Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

ITDT-SE CLI Windowsissa – ITDT:n asiakaskäyttö nauha-asemien päivittämistä ja diagnostiikan suorittamista varten

Summary: Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka ITDT-SE CLI -apuohjelmalla voi päivittää laiteohjelmiston, suorittaa diagnostiikan ja kerätä lokitiedostoja Dell-tuelle.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Tässä artikkelissa on tietoja ITDT-SE:n käytöstä Windowsissa.  ITDT-SE:tä käytetään lokitiedostojen keräämiseen ja moniin muihin toimintoihin, kuten esimerkiksi nauhan poistamiseen, nauha-aseman diagnostiikan suorittamiseen ja laiteohjelmiston päivittämiseen.
 
SLN316605_fi__1icon Huomautus: ITDT-DCR on poistunut käytöstä. DCR-versio ei tue LTO7-tekniikkaa tai uuden sukupolven nauha-asemia.

 

Resolution
1. ITDT-SE CLI:n asentaminen
2. Nauha-aseman lokitiedostot
3.  Nauha-aseman diagnostiikka
4.  Nauha-aseman laiteohjelmistopäivitys
5.  Nauhan poistaminen
6.  Nauhan käyttö

 

SLN316605_fi__2icon Huomautus: Varmuuskopiointiohjelmat voivat häiritä laiteohjelmiston päivityksiä, aseman tunnistamista ja diagnostiikkaa. On suositeltavaa poistaa varmuuskopiointiin liittyvät palvelut käytöstä ja käynnistää isäntäkone sekä nauha-asema tai -kirjasto uudelleen. Tämä vapauttaa nauha-aseman tai -kirjaston mahdollisen varauksen.

ITDT-SE CLI:n asentaminen

ITDT-SE:llä ei ole omaa asennusohjelmaa, vaan asennus tehdään purkamalla tiedostot asiakkaan laitteelle.  Purkamisen yhteydessä luodaan input-, license-, output- ja script-nimiset kansiot, suoritettava ITDT-tiedosto, readme-tiedosto sekä kaksi muuta tiedostoa.  Uudelleenkäynnistystä ei tarvita.
ITDT-SE CLI on saatavilla osoitteessa www.dell.com.  Valitse käytössä oleva Powervault-nauha-asema, -automaattilataaja tai -nauhakirjasto.  ITDT-SE CLI on Tape Automation (Nauhan automatisointi) -kategoriassa.

1.  Napsauta ladattua tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja suorita se järjestelmänvalvojana.

SLN316605_fi__3image(9320)

2.  Oletussijainti on C:\\Dell\Drivers\..... 
 
SLN316605_fi__4image(9321)

3. Kaksi tiedostoa puretaan. 

SLN316605_fi__5image(9365)

4.  Napsauta Windows-versiota hiiren kakkospainikkeella ja suorita se järjestelmänvalvojana.

SLN316605_fi__6image(9323)

5.  Avaa juuri luotu ITDT-kansio.  Käynnistä ITDT napsauttamalla ohjelmatiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja suorittamalla se järjestelmänvalvojana. 
SLN316605_fi__7image(9324)

SLN316605_fi__2icon Huomautus: output- ja input-kansioita ei välttämättä luoda heti purkamisen jälkeen. Kansiot luodaan, kun ITDT käynnistetään.
 

Nauha-aseman lokitiedostot

Jos nauha-asemassa ilmenee vika varmuuskopioinnin tai diagnostiikan suorittamisen aikana, lokitiedostojen kerääminen asemasta auttaa selvittämään, täytyykö asema vaihtaa.
Jos vian aiheuttajaksi epäillään nauhoja, on hyödyllistä kerätä lokitiedostot kaikista nauhakirjaston nauha-asemista. 
Kun lokitiedostot luodaan, output-kansioon ilmestyy kolme tiedostoa.  Tiedostot ovat A, B ja BLZ.  Kaikista kolmesta tiedostosta voi olla hyötyä aseman ongelmien selvittämisessä.

1.  Käynnistä ITDT-SE napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ITDT-kansiossa olevaa ITDT-tiedostoa.
2.  ITDT-SE:n ensimmäisellä käynnistyskerralla näytetään käyttöoikeustiedot.
3.  Hyväksy tiedot painamalla viimeisellä sivulla I-näppäintä.
4.  Main Menu (Päävalikko) avautuu.
5.  Etsi laitteita painamalla S-näppäintä.

SLN316605_fi__9image(9357)

6. Valitse asema, josta haluat kerätä lokitiedostot.
7. Luo lokitiedostot painamalla D-näppäintä.

  SLN316605_fi__10image(9358)

SLN316605_fi__11image(9359)

8.  Lokitiedostot ilmestyvät ITDT-SE:n output-kansioon.
9.  Palaa laiteluetteloon painamalla R-näppäintä ja valitse seuraava nauha-asema tai sulje sovellus painamalla Q-näppäintä.

SLN316605_fi__12image(9355)
10.  Valmiit lokitiedostot.  Luo tekniselle tuelle zip-tiedosto kaikista kolmesta tiedostosta.

SLN316605_fi__13image(9356)

Nauha-aseman diagnostiikka
 

ITDT-SE voi suorittaa useita erilaisia diagnostiikkatestejä. Valitse sopiva testi.

 Jos nauha-asema ei kirjoita nauhalle, System Testin (Järjestelmätestin) suorittamisesta voi olla apua. System Test on lyhyt diagnostiikkatesti.

 Kun yritetään selvittää, onko nauha-aseman vika luku- ja kirjoituspäässä vai nauhassa, yksi hyvä keino on suorittaa Full Write Test (Täydellinen kirjoitustesti) uutta nauhaa käyttäen. 

