Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Komplett veiledning for installasjon og bruk av Dell Client Configuration Toolkit (CCTK)

Summary: Finn ut hvordan du installerer og bruker Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) for sømløs BIOS-konfigurasjon på OptiPlex-, Latitude- og Precision-systemer. Trinn for installasjon og kommandolinjekonfigurasjon ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innholdsfortegnelse:

 1. Konfigurasjonsverktøysett for Dell-klient
 2. Installere CCTK
 3. BIOS-kommandolinjekonfigurasjon
 4. Bruke det grafiske brukergrensesnittet
 5. Feilmeldinger

Konfigurasjonsverktøysett for Dell-klient

Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) er en programvarepakke som gir BIOS-konfigurasjonsfunksjonalitet til Dell OptiPlex-, Latitude- og Precision-datamaskiner. Du kan konfigurere systemene på to måter, ved hjelp av grafisk brukergrensesnitt eller ved hjelp av kommandolinjegrensesnitt (CLI).

Verktøyet gir brukeren mulighet til å utføre BIOS-konfigurasjonendringer fra operativsystemet og krever ingen omstart.

Se Dells nettsted for kundestøtte for å laste ned CCTK. Dette finner du under Systemadministrasjon-delen på nettstedet Drivere og nedlastinger.
Filnavnet er som følger:

Sys-Man_Application <version number>.exe
Merk: Dell Client Configuration Toolkit er ikke tilgjengelig for Windows 10, men det kan fungere på Windows 10. CCTK er ikke tilgjengelig under Windows 10-drivere på driversiden.

Tilbake til toppen


Installere CCTK

Det er flere måter å installere CCTK på en Windows-datamaskin.

Installer ved hjelp av (DUP).
 • Dobbeltklikk på den nedlastede DUP-en, og klikk på Installer for å installere CCTK direkte.
 • Kjør veiviseren for installering av skjerm, og følg instruksjonene på skjermen.
Installer ved hjelp av de utpakkede installasjonsfilene.
 • Dobbeltklikk på den nedlastede DUP-en.
 • Angi en mappeplassering der du vil pakke ut installasjonsprogrammet.
 • Klikk OK for å pakke ut filene til plasseringen du angir.
 • Klikk Vis mappe for å vise de utpakkede filene. Mappen skal inneholde følgende installasjonsfiler:
  cctk.msi
  mup.xml
  package.xml
 • Dobbeltklikk på cctk.msi for å starte og kjøre CCTK Install shield Wizard.
Stille installasjon

Under stille installasjon installeres CCTK-komponentene stille på standard mappeplassering:

 • For 32-biters datamaskiner:
  C:\Program Files\Dell\CCTK
 • For 64-biters datamaskiner:
  C:\Program Files (x86)\Dell\CCTK

Slik utfører du en stille installasjon av CCTK ved hjelp av DUP:

 • Start ledeteksten. VelgStart og skriv inn CMD i søkeboksen. Trykk Ctrl + Shift + Enter-tastene for å laste kommandovinduet.
 • Naviger til mappen der du har lastet ned DUP-en, som er >CD\Program Files\Dell\CCTK
 • Kjør følgende kommando:
  • APP_WIN_.exe /s

Slik utfører du en stille installasjon av CCTK ved hjelp av de utpakkede installasjonsfilene:

 • Start ledeteksten. Naviger til mappen der du har pakket ut CCTK-installasjonsprogrammet fra DUP.
 • Kjør følgende kommando:
  • msiexec.exe /i cctk.msi /qn

Tilbake til toppen


BIOS-kommandolinjekonfigurasjon

CCTK bruker BIOS-grensesnitt for å manipulere oppstartsrekkefølgen og BIOS-innstillingene. Det konfigurerer alle tilgjengelige alternativer på BIOS-oppsettsskjermbildet, inkludert oppstartsrekkefølge, innebygd enhetskonfigurasjon og administrasjon av gjenstandsmerke.

Tabellen nedenfor dokumenterer noen av de gyldige alternativene og argumentene sammen med en beskrivelse av forventet virkemåte. Alternativer og argumenter skiller mellom store og små bokstaver. Alle alternativer og forhåndsdefinerte argumenter består av små bokstaver med mindre annet er angitt.

Alternativ Gyldige argumenter Beskrivelse
-acpower Av, Forrige, På Angir systemets atferd når vekselstrømmen er borte.

Av: Når strømmen gjenopprettes etter et strømbrudd, forblir systemet avslått.
På: Når strømmen gjenopprettes etter et strømbrudd, slås systemet på.
Siste: Når strømmen gjenopprettes etter et strømbrudd, går systemet tilbake til tilstanden som da strømmen ble slått tilbake.

Eksempel:

A:>cctk --acpower=off acpower=off

--adddevice USB Legger til den angitte enheten i listen over oppstartsenheter Nå støttes bare USB-lagringsenheter. Dette alternativet er ikke gyldig i alle systemer. Hvis USB-enheten allerede er lagt til i oppstartsordrelisten, endres ikke noe når du utfører alternativet.

Eksempel:

A:>cctk --adddevice=usb adddevice=usb

--amblightsen Aktiver, deaktiver. Aktiverer eller deaktiverer sensoren
for omgivelseslys:

A:>cctk --amblightsen=enable amblightsen=enable

--asset Streng Rapporterer eller angir gjenstandsnummeret for et system som kan programmeres av kunden. Gjenstandsmerket kan bestå av maksimalt ti tegn. Gjenstandsverdier skal ikke inneholde mellomrom.

Eksempel:

A:>cctk --asset=ASSETTAG asset=ASSETTAG

asfmode=on

Tilbake til toppen


Bruke det grafiske brukergrensesnittet

CCTK kan brukes i et brukergrensesnitt hvis foretrukket. En bruker kan tilpasse og bygge en BIOS-pakke som kan eksporteres for senere distribusjon.

Når CCTK først lastes, blir du presentert med hovedskjermen.

CCTK-hovedskjerm


Når du velger Opprett pakke, får du alternativer for en enkelt systempakke eller en pakke med flere plattformer.

CCTK Velg pakke

Velg Neste for å fortsette til konfigurasjonsstadiet der hver BIOS-verdi kan angis i henhold til dine behov.

CCTK Opprett konfigurasjon

Tilbake til toppen


Feilmeldinger

CCTK-verktøyet kontrollerer at kommandoene dine inneholder riktig syntaks og gyldige inndata. Når du skriver inn en kommando, vises en melding med resultatene av kommandoen.

I Windows leveres feilkodefilen (cctkerrorcodes.txt) i installasjonskatalogen.
Feilmeldinger i CCTK-verktøyet inneholder feilkoder som hjelper deg med å diagnostisere hvorfor enkelte kommandoer ikke lykkes.

Følgende tabell inneholder noen av CCTK-feilkodene og -meldingene.

Feilkode Melding
0 Vellykket
1 Forsøk på å lese lesebeskyttet parameter.
2 Passordet kan ikke overskride 16 tegn.
3 En BMC ble ikke oppdaget, eller støttes ikke.
4 Dette brukernavnet er allerede i bruk. Skriv inn et unikt brukernavn.
5 Tilgangsmodus støttes ikke.

Se Dells feilkoder for klientkonfigurasjonsverktøy (CCTK) for å se hele listen over feilmeldinger.

Tilbake til toppen

Additional Information

Anbefalte artikler

Her er noen anbefalte artikler relatert til dette emnet som kan være av interesse for deg.

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

07 Feb 2024

Version

9

Article Type

How To