Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

ITDT-SE CLI voor Windows – Hoe klanten ITDT kunnen gebruiken om tapestations bij te werken en diagnostische tests uit te voeren

Summary: In dit artikel wordt uitgelegd hoe u ITDT-SE (CLI) kunt gebruiken om de firmware bij te werken, diagnostische tests uit te voeren en logbestanden op te halen voor Dell Support.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Dit artikel bevat informatie over ITDT-SE voor Windows.  ITDT-SE wordt gebruikt om logbestanden (dumpbestanden op stations) op te halen en andere functies uit te voeren, zoals het uitwerpen van media, het uitvoeren van diagnostische tests op tapestations en het bijwerken van firmware.
 
SLN316605_nl_NL__1icon Opmerking: ITDT-DCR is aan het eind van de levensduur. De DCR-versie biedt geen ondersteuning voor LTO7 of nieuwe generatie tapestations.

 

Resolution
1. ITDT-SE (CLI) installeren
2. Tapestationlogboek (stationdumpbestand)
3.  Diagnose tapestation
4.  Firmware-update tapestation
5.  Tapemedia uitwerpen
6.  Tapegebruik

 

SLN316605_nl_NL__2icon Opmerking: Back-upsoftwareservices kunnen firmware-updates en detectie en diagnose van stations verstoren. Het is raadzaam om de back-upservices in te stellen op "Disabled" en vervolgens de host en tapestation of mediawisselaar opnieuw op te starten. Alle reserveringen op de tapemediawisselaar of tapestations worden dan gewist.

ITDT-SE (CLI) installeren

ITDT-SE heeft geen installatieprogramma, installatie is gewoon het uitpakken van bestanden op de computer van de klant.  Het extractieprogramma maakt een invoer-, licentie-, uitvoer- en scriptmap, samen met het ITDT exe-bestand, een Leesmij-bestand en twee andere bestanden.  Opnieuw opstarten is niet nodig.
ITDT-SE (CLI) vindt u op www.dell.com.  Kies het PowerVault-tapestation, het automatische laadprogramma of de mediawisselaar die u gebruikt.  ITDT-SE (CLI) vindt u in de categorie Tape-automatisering.

1.  Klik na het downloaden met de rechtermuisknop op Als administrator uitvoeren.

SLN316605_nl_NL__3image(9320)

2.  De standaardlocatie is C:\\Dell\Drivers\..... 
 
SLN316605_nl_NL__4image(9321)

3. Twee bestanden worden uitgepakt. 

SLN316605_nl_NL__5image(9365)

4.  We gebruiken in dit geval een Windows-host, klikken met de rechtermuisknop op de Windows-versie en kiezen Als administrator uitvoeren.

SLN316605_nl_NL__6image(9323)

5.  Open de map ITDT die is gemaakt.  Klik om ITDT te starten met de rechtermuisknop op de ITDT-applicatie en kies Als administrator uitvoeren. 
SLN316605_nl_NL__7image(9324)

SLN316605_nl_NL__2icon Opmerking: Bij de eerste keer uitpakken worden de uitvoer- en invoermap mogelijk niet gemaakt. De twee mappen worden gemaakt zodra de ITDT-applicatie wordt uitgevoerd.
 

Tapestationlogboek

Als een tapestation niet werkt tijdens back-ups of tijdens het uitvoeren van diagnostische functies, kunt u door dumpbestanden van het tapestation op te halen bepalen of het station moet worden vervangen.
Als de media verdacht zijn, kan het helpen om stationdumps te verzamelen van alle tapestations in een tapewisselaar. 
Wanneer de stationdump wordt gegenereerd, worden er drie bestanden gemaakt in de map "output".  Dit zijn de bestanden "A", "B" en "BLZ".  Alle drie de bestanden kunnen van nut zijn bij het bepalen van stationproblemen.

1.  Start de applicatie ITDT-SE door met de rechtermuisknop op ITDT te klikken in de map ITDT.
2.  De eerste keer dat ITDT-SE wordt uitgevoerd, wordt de licentie-informatie weergegeven.
3.  Druk op I op de laatste pagina om akkoord te gaan.
4.  De pagina Hoofdmenu wordt weergegeven.
5.  Druk op [S] om naar apparaten te scannen.

SLN316605_nl_NL__9image(9357)

6. Selecteer het station waarop u de dump wilt verzamelen.
7. Druk op [D] om de dumpbestanden te genereren.

  SLN316605_nl_NL__10image(9358)

SLN316605_nl_NL__11image(9359)

8.  Zodra de dumpbestanden zijn voltooid, vindt u deze in de map Output waarin ITDT is uitgepakt.
9.  Druk op [R] om terug te keren naar de lijst met apparaten, selecteer het volgende tapestation of druk op [Q] om af te sluiten.

SLN316605_nl_NL__12image(9355)
10.  Dumpbestanden zijn gegenereerd.  Zip alle drie de bestanden voor controle door support.

SLN316605_nl_NL__13image(9356)

Diagnose tapestation
 

Er zijn verschillende diagnostische tests die kunnen worden uitgevoerd met behulp van ITDT-SE, voer de juiste test uit.

 Als het tapestation niet naar de media schrijft, kan een systeemtest uitkomst bieden. De systeemtest is een korte diagnostische test.

 Om te bepalen of dat tapestation een probleem heeft met een lees/schrijfkop versus media, kunt u het beste een volledige schrijftest uitvoeren met een gloednieuwe tape. 

De volledige schrijftest test alle schrijfkoppen en is een langere diagnostische test. Als de test is voltooid, wordt een dump van de schijf gegenereerd voor de test die is uitgevoerd.


In een stand-alone tapestation moet een tape worden geplaatst om tests uit te voeren.
In tapewisselaars moet een tape in het I/O-station worden geplaatst.

 

SLN316605_nl_NL__2icon Opmerking: Gebruik een lege tape of kladtape bij het uitvoeren van diagnostische tests, omdat sommige tests de data overschrijven.

 

1.  Open ITDT-SE (CLI).
2.  Selecteer het station dat u wilt testen.
3.  Selecteer de diagnoseoptie.

SLN316605_nl_NL__15image(9360)

4.  Selecteer [O] voor andere functies.

SLN316605_nl_NL__16image(9361)

5.  Volledige schrijftest, Selecteer [W].
6.  Selecteer de blokgrootte.

SLN316605_nl_NL__17image(9362)

7.  Kies welk type data u wilt testen.  Niet-comprimeerbare data worden uitgevoerd op de standaardsnelheid van het tapestation.  

SLN316605_nl_NL__18image(9363)

SLN316605_nl_NL__19image(9364)

8.  Zodra de diagnose is voltooid, geeft ITDT-SE Geslaagd of Mislukt aan.
9.  Logbestanden worden gegenereerd in de map Output waarin ITDT-SE is uitgepakt.

Firmware-update tapestation

Na het bijwerken van de firmware op een tapestation, moet de host opnieuw worden opgestart voordat u diagnostische tests of back-uptaken uitvoert.


1.  Download de juiste firmware voor het tapestation dat wordt bijgewerkt op de Dell Support website.
2.  Pak de firmware uit, de standaardlocatie is C:\Dell\Drivers\.... , noteer de locatie van de map wanneer bestanden worden uitgepakt.
3.  Kopieer het firmwarebestand naar de map Input waarin ITDT-SE is uitgepakt.

     
SLN316605_nl_NL__2icon Opmerking: Er kunnen afzonderlijke firmwarebestanden zijn voor zowel Full Height en Half Height schijven als voor SAS- en FC-schijven.

                                SLN316605_nl_NL__21image(9371)

4.  Open ITDT-SE (CLI)
5.  Selecteer het te upgraden tapestation.

SLN316605_nl_NL__22image(9394)

6.  Druk op [F] voor firmware-update.
7.  Selecteer het firmwarebestand en druk op [C] om door te gaan.

SLN316605_nl_NL__23image(9395)

8.  De map en het firmwarebestand worden weergegeven.  Druk op [S] om de firmware-update te starten.

SLN316605_nl_NL__24image(9396)

9.  Als de update is voltooid, moet de status Geslaagd zijn.

SLN316605_nl_NL__25image(9397)

10.  Druk op [R] om terug te keren en selecteer het volgende bij te werken station.
11.  Als alle stations zijn voltooid, moet de server opnieuw worden opgestart voordat u tests of back-uptaken uitvoert.

Tapemedia uitwerpen

De functie voor het uitwerpen van tapemedia in ITDT-SE moet mogelijk worden gebruikt als een tape niet wordt uitgeworpen met behulp van de back-upsoftware.  Als u een reservering op het tapestation van de back-upsoftware wilt wissen, stelt u alle back-upservices in op Uitgeschakeld en start u de server en het tapestation opnieuw op.
 

SLN316605_nl_NL__2icon Opmerking: Een middelgrote tape herstellen kan tot 10 minuten duren. Tijdens het herstel knippert het Single Character Display (SCD) met één segment tegelijk om één cijfer-acht-beweging te voltooien, daarna knippert het cijfer 9, vervolgens knippert één segment tegelijk om één cijfer-acht-beweging te voltooien en daarna knippert het cijfer 8. Dit gaat door totdat het cijfer 1 knippert en de schijf is voltooid. U kunt de cartridge uitwerpen zodra het aftellen is beëindigd door op de uitwerpknop te drukken.

  

SLN316605_nl_NL__2icon Opmerking: Het normale uitwerpproces kan 5 minuten of langer duren, afhankelijk van de lengte van de tape in het station.  Het activiteitslampje op het tapestation houdt op met knipperen zodra de activiteit is gestopt.

1.  Open ITDT-SE.
2.  Selecteer een station waarop media zijn geladen.
3.  Selecteer [J] om media uit te werpen. 

SLN316605_nl_NL__28image(9402)

4.  Het resultaat is Geslaagd als de tape is uitgeworpen.


Tapegebruik

De functie Tapegebruik haalt statistische data en foutentellers op van een cartridge.

SLN316605_nl_NL__2icon Opmerking: Tapegebruik maakt geen logboekbestand.

 

1.  Open ITDT-SE.
2.  Selecteer een station waarop media zijn geladen.
3.  Selecteer [O] voor andere opties.
4.  Selecteer [U] voor Tapegebruik.

SLN316605_nl_NL__30image(9400)

Article Properties


Affected Product

Dell EMC ML3, PowerVault 136T LTO/SDLT (Tape Library), PowerVault LTO4-120HH, PowerVault LTO5-140, Powervault LTO6, PowerVault LTO7, PowerVault LTO8

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution