Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Kompletny przewodnik po instalacji i użytkowaniu zestawu narzędzi Dell Client Configuration Toolkit (CCTK)

Summary: Dowiedz się, jak zainstalować i użytkować zestaw narzędzi Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) w celu bezproblemowej konfiguracji systemu BIOS na komputerach OptiPlex, Latitude i Precision. Etapy instalacji i konfiguracji w wierszu poleceń ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Spis treści:

 1. Narzędzie Dell Client Configuration Toolkit
 2. Zainstaluj program CCTK
 3. Konfiguracja systemu BIOS w wierszu poleceń
 4. Korzystanie z graficznego interfejsu użytkownika (GUI)
 5. Komunikaty o błędach

Narzędzie Dell Client Configuration Toolkit

Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) to pakiet oprogramowania, który zapewnia możliwość konfiguracji systemu BIOS na komputerach Dell OptiPlex, Latitude i Precision. Systemy można skonfigurować na dwa sposoby: za pomocą graficznego interfejsu użytkownika lub za pomocą interfejsu wiersza poleceń (CLI).

Narzędzie pozwala użytkownikowi wprowadzać zmiany w konfiguracji systemu BIOS z poziomu systemu operacyjnego i nie wymaga ponownego uruchomienia komputera.

Odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Dell, aby pobrać narzędzie CCTK. Można go znaleźć w sekcji Zarządzanie systemami na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.
Nazwa pliku jest następująca:

Sys-Man_Application <version number>.exe
Uwaga: Narzędzie Dell Client Configuration Toolkit nie jest dostępne dla systemu Windows 10, ale może działać w systemie Windows 10. Sterowniki CCTK nie są dostępne w sekcji Sterowniki dla systemu Windows 10 na naszej stronie sterowników.

Powrót do góry


Zainstaluj program CCTK

Istnieje kilka sposobów instalacji CCTK na komputerze z systemem Windows.

Zainstaluj za pomocą pakietu (DUP).
 • Kliknij dwukrotnie pobrany pakiet DUP, a następnie kliknij przycisk Instaluj , aby bezpośrednio zainstalować aplikację CCTK.
 • Uruchom kreatora instalacji osłony i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zainstaluj przy użyciu wyodrębnionych plików instalacyjnych.
 • Kliknij dwukrotnie pobrany pakiet DUP.
 • Określ folder, do którego chcesz wypakować instalator.
 • Kliknij przycisk OK , a pliki zostaną wyodrębnione do określonej lokalizacji.
 • Kliknij Wyświetl folder, aby wyświetlić wyodrębnione pliki. W folderze powinny znajdować się następujące pliki instalacyjne:
  cctk.msi
  mup.xml
  package.xml
 • Kliknij dwukrotnie cctk.msi, aby uruchomić kreatora instalacji osłony CCTK.
Cicha instalacja

Podczas instalacji cichej składniki CCTK są instalowane w trybie dyskretnym w domyślnej lokalizacji folderu:

 • Komputery 32-bitowe:
  C:\Program Files\Dell\CCTK
 • Komputery 64-bitowe:
  C:\Program Files (x86)\Dell\CCTK

Aby przeprowadzić cichą instalację CCTK za pomocą DUP:

 • Uruchom wiersz polecenia. Wybierzprzycisk Start i wprowadź CMD w polu wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Enter, aby załadować okno poleceń.
 • Przejdź do folderu, do którego został pobrany pakiet DUP, czyli >CD\Program Files\Dell\CCTK
 • Uruchom następujące polecenie:
  • APP_WIN_.exe /s

Aby przeprowadzić cichą instalację CCTK przy użyciu wyodrębnionych plików instalacyjnych:

 • Uruchom wiersz polecenia. Przejdź do folderu, w którym został wyodrębniony instalator CCTK z pakietu DUP.
 • Uruchom następujące polecenie:
  • msiexec.exe /i cctk.msi /qn

Powrót do góry


Konfiguracja systemu BIOS w wierszu poleceń

Narzędzie CCTK używa interfejsów systemu BIOS do zmiany ustawień kolejności rozruchu i zmiany ustawień systemu BIOS. Umożliwia skonfigurowanie wszystkich opcji dostępnych na ekranie konfiguracji systemu BIOS, w tym kolejności rozruchu, konfiguracji wbudowanych urządzeń i zarządzania znacznikami zasobów.

