Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Rozhraní příkazového řádku nástroje ITDT-SE pro systém Windows – zákazník používá nástroj ITDT k aktualizaci páskových jednotek a spuštění diagnostiky

Summary: Tento článek vysvětluje, jak pomocí nástroje ITDT-SE (rozhraní příkazového řádku) upgradovat firmware, provádět diagnostiku a vytvářet protokoly pro podporu Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Tento článek obsahuje informace o nástroji ITDT-SE pro systém Windows.  Nástroj ITDT-SE se používá k vytváření souborů protokolu (výpisy jednotek) a k provádění dalších různých funkcí, např. vysunutí média, spuštění diagnostiky páskové jednotky, aktualizace firmwaru.
 
SLN316605_cs__1icon Poznámka: Nástroji ITDT-DCR dosáhl konce životnosti. Verze DCR nepodporuje zařízení LTO7 nebo nové generace páskových jednotek.

 

Resolution
1. Instalace nástroje ITDT-SE (rozhraní příkazového řádku)
2. Protokol páskové jednotky (výpis jednotky)
3.  Diagnostika páskové jednotky
4.  Aktualizace firmwaru páskové jednotky
5.  Vysunutí pásky
6.  Využití pásky

 

SLN316605_cs__2icon Poznámka: Služby zálohovacího softwaru mohou narušit aktualizace firmwaru, detekci a diagnostiku jednotky. Nejlepší je zakázat zálohovací služby a poté restartovat hostitele a páskovou jednotku nebo knihovnu. Tím dojde k vymazání všech rezervací v knihovně nebo páskových jednotkách.

Instalace nástroje ITDT-SE (rozhraní příkazového řádku)

Nástroj ITDT-SE neobsahuje instalační program. Stačí pouze rozbalit soubory na zákazníkově počítači.  Program pro rozbalování v systému Windows vytvoří vstupní, licenční, výstupní a skriptové složky spolu se spustitelným souborem ITDT, souborem readme a dvěma dalšími soubory.  Není vyžadováno restartování.
Nástroj ITDT-SE (rozhraní příkazového řádku) naleznete na webu www.dell.com.  Vyberte páskovou jednotku PowerVault, automatický zavaděč nebo knihovnu, se kterou pracujete.  Nástroj ITDT-SE (rozhraní příkazového řádku) naleznete v kategorii Tape Automation.

1.  Po stažení programu na něj klikněte pravým tlačítkem myši a spusťte jej jako správce.

SLN316605_cs__3image(9320)

2.  Výchozí umístění je C:\\Dell\Drivers\... 
 
SLN316605_cs__4image(9321)

3. Budou extrahovány dva soubory. 

SLN316605_cs__5image(9365)

4.  V tomto případě používáme hostitele systému Windows, klikněte pravým tlačítkem myši na verzi systému Windows a spusťte ji jako správce.

SLN316605_cs__6image(9323)

5.  Přejděte do vytvořené složky ITDT.  Chcete-li nástroj ITDT spustit, klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci ITDT a spusťte ji jako správce. 
SLN316605_cs__7image(9324)

SLN316605_cs__2icon Poznámka: Při prvním rozbalení nemusí dojít k vytvoření složek Output nebo Input. Tyto dvě složky budou vytvořeny po spuštění aplikace ITDT.
 

Protokol páskové jednotky

Pokud během zálohování nebo při provádění diagnostiky selže pásková jednotka, výpis z páskové jednotky vám pomůže určit, zda je třeba jednotku vyměnit.
Pokud je médium podezřelé, je vhodné shromáždit výpisy ze všech páskových jednotek v páskové knihovně. 
Po vytvoření výpisu jednotky budou ve složce „Output“ vytvořeny tři soubory.  Jsou to soubory „A“, „B“ a „BLZ“.  Všechny tři soubory mohou být užitečné při určování problémů s jednotkou.

1.  Pravým tlačítkem myši klikněte ve složce ITDT na soubor ITDT a spusťte aplikaci ITDT-SE.
2.  Při prvním spuštění aplikace ITDT-SE se zobrazí informace o licenci.
3.  Stisknutím tlačítka I na poslední stránce licenci odsouhlaste.
4.  Otevře se stránka hlavní nabídky.
5.  Stisknutím klávesy [S] vyhledáte zařízení.

SLN316605_cs__9image(9357)

6. Vyberte jednotku, pro kterou chcete získat výpis.
7. Stisknutím klávesy [D] vygenerujte soubory výpisu.

  SLN316605_cs__10image(9358)

SLN316605_cs__11image(9359)

8.  Po dokončení se budou soubory výpisu nacházet ve složce Output, kde byla rozbalena aplikace ITDT.
9.  Stisknutím klávesy [R] se vrátíte do seznamu se zařízeními, vyberte další páskovou jednotku nebo stisknutím tlačítka [Q] odejděte.

SLN316605_cs__12image(9355)
10.  Vygenerované soubory výpisu.  Zkomprimujte všechny tři soubory, aby je mohla podpora zkontrolovat.

SLN316605_cs__13image(9356)

Diagnostika páskové jednotky
 

Existuje několik různých diagnostik, které lze provést pomocí nástroje ITDT-S. Spusťte příslušnou diagnostiku.

 Pokud pásková jednotka nezačne zapisovat na médium, bude užitečný systémový test. Systémový test představuje krátký diagnostický test.

 Během toho, co se snažíte zjistit, zda problém páskové jednotky spočívá ve čtecí/zapisovací hlavě nebo v médiích, je nejlepší provést kompletní test zápisu pomocí zcela nové pásky. 

