Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

ITDT-SE CLI for Windows – Kunders bruk av ITDT for å oppdatere båndstasjoner og kjøre diagnostikk

Summary: Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker ITDT-SE (CLI) til å oppgradere fastvaren, utføre diagnostikk og hente ut logger for Dells kundestøtte.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Denne artikkelen inneholder informasjon om ITDT-SE for Windows.  ITDT-SE brukes til å hente loggfiler (stasjonsdumper) samt utføre andre ulike funksjoner, det vil si: løse ut medier, kjøre diagnostikk for båndstasjon, oppdatere fastvare.
 
SLN316605_no__1icon Merk: ITDT-DCR er i slutten av levetiden. DCR-versjonen støtter ikke LTO7 eller nye generasjoner av båndstasjoner.

 

Resolution
1. Installere ITDT-SE (CLI)
2. Båndstasjonslogg (stasjonsdump)
3.  Diagnostikk for båndstasjon
4.  Fastvareoppdatering for båndstasjon
5.  Løse ut båndmedier
6.  Båndbruk

 

SLN316605_no__2icon Merk: Tjenester for sikkerhetskopieringsprogrammer kan forstyrre fastvareoppdateringer, oppdaging av stasjoner og diagnostikk. Det er best å angi at sikkerhetskopieringstjenestene skal deaktiveres og deretter starte verts- og båndstasjonen eller biblioteket på nytt. Dette vil fjerne alle reservasjoner på biblioteket eller båndstasjonene.

Installere ITDT-SE (CLI)

ITDT-SE har ikke et installasjonsprogram, men det er bare å pakke ut filene på kundens maskin.  Utpakkingen oppretter inndata-, lisens-, utdata- og skriptmapper sammen med den kjørbare ITDT-filen, en Viktig-fil og to andre filer.  Ingen omstart er nødvendig.
ITDT-SE (CLI) finner du på www.dell.com.  Velg PowerVault-båndstasjonen, autolasteren eller biblioteket du arbeider med.  ITDT-SE (CLI) finner du i kategorien for båndautomatisering.

1.  Når du har lastet det ned, høyreklikker du for å kjøre som administrator.

SLN316605_no__3image(9320)

2.  Standardplasseringen er C:\\Dell\Drivers\..... 
 
SLN316605_no__4image(9321)

3  To filer blir pakket ut. 

SLN316605_no__5image(9365)

4.  I dette tilfellet bruker vi en Windows-vert: Høyreklikk på Windows-versjonen, og kjør som administrator.

SLN316605_no__6image(9323)

5.  Gå til ITDT-mappen som er opprettet.  Hvis du vil starte ITDT, høyreklikker du på ITDT-applikasjonen og kjører som administrator. 
SLN316605_no__7image(9324)

SLN316605_no__2icon Merk: Første gang den pakkes ut, kan det hende at utdata- og inndatamappen ikke opprettes. De to mappene blir opprettet når ITDT-applikasjonen kjøres.
 

Logg for båndstasjon

Hvis en båndstasjon svikter under sikkerhetskopiering eller når du kjører diagnostisering, kan det å innhente en stasjonsdump fra båndstasjonen hjelpe deg å finne ut om stasjonen må byttes ut.
Hvis mediet er suspekt, er det en fordel å innhente stasjonsdumper fra alle båndstasjonene i et båndbibliotek. 
Når stasjonsdumpen er generert, opprettes tre filer i utdata-mappen.  Filene vil være "A", "B" og "BLZ".  Alle de tre filene kan være nyttige når du skal fastslå stasjonsproblemer.

1.  Start applikasjonen ITDT-SE ved å høyreklikke på ITDT i ITDT-mappen.
2.  Første gang ITDT-SE kjøres, vises lisensinformasjonen.
3.  Trykk I på den siste siden for å godkjenne.
4.  Dette vil hente opp hovedmenysiden.
5.  Trykk på [S] for å skanne etter enheter.

SLN316605_no__9image(9357)

6. Velg stasjonen du vil samle inn dumpen for.
7 Trykk på [D] for å generere dumpfilene.

  SLN316605_no__10image(9358)

SLN316605_no__11image(9359)

8.  Når de er fullført, plasseres dumpfilene i utdata-mappen der ITDT ble pakket ut.
9.  Trykk på [R] for å gå tilbake til enhetslisten, Velg neste båndstasjon eller trykk på [Q] for å avslutte.

SLN316605_no__12image(9355)
10.  Dumpfiler generert.  Zip alle de tre filene slik at kundestøtte kan gjennomgå dem.

SLN316605_no__13image(9356)

Diagnostikk for båndstasjon
 

Det finnes flere ulike diagnostiseringer som kan utføres ved hjelp av ITDT-SE. Kjør riktig diagnostikk.

 Hvis båndstasjonen ikke vil begynne å skrive til mediet, vil en systemtest være nyttig. Systemtesten er en kort diagnostikktest.

 Når du prøver å finne ut om denne båndstasjonen har problemer med lese- og skrivehodet kontra medier, er det mest nyttig å kjøre en fullstendig skrivetest med et helt nytt bånd. 

