Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows Server: Active Directory -tietokannan korjaus toimialueen ohjauskoneen vian jälkeen

Summary: Active Directoryn korjaaminen Windows Server -käyttöjärjestelmissä toimialueen ohjauskoneen vian jälkeen

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Artikkelissa käsitellään Active Directory -korjausta Windows Server -käyttöjärjestelmissä.


 

 

Ongelma:

Windows Server 2003 Active Directory -toimialueen ohjauskone (domain controller, DC) näyttää käynnistyksen yhteydessä ennen kirjautumiskehotetta tämänkaltaisen ilmoituksen:

Application popup: lsass.exe - System Error : Security Accounts Manager initialization failed because of the following error: Directory Service cannot start. Error Status: 0xc00002e1. Please click OK to shutdown this system and reboot into Directory Services Restore Mode, check the event log for more detailed information.

Active Directory (AD) -tietokanta on vioittunut, palvelin ei pysty todentamaan AD-toimialueen jäseniä eikä käynnisty normaalitilaan.

 

Ratkaisu:

Jos järjestelmän tilaa ei ole varmuuskopioitu hiljattain, AD voidaan yrittää palauttaa seuraavilla toimilla.

1. Käynnistä toimialueen ohjauskone uudelleen hakemistopalvelujen palautustilassa (Directory Services Restore Mode, DSRM).

    a. Kun palvelin käynnistyy ja BIOS sekä laitteistopalvelut (kuten PERC ja iDRAC) ovat alustuneet, paina F8-näppäintä. 

    b. Valitse käynnistysvalikosta Hakemistopalvelujen palautustila ja paina Enter-näppäintä.


2. Valitse Windowsin Käynnistä-painike ja Suorita ja avaa komentokehote kirjoittamalla cmd.

    Tee eheystarkistus kirjoittamalla ESENTUTL /g C:\windows\NTDS\ntds.dit /!10240 /8 /o ja painamalla Enter-näppäintä.

SLN289101_en_US__1W_ad__repair1_JM_V2

    Jos tietokannassa on ristiriitaisuuksia, näyttöön tulee virheilmoitus, kuten results CORRUPTED, -1206.

3. Kirjoita seuraavaksi NTDSUTIL ja paina Enter-näppäintä.  NTDS-työkalut käynnistyvät.

    a.  Kirjoita kehotteeseen 'Files' ja avaa NTDS-tiedostonhallinta-apuohjelma painamalla Enter-näppäintä.

    b.  Kirjoita file maintenance: -kehotteeseen 'info' ja näytä kaikkien AD-tietokantaan liittyvien tiedostojen sijainnit painamalla Enter-näppäintä.

SLN289101_en_US__2W_ad__repair2_JM_V1

4. Kirjoita file maintenance: -kehotteeseen Recover ja paina Enter-näppäintä.  Se käynnistää AD-tietokannan ohjelmallisen palautuksen.

SLN289101_en_US__3W_ad__repair3_JM_V1

 

Huomautus: Joskus harvoin tämä ei riitä ongelman korjaamiseen. Se on ongelman laajuuden ensimmäinen diagnosointivaihe.

    Kirjoita kaikkiin kehotteisiin quit, kunnes palaat komentokehotteeseen (C:\<polku>).

5. Tarkista AD-tietokannan lokitiedostot kirjoittamalla komentokehotteeseen ESENTUTL /ml c:\windows\ntds\edb.

SLN289101_en_US__4W_ad__repair4_JM_V1

    Jos tämä ei onnistu, suorita seuraavat komennot ja paina Enter-näppäintä kunkin komennon jälkeen:

    a.  'DEL *.log'

    b.  'DEL *.chk'

    jatka vaiheeseen 6.

6. Tee AD-tietokannan laitteistopalautus kirjoittamalla komentokehotteeseen ESENTUTL /p C:\Winnt\NTDS\ntds.dit /!10240 /8 /o ja painamalla
Enter-näppäintä.

SLN289101_en_US__5W_ad__repair5_JM_V1

 

Varoitus: Jos komennon ESENTUTL /p käyttö onnistuu, tietokanta palaa viimeisimmän vahvistetun tapahtuman tilaan. Viimeisimmät muutokset voidaan menettää. Siksi AD-palvelin kannattaa palauttaa päivittäisestä täydellisestä järjestelmän tilan varmuuskopiosta.

7. Varmista tietokannan eheys kirjoittamalla komentokehotteeseen ESENTUTL /g C:\Winnt\NTDS\ntds.dit /!10240 /8 /o ja painamalla Enter-näppäintä.

SLN289101_en_US__6W_ad__repair6_JM_V1

8. Palaa NTDSUTIL-kehotteeseen (katso vaihetta 3), kirjoita sem dat ana (lyhennetty sanoista Semantic Database Analysis) ja paina Enter-näppäintä.
    Kirjoita semantic checker: -kehotteeseen go ja paina Enter-näppäintä.

SLN289101_en_US__7W_ad__repair7_JM_V1

    Jos ongelma havaitaan, kirjoita go fix ja paina Enter-näppäintä.

9. Kun olet tehnyt kaikki toimet, käynnistä palvelin uudelleen normaalitilaan.

 

Lisätietoja:

http://support.microsoft.com/kb/258062

 


Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

Servers, Microsoft Windows 2008 Server R2, Microsoft Windows 2008 Server Service Pack 2, Microsoft Windows 2012 Server, Microsoft Windows 2012 Server R2

Last Published Date

08 Oct 2021

Version

4

Article Type

Solution