Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Kompletní příručka k instalaci a použití sady Dell Client Configuration Toolkit (CCTK)

Summary: Zjistěte, jak nainstalovat a používat sadu nástrojů Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) pro bezproblémovou konfiguraci systému BIOS v počítačích OptiPlex, Latitude a Precision. Postup instalace a konfigurace příkazového řádku ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Obsah:

 1. Dell Client Configuration Toolkit
 2. Instalace softwaru CCTK
 3. Konfigurace příkazového řádku systému BIOS
 4. Pomocí grafického uživatelského rozhraní (GUI)
 5. Chybové zprávy

Dell Client Configuration Toolkit

Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) je balíček softwaru, který umožňuje konfigurovat systém BIOS pro počítače Dell OptiPlex, Latitude a Precision. Systémy lze konfigurovat dvěma způsoby, pomocí grafického uživatelského rozhraní nebo pomocí rozhraní příkazového řádku (CLI).

Tento nástroj umožňuje uživateli měnit konfiguraci systému BIOS z operačního systému bez restartování.

CCTK si můžete stáhnout na webu podpory společnosti Dell . Naleznete jej v části Správa systémů na webu Ovladače a soubory ke stažení.
Název souboru je následující:

Sys-Man_Application <version number>.exe
Poznámka: Sada nástrojů Dell Client Configuration Toolkit není k dispozici pro systém Windows 10, ale může fungovat v systému Windows 10. CCTK není k dispozici pod ovladači Windows 10 na naší stránce ovladačů.

Zpět na začátek


Instalace softwaru CCTK

Existuje několik způsobů, jak nainstalovat CCTK do počítače se systémem Windows.

Nainstalujte pomocí balíčku (DUP).
 • Dvakrát klikněte na stažený balíček DUP a kliknutím na tlačítko Install nainstalujte přímo CCTK.
 • Spusťte Průvodce Instalačním štítem a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Instalace pomocí rozbalených instalačních souborů.
 • Dvakrát klikněte na stažený balíček DUP.
 • Zadejte umístění složky, do které chcete extrahovat instalační program.
 • Klikněte na tlačítko OK a soubory se extrahují do zadaného umístění.
 • Klepněte Zobrazit složku pro zobrazení extrahovaných souborů. Složka by měla obsahovat následující instalační soubory:
  cctk.msi
  mup.xml
  package.xml
 • Dvojitým kliknutím na cctk.msi spusťte Průvodce instalačním štítem CCTK.
Tichá instalace

Během bezobslužné instalace se komponenty CCTK instalují bezobslužně do výchozího umístění složky:

 • Pro 32bitové počítače:
  C:\Program Files\Dell\CCTK
 • Pro 64bitové systémy:
  C:\Program Files (x86)\Dell\CCTK

Tichá instalace softwaru CCTK pomocí balíčku DUP:

 • Spusťte příkazový řádek. Klikněte na tlačítkoStart a do vyhledávacího pole zadejte text cmd . Stisknutím kláves Ctrl + Shift + Enter načtěte příkazové okno.
 • Přejděte do složky, kam jste stáhli balíček DUP, tedy >CD\Program Files\Dell\CCTK.
 • Zadejte následující příkaz:
  • APP_WIN_.exe /s

Tichá instalace softwaru CCTK pomocí extrahovaných instalačních souborů:

 • Spusťte příkazový řádek. Přejděte do složky, kam jste extrahovali instalační program CCTK z balíčku DUP.
 • Zadejte následující příkaz:
  • msiexec.exe /i cctk.msi /qn

Zpět na začátek


Konfigurace příkazového řádku systému BIOS

Software CCTK využívá rozhraní systému BIOS k úpravám pořadí spouštění a nastavení systému BIOS. Konfiguruje všechny možnosti dostupné na obrazovce nastavení systému BIOS včetně pořadí spouštění, konfigurace integrovaných zařízení a správy inventárních štítků.

Následující tabulka dokumentuje některé platné možnosti a argumenty spolu s popisem jejich očekávaného chování. V možnostech a argumentech se rozlišují malá a velká písmena. Všechny možnosti a předem definované argumenty obsahují pouze malá písmena, pokud není uvedeno jinak.

Možnost Platné argumenty Popis
-acpower Off, Last, On Nastaví chování systému po ztrátě napájení.

Vypnuto: Po výpadku napájení a po obnovení napájení zůstane systém vypnutý.
Na: Po výpadku napájení se systém po výpadku napájení znovu zapne.
Poslední: Po výpadku napájení se systém po výpadku napájení vrátí do stavu, ve kterém došlo k výpadku napájení.

Example:

A:>cctk --acpower=vypnuto acpower=vypnuto

--adddevice USB Přidá zadané zařízení do seznamu spouštěcích zařízení. Nyní je podporováno pouze úložné zařízení USB. Tato možnost není dostupná všem systémům. Pokud je zařízení USB již přidáno do seznamu pořadí spouštění, provedení této možnosti nic nezmění.

Example:

A:>cctk --adddevice=usb adddevice=usb

--amblightsen Povolit, zakázat. Povolí nebo zakáže snímač
okolního světla Příklad:

A:>cctk --amblightsen=povolit amblightsen=povolit

--asset String Zobrazí nebo nastaví inventární číslo systému programovatelné zákazníkem. Maximální délka inventárního čísla je 10 znaků. Hodnoty inventárního čísla by neměly obsahovat mezery.

Example:

A:>cctk --asset=ASSETTAG asset=ASSETTAG

asfmode=on

Zpět na začátek


Pomocí grafického uživatelského rozhraní (GUI)

CCTK lze použít v uživatelském rozhraní, pokud je to preferováno. Uživatel může přizpůsobit a sestavit balíček systému BIOS, který lze exportovat pro pozdější distribuci.

Při prvním načtení CCTK se zobrazí hlavní obrazovka.

Hlavní obrazovka CCTK


Po výběru možnosti Create Package se zobrazí možnosti pro jeden systémový balíček nebo multiplatformní balíček.

CCTK Vybrat balíček

Výběrem možnosti Další pokračujte do fáze Konfigurace, kde lze jednotlivé hodnoty systému BIOS nastavit podle vlastních požadavků.

CCTK Vytvoření konfigurace

Zpět na začátek


Chybové zprávy

Nástroj CCTK kontroluje správnou syntaxi a zadání příkazů. Když zadáte příkaz, zobrazí se zpráva s výsledky příkazu.

V systému Windows je soubor chybového kódu (cctkerrorcodes.txt) k dispozici v instalačním adresáři.
Chybové zprávy nástroje CCTK poskytují chybové kódy, které pomáhají diagnostikovat, proč některé příkazy nefungují.

V následující tabulce jsou uvedeny některé chybové kódy a zprávy CCTK.

Kód chyby Zpráva
0 Úspěšné spuštění
1 Pokus o čtení parametru pouze pro zápis.
2 Heslo nesmí obsahovat více než 16 znaků.
3 Řadič BMC nebyl rozpoznán nebo není podporovaný.
4 Toto uživatelské jméno se již využívá. Zadejte jedinečné uživatelské jméno.
5 Režim přístupu není podporován.

Úplný seznam chybových zpráv naleznete v článku Chybové kódy sady Dell Client Configuration Toolkit (CCTK).

Zpět na začátek

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

07 Feb 2024

Version

9

Article Type

How To