Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

System zawiesza się podczas ponownego uruchamiania po wystąpieniu błędu krytycznego serwerów PowerEdge T130, R230, R330 i T330

Summary: Kilka modeli serwerów PowerEdge (T130, R230, R330, T330) otrzymuje komunikat o błędzie: „Critical Memory error An error was detected during memory initialization”. Artykuł przeprowadziSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Serwery PowerEdge T130, R230, R330 i T330 mogą zgłaszać błędy krytyczne podczas zaplanowanych operacji ponownego uruchamiania (Rysunek 1 [tylko w jęz. angielskim]):

SLN303868_en_US__1Memory-not-configurable-POST

Krytyczny: błąd pamięci — wykryto błąd podczas inicjalizacji pamięci.

Rysunek 1: Komunikat o krytycznym błędzie pamięci


Dziennik zdarzeń systemowych sprzętu kontrolera iDRAC/BMC zarejestruje błąd (Rysunek 2 [tylko w jęz. angielskim]): 

SLN303868_en_US__2Memory-not-configurable-SEL

Pamięć została wykryta, ale nie jest konfigurowalna.

Rysunek 2: Dziennik zdarzeń systemu


Dziennik kontrolera cyklu eksploatacji zarejestruje błąd (Rysunek 3 [tylko w jęz. angielskim])

SLN303868_en_US__3Memory-not-configurable-LCC

PST0129 — pamięć została wykryta, ale nie są konfigurowalne 

Rysunek 3: Dziennik kontrolera cyklu eksploatacji


W przypadku obudowy z wyświetlaczem LCD, na ekranie po kolei pojawi się informacja o błędzie (Rysunek 4 [tylko w jęz. angielskim]):

SLN303868_en_US__4Memory-not-configurable-LCD

PST0129 — pamięć została wykryta, ale nie jest konfigurowalna. Sprawdzanie urządzeń pamięci. 

Rysunek 4: Błąd wyświetlacza LCDCause

-

Resolution

W systemie BIOS w wersji 1.4.5 wprowadzono nowy kod referencyjny Intel Memory Reference Code (MRC), zawierający poprawkę krytycznego błędu inicjalizacji pamięci. Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować system BIOS do wersji 1.4.5 lub nowszej. 

W systemie BIOS w wersji 2.0.8 wprowadzono dodatkowe zmiany dotyczące dziennika zdarzeń systemu (SEL), powodujące wysyłanie komunikatu o pomocy w odizolowaniu systemów, w których napotkano błędy związane z wyświetleniem się komunikatów „Pamięć została wykryta, ale nie jest konfigurowalna”. Wersja 2.0.8 systemu BIOS zostanie wyposażona we wszechstronny dziennik zdarzeń systemu, wysyłający komunikaty dotyczące wyizolowania przyczyny awarii:
 • „Pamięć nie została wykryta” — zarejestrowano zdarzenie związane z niewykryciem pamięci
 • „Pamięć została wykryta, ale nie jest konfigurowalna” — zarejestrowano zdarzenie związane z błędem inicjalizacji.
 • „Test POST pamięci systemu BIOS zakończony niepowodzeniem” — zarejestrowano zdarzenie związane z błędem testu pamięci
 • „Nieprawidłowa konfiguracja pamięci” — zarejestrowano zdarzenie związane z nieobsługiwanymi pamięciami DIMM, DIMM bez układu ECC lub DIMM mieszanymi

Jak pobrać najnowszą wersję systemu BIOS:

Serwer Dell PowerEdge R330/R230/T330/T130 w systemie BIOS lub najnowsza wersja

Poprawki i usprawnienia

Poprawki

 • – Włączony system może przestać odpowiadać na polecenia wybierane na pasku „Ładowanie sterowników systemu BIOS”.

Usprawnienia

 • Zaktualizowano procesor firmy Intel i kody referencyjne pamięci do wersji produkcyjnej 4.1.0.1 (lub nowszej)
 • Dokonano aktualizacji mikrokodu dla następujących procesorów Intel do wersji 0x48 (lub nowszej):
  • Procesor Intel Xeon z rodziny produktów E3-1200 v6
  • Procesor Intel Core z rodziny produktów i3-7000
  • Procesor Intel Pentium z rodziny produktów G4600
  • Procesor Intel Celeron z rodziny produktów G3930
 • Dokonano aktualizację mikrokodu dla następujących procesorów Intel do wersji 0xA0:
  • Procesor Intel Xeon z rodziny produktów E3-1200 v5
  • Procesor Intel Core z rodziny produktów i3-6000
  • Procesor Intel Pentium z rodziny produktów G4400 lub G4500
  • Procesor Intel Celeron z rodziny produktów G3900
 • Zaktualizowano usługi Intel Server Platform Services (SPS) i oprogramowanie wewnętrzne platformy zarządzania (ME) do wydania SPS_E3_04.01.03.21 (lub nowszego).
 • Dodano wsparcie dla systemu korzystającego z modułów pamięci Dual Inline Memory Module (DIMM) 2400 MHz.
 • Dodano obsługę wyświetlania obrazu z zewnętrznej karty graficznej.
 • Poprawiono niezawodność obsługi testu pamięci systemowej.

Article Properties


Affected Product

PowerEdge R230, PowerEdge R330, PowerEdge T130, PowerEdge T330

Last Published Date

13 Oct 2021

Version

4

Article Type

Solution