Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

ITDT-SE CLI för Windows – kundens användning av ITDT för att uppdatera bandenheter och köra diagnostik

Summary: I den här artikeln beskrivs hur du använder ITDT-SE (CLI) för att uppgradera fast programvara, utföra diagnostik och hämta loggar till Dells support.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Den här artikeln innehåller information om ITDT-SE för Windows.  ITDT-SE används för att hämta loggfiler (enhetsdumpar) och utföra andra funktioner, t.ex. mata ut medier, köra bandenhetsdiagnostik och uppdatera fast programvara.
 
SLN316605_sv__1icon Obs! ITDT-DCR har nått slutet av livscykeln. DCR-versionen stöder inte LTO7 eller nya generationens bandenheter.

 

Resolution
1. Installera ITDT-SE (CLI)
2. Bandenhetslogg (enhetsdump)
3.  Bandenhetsdiagnostik
4.  Bandenhet – uppdatering av fast programvara
5.  Mata ut bandmedier
6.  Bandanvändning

 

SLN316605_sv__2icon Obs! Säkerhetskopieringsprogrammets tjänster kan störa uppdateringar av fast programvara, enhetsidentifiering och diagnostik. Det är bäst att ”avaktivera” säkerhetskopieringstjänsterna och starta om värden och bandenheten eller biblioteket. Då tas alla reservationer bort för biblioteket eller bandenheterna.

Installera ITDT-SE (CLI)

ITDT-SE har inget installationsprogram. Installationen går bara ut på att extrahera filerna på kundens dator.  Extraheraren skapar indata-, licens-, utdata- och skriptmappar, en körbar ITDT-fil, en fil med viktig information och två andra filer.  Ingen omstart krävs.
ITDT-SE (CLI) finns på www.dell.com.  Välj den PowerVault-bandenhet, den automatiska inläsare eller det bibliotek som du arbetar med.  ITDT-SE (CLI) finns i kategorin för bandautomatisering.

1.  När nedladdningen är klar högerklickar du på den och kör som administratör.

SLN316605_sv__3image(9320)

2.  Standardplatsen är C:\\Dell\Drivers\..... 
 
SLN316605_sv__4image(9321)

3. Två filer extraheras. 

SLN316605_sv__5image(9365)

4.  I det här fallet används en Windows-värd. Högerklicka på Windows-versionen och kör som administratör.

SLN316605_sv__6image(9323)

5.  Öppna ITDT-mappen som skapas.  Om du vill starta ITDT högerklickar du på ITDT-programmet och kör som administratör. 
SLN316605_sv__7image(9324)

SLN316605_sv__2icon Obs! Vid den inledande extraheringen kanske inte utdata- och indatamapparna skapas. De två mapparna skapas när ITDT-programmet körs.
 

Bandenhetslogg

Om det blir fel på en bandenhet under säkerhetskopieringen eller när diagnostiken körs kan du genom att hämta en enhetsdump från bandenheten ta reda på om enheten behöver bytas.
Om mediet är misstänkt är det fördelaktigt att samla in enhetsdumpar från alla bandenheter i ett bandbibliotek. 
När enhetsdumpen genereras skapas tre filer i ”utdatamappen”.  Dessa heter A, B och BLZ.  Alla tre filerna kan vara användbara för att fastställa enhetsproblem.

1.  Starta ITDT-SE-programmet genom att högerklicka på ITDT i ITDT-mappen.
2.  Licensinformation visas den första gången ITDT-SE körs.
3.  Tryck på I på den sista sidan för att godkänna den.
4.  Sidan med huvudmenyn visas.
5.  Tryck på [S] för att söka efter enheter.

SLN316605_sv__9image(9357)

6. Välj den enhet där dumpen ska hämtas.
7. Tryck på [D] för att skapa dumpfiler.

  SLN316605_sv__10image(9358)

SLN316605_sv__11image(9359)

8.  När det är klart finns dumpfilerna i utdatamappen där ITDT har extraherats.
9.  Tryck på [R] för att återgå till enhetslistan. Välj nästa bandenhet eller tryck på [Q] för att avsluta.

SLN316605_sv__12image(9355)
10.  Dumpfilerna skapas.  Komprimera de tre filerna och låt support gå igenom dem.

SLN316605_sv__13image(9356)

Bandenhetsdiagnostik
 

Det går att utföra flera olika typer av diagnostik med ITDT-SE. Kör rätt diagnostik.

 Om inte bandenheten börjar att skriva till mediet är ett systemtest användbart. Systemtestet är ett kort diagnostiskt test.

 Det bästa sättet att fastställa huruvida bandenheten har problem med ett läs- och skrivhuvud eller media är att köra ett fullständigt skrivtest med ett helt nytt band. 

Vid det fullständiga skrivtestet nyttjas alla skrivhuvuden. Det är ett längre diagnostiskt test. När diagnostiken är klar genereras en enhetsdump från den enhet för vilken det diagnostiska testet körs.


En fristående bandenhet behöver ett band isatt i enheten för att köra tester.
Bandbibliotek behöver ett band i I/O-stationen.

 

SLN316605_sv__2icon Obs! Använd ett tomt band eller ett mellanlagringsband när du kör diagnostik eftersom en del tester skriver över data.

 

1.  Öppna ITDT-SE (CLI).
2.  Välj den enhet som ska testas.
3.  Välj diagnostikalternativet.

SLN316605_sv__15image(9360)

4.  Välj [O] för att se andra funktioner.

SLN316605_sv__16image(9361)

5.  Välj [W] för att välja ett fullständigt skrivtest.
6.  Välj blockstorlek.

SLN316605_sv__17image(9362)

7.  Välj vilken typ av data som ska testas.  Data som inte går att komprimera körs i bandenhetens ursprungliga hastighet.  

SLN316605_sv__18image(9363)

SLN316605_sv__19image(9364)

8.  När diagnostiken är klar godkänns eller underkänns ITDT-SE.
9.  Loggar skapas i utdatamappen där ITDT-SE har extraherats.

Bandenhet – uppdatering av fast programvara

När den fasta programvaran på en bandenhet har uppdaterats måste värden startas om innan diagnostik eller säkerhetskopieringsjobb körs.


1.  Ladda ner rätt fast programvara till bandenheten som uppdateras på Dells supportwebbplats.
2.  Extrahera den fasta programvaran, standardplatsen blir C:\Dell\Drivers\.... Observera mapplatsen när filerna extraheras.
3.  Kopiera filen med den fasta programvaran till indatamappen där ITDT-SE har extraherats.

     
SLN316605_sv__2icon Obs! Det kan finnas separata filer med fast programvara för enheter med full höjd och halv höjd samt för SAS- och FC-enheter.

                                SLN316605_sv__21image(9371)

4.  Öppna ITDT-SE (CLI).
5.  Välj den bandenhet som ska uppgraderas.

SLN316605_sv__22image(9394)

6.  Tryck på [F] för uppdatering av fast programvara.
7.  Välj filen med fast programvara och tryck på [C] för att fortsätta.

SLN316605_sv__23image(9395)

8.  Katalogen och filen med fast programvara visas.  Tryck på [S] för att starta uppdateringen av den fasta programvaran.

SLN316605_sv__24image(9396)

9.  När den är klar ska statusen vara Passed (godkänd).

SLN316605_sv__25image(9397)

10.  Tryck på [R] för att återgå och välja nästa enhet som ska uppdateras.
11.  När alla enheter är klara måste servern startas om innan säkerhetskopieringsjobb testas eller körs.

Mata ut bandmedier

Funktionen för att mata ut bandmedier i ITDT-SE kan behöva användas om inte bandet matas ut med hjälp av säkerhetskopieringsprogrammet.  Om du vill rensa säkerhetskopieringsprogrammets reservationer på bandenheten avaktiverar du alla säkerhetskopieringstjänster och startar om servern och bandenheten.
 

SLN316605_sv__2icon Obs! Det kan ta upp till 10 minuter att slutföra en halvbandsåterställning. Under återställningen blinkar ett segment i taget på SCD (Single Character Display) så att en åtta bildas och sedan blinkar nummer 9. Efter det blinkar ett segment i taget så att en åtta bildas och sedan blinkar nummer 8. Detta fortsätter tills siffran 1 blinkar och enheten är klar. Du kan mata ut enheten när nedräkningen har avslutats genom att trycka på utmatningsknappen.

  

SLN316605_sv__2icon Obs! Den normala utmatningsproceduren kan ta fem minuter eller längre beroende på mängden band i bufferthanteraren.  Aktivitetsindikatorn på bandenheten slutar att blinka när aktiviteten stoppas.

1.  Öppna ITDT-SE.
2.  Välj enheten med inläst medium.
3.  Välj [J] för att mata ut mediet. 

SLN316605_sv__28image(9402)

4.  Resultatet blir Passed (godkänd) om bandet matas ut.


Bandanvändning

Bandanvändningsfunktionen hämtar statistiska data och felräknare från en enhet.

SLN316605_sv__2icon Obs! Ingen loggfil skapas av bandanvändningen.

 

1.  Öppna ITDT-SE.
2.  Välj enheten med inläst medium.
3.  Välj [O] för att se andra alternativ.
4.  Välj [U] för att se bandanvändning.

SLN316605_sv__30image(9400)

Article Properties


Affected Product

Dell EMC ML3, PowerVault 136T LTO/SDLT (Tape Library), PowerVault LTO4-120HH, PowerVault LTO5-140, Powervault LTO6, PowerVault LTO7, PowerVault LTO8

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution