Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Chybové zprávy serveru PowerEdge v protokolu událostí systému a jak je možné je zobrazit

Summary: informace o tom, jak získat údaje o stavu systému z protokolu událostí serveru (SEL) či hardwarového protokolu. Existují různé způsoby, jak si tento protokol, obsahujícíSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

V tomto článku uvádíme informace o tom, jak získat údaje o stavu systému z protokolu událostí serveru (SEL) či hardwarového protokolu.


Existují různé způsoby, jak si tento protokol, obsahující chronologicky seřazené chybové zprávy, prohlédnout. Zde si ukážeme, jak informace číst a jak protokol zaznamenávat, je-li to možné.
 


Přehled možností, jak protokol událostí serveru zobrazit:

 1. Při spuštění systému (servery 11. generace a starší)

 2. Při spuštění systému (servery 12. generace a novější)

 3. Když je v systému nainstalovaný nástroj OpenManage Server Administrator (OMSA)

 4. Když je nakonfigurovaný řadič DRAC (Dell Remote Access Controller)1. Při spuštění systému (servery 11. generace a starší)

Protokoly událostí systému jsou ve vašem serveru uloženy v řadiči BMC nebo iDRAC. Přístup k nim je tak možný ve funkci POST prostřednictvím konfiguračního programu BMC / iDRAC.

 1. Restartujte server.

 
 • Stisknutím kláves CTRL+E při spuštění systému se dostanete do konfiguračního programu (P.O.S.T.) (Obrázek 1 (pouze v angličtině)).
  SLN292270_cs__1idrac g11 post
  Obrázek 1 – Příklad úvodní obrazovky systému
   

 
 • V hlavní nabídce přejděte dolů k možnosti „System Event Log Menu“ (Nabídka protokolu událostí systému) a stiskněte klávesu Enter.

 
 • Obdržíte 2 možnosti k protokolům událostí systému. Vyberte možnost „View SystemEvent Log“ (Zobrazit protokol událostí systému) a stiskněte klávesu Enter (Obrázek 2 (pouze v angličtině)).
  SLN292270_cs__2idrac g11 post 2
  Obrázek 2 – Nastavení iDRAC / BMC v konfiguračním programu

 


2. Při spuštění systému (servery 12. generace a novější)

Protokoly událostí systému jsou ve vašem serveru uloženy v řadiči BMC nebo iDRAC. Přístup k nim je tak možný ve funkci POST prostřednictvím nastavení systému.
 

 • Pomocí kláves se šipkami nyní můžete procházet jednotlivými položkami protokolu událostí serveru zobrazenými na obrazovce (obrázek 3 (pouze v angličtině)).
  SLN292270_cs__3idrac g11 post3
  Obrázek 3 – Položka protokolu událostí systému v řadiči iDRAC

  1. Restartujte server.

 
 • Stisknutím klávesy F2 přejděte do nastavení systému.

 
 • V hlavní nabídce vyberte možnost IDRAC Settings (Nastavení IDRAC).

 
 • Na další stránce zvolte možnost „System Event Log“ (Protokol události systému) (Obrázek 4 (pouze v angličtině)).
  SLN292270_cs__4idrac g12 post
  Obrázek 4 – Systémová nastavení iDRAC

 
 • Pomocí možnosti „Display System Event Log“ (Zobrazit protokol událostí systému) (Obrázek 5 (pouze v angličtině)) si můžete protokoly prohlédnout.
  SLN292270_cs__5idrac g12 post2
  Obrázek 5 – Možnost zobrazení protokolu událostí

 


3. Když je v systému nainstalovaný nástroj Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)

Nástroj Dell Open Manage Server Administrator (OMSA) dokáže komunikovat s řadiči BMC a iDRAC, získat z nich informace a zobrazit je v uživatelsky přívětivém rozhraní.


Přístup k protokolům událostí systému v nástroji OMSA:
 

 • Pomocí kláves se šipkami nyní můžete procházet jednotlivými položkami protokolu událostí serveru (Obrázek 6 (pouze v angličtině)).
  SLN292270_cs__6idrac g12 post3
  Obrázek 6 – Položka protokolu událostí systému v nastavení

  1. Otevřete nástroj OMSA.

 
 • Klikněte na možnost „System“ na levé straně.

 
 • Klikněte na kartu „Logs“ uprostřed stránky. Nyní se přímo zobrazí protokol událostí serveru (Obrázek 7 (pouze v angličtině)).
  SLN292270_cs__7omsa sel 1
  Obrázek 7 – Protokol událostí systému v nástroji OMSA

 

 

 • Protokoly je možné exportovat pomocí tlačítka „save to“ (uložit do) v pravém horním rohu.
   

 • Na kartě „Logs“ klikněte na možnost „Alert“ a podle potřeby exportujte protokol výstrah pomocí tlačítka „Save to“.
   

 


4. Když je nakonfigurovaný řadič iDRAC (Dell Remote Access Controller)

Pokud byla na řadiči iDRAC nakonfigurována IP adresa, máte z libovolného počítače na síti přístup k webovému rozhraní iDRAC.

Protože jsou zde uloženy protokoly událostí systému, je možné toto rozhraní použít k prohlížení protokolů.
 

 1. Do webového rozhraní řadiče iDRAC se dostanete pomocí IP adresy řadiče iDRAC.

 
 • Klikněte na možnost „System“ na levé straně.

 
 • Klikněte na kartu „Logs“ (Protokoly). Nyní se přímo zobrazí protokol událostí serveru (Obrázek 8 (pouze v angličtině)).
  SLN292270_cs__8idrac sel 1(1)
  Obrázek 8 – Protokol událostí systému ve webovém rozhraní řadiče iDRAC

 
 • Protokoly je možné exportovat pomocí tlačítka „Save To“ ve spodní části seznamu.
   

Cause

 

Resolution

 

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

01 Dec 2021

Version

5

Article Type

Solution