Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Vanliga frågor och svar om NVMe-SSD-diskar (Solid State Drive)

Summary: Den här artikeln innehåller information om "Ny teknik (NVMe, Skylake-kretsuppsättning osv....) och deras interaktion under installationen av Windows på datorer som har Intel Skylake-kretsuppsättningen. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Ingen symtominformation.

Cause

Ingen orsaksinformation.

Resolution

Innehållsförteckning


Ny teknik

Många av de spännande nya maskinvaruteknikerna i de senaste Dell OptiPlex-, Precision-, Latitude-, Venue- och XPS-datorerna fungerar optimalt med en UEFI-baserad (Unified Extensible Firmware Interface)/GPT-baserad (GUID Partition Table) avbildning. Med UEFI förbättrar du även hastigheten, prestandan och säkerheten genom nya Microsoft-funktionerna.

Även om vissa av de nyaste Dell-datorerna kräver UEFI har andra nya modeller ökad stabilitet när de konfigureras med UEFI. Den nya NVMe-enheten (Non-Volatile Memory Express) är också ett tekniskt framsteg som fungerar bäst med UEFI-konfigurationer. Även om UEFI-standarden används internt i Windows 8, 8.1, 10 och 11 måste ytterligare förberedelse och hänsyn tas till Windows 7 för kompatibilitet.

Dell-datorer som tillverkats sedan 2011 är UEFI-kompatibla. Beroende på datorns beställningskonfiguration, operativsystemet som är installerat från fabriken och andra saker att tänka på, kan datorn ha levererats i en UEFI-konfiguration eller i en äldre BIOS-konfiguration. I allmänhet levereras datorer som levereras med Windows 8 eller 8.1 med UEFI aktiverat. Alla Windows 10- och 11-datorer levereras från Dell i UEFI-läge.

Obs! Du kan höra de här hårddiskarna som kallas M.2-enheter, och även om de är tekniskt korrekta är det lite felbeteckning. Alla NVMe-enheter använder M.2-formfaktorn, men inte alla M.2 SSD-diskar använder NVMe-teknik. M.2 är helt enkelt formfaktorn.

Vanliga frågor och svar

 1. Vad är NVMe?
 2. Bör jag använda NVMe-enheter med MBR?
 3. Varför fungerar NVMe-enheten inte i Windows 7?
 4. Måste jag göra något särskilt för att NVMe-enheterna ska fungera i Windows 8.1- och Windows 10-avbildningar?
 5. Varför fungerar inte min Windows 7-skiva med mina nya Dell-datorer?
 6. Vad är Skylake? Vad behöver jag veta om Skylake?
 7. Vad är UEFI?
 8. Vilken är skillnaden mellan MBR och GPT?
 9. Vilka avbildningssätt är kompatibla med UEFI?
 10. Vilken är skillnaden mellan äldre BIOS och UEFI?
 11. Hur hänger GPT och UEFI samman?
 12. Är MBR samma sak som äldre BIOS?
 13. Hur växlar jag min Dell-dator från äldre läge till UEFI?
 14. Kan jag konfigurera mina Windows 7-datorer med UEFI för säker start?
 15. Kan jag konfigurera mina Windows 7-datorer med UEFI för BitLocker?
 16. Kan jag konfigurera mina Windows 7-datorer med äldre inställningar för BitLocker om jag inte kan använda UEFI?