Kompletní test zápisu bude využívat všechny zapisovací hlavy a jedná se o delší diagnostický test. Po dokončení vybrané diagnostiky, bude vždy vygenerován výpis jednotky.


Aby bylo možné spustit test samostatné páskové jednotky, je nutné do jednotky vložit pásku.
Pro páskové knihovny bude ve stanici I/O nutná páska.

 

SLN316605_cs__2icon Poznámka: Při diagnostice použijte prázdnou nebo pomocnou pásku, jelikož některé testy přepisují data.

 

1.  Spusťte nástroj ITDT-SE (rozhraní příkazového řádku).
2.  Vyberte jednotku, kterou chcete otestovat.
3.  Vyberte možnost diagnostiky.

SLN316605_cs__15image(9360)

4.  Pro ostatní funkce stiskněte klávesu [O].

SLN316605_cs__16image(9361)

5.  Kompletní test zápisu spustíte pomocí stisknutí klávesy [W].
6.  Vyberte velikost bloku.

SLN316605_cs__17image(9362)

7.  Vyberte typ dat, která chcete otestovat.  Nekomprimovatelná data budou spuštěna s nativní rychlostí páskové jednotky.  

SLN316605_cs__18image(9363)

SLN316605_cs__19image(9364)

8.  Po dokončení diagnostiky nástroj ITDT-SE vyhodnotí test buď úspěšně, nebo neúspěšně.
9.  Protokoly se vygenerují do složky Output, kam jste rozbalili nástroj ITDT-SE.

Aktualizace firmwaru páskové jednotky

Po aktualizaci firmwaru páskové jednotky je před spuštěním diagnostiky nebo úloh zálohování nutné restartovat hostitele.


1.  Stáhněte příslušný firmware pro páskovou jednotku, kterou chcete aktualizovat, ze stránky podpory společnosti Dell.
2.  Rozbalte firmware, výchozí umístění je C:\Dell\Drivers\... Po rozbalení souborů si poznamenejte umístění složky.
3.  Zkopírujte soubor firmwaru do složky Input, do které jste rozbalili nástroj ITDT-SE.

     
SLN316605_cs__2icon Poznámka: Pro jednotky s plnou a poloviční výškou a pro jednotky SAS a FC mohou být k dispozici samostatné soubory firmwaru.

                                SLN316605_cs__21image(9371)

4.  Spusťte nástroj ITDT-SE (rozhraní příkazového řádku).
5.  Vyberte jednotku, kterou chcete upgradovat.

SLN316605_cs__22image(9394)

6.  Stisknutím klávesy [F] spusťte aktualizaci firmwaru.
7.  Vyberte soubor firmwaru a pokračujte stisknutím klávesy [C].

SLN316605_cs__23image(9395)

8.  V seznamu je uveden soubor adresáře a firmwaru.  Stisknutím klávesy [S] spusťte aktualizaci firmwaru.

SLN316605_cs__24image(9396)

9.  Po dokončení by měla být aktualizace úspěšná.

SLN316605_cs__25image(9397)

10.  Vraťte se stisknutím klávesy [R] a vyberte další jednotku, kterou chcete aktualizovat.
11.  Po dokončení aktualizace všech jednotek bude před testováním nebo spuštěním úloh zálohování nutné restartovat server.

Vysunutí pásky

Funkci vysunutí pásky v nástroji ITDT-SE může být nutné použít, pokud se páska nevysune pomocí softwaru pro zálohování.  Chcete-li vymazat veškeré rezervace na páskové jednotce pomocí softwaru pro zálohování, zakažte všechny zálohovací služby a restartujte server i páskové zařízení.
 

SLN316605_cs__2icon Poznámka: Dokončení obnovy uprostřed pásky může trvat až 10 minut. V průběhu obnovení bliká displej SCD (Single Character Display) vždy po jednom segmentu, aby se dokončil jeden pohyb ve tvaru číslice 8, poté zabliká číslo 9, poté vždy jeden segment, aby se dokončil pohyb ve tvaru číslice 8, a poté zabliká číslo 8. Tento proces pokračuje, dokud nezabliká číslo 1 a jednotka se nedokončí. Jakmile odpočítávání skončí, můžete vysunout kazetu stisknutím tlačítka pro vysunutí.

  

SLN316605_cs__2icon Poznámka: Obvyklý proces vysunutí může trvat 5 minut nebo déle v závislosti na množství pásky vložené do jednotky.  Jakmile činnost skončí, kontrolka LED činnosti na páskové jednotce přestane blikat.

1.  Spusťte nástroj ITDT-SE.
2.  Vyberte jednotku s nahraným médiem.
3.  Stiskněte klávesu [J] a vysuňte médium. 

SLN316605_cs__28image(9402)

4.  Pokud se páska vysune, výsledek bude úspěšný.


Využití pásky

Funkce Tape Usage načítá z kazety statistická data a čítače chyb.

SLN316605_cs__2icon Poznámka: Funkce Tape Usage nevytváří soubor protokolu.

 

1.  Spusťte nástroj ITDT-SE.
2.  Vyberte jednotku s nahraným médiem.
3.  Pro další možnosti stiskněte klávesu [O].
4.  Funkci Tape Usage spustíte stisknutím klávesy [U].

SLN316605_cs__30image(9400)

Article Properties


Affected Product

Dell EMC ML3, PowerVault 136T LTO/SDLT (Tape Library), PowerVault LTO4-120HH, PowerVault LTO5-140, Powervault LTO6, PowerVault LTO7, PowerVault LTO8

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution