Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Aktualizace KB3033929 vyžaduje instalaci před balíčkem Dell Update Package nebo systémem BIOS z nástroje Dell Command se systémem Windows 7

Summary: Při instalaci balíčku Dell Update Package nebo balíčků systému BIOS z aplikace Dell Command do počítače se systémem Windows 7 je nutné spustit systém Microsoft Windows KB3033929.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Žádné informace o příznacích.

Cause

Žádné informace o příčině.

Resolution


Před instalací balíčku Dell Update Package (DUP) z webu podpory společnosti Dell nebo balíčků systému BIOS vytvořených nástrojem Dell Command | Konfigurace v počítači se systémem Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze) musí být nainstalována aktualizace KB3033929 pro systém Microsoft Windows. Níže uvedené pokyny obsahují další informace o této aktualizaci, balíčku Dell Update Package (DUP) a balíčcích systému BIOS vytvořených aplikací Dell Command | Konfigurace.

Dell Update Package, Dell Command | Konfigurace – balíček systému BIOS a aktualizace Kb3033929 společnosti Microsoft

Společnost Microsoft zveřejnila níže uvedené bezpečnostní doporučení pro aplikace spuštěné v operačních systémech Windows 7 a Windows Server 2008, které podporují hashovací algoritmus SHA2: Bezpečnostní doporučení společnosti Microsoft: Dostupnost podpory podepisování kódu algoritmem SHA-2 v systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2: 10. března 2015SLN316053_en_US__1iC_External_Link_BD_v1. Po bezpečnostním doporučení bude balíček Dell Update Package (DUP) od 1. února 2019 podepsán pouze hashovacím algoritmem SHA-2.

Jak tato aktualizace zabezpečení ovlivňuje balíček Dell Update Package (DUP) dostupný na webu podpory společnosti Dell nebo balíčky systému BIOS, které aplikace Dell Command generuje | Konfigurace

Balíček Dell Update Package (DUP) poskytuje jednotný rámec (podpora uživatelského rozhraní a rozhraní příkazového řádku) umožňující zákazníkům z komerčních a spotřebitelských počítačů Dell jedno kliknutí dodat instalační programy obsahující ovladače, aplikace, systém BIOS a firmware.
Balíček Dell Update Package (DUP) je k dispozici ke stažení na stránce webu podpory společnosti Dell a provádí se v různých katalogech – například Platform Catalog, PDK Catalog, Microsoft System Center Update Catalog. Katalogy používají produktová sada Dell Command, integrace třetích stran a nástroj Microsoft System Configuration Manager k poskytování a instalaci aktualizací v počítači Dell. Další informace o použití balíčku Dell Update Package naleznete na následujícím odkazu: Uživatelská příručka balíčků Dell Update Package.
Balíčky Dell Update Package (DUP) jsou dosud dvojitě podepisovány pomocí hashovacích algoritmů SHA-1 a SHA-2. Od 1. února 2019 jsou balíčky Dell Update (DUP) podepisovány pouze hashovacím algoritmem SHA-2, který zajišťuje vyšší zabezpečení balíčku Dell Update Package (DUP). V balíčku Dell Update Package (DUP) není podepisování SHA-1 ukončeno.
Nástroj Dell Command | Konfigurace poskytuje možnosti konfigurace podnikových klientských počítačů a umožňuje uživatelům vytvářet balíčky systému BIOS (ve formě spustitelného souboru) obsahující správné nastavení pro použití na cílových klientských počítačích. Další informace o používání nástroje Dell Command | Konfigurace, viz následující reference: Nástroj Dell Command | Konfigurace uživatelské příručky.
Obsah balíčku BIOS včetně binárních souborů nástroje Dell Command | Configure je podepsán pomocí hashovacího algoritmu SHA-2.
Podle doporučení společnosti Microsoft v článku znalostní báze je aktualizace KB3033929SLN316053_en_US__1iC_External_Link_BD_v1je nezbytným předpokladem a musí být nainstalován v počítači, aby v počítačích se systémem Windows 7 a Windows Server 2008 podporoval hashovací algoritmus SHA-2.
Pokud není nainstalována aktualizace KB3033929, zobrazí se chyba: „Systém Windows nemůže ověřit vydavatele tohoto softwaru ovladače“ při pokusu o instalaci spustitelného souboru balíčku DUP staženého z webu podpory společnosti Dell pomocí příkazového řádku, uživatelského rozhraní balíčku DUP nebo nástroje Dell Command | Konfigurace – balíček systému BIOS (spustitelný) na komerčních a spotřebitelských klientských počítačích Dell.
Pokud je v počítači nainstalována aktualizace KB3033929 nebo je v počítači spuštěn jiný operační systém než Windows 7 nebo Windows Server 2008, tato chybová zpráva se nezobrazí a proces instalace bude úspěšně pokračovat.

Řešení

Koncový uživatel / správce IT musí před pokusem o instalaci balíčku Dell Update Package nebo Dell Command | zajistit instalaci aktualizace KB3033929 v komerčních a spotřebitelských klientských počítačích Dell se systémem Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze). Konfigurace – balíček systému BIOS nebo v případě, že dojde k výše uvedené chybě a před opětovným pokusem o instalaci konkrétního balíčku Dell Update Package nebo nástroje Dell Command | Konfigurace – balíček systému BIOS.
Znalostní báze je možné stáhnout od společnosti Microsoft z následujícího webu výběrem operačního systému Windows 7 a architektury: KB3033929SLN316053_en_US__1iC_External_Link_BD_v1. Doporučujeme také upgradovat počítač na nejnovější dostupnou aktualizaci od společnosti Microsoft.
POZNÁMKA: Před instalací balíčku Dell Update Package (DUP) do počítače se systémem Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze) je také nutné nainstalovat aktualizaci KB2533623 pro systém Microsoft Windows. Pro stažení a instalaci aktualizace postupujte podle pokynů v následujícím článku: Pro instalaci balíčku Dell Update Package (DUP) je vyžadována aktualizace KB2533623 pro systém Microsoft Windows 7.

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Dell Command | Configure, Dell Command | Update

Last Published Date

25 Apr 2022

Version

8

Article Type

Solution