Den fullstendige skrivetesten vil bruke alle skrivehodene og er en lengre diagnostikktest. Når diagnostiseringen er fullført, vil den generere en stasjonsdump fra stasjonen, uansett hvilken diagnostikktest som kjøres.


En frittstående båndstasjon trenger å få satt inn et bånd i stasjonen for å kjøre tester.
Båndbiblioteker trenger et bånd i I/U-stasjonen.

 

SLN316605_no__2icon Merk: Bruk et tomt eller nytt bånd ved kjøring av diagnostikk, ettersom noen tester vill overskrive dataene.

 

1.  Åpne ITDT-SE (CLI).
2.  Velg stasjonen som skal testes.
3.  Velg diagnostikkalternativet.

SLN316605_no__15image(9360)

4.  Velg [O] for andre funksjoner.

SLN316605_no__16image(9361)

5.  For fullstendig skrivetest velger du [W].
6.  Velg blokkstørrelse.

SLN316605_no__17image(9362)

7.  Velg hvilken type data som skal testes.  Ukomprimerbare data vil kjøre med den opprinnelige hastigheten til båndstasjonen.  

SLN316605_no__18image(9363)

SLN316605_no__19image(9364)

8.  Når diagnostiseringen er fullført, er ITDT-SE enten bestått eller ikke bestått.
9.  Logger blir generert i utdata-mappen der ITDT-SE ble pakket ut.

Fastvareoppdatering for båndstasjon

Etter at du har oppdatert fastvaren på en båndstasjon, må verten startes på nytt før diagnostikk eller sikkerhetskopiering kjøres.


1.  Last ned den aktuelle fastvaren for båndstasjonen som oppdateres fra Dell-nettstedet for kundestøtte.
2.  Pakk ut fastvaren. Standardplasseringen vil være C:\Dell\Drivers\.... Merk deg mappeplasseringen når filene pakkes ut.
3.  Kopier fastvarefilen til inndatamappen der ITDT-SE ble pakket ut.

     
SLN316605_no__2icon Merk: Det kan være separate fastvarefiler for stasjoner i full høyde og halv høyde samt SAS- og FC-stasjoner.

                                SLN316605_no__21image(9371)

4.  Åpne ITDT-SE (CLI)
5.  Velg båndstasjonen som skal oppgraderes.

SLN316605_no__22image(9394)

6.  Trykk på [F] for fastvareoppdatering.
7.  Velg fastvarefilen, og trykk deretter på [C] for å fortsette.

SLN316605_no__23image(9395)

8.  Katalogen og fastvarefilen vises.  Trykk på [S] for å starte fastvareoppdateringen.

SLN316605_no__24image(9396)

9.  Når du har fullført, skal statusen være Bestått.

SLN316605_no__25image(9397)

10.  Trykk på [R] for å gå tilbake og velge neste stasjon som skal oppdateres.
11.  Når alle stasjonene er fullført, må serveren startes på nytt før testing eller kjøring av sikkerhetskopieringsjobber.

Løse ut båndmediet

Utløsingsfunksjonen for båndmedier i ITDT-SE må kanskje brukes hvis et bånd ikke vil løses ut ved hjelp av programvaren for sikkerhetskopiering.  Hvis du vil fjerne alle reservasjoner fra sikkerhetskopieringsprogramvaren på båndstasjonen, kan du deaktivere alle sikkerhetskopieringstjenester og starte serveren og båndenheten på nytt.
 

SLN316605_no__2icon Merk: Det kan ta opptil 10 minutter å fullføre gjenoppretting på midten av båndet. I løpet av gjenopprettingen blinker ettegnsdisplayet (SCD) ett segment om gangen for å fullføre én åttetallsbevegelse, og deretter blinker tallet 9, og så blinker deretter ett segment om gangen for å fullføre én åttetallsbevegelse, deretter blinker tallet 8. Dette fortsetter til tallet 1 blinker og stasjonen fullføres. Du kan løse ut kassetten når nedtellingen er avsluttet ved å trykke på utløserknappen.

  

SLN316605_no__2icon Merk: Den normale utløsingsprosessen kan ta 5 minutter eller mer, avhengig av mengden båndtape som er spolet inn i stasjonen.  LED-lampen på båndstasjonen slutter å blinke når aktiviteten er stoppet.

1.  Åpne ITDT-SE.
2.  Velg stasjonen som har medier lastet inn.
3.  Velg [J] for å løse ut medier. 

SLN316605_no__28image(9402)

4.  Resultatet blir Bestått hvis båndet utløses.


Båndbruk

Funksjonen for båndbruk henter statistiske data og feiltellere fra en kassett.

SLN316605_no__2icon Merk: Båndbruk oppretter ikke en loggfil.

 

1.  Åpne ITDT-SE.
2.  Velg stasjonen som har medier lastet inn.
3.  Velg [O] for andre alternativer.
4.  Velg [U] for båndbruk.

SLN316605_no__30image(9400)

Article Properties


Affected Product

Dell EMC ML3, PowerVault 136T LTO/SDLT (Tape Library), PowerVault LTO4-120HH, PowerVault LTO5-140, Powervault LTO6, PowerVault LTO7, PowerVault LTO8

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution