Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Wyłączanie domyślnej reakcji chłodzenia karty PCIe innej firmy na serwerach PowerEdge 13G.

Summary: Wyłączanie domyślnej reakcji chłodzenia karty PCIe innego producenta w serwerze PowerEdge

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Domyślna automatyczna reakcja chłodzenia serwera PowerEdge 13G w przypadku kart PCIe innych firm zapewnia przepływ powietrza w oparciu o typowe wymagania branżowe dotyczące kart. Nasz algorytm termiczny przewiduje dostarczanie powietrza wlotowego o maksymalnej temperaturze 55°C do regionu karty PCIe w oparciu o ten standard branżowy. 

W przypadku niektórych kart, które mogą nie wymagać dodatkowego chłodzenia powyżej wartości podstawowej (np. kart z własnym wentylatorem), firma Dell włączyła polecenie oparte na IPMI OEM, które wyłącza domyślną reakcję wentylatora na nową kartę PCIe.

Należy pamiętać, że możliwość wyłączenia tej funkcji powoduje jedynie usunięcie reakcji wentylatora związanej z dodaniem karty PCIe innej firmy i nie narusza potrzeb w zakresie chłodzenia opartych na pierwotnym algorytmie termicznym. Jeśli prędkość wentylatorów była już wysoka ze względu na inne potrzeby systemowe, wyłączenie tej funkcji może nie przynieść efektu.

Cause

Domyślna automatyczna reakcja chłodzenia serwera PowerEdge 13G w przypadku kart PCIe innych firm zapewnia przepływ powietrza w oparciu o typowe wymagania branżowe dotyczące kart. Nasz algorytm termiczny przewiduje dostarczanie powietrza wlotowego o maksymalnej temperaturze 55°C do regionu karty PCIe w oparciu o ten standard branżowy.

Resolution

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE domyślnej reakcji wentylatora systemowego opartego na karcie PCIe innego producenta: 
  1. Pobierz i zainstaluj narzędzie OpenManage BMC Utility.
  2. Włącz opcję "IPMI over LAN" w kontrolerze iDRAC komputera docelowego. Można to zrobić za pośrednictwem sieciowego interfejsu graficznego kontrolera iDRAC lub konfiguracji systemu BIOS.
  3. Przejdź do folderu instalacyjnego narzędzia OpenManage BMC Utility i uruchom następujące polecenia:
Ustaw domyślną logikę odpowiedzi chłodzenia karty PCIe innych firm na wyłączone
ipmitool -I lanplus -H <ADRES_>IP -U <NAZWA_UŻYTKOWNIKA> -P <HASŁO> surowe 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00Ustaw domyślną logikę reakcji chłodzenia karty PCIe innej firmy na włączone
ipmitool -I lanplus -H ADRES_IP -U NAZWA_UŻYTKOWNIKA -P HASŁO surowe 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00

><><><

Uzyskiwanie karty PCIe innej firmy Domyślne chłodzenie Odpowiedź Stan
logikiipmitool -I lanplus -H <ADRES_>IP -U <NAZWA_UŻYTKOWNIKA> -P <HASŁO> surowe 0x30 0xce 0x01 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00

Dane odpowiedzi są następujące:   
 
16 05 00 00 00 05 00 01 00 00 (niepełnosprawni)
16 05 00 00 00 05 00 00 00 00 00 (włączony)

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

04 Oct 2023

Version

4

Article Type

Solution