoc se změnou rozlišení obrazovky, úpravou obnovovací frekvence a změnou velikosti písma a ikon?

Zpět na začátek

Dokovací stanice nebo replikátor portů nabízí zjednodušený způsob připojení více zařízení, jako je klávesnice, myš, tiskárna, externí pevné disky a jeden nebo více externích monitorů, k notebooku, který má obvykle omezený počet portů pro připojení.

Většina dokovacích stanic nebo replikátorů portů je vybavena videoporty pro připojení dvou nebo více monitorů a připojení je podobné jako připojení počítače k monitoru. Jen je potřeba mít správné videokabely. Dokovací stanice nebo replikátor portů po připojení k notebooku umožňují vypnout jeho displej LCD a místo něj používat externí monitory.

POZNÁMKA:
 • Než začnete, podívejte se do dokumentace k dokovací stanici Dell a k monitorům, abyste zjistili, která připojení obrazu mají společná, například VGA, HDMI, Mini DisplayPort nebo DisplayPort (DP) (obrázek 10), a zda váš monitor podporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST).
 • Pokud budete vědět, zda monitory podporují funkci MST, zjistíte, zda je možné monitory propojit pomocí kabelů DisplayPort nebo zda je třeba použít dva různé typy videokabelů.
 • Pokud víte, která připojení mají společná a zda váš monitor podporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), je třeba pro připojení doku k monitorům pořídit potřebné kabely.
 • Přečtěte si naši příručku k dokovacím stanicím Dell.
 • Viz příručky a dokumentace pro produkt Dell.

Obrázek různých typů videokonektorů na počítači
Obrázek 10: Videoporty

Číselné indexy na obrázku nahoře
Popisek1 Konektor VGA
Popisek2 Konektor HDMI
Popisek3 Konektor Mini DisplayPort
Popisek4 Konektor DisplayPort
 1. Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, doporučujeme do počítače nainstalovat nejnovější ovladače.
  POZNÁMKA: Aplikace SupportAssist pomáhá stáhnout nejnovější ovladače pro váš počítač Dell. Další informace naleznete na stránce SupportAssist.

 2. Přesvědčte se, zda v počítači máte nejnovější aktualizace systému Windows. Přejděte na webovou stránku Windows Update a ujistěte se, že je počítač plně aktualizován. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 3. V závislosti na monitorech a jejich funkcích máte dvě možnosti, jak je uvedeno výše.
  • Pokud váš monitor podporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), proveďte následující kroky.
   1. Pomocí správného kabelu připojte dok ke vstupu DisplayPort na prvním monitoru (obrázek 11).
   2. Pomocí dalšího kabelu připojte výstup DisplayPort na prvním monitoru ke vstupu DisplayPort na druhém monitoru (obrázek 11).
    POZNÁMKA: Chcete-li zapojit do řetězce více než dva monitory, postupujte podle podobného pořadí: První monitor připojte ke druhému, druhý monitor ke třetímu atd.

    Obrázek připojení více monitorů k dokovací stanici


    Obrázek 11: Připojení monitorů pomocí videokabelů DisplayPort
   3. Pomocí nabídky OSD (On-Screen Display) monitoru nastavte funkci MST na hodnotu On. (obrázek 12)

    Možnost MST v nabídce OSD monitoru
    Obrázek 12: Příklad nabídky OSD (On-Screen Display) (pouze v angličtině)

    POZNÁMKA: Další informace naleznete v dokumentaci k monitoru Dell.
   4. Ujistěte se, že poslední monitor v řetězci má funkci MST nastavenou na hodnotu Disabled.

  • Pokud váš monitor nepodporuje funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), proveďte následující kroky:
   1. Připojte videokabel z dokovací stanice k prvnímu monitoru, který má odpovídající připojení (obrázek 13).
   2. Připojte videokabel z dokovací stanice ke druhému monitoru, který má odpovídající připojení (obrázek 13).

    Obrázek připojení dvou monitorů k dokovací stanici pomocí dvou různých typů videokabelů
    Obrázek 13: Připojení monitorů pomocí různých druhů videokabelů

    POZNÁMKA: Obrázek 13 ukazuje příklad uspořádání videokabelů tak, aby odpovídaly typu připojení doku k monitorům.

Zpět na začátek

Bezdrátové monitory Dell umožňují prostřednictvím rozhraní Wi-Fi Direct zobrazovat obraz z notebooků se systémem Windows a smartphonů nebo tabletů se systémem Android a funkcí Miracast. Po připojení notebooku, smartphonu nebo tabletu k bezdrátovému monitoru Dell můžete pro ovládání zařízení používat myš a klávesnici připojené k monitoru.

Plochu systému Windows můžete bezdrátově duplikovat nebo rozšířit na jeden z těchto monitorů a zároveň připojit tablet nebo smartphone se systémem Android 5.0 (nebo vyšším) prostřednictvím Wi-Fi a funkce Dual Cast.

Přečtěte si naši příručku k bezdrátovým monitorům Dell.

Zpět na začátek

Nejnovější televizory a počítače nabízejí širokou škálu možností připojení obrazu. Zkontrolujte, že videoport na vašem počítači odpovídá dostupnému videoportu na televizoru, jako je například VGA, DVI nebo HDMI.

Připojení počítače Dell k televizoru

 1. Připojte televizor k počítači pomocí kompatibilního kabelu.
 2. Zapněte televizor.
 3. Změňte zdroj videovstupu na televizoru tak, aby odpovídal připojení zdroje obrazu z počítače (HDMI, VGA – někdy označen jako osobní počítač DVI atd.)
 4. Zapněte počítač.

Pokud se při pokusu o připojení počítače k televizoru vyskytne problém:

 1. Televizor zapněte ještě před počítačem.
 2. Zkontrolujte, zda je na televizoru vybrán správný zdroj videovstupu.
 3. Připojení koaxiálního kabelu nebo kabelu S-Video nepodporuje vyšší rozlišení. Nastavte rozlišení na 800 x 600 nebo menší.
 4. Některé televizory mohou vyžadovat úpravu poměru stran obrazovky, aby bylo dosaženo nejlepšího možného škálování a rozlišení.
 5. U některých televizorů může být nutné je nastavit jako primární displej. Změňte nastavení zobrazení v systému Windows a restartujte počítač.

Zpět na začátek

Nastavení dvou nebo více monitorů podporují systémy Windows 11, 10, 8, 8.1 a 7. Pokud se při používání více monitorů setkáte s problémy, jako je prázdná nebo černá obrazovka, monitor nepřijímá signál či problémy s rozlišením, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Odstraňování problémů s více monitory u počítačů Dell.

Zpět na začátek

Pokud se v počítači Dell po upgradu na systém Windows 11 nebo 10 s více monitory vyskytl problém se zobrazením či obrazem:

 1. Odinstalujte ovladač grafické karty.
 2. Aktualizujte systém BIOS počítače.
 3. Stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač grafické karty.
 4. Restartujte počítač.
POZNÁMKA:

Zpět na začátek

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Postup připojení dvou monitorů k počítači

Délka: 1:37
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.


Monitory Další informace a podporu pro monitor, notebook nebo tablet Dell naleznete na stránkách podpory monitorů Dell.

Article Properties


Affected Product
Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, D Series, E Series, Legacy Monitors, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series, UltraSharp (U) Series , G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations ...
Last Published Date

22 May 2024

Version

17

Article Type

How To