Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Meddelande till SC-lagringskunder: Dedupliceringsåtgärder kan leda till oväntat systembeteende

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Sammanfattning:
I den här artikeln förklaras ett problem där användning av funktionen för SC-deduplicering i SCOS 7.3.2 och SCOS 7.3.3 kan leda till ett internt systemläsfel eller ett externt programläsfel. 

Information om problemet:
När nya data matas in i en dedupliceringsmotor kan ett låsningsfel uppstå, vilket kan förhindra internt I/O-slutförande.  Det här kan ibland påverka system- eller programfunktionen.  I fall där en sådan påverkan infaller uppstår ett I/O-läsfel.  Beroende på källan för läsbegäran (värdprogram kontra intern systemprocess) kan användaren notera en styrenhetsåterställning, systemkonfigurationsbegäranden som fastnar, en oåterkallelig programtimeout/ett oåterkalleligt programfel eller andra liknande fel.
 
 
Berörda versioner:
SCOS-versionerna 7.3.2 och 7.3.3 med datadeduplicering aktiverat
Resolution
Alternativ lösning:
Storage Center som kör SCOS 7.3.2 och SCOS 7.3.3 bör avvakta med datadeduplicering tills en uppgradering till SCOS 7.3.4 har färdigställts
 
 
Lösning:
Uppgradera till SCOS 7.3.4

Obs! 7.3.4-uppgraderingen har automatiskt tilldelats system som kör version 7.3.2 eller 7.3.3 med deduplicering aktiverat. Du behöver inte längre kontakta supporten om du vill utföra kontroller före eller efter uppgradering eftersom dessa processer byggts in i SCOS-versionerna från och med 7.3.1.

  

SLN314446_sv__1icon Viktigt! Datadeduplicering bör pausas tills uppgraderingen av 7.3.4 har färdigställts

  Kontakta Dell Support om du har frågor om uppgraderingen. 

Article Properties


Affected Product

Dell Compellent SC4020, Dell Storage SC8000, Dell Storage SC5020, Dell Storage SC5020F, Dell Storage SC7020, Dell Storage SC7020F, Dell Storage SC9000, Dell Storage SCv3000, Dell Storage SCv3020

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution