Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Komplett guide till installation och användning av Dell Client Configuration Toolkit (CCTK)

Summary: Lär dig hur du installerar och använder Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) för smidig BIOS-konfiguration på OptiPlex-, Latitude- och Precision-system. Steg för installation och kommandoradskonfiguration ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innehållsförteckning:

 1. Dell Client Configuration Toolkit
 2. Installera CCTK
 3. Konfiguration av BIOS-kommandorad
 4. Använda det grafiska användargränssnittet (GUI)
 5. Felmeddelanden

Dell Client Configuration Toolkit

Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) är en paketerad programvara som tillhandahåller BIOS-konfigurationsfunktioner till Dell OptiPlex-, Latitude- och Precision-datorer. Du kan konfigurera systemen på två sätt, med hjälp av grafiskt användargränssnitt eller med hjälp av kommandoradsgränssnitt (CLI).

Verktyget gör det möjligt för användare att göra ändringar i BIOS-konfigurationen från operativsystemet och ingen omstart av datorn krävs.

Se Dells supportwebbplats för att ladda ner CCTK. Den finns i avsnittet Systemhantering på webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer.
Filnamnet är som följer:

Sys-Man_Application <version number>.exe
Obs! Dell Client Configuration Toolkit är inte tillgängligt för Windows 10, men det kan fungera på Windows 10. CCTK är inte tillgängligt under Windows 10-drivrutiner på vår drivrutinssida.

Överst på sidan


Installera CCTK

Det finns flera sätt att installera CCTK på en Windows-dator.

Installera med hjälp av (DUP).
 • Dubbelklicka på det nedladdade DUP-paketet och klicka på Installera för att direkt installera CCTK.
 • Kör guiden Installera avskärmning och följ anvisningarna på skärmen.
Installera med hjälp av de uppackade installationsfilerna.
 • Dubbelklicka på det hämtade DUP-paketet.
 • Ange en mapp som du vill extrahera installationsprogrammet till.
 • Klicka på OK så extraheras filerna till den plats du anger.
 • Klicka Visa mapp för att visa de uppackade filerna. Mappen ska innehålla följande installationsfiler:
  cctk.msi
  mup.xml
  package.xml
 • Dubbelklicka på cctk.msi för att starta och köra guiden för CCTK-installationsskydd.
Obevakad installation

Under tyst installation installeras CCTK-komponenterna tyst på standardmappplatsen:

 • För 32-bitarsdatorer:
  C:\Program Files\Dell\CCTK
 • För 64-bitarsdatorer:
  C:\Program Files (x86)\Dell\CCTK

Så här utför du en obevakad installation av CCTK med DUP:

 • Starta kommandotolken. VäljStart och ange CMD i sökrutan. Tryck på Ctrl + Skift + Retur för att läsa in kommandofönstret.
 • Gå till mappen där du laddade ner DUP-paketet, dvs. >CD\Program Files\Dell\CCTK
 • Kör följande kommando:
  • APP_WIN_.exe /s

Så här utför du en obevakad installation av CCTK med de extraherade installationsfilerna:

 • Starta kommandotolken. Gå till den mapp där du extraherade CCTK-installationsprogrammet från DUP.
 • Kör följande kommando:
  • msiexec.exe /i cctk.msi /qn

Överst på sidan


Konfiguration av BIOS-kommandorad

För CCTK används BIOS-gränssnitt för att ändra startordning och BIOS-inställningar. Det konfigurerar alla alternativ som är tillgängliga på BIOS-inställningsskärmen, inklusive startordning, konfiguration av inbäddade enheter och hantering av tillgångsmärkning.

I följande tabell dokumenteras några av de giltiga alternativen och argumenten tillsammans med en beskrivning av deras förväntade beteende. Alternativ och argument är skiftlägeskänsliga. Alla alternativ och fördefinierade argument anges med gemener, såvida inget annat anges.

Alternativ Giltiga argument Beskrivning
-acpower Off, Last, On Anger systembeteende när strömmen bryts.

Av: Efter ett strömavbrott förblir systemet avstängt när nätströmmen återställs.
På: När nätströmmen har avbrutits startar systemet när den är återställd.
Senaste: När nätströmmen återställs efter ett strömavbrott återgår systemet till det läge som rådde när strömmen försvann.

Exempel:

A:>cctk --acpower=av acpower=av

--adddevice USB Lägger till den angivna enheten i listan över startenheter Nu stöds endast USB-lagringsenheter. Det här alternativet är inte giltigt i alla system. Om USB-enheten redan har lagts till i startordningslistan ändras ingenting när du utför alternativet.

Exempel:

A:>cctk --adddevice=usb adddevice=usb

--amblightsen Aktivera, inaktivera. Aktiverar eller inaktiverar sensorn
för omgivande ljus Exempel:

A:>cctk --amblightsen=Aktivera amblightsen=Aktivera

--asset Sträng Rapporterar eller ställer in det kundprogrammerbara tillgångsmärkningsnumret för ett system. Maximal längd för tillgångsmärkning är tio tecken. Tillgångsmärkningsvärden får inte innehålla blank steg.

Exempel:

A:>cctk --asset=ASSETTAG asset=ASSETTAG

asfmode=på

Överst på sidan


Använda det grafiska användargränssnittet (GUI)

CCTK kan användas i ett användargränssnitt om så önskas. En användare kan anpassa och bygga ett BIOS-paket som kan exporteras för senare distribution.

När CCTK först laddas visas huvudskärmen.

CCTK huvudskärm


När du har valt Skapa paket får du alternativ för ett enskilt systempaket eller ett paket med flera plattformar.

CCTK Välj paket

Välj Nästa för att fortsätta till konfigurationsfasen där varje BIOS-värde kan ställas in enligt dina krav.

CCTK Skapa konfiguration

Överst på sidan


Felmeddelanden

CCTK-verktyget kontrollerar att dina kommandon har korrekt syntax och giltiga indata. När du anger ett kommando visas ett meddelande som anger resultatet av kommandot.

I Windows finns felkodsfilen (cctkerrorcodes.txt) i installationskatalogen.
CCTK-verktygets felmeddelanden innehåller felkoder som hjälper dig att diagnostisera varför vissa kommandon inte lyckas.

I följande tabell visas några av CCTK-felkoderna och meddelandena.

Felkod Meddelande
0 Lyckades
1 Försök att läsa skrivskyddad parameter.
2 Lösenordet får inte bestå av mer än 16 tecken.
3 En BMC kunde inte identifieras eller så stöds den inte.
4 Det här användarnamnet används redan. Ange ett unikt användarnamn.
5 Åtkomstläge stöds inte.

Se Felkoder för Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) för att visa en fullständig lista över felmeddelanden.

Överst på sidan

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar relaterade till detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

07 Feb 2024

Version

9

Article Type

How To