Full Write Test on pidempi diagnostiikkatesti, joka testaa kaikkia kirjoituspäitä. Kun diagnostiikka on suoritettu, asemasta luodaan testin määrittelemät lokitiedostot.


Yksittäisessä nauha-asemassa on oltava nauha, jotta testejä voi suorittaa.
Nauhakirjaston I/O-asemassa on oltava nauha.

 

SLN316605_fi__2icon Huomautus: käytä diagnostiikan suorittamiseen tyhjää tai uudelleenkäytettävää nauhaa, sillä jotkin testit kirjoittavat vanhojen tietojen päälle.

 

1.  Käynnistä ITDT-SE CLI.
2.  Valitse testattava asema.
3.  Valitse diagnostiikka.

SLN316605_fi__15image(9360)

4.  Avaa muut toiminnot painamalla O-näppäintä.

SLN316605_fi__16image(9361)

5.  Käynnistä Full Write Test painamalla W-näppäintä.
6.  Valitse lohkon koko.

SLN316605_fi__17image(9362)

7.  Valitse, millaisia tietoja testissä kirjoitetaan.  Incompressible data (Pakkaamattomat tiedot) kirjoitetaan nauha-aseman normaalinopeudella.  

SLN316605_fi__18image(9363)

SLN316605_fi__19image(9364)

8.  Kun diagnostiikka on suoritettu, ITDT-SE näyttää joko vaihtoehdon Pass tai Fail (Onnistui tai Ei onnistunut).
9.  Lokitiedostot luodaan ITDT-SE:n output-kansioon.

Nauha-aseman laiteohjelmistopäivitys

Kun nauha-aseman laiteohjelmisto on päivitetty, isäntäkone on käynnistettävä uudelleen ennen diagnostiikan tai varmuuskopioinnin suorittamista.


1.  Lataa asianmukainen laiteohjelmisto nauha-asemalle Dellin tukisivustolta.
2.  Pura laiteohjelmisto. Oletussijainti on C:\Dell\Drivers\.... Tarkista kansion sijainti, kun tiedostoja puretaan.
3.  Kopioi laiteohjelmistotiedosto ITDT-SE:n input-kansioon.

     
SLN316605_fi__2icon Huomautus: täysi- ja puolipituisille asemille sekä SAS- ja FC-liitäntöjen asemille voi olla erilliset laiteohjelmistotiedostot.

                                SLN316605_fi__21image(9371)

4.  Käynnistä ITDT-SE CLI.
5.  Valitse nauha-asema, jonka haluat päivittää.

SLN316605_fi__22image(9394)

6.  Valitse laiteohjelmistopäivitys painamalla F-näppäintä.
7.  Valitse laiteohjelmistotiedosto ja jatka painamalla C-näppäintä.

SLN316605_fi__23image(9395)

8.  Hakemisto ja laiteohjelmistotiedosto tulevat näkyviin.  Käynnistä laiteohjelmistopäivitys painamalla S-näppäintä.

SLN316605_fi__24image(9396)

9.  Kun päivitys on valmis, Status (Tila) -kohdassa lukee Passed (Onnistui).

SLN316605_fi__25image(9397)

10.  Palaa takaisin painamalla R-näppäintä ja valitse seuraava päivitettävä asema.
11.  Kun kaikki asemat on päivitetty, palvelin on käynnistettävä uudelleen ennen testien tai varmuuskopioinnin suorittamista.

Nauhan poistaminen

ITDT-SE:n Eject Tape Media (Poista nauha) -toiminto voi olla tarpeellinen, jos nauhaa ei saa poistettua varmuuskopiointiohjelman avulla.  Vapauta nauha-aseman mahdollinen varaus poistamalla käytöstä kaikki varmuuskopiointipalvelut ja käynnistämällä palvelin sekä nauha-asema uudelleen.
 

SLN316605_fi__2icon Huomautus: Nauhan palauttaminen kelaamalla voi kestää jopa kymmenen minuuttia. SCD (single character display) -näyttö vilkkuu palautuksen aikana yksi piste kerrallaan muodostaen kerran kahdeksikon, näyttää numeron 9, vilkkuu yksi piste kerrallaan muodostaen kerran kahdeksikon, ja näyttää sitten numeron 8. Prosessi jatkuu, kunnes näyttö näyttää numeron 1 ja palautus on valmis. Tämän jälkeen nauhan voi poistaa painamalla poistopainiketta.

  

SLN316605_fi__2icon Huomautus: Nauhan poistaminen normaalitilassa voi kestää viisi minuuttia tai pidempään nauha-asemaan kelautuneen nauhan määrän mukaan.  Nauha-aseman toimintamerkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun asema ei ole enää aktiivinen.

1.  Käynnistä ITDT-SE.
2.  Valitse asema, jossa on nauha.
3.  Poista nauha painamalla J-näppäintä. 

SLN316605_fi__28image(9402)

4.  Result (Tulos) -kohdassa lukee Passed (Onnistui), kun nauha on poistettu.


Nauhan käyttö

Tape Usage (Nauhan käyttö) -toiminto kerää nauhasta tilastoja ja virhetietoja.

SLN316605_fi__2icon Huomautus: Tape Usage -toiminto ei luo lokitiedostoa.

 

1.  Käynnistä ITDT-SE.
2.  Valitse asema, jossa on nauha.
3.  Avaa muut vaihtoehdot painamalla O-näppäintä.
4.  Käynnistä Tape Usage -toiminto painamalla U-näppäintä.

SLN316605_fi__30image(9400)

Article Properties


Affected Product

Dell EMC ML3, PowerVault 136T LTO/SDLT (Tape Library), PowerVault LTO4-120HH, PowerVault LTO5-140, Powervault LTO6, PowerVault LTO7, PowerVault LTO8

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution