Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

ITDT-SE CLI til Windows – Kundens brug af ITDT til at opdatere båndstationer og køre diagnosticering

Summary: Denne artikel forklarer, hvordan du bruger ITDT-SE (CLI) til at opgradere firmware, udføre diagnosticering og hente logfiler til Dell Support.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Denne artikel indeholder oplysninger om ITDT-SE til Windows.  ITDT-SE bruges til at hente logfiler (drevdumpfiler) samt udføre andre funktioner, f.eks.: skub medie ud, kør diagnosticering af båndstation, opdater firmware.
 
SLN316605_da__1icon Bemærk: ITDT-DCR er udfaset. DCR-versionen understøtter ikke LTO7 eller den nye generation af båndstationer.

 

Resolution
1. Installation af ITDT-SE (CLI)
2. Båndstationslogfil (drevdumpfil)
3.  Diagnosticering af båndstation
4.  Firmwareopdatering af båndstation
5.  Udskub båndmedie
6.  Brug af bånd

 

SLN316605_da__2icon Bemærk: Tjenester til sikkerhedskopiering af software kan gribe forstyrrende ind i firmwareopdateringer, drevregistrering og diagnosticering. Det er bedst at indstille sikkerhedskopieringstjenester til "deaktiveret" og derefter genstarte værten og båndstationen eller biblioteket. Dermed ryddes forbehold vedrørende biblioteket eller båndstationerne.

Installation af ITDT-SE (CLI)

ITDT-SE har ikke et installationsprogram, installationen pakker ganske enkelt filer ud på kundens maskine.  Udpakningsprogrammet opretter input-, licens-, output- og scriptmapper sammen med den eksekverbare ITDT-fil, en readme og to andre filer.  Genstart er ikke påkrævet.
ITDT-SE (CLI) kan findes på www.dell.dk.  Vælg den Powervault-båndstation, det automatiske indlæsningsprogram eller det bibliotek, du arbejder med.  ITDT-SE (CLI) ligger i kategorien Båndautomatisering.

1.  Når du har downloadet pakken, skal du højreklikke på Kør som administrator.

SLN316605_da__3image(9320)

2.  Standardplaceringen er C:\\Dell\Drivers\..... 
 
SLN316605_da__4image(9321)

3. To filer pakkes ud. 

SLN316605_da__5image(9365)

4.  I dette eksempel bruger vi en Windows-vært, højreklik på Windows-versionen, og kør som administrator.

SLN316605_da__6image(9323)

5.  Gå ind i ITDT-mappen, der er oprettet.  Start ITDT ved at højreklikke på ITDT-programmet og køre det som administrator. 
SLN316605_da__7image(9324)

SLN316605_da__2icon Bemærk: Når filerne pakkes ud første gang, oprettes output- og inputmappen muligvis ikke. De to mapper oprettes, når ITDT-programmet køres.
 

Logfiler til båndstation

Hvis en båndstation ikke fungerer under sikkerhedskopieringer, eller mens der køres diagnosticering, vil en indsamling af drevdumpfiler fra båndstationen hjælpe med at fastslå, om drevet skal udskiftes.
Hvis der er mistanke til mediet, kan det være hensigtsmæssigt at indsamle drevdumpfiler fra alle båndstationer i et båndstationsbibliotek. 
Når drevdumpfilen genereres, oprettes tre filer i "output"-mappen.  Filerne vil være "A", "B" og "BLZ".  Alle tre filer kan bruges til at fastslå problemer med et drev.

1.  Start ITDT-SE-programmet ved at højreklikke på ITDT i mappen ITDT.
2.  Første gang ITDT-SE køres, vises licensoplysningerne.
3.  Tryk på den sidste side for at acceptere.
4.  Dermed vises hovedmenuen.
5.  Tryk på [S] for at scanne efter enheder.

SLN316605_da__9image(9357)

6. Vælg det drev, du vil indsamle dumpfilen fra.
7. Tryk på [D] for at generere dumpfilerne.

  SLN316605_da__10image(9358)

SLN316605_da__11image(9359)

8.  Når det er fuldført, placeres dumpfilerne i outputmappen, hvor ITDT blev pakket ud.
9.  Tryk på [R] for at vende tilbage til enhedslisten, vælg den næste båndstation, eller tryk på [Q] for at afslutte.

SLN316605_da__12image(9355)
10.  Genererede dumpfiler.  Pak alle tre filer i en zip-mappe, så support kan gennemse dem.

SLN316605_da__13image(9356)

Diagnosticering af båndstation
 

Der er flere forskellige diagnosticeringer, som kan udføres ved hjælp af ITDT-SE. Kør den rigtige diagnosticering.

 Hvis båndstationen ikke begynder at skrive til mediet, kan en systemtest være nyttig. Systemtesten er en kort diagnosticeringstest.

 Når du forsøger at finde ud af, at den pågældende båndstation har problemer med et læse-/skrivehoved vs. medie, er en af de bedste metoder til at løse problemet at køre en komplet skrivetest med et helt nyt bånd. 

Den komplette skrivetest igangsætter alle skrivehoveder og er en længere diagnosticeringstest. Når diagnosticeringen er fuldført, genereres en drevdumpfil fra drevet, uanset hvilken diagnosticeringstest der køres.


Enkeltstående båndstationer skal have et bånd isat, for at drevet kan køre testene.
Båndbiblioteker kræver et bånd i I/O-stationen.

 

SLN316605_da__2icon Bemærk: Brug et tomt eller helt nyt bånd til at køre diagnosticeringen, da nogle tests overskriver dataene.

 

1.  Åbn ITDT-SE (CLI).
2.  Vælg det drev, der skal testes.
3.  Vælg diagnosticeringsfunktionen.

SLN316605_da__15image(9360)

4.  Vælg [O] for flere funktioner.

SLN316605_da__16image(9361)

5.  Komplet skrivetest, vælg [W].
6.  Vælg blokstørrelse.

SLN316605_da__17image(9362)

7.  Vælg, hvilken type data der skal testes.  Data, der ikke kan komprimeres, kører med båndstationens indbyggede hastighed.  

SLN316605_da__18image(9363)

SLN316605_da__19image(9364)

8.  Når diagnosticeringen er fuldført, er ITDT-SE enten bestået eller ikke bestået.
9.  Der genereres logfiler i outputmappen, hvor ITDT blev pakket ud.

Firmwareopdatering af båndstation

Efter opdatering af firmware på en båndstation, skal værten genstartes, før der køres diagnosticerings- eller sikkerhedskopieringsopgaver.


1.  Download den pågældende firmware til den båndstation, der opdateres på sebstedet Dell Support.
2.  Pak firmwaren ud. Standardlagerpladsen er C:\Dell\Drivers\.... , hold øje med mappeplaceringen, når filerne pakkes ud.
3.  Kopier firmwarefilen til inputmappen, hvor ITDT-SE blev pakket ud.

     
SLN316605_da__2icon Bemærk: Der kan være særskilte firmwarefiler til drev med Fuld højde og Halv højde samt SAS- og FC-drev.

                                SLN316605_da__21image(9371)

4.  Åbn ITDT-SE (CLI)
5.  Vælg den båndstation, der skal opgraderes.

SLN316605_da__22image(9394)

6.  Tryk på [F] for firmwareopdatering.
7.  Marker firmwarefilen, og tryk derefter på [C] for at fortsætte.

SLN316605_da__23image(9395)

8.  Biblioteket og firmwarefilen vises.  Tryk på [S] for at starte firmwareopdateringen.

SLN316605_da__24image(9396)

9.  Når den er fuldført, skal Status vise Bestået.

SLN316605_da__25image(9397)

10.  Tryk på [F] for at vende tilbage og vælge det næste drev, der skal opdateres.
11.  Når alle drev er fuldført, skal serveren genstartes, før sikkerhedskopieringsjob testes og køres.

Udskub båndmedie

Funktionen til udskubning af båndmede i ITDT-SE kan eventuelt bruges, hvis et bånd ikke kan skubbes ud ved hjælp af sikkerhedskopieringssoftwaren.  For at rydde eventuelle forbehold i sikkerhedskopieringssoftwaren vedrørende båndstationer, indstilles alle sikkerhedskopieringstjenester til deaktiver, genstart server og båndstation.
 

SLN316605_da__2icon Bemærk: Den gennemsnitlige genoprettelsestid for bånd er op til 10 minutter. Under genoprettelsen blinker SCD (Single Character Display) ét segment ad gangen for at fuldføre en 8-talsformet bevægelse, derefter blinker 9-tallet, derefter blinket ét segment ad gangen for at fuldføre en 8-talsformet bevægelse, derefter blinker 8-tallet. Dette fortsætter indtil 1-tallet blinker, og drevet er færdigt. Du kan skubbe kassetten ud, når nedtællingen er afsluttet, ved at trykke på udskubningsknappen.

  

SLN316605_da__2icon Bemærk: Den normale udskubningsproces kan tage 5 minutter eller længere afhængigt af den del af båndet, der er spolet i drevet.  LED-indikatoren for aktivitet på båndet stopper med at blinke, når aktiviteten er stoppet.

1.  Åbn ITDT-SE.
2.  Vælg det drev, der er ilagt medie.
3.  Vælg [J] for at skubbe mediet ud. 

SLN316605_da__28image(9402)

4.  Resultatet er Bestået, hvis båndet skubbes ud.


Brug af bånd

Funktionen Brug af bånd henter statistiske data og fejltællere fra en kassette.

SLN316605_da__2icon Bemærk: Brug af bånd opretter ikke en logfil.

 

1.  Åbn ITDT-SE.
2.  Vælg det drev, der er ilagt medie.
3.  Vælg [O] for flere indstillinger.
4.  Vælg [U] for Brug af bånd.

SLN316605_da__30image(9400)

Article Properties


Affected Product

Dell EMC ML3, PowerVault 136T LTO/SDLT (Tape Library), PowerVault LTO4-120HH, PowerVault LTO5-140, Powervault LTO6, PowerVault LTO7, PowerVault LTO8

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution