Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Uaktualnienie do wersji Windows 8 — lista kontrolna

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Spis treści:

 1. Sprawdź, czy twój system obsługuje Windows 8
 2. Informacje o ogólnych problemach z uaktualnieniem do Windows 8
 3. Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania i urządzeń
 4. Sprawdź obsługę drukarek
 5. Wykonanie kopii zapasowej najważniejszych plików
 6. Tworzenie dysków naprawczych
 7. Aktualizacja najważniejszych sterowników
 8. Uaktualnienie do systemu Windows 8
 9. Instalacja zaktualizowanych sterowników
 10. Aktywacja systemu Windows 8

W tym artykule opisano najważniejsze czynności, jakie należy podjąć przed i po uaktualnieniu do systemu Windows 8, takie jak tworzenie kopii zapasowych danych, aktualizacja sterowników przed uaktualnieniem oraz sprawdzenie, czy system obsługuje uaktualnienie do Windows 8.


Sprawdź, czy twój system obsługuje Windows 8

Na kolejnych stronach znajduje się lista komputerów Dell, które zostały poddane przez producenta testom pod kątem obsługi systemu Windows 8. Dla modeli obsługujących uaktualnienie do Windows 8 zamieszczono informacje o potencjalnych problemach mogących wystąpić w procesie uaktualniania.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę z informacjami o obsługiwanych systemach i problemach


Informacje o ogólnych problemach z uaktualnieniem do Windows 8

Firma Dell rozpoznała kilka ogólnych problemów z uaktualnianiem do wersji Windows 8. Nie są one związane z konkretną platformą, ale dotyczą wszystkich komputerów uaktualnianych do wersji Windows 8. Należy koniecznie zapoznać się z tymi problemami przed przejściem do instalacji uaktualnienia do wersji Windows 8, ponieważ jeśli nie zostaną one usunięte, mogą powodować problemy z komputerem.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę z informacjami o ogólnych problemach z systemem Windows 8


Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania i urządzeń

Firma Dell sprawdziła także zgodność z systemem Windows 8 w odniesieniu do oprogramowania, które instaluje na nowych komputerach. W tym dokumencie zamieszczono informacje o wersji obsługiwanej w systemie Windows 8 oraz łącze do pobierania produktów działających w systemie Windows 8. Znajduje się tu także lista nieobsługiwanego oprogramowania, które przed uaktualnianiem systemu może musieć zostać usunięte.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę z informacjami o obsługiwanych programach i problemach w systemie Windows 8


Obsługa drukarek

Kolejnym krokiem jest upewnienie się, że posiadana drukarka będzie działać w systemie Windows 8. Firma Dell przetestowała szereg oferowanych drukarek pod kątem zgodności z systemem Windows 8. Zapoznaj się z zawartością tej strony w celu sprawdzenia, czy twój model jest obsługiwany oraz czy jest konieczna aktualizacja sterowników lub oprogramowania drukarki.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę z informacjami o obsłudze drukarek w systemie Windows 8


Wykonanie kopii zapasowej najważniejszych plików

Uaktualnienie systemu operacyjnego przebiega zazwyczaj bez problemów, jednak przed rozpoczęciem jakichkolwiek poważniejszych działań na komputerze należy zawsze tworzyć kopię zapasową dokumentów i najważniejszych plików.

Firma Microsoft opracowała narzędzie, które pozwala łatwo tworzyć kopie zapasowe i przywracać pliki na komputerze z systemem Windows 7. Nosi ono nazwę Easy File Transfer.

Osoby, które korzystają już z narzędzia Kopia zapasowa i przywracanie systemu Windows powinny wykonać pełną kopię zapasową swoich plików. Więcej informacji o narzędziu Kopia zapasowa i przywracanie.

Na komputerach znajduje się także oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych zainstalowane przez firmę Dell. Aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowych, zapoznaj się z artykułem „Tworzenie pełnej kopii zapasowej systemu przy użyciu aplikacji Dell DataSafe Local Backup 2.0” w bazie wiedzy firmy Dell.


Tworzenie dysków naprawczych dla systemu Windows 7

Po uaktualnieniu systemu operacyjnego do wersji Windows 8 partycja naprawcza na dysku twojego komputera, która pozwala powrócić do fabrycznych ustawień Windows 7, może nie być dostępna. Należy więc za pomocą oprogramowania DataSafe Local utworzyć dyski naprawcze, które pozwolą na żądanie powrócić do systemu Windows 7.

Informacje o sposobie użycia programu DataSafe Local do tworzenia dysków naprawczych można znaleźć w artykule „Tworzenie dysków odzyskiwania systemu przy użyciu aplikacji Dell DataSafe Local Backup 2.0” bazy wiedzy firmy Dell.

Do utworzenia kopii zapasowej umożliwiającej odzyskiwanie potrzebne będą dwie (2) płyty DVD lub jedna (1) pamięć USB o pojemności 8 GB lub większej.


Aktualizacja najważniejszych sterowników

Firm Dell zdecydowanie zaleca zaktualizowanie następujących sterowników i oprogramowania wewnętrznego przed rozpoczęciem uaktualniania do systemu Windows 8:

 • System BIOS
 • Sterownik karty graficznej
 • Intel Rapid Storage Technology
 • Bezprzewodowa sieć LAN
 • Szerokopasmowa sieć bezprzewodowa

Firma Dell zaleca ponadto, aby przed rozpoczęciem procesu uaktualniania systemu Windows 8 odinstalować z komputera sterownik łączności Bluetooth. Gdy uaktualnianie dobiegnie końca, można zainstalować najnowszy sterownik Bluetooth.

Aby rozpocząć aktualizację sterowników, odwiedź stronę firmy Dell Sterowniki i Pliki do pobrania. Należy wcześniej przygotować kod serwisowy posiadanego komputera, który pozwoli stwierdzić, czy znalezione sterowniki są odpowiednie.


Uaktualnienie do systemu Windows 8

Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej oprogramowania, tworzenia dysków naprawczych dla systemu Windows 7, aktualizacji sterowników, instalowania poprawek oraz sprawdzania zgodności komputera i drukarki z systemem Windows 8, czas rozpocząć uaktualnianie.

Firma Microsoft przygotowała elektroniczny system dostawy (ESD) służący do instalowania uaktualnienia systemu do wersji Windows 8.

Klienci korzystający z uaktualnienia standardowego:

Jeśli Twój system obsługuje uaktualnienie do wersji Windows 8.1, kliknij poniższe łącze w celu uaktualnienia systemu komputera do wersji Windows 8.1. Pamiętaj, że uaktualnienie systemu do wersji Windows 8 nie jest już obsługiwane przez firmę Microsoft.

Przejdź do witryny firmy Microsoft, aby rozpocząć uaktualnianie do systemu Windows 8

Instalacja z nośnika:

W przypadku instalacji systemu Windows 8 przy użyciu płyty DVD lub pamięci USB, zapoznaj się z instrukcją, w której opisano kolejne kroki procedur uaktualnienia i czystej instalacji systemu Windows 8.

Zobacz Instrukcję krok po kroku instalacji z nośnika DVD lub USB


Po zakończeniu uaktualniania zainstaluj zaktualizowane sterowniki

Po zakończeniu uaktualniania komputera do wersji Windows 8 należy powrócić do witryny Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell w celu odświeżenia najważniejszych sterowników oraz pobrania najnowszych sterowników systemu Windows 8 dla pozostałych podzespołów.


Aktywacja systemu Windows 8

Jeśli komputer nie aktywuje systemu Windows 8 w trakcie instalacji uaktualnienia, możesz rozpocząć aktywację poprzez wykonanie następujących czynności:

 1. Na ekranie Start naciśnij klawisz Windows w celu przejścia do widoku pulpitu.
   
 2. W lewym dolnym rogu ekranu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję System.
   
 3. Przewiń do dołu okna System. W sekcji aktywacji Windows, jeśli system nie został aktywowany, kliknij polecenie View Details in Windows Activation (Pokaż szczegóły aktywacji Windows).
   
 4. Kliknij opcję Activate (Aktywuj) w celu rozpoczęcia procesu aktywacji.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution