Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Kb3033929 wymaga instalacji przed pakietem Dell Update lub systemem BIOS z dell command z systemem Windows 7

Summary: Podczas instalowania pakietu Dell Update lub pakietów systemu BIOS z aplikacji Dell Command na komputerze z systemem Windows 7 należy uruchomić system Microsoft Windows KB3033929.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Brak informacji o objawach.

Cause

Brak informacji o przyczynie.

Resolution


Przed zainstalowaniem pakietu Dell Update Package (DUP) z Witryna pomocy technicznej firmy Dell lub pakietów systemu BIOS generowanych przez oprogramowanie Dell Command | Należy zainstalować aktualizację systemu Microsoft Windows KB3033929 na komputerze z systemem Windows 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa). Poniższe wskazówki zawierają więcej informacji na temat tej aktualizacji, pakietu Dell Update Package (DUP) i pakietów systemu BIOS generowanych przez dell command | Skonfigurować.

Pakiet Dell Update, Dell Command | Konfiguracja — pakiet bios i Microsoft KB3033929

Firma Microsoft opublikowała poniższy poradnik dotyczący zabezpieczeń dla aplikacji działających w systemach operacyjnych Windows 7 i Windows Server 2008, które obsługują algorytm haszujący SHA2: Poradnik na temat zabezpieczeń firmy Microsoft: Dostępność obsługi podpisywania kodu SHA-2 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 10 marca 2015 r.SLN316053_en_US__1iC_External_Link_BD_v1. Zgodnie z poradnikiem dotyczącym zabezpieczeń od 1 lutego 2019 r. pakiet Dell Update Package (DUP) zostanie podpisany tylko za pomocą algorytmu haszującego SHA-2.

Jak ta aktualizacja zabezpieczeń wpływa na pakiet Dell Update Package (DUP) dostępny w witrynie pomocy technicznej firmy Dell lub pakietach systemu BIOS generowanych przez oprogramowanie Dell Command | Skonfigurować

Pakiet Dell Update Package (DUP) zapewnia jednolitą strukturę (obsługę interfejsu użytkownika i interfejsu wiersza poleceń) w celu dostarczania instalatorów zawierających sterowniki, aplikacje, system BIOS i oprogramowanie wewnętrzne klientom komercyjnym i konsumenckim firmy Dell.
Pakiet Dell Update Package (DUP) jest dostępny do pobrania na stronie Witryna pomocy technicznej firmy Dell i wykonywane w różnych katalogach — na przykład w katalogu platformy, katalogu PDK, katalogu aktualizacji Microsoft System Center. Katalogi są wykorzystywane przez pakiet produktów Dell Command, integracje innych firm i program Microsoft System Configuration Manager do dostarczania i instalowania aktualizacji na komputerze firmy Dell. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z pakietu Dell Update, zapoznaj się z następującym odniesieniem: Podręcznik użytkownika pakietów Dell Update.
Do tej pory pakiety Dell Update (DUP) miały podwójny podpis przy użyciu algorytmów haszujących SHA-1 i SHA-2. Od 1 lutego 2019 r. pakiety Dell Update Packages (DUP) są podpisywane tylko za pomocą algorytmu haszującego SHA-2, aby zapewnić większe bezpieczeństwo pakietu Dell Update Package (DUP). Podpisywanie sha-1 jest przestarzałe w pakiecie Dell Update Package (DUP).
Aplikacja Dell Command | Konfiguracja zapewnia możliwość konfiguracji biznesowych komputerów klienckich i umożliwia użytkownikom tworzenie pakietów systemu BIOS (w postaci pliku wykonywalnego) zawierających prawidłowe ustawienia, które mają być stosowane do docelowych komputerów klienckich. Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Dell Command | Skonfiguruj, zapoznaj się z następującym punktem referencyjnym: Aplikacja Dell Command | Konfiguracja podręcznika użytkownika.
Zawartość pakietu Dell Command | Configure — BIOS, w tym pliki binarne — jest podpisywana za pomocą algorytmu haszującego SHA-2.
Zgodnie z zaleceniami firmy Microsoft pakiet KB3033929SLN316053_en_US__1iC_External_Link_BD_v1jest warunkiem wstępnym i musi zostać zainstalowany na komputerze w celu obsługi algorytmu haszującego SHA-2 w komputerach z systemem Windows 7 i Windows Server 2008.
Jeśli nie zainstalowano kb3033929, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: „System Windows nie może zweryfikować wydawcy tego oprogramowania sterownika” podczas próby zainstalowania pliku wykonywalnego DUP pobranego z Witryna pomocy technicznej firmy Dell przy użyciu wiersza poleceń, interfejsu DUP lub programu Dell Command | Konfiguracja — pakiet BIOS (wykonywalny) na komputerach komercyjnych i konsumenckich firmy Dell.
Jeśli na komputerze zainstalowano kartę KB3033929 lub system operacyjny jest inny niż Windows 7 lub Windows Server 2008, ten komunikat o błędzie nie zostanie wyświetlony, a proces instalacji będzie kontynuowany.

Rozwiązanie

Przed przystąpieniem do instalacji pakietu Dell Update lub programu Dell Command | użytkownik końcowy/administrator IT musi upewnić się, że oprogramowanie KB3033929 jest zainstalowane na komputerach komercyjnych i konsumenckich firmy Dell z systemem operacyjnym Windows 7 (32-bitowym lub 64-bitowym) Konfiguracja — pakiet BIOS lub podczas napotkania powyższego błędu i przed ponowną próbą zainstalowania określonego pakietu Dell Update lub aplikacji Dell Command | Konfiguracja — pakiet bios.
Bazę wiedzy można pobrać od firmy Microsoft z następującej witryny, wybierając system operacyjny Windows 7 i architekturę: KB3033929SLN316053_en_US__1iC_External_Link_BD_v1. Ponadto zaleca się uaktualnienie komputera do najnowszej aktualizacji dostępnej przez firmę Microsoft.
UWAGA: Przed zainstalowaniem pakietu Dell Update (DUP) na komputerze z systemem Windows 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) należy również zainstalować aktualizację systemu Microsoft Windows KB2533623. Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, zapoznaj się z instrukcjami podanymi w następującym artykule: Pakiet aktualizacji Microsoft Windows 7 KB2533623 potrzebny do instalacji pakietu Dell Update (DUP).

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Dell Command | Configure, Dell Command | Update

Last Published Date

25 Apr 2022

Version

8

Article Type

Solution