Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows Server: Active Directory-databasereparatie na fout met domeincontroller

Summary: Hoe kan ik Active Directory herstellen in Windows Server-besturingssystemen na een fout met de domeincontroller?

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dit artikel behandelt de reparatie van Active Directory op Windows Server-besturingssystemen.


 

 

Probleem:

Bij het opstarten geeft een Windows Server 2003 Active Directory-domeincontroller (DC) een bericht weer voorafgaand aan de aanmeldingsprompt, vergelijkbaar met dit:

Applicatie-pop-up: lsass.exe - Systeemfout: Initialisatie van Security Accounts Manager is mislukt vanwege de volgende fout: Directory-service kan niet worden gestart. Error Status: 0xc00002e1. Klik op OK om dit systeem af te sluiten en opnieuw op te starten in de modus Active Directory herstellen. Zie het gebeurtenislogboek voor meer informatie.

De Active Directory (AD)-database is beschadigd. De server kan geen AD-domeinleden verifiëren en zal niet opstarten in de normale modus.

 

Oplossing:

Bij het ontbreken van een recente back-up van de systeemstatus kunnen de volgende stappen worden gebruikt als ad-herstelpoging.

1. Start de DC in de modus Active Directory herstellen (DSRM).

    a. Druk tijdens het opstarten van de server op F8 nadat de initialisatie van het systeem-BIOS en de hardwareservice (bijv. PERC, iDRAC) is voltooid. 

    B.  Selecteer 'Directory Services Restore Mode' in het opstartmenu en druk op Enter.


2. Selecteer Uitvoeren via de knop Start in Windows en typ 'cmd' om een opdrachtprompt te openen.

    Typ 'ESENTUTL /g C:\windows\NTDS\ntds.dit /!10240 /8 /o' en druk op Enter om de initiële integriteitscontrole uit te voeren.

SLN289101_en_US__1W_ad__repair1_JM_V2

    In geval van inconsistenties in de database wordt een foutmelding weergegeven, bijvoorbeeld  'results CORRUPTED, -1206' wordt geretourneerd.

3. Typ vervolgens 'NTDSUTIL' en druk op Enter.  Hiermee start u de set met NTDS-tools.

    A.  Typ bij de prompt 'Files' en druk op Enter om naar het NTDS-hulpprogramma voor bestandsbeheer b te

gaan.  Typ 'info' bij file maintenance en druk op Enter om locaties van alle AD-database-gerelateerde bestanden weer te geven.

SLN289101_en_US__2W_ad__repair2_JM_V1

4. Type bij de bestandsonderhoud: prompt 'Recover' en druk op Enter.  Dit leidt tot een 'zacht' herstel van de AD-database.

SLN289101_en_US__3W_ad__repair3_JM_V1

 

Opmerking: Met een zeldzame uitzondering is deze stap niet voldoende om het probleem aan te pakken; het is in de eerste plaats een eerste stap bij het vaststellen van de diepte van het probleem.

    Voer bij elke prompt 'quit' in totdat u terugkeert naar de opdrachtprompt (C:\<path>).

5. Typ 'ESENTUTL /ml c:\windows\ntds\edb' in de opdrachtprompt om de logboekbestanden van de AD Database te controleren.

SLN289101_en_US__4W_ad__repair4_JM_V1

    Als deze stap mislukt, voert u de volgende opdrachten uit en drukt u na elke opdracht op Enter:

    A.  'DEL *.log'

    B.  'DEL *.chk'

    en ga verder met stap 6.

6. Typ in de opdrachtprompt 'ESENTUTL /p C:\Winnt\NTDS\ntds.dit /!10240 /8 /o' en druk op Enter om een 'hard' herstel van de AD Database uit te
voeren.

SLN289101_en_US__5W_ad__repair5_JM_V1

 

Waarschuwing: Na voltooiing retourneert ESENTUTL/p de database naar de status van de laatste vastgelegde transactie. Recente wijzigingen kunnen verloren gaan. Daarom is een volledige systeemstatusherstel van de dagelijkse back-up de beste methode voor het herstellen van een AD-server.

7. Typ in de opdrachtprompt 'ESENTUTL /g C:\Winnt\NTDS\ntds.dit /!10240 /8 /o' en druk op Enter om databaseconsistentie te garanderen.

SLN289101_en_US__6W_ad__repair6_JM_V1

8. Ga terug naar de NTDSUTIL-prompt (zie stap 3) en typ 'sem dat ana' (afkorting van 'Semantic Database Analysis') en druk op Enter.
    Typ bij de semantische controle-prompt'go' en druk op Enter.

SLN289101_en_US__7W_ad__repair7_JM_V1

    Als er een probleem wordt gedetecteerd, typt u 'go fix' en drukt u op Enter.

9. Start de server opnieuw op in de normale modus nadat alle stappen zijn voltooid.

 

Aanvullende informatie:

http://support.microsoft.com/kb/258062

 


Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

Servers, Microsoft Windows 2008 Server R2, Microsoft Windows 2008 Server Service Pack 2, Microsoft Windows 2012 Server, Microsoft Windows 2012 Server R2

Last Published Date

08 Oct 2021

Version

4

Article Type

Solution