 1. F: Vad är NVMe?
  A: NVMe (Non-Volatile Memory express) är ett kommunikationsgränssnitt/-protokoll för SSD-diskar (Solid State Drives). Tidigare använde Solid State-hårddiskar hårddiskstyrenhetsgränssnitt (SATA, SAS osv....) som var utformade för snurrande hårddiskar. Med NVMe (som bygger på PCI Express-databussen) får man ett standardgränssnitt för SSD-hårddiskarna, så nu krävs bara 1 drivrutin för alla diskar med den specifikationen. (Som för USB-enheter.)
 2. F: Bör jag använda NVMe-enheter med MBR?
  A: Nej, Dell rekommenderar att NVMe-enheter konfigureras med UEFI &GPT för optimal prestanda, säkerhet och tillförlitlighet.
 3. F: Varför fungerar NVMe-enheten inte i Windows 7?
  A: Det finns inget inbyggt stöd för NVMe-enheter i Windows 7. I vanliga fall bygger Windows 7-avbildningsfel på felaktig enhetskonfiguration, äldre programvara/processer för avbildning och att de nödvändiga drivrutinerna inte läses in under avbildningsprocessen, vilket ger Windows 7 stöd för NVMe-enheter. Dell rekommenderar UEFI- och GPT-konfiguration av Windows 7-datorer.
 4. F: Behöver jag göra något för att NVMe-enheter ska fungera med windows 8,8.1,10,11-avbildningen?
  A: KANSKE – Beroende på hur avbildningen har förberetts och vilket källoperativsystem som används kan du behöva lägga in NVMe-drivrutiner i din Windows 8-, 8.1-, 10-11-avbildning.
 5. F: Varför fungerar inte min Windows 7-skiva med mina nya Dell-datorer?
  A: Aktuella Windows 7-medier innehåller inte USB 3.1-drivrutinen eller stöd för NVMe-drivrutinen som krävs för att installera sig själv på datorer med NVMe.
 6. F: Vad är Skylake? Vad behöver jag veta om Skylake? A: Skylake avser den 6:e generationens Intel Core-processordesign, och är efterträdaren till 5:e generationens Broadwell-kretsuppsättning. Några av de viktigaste inslagen i Skylake-processorerna:
  • USB 2.0-bussen stöds inte längre (USB 2.0 krävs i Windows 7 om du inte tar med specifika drivrutiner för USB 3.1 i Windows 7-avbildningen.)
  • Stöd för höghastighetsdatatransport med Thunderbolt 3.0.
  • Iris Pro-grafik med 4k på upp till 3 skärmar.
 7. F: Vad är UEFI?
  A: Är en version av datorkonfigurationen som ersätter BIOS? UEFI är en teknikspecifikation som hanteras av Unified Extensible Firmware Interface Forum eller (UEFI-forumet) en samling teknikföretag som arbetar för att modernisera datorstartprocessen.
  Några av fördelarna med UEFI:
  • Möjligheten att starta diskar som är större än 2 TB med HJÄLP av GUID-partitioner (GPT)
  • Datorarkitekturen är inte beroende av cpu-designen
  • Du får en mer flexibel miljö (med nätverksanslutning) i läget innan du kör något operativsystem
  • Modulär design
  • Drivrutinerna är inte beroende av cpu-designen.
  • UEFI ersätter BIOS (Basic Input/Output System)
  • Säker start: En säkerhetsteknik för att förhindra virus-/malware-attacker på moderkortsnivå.