W poniższej tabeli opisano niektóre prawidłowe opcje i argumenty wraz z opisem ich oczekiwanego zachowania. W opcjach i argumentach rozróżniana jest wielkość liter. Wszystkie opcje i wstępnie zdefiniowane argumenty są pisane małymi literami, chyba że określono inaczej.

Opcja Prawidłowe argumenty Opis
-acpower Off, Last, On Określa zachowanie systemu po utracie zasilania prądem zmiennym.

Wył.: Po utracie zasilania, po przywróceniu zasilania system pozostanie wyłączony.
Na: Po utracie zasilania prądem zmiennym, po przywróceniu zasilania sieciowego system będzie włączony.
Ostatnio: Po utracie zasilania, po przywróceniu zasilania, system powróci do stanu z dnia utraty zasilania.

Example:

A:>cctk --acpower=off acpower=off

--adddevice USB Dodaje określone urządzenie do listy urządzeń rozruchowych. Teraz obsługiwane jest tylko urządzenie pamięci masowej USB. Ta opcja nie jest dostępna w niektórych systemach. Jeśli urządzenie USB jest już dodane na liście zamówień rozruchu, wykonanie tej opcji niczego nie zmienia.

Example:

A:>cctk --adddevice=usb adddevice=usb

--amblightsen Włączanie, wyłączanie. Umożliwia włączanie i wyłączanie czujnika
oświetlenia otoczenia. Przykład:

A:>cctk --amblightsen=włącz amblightsen=włącz

--asset Ciąg Raportuje lub ustawia numer seryjny zasobów programowany przez klienta w systemie. Maksymalna długość numeru seryjnego zasobów to 10 znaków. Wartości znaczników zasobów nie mogą zawierać spacji.

Example:

A:>cctk --asset=ASSETTAG asset=ASSETTAG

asfmode=wł.

Powrót do góry


Korzystanie z graficznego interfejsu użytkownika (GUI)

CCTK może być używany w interfejsie użytkownika, jeśli jest to preferowane. Użytkownik może dostosować i zbudować pakiet systemu BIOS, który można wyeksportować w celu późniejszej dystrybucji.

Po pierwszym załadowaniu CCTK zostanie wyświetlony ekran główny.

Ekran główny CCTK


Po wybraniu opcji Create Package wyświetlane są opcje pakietu pojedynczego systemu lub pakietu wieloplatformowego.

CCTK Wybierz pakiet

Wybierz opcję Dalej , aby przejść do etapu konfiguracji, w którym można ustawić każdą wartość systemu BIOS zgodnie z wymaganiami.

CCTK — tworzenie konfiguracji

Powrót do góry


Komunikaty o błędach

Narzędzie CCTK sprawdza poprawność składni i prawidłowych danych wejściowych. Po wprowadzeniu polecenia pojawi się komunikat informujący o wynikach jego działania.

W systemie Windows plik z kodem błędu (cctkerrorcodes.txt) znajduje się w katalogu instalacyjnym.
Komunikaty o błędach narzędzia CCTK zawierają kody błędów, które pomagają zdiagnozować, dlaczego niektóre polecenia kończą się niepowodzeniem.

Poniższa tabela zawiera listę niektórych kodów błędów i komunikatów CCTK.

Kod błędu Komunikat
0 Success
1 Próba odczytania parametru tylko do zapisu.
2 Hasło nie może przekraczać 16 znaków.
3 Kontroler BMC nie został wykryty albo nie jest obsługiwany.
4 Ta nazwa użytkownika jest już używana. Wprowadź unikatową nazwę użytkownika.
5 Tryb dostępu nie jest obsługiwany.

Aby zobaczyć pełną listę komunikatów o błędach, zobacz temat Kody narzędzi Dell Client Configuration Toolkit (CCTK).

Powrót do góry

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

07 Feb 2024

Version

9

Article Type

How To