Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här inaktiverar du PCIe-kortets standardsvar för kylning på PowerEdge 13G-servrar.

Summary: Så här inaktiverar du PCIe-korts standardkylrespons på PowerEdge

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Standardsvaret för automatisk nedkylning på PowerEdge 13G-servern för PCIe-kort från tredje part provisionerar luftflödet baserat på vanliga kortkrav i branschen. Vår termiska algoritm riktar in sig på att leverera maximalt 55 C inloppsluft till PCIe-kortregionen baserat på den branschstandarden. 

För vissa kort som kanske inte behöver ytterligare kylning över baslinjen (t.ex. sådana som har en egen fläkt) har Dell aktiverat ett OEM IPMI-baserat kommando för att inaktivera det här standardfläktsvaret på det nya PCIe-kortet.

Observera att möjligheten att avaktivera den här funktionen endast tar bort fläktresponsen som är kopplad till tillägget av PCIe-kort från tredje part och inte äventyrar ursprungliga kylningsbehov baserade på termiska algoritmer. Om fläkthastigheterna redan var höga på grund av andra systembehov kanske det inte har någon effekt att inaktivera den här funktionen.

Cause

Standardsvaret för automatisk nedkylning på PowerEdge 13G-servern för PCIe-kort från tredje part provisionerar luftflödet baserat på vanliga kortkrav i branschen. Vår termiska algoritm riktar in sig på att leverera maximalt 55 C inloppsluft till PCIe-kortregionen baserat på den branschstandarden.

Resolution

AKTIVERA/AVAKTIVERA PCIe-kort från tredje part baserat på systemfläktens svar: 
  1. Ladda ner och installera OpenManage BMC Utility.
  2. Aktivera "IPMI over LAN" i iDRAC på målmaskinen. Detta kan göras via iDRAC-webbgränssnittet eller BIOS-inställningarna.
  3. Gå till installationsmappen för OpenManage BMC Utility och kör följande kommandon:
Ställ in PCIe-kortets standardkylningssvarslogik från tredje parttill inaktiverad
ipmitool -I lanplus -H <IPADDRESS> -U <ANVÄNDARNAMN> -P <LÖSENORD> rå 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00

Ställ in PCIe-kortets standardkylningssvarslogik från tredje part till aktiverad
ipmitool -I lanplus -H <IPADDRESS> -U <ANVÄNDARNAMN> -P <LÖSENORD> rå 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00

Hämta PCIe-kort från tredje part Standardstatus för kylningssvarslogikipmitool -I lanplus -H <IPADRESS> -U <ANVÄNDARNAMN> -P <LÖSENORD> rå 0x30 0xce 0x01 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00

Svarsdata är:
   
 
16 05 00 00 00 05 00 01 00 00 (inaktiverad)
16 05 00 00 00 05 00 00 00 00 ( aktiverad)

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

04 Oct 2023

Version

4

Article Type

Solution