  Dell rekommenderar att du, om du använder Windows 7, migrerar dina datorer till GPT-partitionering/UEFI-konfiguration (Unified Extensible Firmware Interface) för att få bästa möjliga funktioner för ny maskinvara. Detta minskar även kompatibilitetsöverväganden vid eventuell övergång från Windows 7 till Windows 10 eller 11.

  • Många Windows 7-användare har planerat att gå över till GPT/UEFI tillsammans med migreringen till Windows 10 eller 11, men nu kan det krävas en flytt till GPT/UEFI med Windows 7 för att kunna ge stöd för de senaste maskinvaruplattformarna och teknikförbättringarna.
  • Flytt till Windows 7 med GPT-partitionering/UEFI-datorkonfiguration ger en brygga för Windows 7-användare som inte omedelbart är redo att flytta till Windows 10 eller 11.
 8. F: Vilken är skillnaden mellan MBR och GPT?
  A: MBR står för Master Boot Record. MBR har hängt med sedan persondatorerna gjorde sitt intåg år 1983. Med MBR använder du en särskild startsektor på enheten, där ligger ett startprogram för operativsystemet. MBR:s största begränsningar är maximalt antal primära partitioner (4) och en begränsning av diskstorleken på 2 terabyte. Med MBR sparas start- och partitioneringsinformationen i den angivna startsektorn. Då skapas en felpunkt samtidigt som katastrofåterställningen begränsas.
  GPT står för "GUID Partition Table". Det kallas GUID Partition Table eftersom varje partition på hårddisken har en "globalt unik identifierare" eller GUID – en slumpmässig uppsättning tecken som tillåter GPT-partitioner sin egen unika identifierare (GUID-format 00000000-0000-0000-0000-0000-000000000). Dagens moderna enheter har en diskstorlek på 8 zebibyte (ZiB). GPT lagrar flera kopior av start- och partitionsdata över den enhet som ger redundans och bättre katastrofåterställning.
 9. F: Vilka avbildningssätt är kompatibla med UEFI?
  A: Dell rekommenderar Dell ImageAssist (Dells avbildningsteknik för flera plattformar), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012, 2012 R2, 2016 eller senare och Microsoft Deployment Toolkit (MDT) som rekommenderad avbildningsteknik för UEFI-baserade datorer.
 10. F: Vilken är skillnaden mellan äldre BIOS och UEFI?
  A: UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ersätter BIOS (Basic Input/Output System). Äldre BIOS har begränsningar som möjliggör optimala prestanda för ny teknik och kommer sannolikt inte längre att stödjas snart när nyare teknik är mer inkompatibel med den här äldre tekniken.
 11. F: Hur hänger GPT och UEFI samman?
  S: UEFI startar inte med MBR-partitioner utan specifikt stöd för äldre ROM i vissa UEFI-konfigurationer med Dell-datorer. UEFI är utformat för GPT-partitioner. Säker start fungerar inte med en MBR-partition.
 12. F: Är MBR samma sak som äldre BIOS?
  A: MBR är en beteckning för Master Boot Record-partitionerna på hårddisken. Äldre BIOS avser datorkonfigurationsdesign före UEFI. Med både äldre BIOS och UEFI kan du konfigurera datoralternativen i den fasta programvaran på moderkortet. UEFI är avsett att användas med GPT-partitionstypen, men kan konfigureras för att använda MBR på datorer som utformats med stöd för äldre BIOS, men det finns funktionsbegränsningar och prestandabegränsningar som är kopplade till det här äldre stödet.
 13. F: Hur uppgraderar jag ett Dell-system från det äldre läget till UEFI?
  A: Dell-datorer som stöder äldre BIOS i datorkonfigurationen har ett alternativ för att växla från UEFI till äldre lägen. 
  Obs! Om du växlar mellan en dator från UEFI till Legacy eller Legacy till UEFI går det inte att starta datorn, vilket kräver att datorn har det operativsystem som antingen installeras om eller återavbildningas.
 14. F: Kan jag konfigurera säker start av Windows 7 med UEFI?
  A: Säker start är en UEFI-funktion. Du kan inte aktivera den funktionen i Windows 7.
 15. F: Kan jag konfigurera BitLocker i Windows 7 med UEFI?
  A: Ja. Äldre tillvals-ROM måste aktiveras för att Windows 7 ska fungera korrekt. 
  Obs! Vissa datorer kanske inte har äldre tillvals-ROMS-funktioner. Kontrollera datorns konfiguration för att avgöra om det här alternativet är tillgängligt i datorkonfigurationen.
 16. F: Kan jag konfigurera BitLocker i Windows 7 i det äldre läget om jag inte kan använda UEFI?
  Ja. Vissa datorer kräver en BIOS-uppdatering för att BitLocker ska fungera i äldre läge. 
  Obs! Kontrollera att systemet har den senaste BIOS-uppdateringen installerad.

Modell

Aktuell BIOS-version
(från och med 14 april 2016)

Latitude E7270/7470

1.4.2

Latitude E5270/5470/5570

1.4.7

Latitude 5175/5179

1.0.7

Rugged Tablet 7202 Venue 11 Pro (5)

A06

XPS 13 9350

1.3.3

XPS15 9550

1.2.0

OptiPlex 7440 All-in-One (AIO)

1.3.9

OptiPlex 7040 MT, SFF, Micro

1.2.8

OptiPlex 5040 MT, SFF

1.2.7

OptiPlex 3040 MT, SFF, Micro

1.3.5

Precision T3420/T3620

1.3.2

Precision 3510

1.4.7

Precision 5510

1.2.0

Precision 7510/7710

1.4.8

Om datorn inte finns med i listan stöds för närvarande inte Legacy BitLocker på datorn.

Överst på sidan


Tidsplan för Windows-övergångarna

 • Distributionen avslutas den 30 juni 2017
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro NEDGRADERAS till Windows 7 Pro
  • Windows 8.1 NEDGRADERAS till Windows 7 Pro
  • Windows 7 Home Basic (ENDAST Kina)
 • Distributionen avslutas den 31 juli 2017
  • Windows 10 Pro för små surfplattor
  • NEDGRADERING av Windows 10 2-i-1-surfplattan
 • Distributionen avslutas den 31 oktober 2017
  • Windows 7 Pro
  • Windows 8.1
  • Windows 10 Pro NEDGRADERAS till Windows 7 Pro eller 8.1 Pro

Överst på sidan


Ordlista

 • UEFI – Unified Extensible Firmware Interface, systeminställningsgränssnitt som ersätter BIOS (Basic Input/Output System) som används för datorkonfiguration.
 • NVMe – Non-Volatile Memory Express, en ny teknik som använder PCI-Express-bussen för SSD-drift, vilket är betydligt snabbare än SATA-tekniken.
 • PCI Express – En höghastighets seriell datorexpansionsbussstandard som är utformad för att ersätta äldre PCI-, PCI-X- och AGP-bussstandarder
 • SATA – Serial ATA (förkortat från Serial AT Attachment) är ett datorbussgränssnitt som ansluter värdbussadaptrar till masslagringsenheter som hårddiskar, optiska enheter och SSD-enheter.
 • SAS – seriekopplat SCSI (Small Computer System Interface), ett bussgränssnitt med SATA-enheter och hastigheten hos SCSI-värdstyrenheten.
 • MBR – Master Boot Record
 • GPT – GUID Partition Table
 • GUID – globalt unik identifierare
 • ZiB – zebibyte (1 zebibyte = 270 byte = 1 180 591 620 717 411 303 424 byte = 1 024 exbibyte)
 • SCCM – System Center Configuration Manager (Microsoft)
 • MDT – Microsoft Deployment Toolkit
 • Äldre ROM – (äldre skrivskyddat minne) aktiverar äldre startenhetsalternativ när datorer är konfigurerade för UEFI (visar andra startalternativ än EFI-aktiverade startenheter).
 • Firmware – permanent programvara i ett skrivskyddat minne.
 • Skylake – avser den 6:e generationens Intel Core-processordesign.
 • Kaby Lake – 7:e generationens Intel Core-processorer. (Kaby Lake kommer sannolikt att fungera endast i Windows 10.)
 • Broadwell – 4:e generationens Intel Core-processorer
 • Haswell – 4:e generationens Intel Core-processorer
 • Thunderbolt 3 – Thunderbolt 3 är ett maskinvarugränssnitt där USB-C-kontakten används. Thunderbolt kombinerar PCI Express (PCIe) och DisplayPort (DP) i en seriesignal, och ger även likström, allt i en kabel. Upp till sex enheter kan stödjas med en Thunderbolt 3-anslutning.
 • DisplayPort (DP) – Ett digitalt bildskärmsgränssnitt som främst används för att ansluta en videokälla till en bildskärmsenhet, t.ex. en LCD-skärm. Du kan också använda DisplayPort till att överföra ljuddata, USB-data och andra typer av data via en enda anslutning.

Överst på sidan


Dells Windows 7-kompatibla Skylake-modeller

Dell Skylake-modeller
med Stöd för Windows 7

Äldre
BIOS-/MBR-partition

UFEI
BIOS/GPT-partitionering

Latitude 12 7000-serien (E7270)

Ja*1

Ja

Latitude 14 7000-serien (E7470)

Ja*1

Ja

Latitude 12 Rugged Tablet (7202)

Ja*1

Ja

Latitude 15 3000-serien (3470)

Ja*1

Ja

Latitude 15 3000-serien (3570)

Ja*1

Ja

Latitude 12 5000-serien (E5270)

Ja*1

Ja

Latitude 14 5000-serien (E5470)

Ja*1

Ja

Latitude 15 5000-serien (E5570)

Ja*1

Ja

OptiPlex 24 7000-serien All-in-One (7440)

Ja*1

Ja

OptiPlex 22 3000-serien All-in-One (3240)

Ja*1

Ja
OptiPlex 7040

Ja*1

Ja
OptiPlex 5040

Ja*1

Ja
OptiPlex 3040

Ja*1

Ja
Precision 15 5000-serien (5510) Nej*2 Ja
Precision 15 7000-serien (7510) Nej*2 Ja
Precision 17 7000-serien (7710) Nej*2 Ja
Precision 15 3000-serien (3510) Nej*2 Ja
Precision Tower 3000-serien (3620) Ja Ja
Precision Tower 3000-serien (3420) Ja Ja
XPS 13 9350 Ultrabook Nej*2 Nej*2
XPS 13 9360 Ultrabook Ja*1 Ja

Kommentarer:

 • *1 – Äldre BIOS-/MBR-partitionskonfigurationer i Windows 7 har endast stöd för icke-NVMe-enheter.
 • *2 – Windows 7 stöds inte men kan stödjas vid ett framtida datum.

Överst på sidan

Article Properties


Affected Product
Latitude 3470, Latitude 3570, Latitude 7202 Rugged Tablet, Latitude E5270, Latitude E5470, Latitude E7270, Latitude E7470, OptiPlex 3040, OptiPlex 3240 All-in-One, OptiPlex 5040, OptiPlex 7040, OptiPlex 7440 All-In-One, Precision 3510, Precision 5510 , Precision 7510, Precision 7710, Dell Precision Tower 3420, Dell Precision Tower 3620, XPS 13 9350 ...
Last Published Date

19 Apr 2022

Version

7

Article Type

Solution