Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Komunikaty błędów serwera PowerEdge w dzienniku zdarzeń systemowych oraz ich przeglądanie.

Summary: informacje o rozpoznawaniu stanu systemu na podstawie dziennika zdarzeń serwera (SEL) / dziennika sprzętowego. Istnieją różne sposoby sprawdzania tego dziennika. Zawiera on komunikatySee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Niniejszy artykuł zawiera informacje o rozpoznawaniu stanu systemu na podstawie dziennika zdarzeń serwera (SEL) / dziennika sprzętowego.


Istnieją różne sposoby sprawdzania tego dziennika. Zawiera on komunikaty błędów w kolejności chronologicznej. Artykuł opisuje, jak odczytywać informacje i jak pobrać dziennik, jeśli to możliwe.
 


Omówienie opcji sprawdzania dziennika zdarzeń serwerowych:

 1. Podczas uruchamiania systemu (serwery 11 generacji i wcześniejsze)

 2. Podczas uruchamiania systemu (serwery 12 generacji i późniejsze)

 3. Gdy w systemie zainstalowane jest narzędzie OpenManage Server Administrator (OMSA)

 4. Gdy kontroler DRAC (Dell Remote Access Controller) jest skonfigurowany1. Podczas uruchamiania systemu (serwery 11 generacji i wcześniejsze)

Dziennik zdarzeń systemowych jest przechowywany na serwerze w BMC lub iDRAC. Dzięki temu, można uzyskać do niego dostęp w POST, poprzez narzędzia konfiguracyjne BMC/iDRAC.

 1. Należy uruchomić serwer ponownie.

 
 • Nacisnąć CTRL+E podczas uruchamiania systemu, aby uzyskać dostęp do narzędzia konfiguracyjnego (P.O.S.T.). (Ilustracja 1 (tylko angielski))
  SLN292270_pl__1idrac g11 post
  Ilustracja 1. Przykładowy ekran uruchamiania systemu
   

 
 • W menu głównym wybrać opcję System Event Log Menu (Menu dziennika zdarzeń systemowych) i nacisnąć Enter.

 
 • Dostępne będą dwie opcje dla dziennika zdarzeń systemowych. Wybrać opcję View SystemEvent Log (Wyświetl dziennik zdarzeń systemowych) i nacisnąć Enter (Ilustracja 2 (tylko angielski)).
  SLN292270_pl__2idrac g11 post 2
  Ilustracja 2. Ustawienia iDRAC/BMC w narzędziu konfiguracyjnym

 


2. Podczas uruchamiania systemu (serwery 12 generacji i późniejsze)

Dziennik zdarzeń systemowych jest przechowywany na serwerze w BMC lub iDRAC. Dzięki temu można uzyskać do niego dostęp w POST poprzez ustawienia systemu.
 

 • Używając klawiszy strzałek, można przemieszczać się między poszczególnymi pozycjami w dzienniku zdarzeń serwerowych (Ilustracja 3 (tylko angielski))
  SLN292270_pl__3idrac g11 post3
  Ilustracja 3. Wpisy dziennika zdarzeń systemowych w iDRAC

  1. Należy uruchomić serwer ponownie.

 
 • Nacisnąć klawisz F2, aby wejść do Ustawień systemu.

 
 • W menu głównym wybrać ustawienia iDRAC.

 
 • Na następnej stronie wybrać opcję System Event Log (Dziennik zdarzeń systemowych) (Ilustracja 4 (tylko angielski))
  SLN292270_pl__4idrac g12 post
  Ilustracja 4. Ustawienia konfiguracji systemu iDRAC

 
 • Wybrać opcję Display System Event Log (Wyświetl dziennik zdarzeń systemowych) (Ilustracja 5 (tylko angielski)), aby przejrzeć dziennik.
  SLN292270_pl__5idrac g12 post2
  Ilustracja 5. Opcja wyświetlania dziennika zdarzeń

 


3. Gdy w systemie zainstalowane jest narzędzie Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)

Narzędzie Dell Open Manage Server Administrator (OMSA) może komunikować się z BMC i iDRAC, aby pobrać i wyświetlić informacje w interfejsie przyjaznym użytkownikowi.


Aby uzyskać dostęp do dziennika zdarzeń systemowych w OMSA należy:
 

 • Używając klawiszy strzałek, można przemieszczać się między poszczególnymi pozycjami w dzienniku zdarzeń serwerowych (Ilustracja 6 (tylko angielski))
  SLN292270_pl__6idrac g12 post3
  Ilustracja 6. Wpisy dziennika zdarzeń systemowych w ustawianiach

  1. Uruchomić narzędzie OMSA

 
 • Kliknąć pozycję System po lewej stronie.

 
 • Kliknąć zakładkę Logs (Dzienniki) na środku strony. Dziennik zdarzeń serwerowych jest teraz dokładnie widoczny (Ilustracja 7 (tylko angielski))
  SLN292270_pl__7omsa sel 1
  Ilustracja 7. Dziennik zdarzeń systemowych  w narzędziu OMSA

 

 

 • Dziennik można wyeksportować, używając przycisku Save to (Zapisz jako) w prawym górnym rogu.
   

 • Kliknąć Alert na karcie Logs (Dzienniki) i w razie potrzeby wyeksportować dziennik alertów, klikając przycisk Save to (Zapisz jako).
   

 


4. Gdy kontroler DRAC (Dell Remote Access Controller) jest skonfigurowany

Gdy iDRAC został skonfigurowany z adresem IP, można uzyskać dostęp do jego interfejsu sieciowego za pomocą dowolnego urządzenia w sieci.

Interfejsu iDRAC można użyć, aby przeglądać przechowywane w nim dzienniki.
 

 1. Należy wejść do interfejsu sieciowego iDRAC, używając adresu IP iDRAC.

 
 • Kliknąć pozycję System po lewej stronie.

 
 • Kliknąć zakładkę Logs (Dzienniki). Dziennik zdarzeń serwerowych jest teraz dokładnie widoczny (Ilustracja 8 (tylko angielski))
  SLN292270_pl__8idrac sel 1(1)
  Ilustracja 8. Dziennik zdarzeń systemowych w interfejsie sieciowym iDRAC

 
 • Dzienniki można wyeksportować, klikając przycisk Save To (Zapisz jako) na dole listy.
   

Cause

 

Resolution

 

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

01 Dec 2021

Version

5

Article Type

Solution